Реферат: Облік у вільних економічних та офшорних зонах

--PAGE_BREAK--3. Поняття та види офшорних компаній
Поняття офшорних зон. Офшорний бізнес сьогодні знаходиться в авангарді розвитку світових виробничих сил. Невеликі країни заохочують створення на своїй території офшорних компаній, щоб розвивати офшорний бізнес, що приносить додатковий доход цим країнам.

Офшорною зоною (центром)вважається країна або територія, законодавство якої дозволяє реєстрацію та функціонування офшорних компаній, що створюють прибуток з джерел, які діють поза країною або територією реєстрації.

Офшорні компанії -іноземні компанії, які зареєстровані в офшорних центрах країн, що надають їм особливі пільги. Такі компанії мають право на діяльність тільки за кордоном.

Тим самим офшорна компанія не дає права укладати угоди з місцевими фізичними особами (мешканцями зони) або юридичними особами (резидентами). Офшорним компаніям надаються реальні податкові пільги, одночасно спрощується звітність, знімаються валютні обмеження.

Основні переваги, які власники можуть отримати, використовуючи офшорні компанії, полягають в наступному:

Ø                досягнення анонімності і конфіденційності;

Ø                низькі ставки податків або їх відсутність;

Ø                відсутність контролю валютного обміну;

Ø                можливість вільного використання валюти;

Ø                банківські рахунки в будь-якій валюті;

Ø                ефективна і недорога банківська система;

Ø                прибуток (капітал) в твердій валюті, в надійних банках і в стабільній країні;

Ø                можливість отримання дозволу на роботу і виду на житло;

Ø                можливість законного володіння нерухомістю за кордоном.

Крім того, особливо широкі перспективи відкриваються саме у зв'язку з утворенням системи закордонних філій і проведенням на регулярній основі великих крупних внутрішньофірмових операцій.

Основними ознаками офшорної компанії є те, що вона:

1) не веде комерційної діяльності на території, де вона зареєстрована;

2) як правило звільнена від сплати податків або сплачує податок по зниженій процентній або фіксованій ставці;

3) має статус нерезидента або звільненого як такого, що не веде на даній території комерційну діяльність, резидента;

4) наявність посередника (секретарської компанії) в країні реєстрації.
Типи офшорних кампаній
Підприємці, які бажають заснувати офшорну компанію повинні володіти детальною інформацією щодо майбутніх витрат (рис. 1.4).
ВитратиРеєстрацію офшорної компанії підприємці можуть проводити як самостійно, так і за допомогою компаній, що надають послуги по реєстрації. Другий варіант виглядає більш пріоритетним, оскільки посередники мають більше інформації, а відповідно, мають переваги в оперативності, що зекономить не менше двох тижнів та обійдеться дешевше (див. таблицю 1.1). Можна придбати вже зареєстровану офшорну компанію або зареєструвати нову. Доцільно користуватись послугами вже відомих посередницьких організацій, серед яких — представництва європейських юридичних компаній в Україні, прибалтійські та російські банки. Спробу можливого шахрайства можна визначити за низькими цінами на послуги, що надаються.
Таблиця 1.1. Затрати на реєстрацію та обслуговування у ВЕЗПідприємці самі вирішують, якою мірою використовувати послуги фінансових та секретарських компаній.

Секретарська компанія контролює статус офшорної компанії з урахуванням законодавства, здійснює зберігання архівів та документів, працює з кореспонденцією, обслуговує зареєстрований офіс.

Секретарські компанії здійснюють послуги по управлінню на основі «фідуціарного» контракту.

Основними функціями секретарської компанії є:

1. Правильна реєстрація офшорної компанії, в деяких державах навіть без присутності клієнта на місці реєстрації, надання клієнту з числа своїх працівників номінальних директорів та секретарів.

2. Допомога у виборі юрисдикції та типу компанії.

3. Допомога у дотриманні формальних вимог (зберігання в офісі СК статутних документів та першого екземпляру друку відповідно до вимог деяких країн зберігати їх в межах держави, в якій зареєстрована компанія).

4. Юридична підтримка.

5. Інформація про поточні зміни законодавства.

6. Спостереження за діяльністю офшорної компанії та додержання законності.

7. Зберігання конфіденційності клієнта.

8. Пересилка кореспонденції.

Бухгалтерські послуги секретарських компаній включають:

Ø                складання річного фінансового звіту відповідно до стандартів;

Ø                ведення бухгалтерських фірм;

Ø                відкриття банківських рахунків та управління ними по дорученню клієнта;

Ø                сприяння в проведенні аудиторських перевірок та надання аудиторських послуг.

Перелік країн, що відносяться до офшорних зон, щороку оприлюднюється Кабінетом Міністрів України.
4. Міжнародний офшорний бізнес
Кіпр, Великобританія

Кіпр — дуже зручна юрисдикція для здійснення холдингової діяльності. Країна-острів з населенням трохи більше 700 тис. осіб і без природних багатств, без значних запасів корисних копалин і води може здійснювати велику інвестиційну діяльність за кордоном. Останнім часом Кіпр є однією з найпоширеніших юрисдикцій для українських підприємств. Для прикладу можна навести наступну ситуацію: для того, щоб уникнути зменшення витратної статті консалтингова компанія представляє українським бізнесменам варіант компанії з реєстрацією в Англії. При цьому така компанія має податкову резиденцію Кіпру через розташоване відділення такої компанії на Кіпрі, що веде управління цією англійською компанією (рис. 1.5).
<img width=«415» height=«164» src=«ref-1_1321681213-10567.coolpic» v:shapes="_x0000_i1025">

Рис. 1.5. Використання податкової угоди з Кіпром
Між Великобританією і Кіпром, а також Кіпром і Україною укладено міжнародні угоди «Про уникнення подвійного оподаткування». Наприклад, в англо-кіпрському договорі передбачено, що у випадку, якщо англійська компанія веде свою діяльність поза межами Великобританії і там же отримує прибуток, він оподатковується податком на прибуток в країні місцезнаходження її головного офісу або контори. Таким чином, якщо припустити, що така компанія відповідає всім вище перерахованим вимогам і при цьому вона має свій керівний офіс на Кіпрі, вона буде оподатковуватися кіпрським податком на прибуток, який складає 4,25 %. При здійсненні угоди з такою англійською компанією її український партнер не буде зменшувати свою витратну статтю.

У випадку ведення інвестиційної діяльності через англійську компанію всі дивіденди, отримані від діяльності українського емітента цінних паперів, не будуть оподатковуватися податком в Україні на основі договору «Про уникнення подвійного оподаткування» між Україною і Кіпром.

Таким чином, англійська резидентська компанія представляє інтереси респектабельної, надійної і законної юридичної особи з низьким оподаткуванням на Кіпрі.

Такі англійські компанії без особливих ускладнень реєструються в Лондоні. Номінальні директори, секретар і акціонери знаходяться на Кіпрі, з відділенням на Кіпрі, що визначає податкову юрисдикцію Кіпру.

При відкритті відділення на Кіпрі податкова інспекція Кіпру видає податковий сертифікат з підтвердженням постійного місцезнаходження компанії і її органів ефективного управління на Кіпрі, який відправляється податковій інспекції Англії. Після отримання сертифікату податкова інспекція Англії видає свій сертифікат, який підтверджує статус податкового нерезидента Англії.

Діяльність такої компанії ведеться в особі англійської компанії, використовуючи юридичну адресу і рахунок в банку, який за вибором клієнта може бути як в Англії, так і на Кіпрі.

Вигода від цього очевидна: авторитет «не офшорної» юрисдикції при використанні податкової резиденції Кіпру. Таку компанію можна вдало використовувати окрім торгових операцій і для здійснення інвестицій в Україну, що ліквідує податок на дивіденди кіпрського акціонера або податок на дохід, що отримується від кредитування українського підприємства, міжнародних перевезень, авторських прав і ліцензій і інших доходів.

Швейцарія

Швейцарія — нейтральна західноєвропейська парламентська республіка, визнається еталоном політичної, економічної і соціальної стабільності. Населення — 6,87 млн. чоловік, з яких 17 % складають іноземці. 65% населення розмовляє німецькою мовою, 18 — французькою, 10- італійською, 0,9 — старовинною ретороманською. Не дивлячись на багатомовність, швейцарці визнають себе єдиним народом. Протестанти складають 50,4 % населення, католики — 43,9 %. В Швейцарії всупереч офіційній назві — Швейцарська конфедерація — реалізовано федеративне улаштування: 23 кантони, три з яких розділені на півкантони. Кожний з кантонів має свою конституцію, парламент і уряд. Законодавча влада належить двопалатному федеральному парламенту. Рівень безробіття та інфляції складають, відповідно, близько 5 і 3,3 % в рік. Місцева валюта — швейцарський франк — є резервною валютою в міжнародних розрахунках (1 шв. франк приблизно дорівнює 0,66 дол. США).

Під офшорною компанією в Швейцарії мають на увазі компанії холдингові і «прописані» (які найбільшою мірою відповідають поняттю офшорної компанії). Федеральний податок з цих компаній не стягується, такі компанії мають прибуток виключно за кордоном і не ведуть бізнес в Швейцарії. Треба мати на увазі, що створена нерезидентами холдингова або «прописана» компанія може бути позбавлена місцевою владою податкових привілеїв, якщо механізм створення нею прибутку повністю оснований на пільгах, що випливають з багаточисельних міждержавних податкових договорів, заключених Швейцарією.

Відмітимо, що швейцарським кодексом передбачено лише дві форми організації бізнесу -акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю відкритого («AG» або «SA», мінімальний акціонерний капітал — 100 тис. шв. франків) тазакритого («GmbH» або «SARL», мінімальний акціонерний капітал — 20 тис. шв. франків)типів. При заснуванні компанії одночасно сплачують федеральний гербовий збір (3 % від капіталу) та кантональне мито ( яке в більшості випадків становить 1000 шв. франків). Вартість реєстрації — 800 шв. франків. В цілому організація компанії в Швейцарії обходиться не менш як в 5000 шв. франків. Реєстрація офшорної компанії здійснюється через місцевого представника. Тривалість заснування такої компанії займає від двох тижнів до одного місяця залежно від кантону, де реєструється юридична адреса. Засновниками офшорної компанії можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи, не менше трьох для AT відкритого та двох — для закритого типу.

    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по истории