Реферат: Анотація досвіду роботи учительки укр мови і літератури

АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТИ

учительки української мови і літератури ЗОШ №9 м. Коломиї

Білейчук Дарії Мирославівни

ТЕМА:«Література рідного краю в концепції мовної освіти в Україні та виховання громадянськості і національної самосвідомості».

Даний досвід роботи з розвитку та пізнання національної культури рідної мови, розвитку зв’язного мовлення, збагачення словникового запасу учнів на уроках мови та літератури забезпечує:

— розвиток мови як невід’ємної складової мислення;

— формування логічного мислення;

— досвід роботи — результат свідомого пошуку вчителя;

за рівнем новизни досвід носить раціоналізаторський характер.

СУТЬйого у додержанні таких принципів:

— сприйняття дитиною нових знань має бути осмисленим;

— кожен урок повинен перетворитись на процес відкриття;

— проблемність — основний принцип сучасного навчання;

— мова і література тісно пов’язані між собою;

— література, як і інші види мистецтва, допомагає пізнавати світ;

— мова — складова рухлива система, що є засобом спілкування;

— на уроках літератури вчителька прагне привчити дітей до вдумливого, усвідомленого прочитання тексту, розуміння задуму автора, краси художнього слова;

— використовує метод цілісного аналізу художнього твору;

— перевагу в роботі надає нестандартним урокам, які сприяють розкриттю творчого потенціалу і вчителя і учнів;

— вивчає індивідуальні особливості дітей, сприяє розвитку їхніх здібностей;

— особистим прикладом виховує повагу до моральних принципів;

— своїм педагогічним ідеалом вважає В. Сухомлинського, а педагогічне кредо визначає так: «У серце увійде тільки те, що йде від серця».

Досвід учительки дав свої плоди. Учні одержують високі результати під час проведення контрольних робіт, екзаменів, беруть активну участь в олімпіадах, вирізняються високим рівнем мислення і загальної ерудиції.

еще рефераты
Еще работы по иностранным языкам