Реферат: Технологія процессу проведення фокус-групового дослідження

--PAGE_BREAK--ПП1.3.2.1. Сфомулювати і обгрунтувати проблеми дослідження;

       ПП1.3.2.2  Визначення мети, об'єкту і предмету дослідження;

       ПП1.3.2.3 Логічний аналіз основних понять

       ПП1.3.2.4   Формулювання гіпотез і завдань

       ПП1.3.2.5  Визначення досліджуваної сукупності (визначення    кількості і розміру фокус-груп)

      ПП1.3.2.5Складання списку можливих респондентів із числа знайомих серед студентів інших груп або курсів з вказанням їхніх контактних телефонів       ПП1.3.3.  Підготовка дослідницької команди: за власною ініціативою затверджується дослідник, ведучий фокус-групи (модератор), відповідальний за інструктаж дослідницької команди, стенографісти та асистенти (забезпечують польовий етап технічними засобами).
     ПП1.3.4.  Написання гайду:

        ПП1.3.4.1. Сформулювати  звернення до респондентів;

         ПП1.3.4.2.  Сформулювати ознайомлення з метою дослідження;

         ПП1.3.4.3. Сформулювати пояснення до основнихправил участі респондентів і фокус-груповому дослідженні;

        ПП1.3.4.4.  Написати ввідні питання.

     ПП1.3.5. Скласти перелік можливих приміщень для проведення фокус-групи (відповідно ПП1. );

    ПП1.3.6.  За вільною ініціативою закріпити за кожним членом дослідницької команди 1 приміщення зі складеного списку (відповідно ПП1.3.5.) для перевірки відповідності його вимогам проведення дослідження (ПП1.1.1.)О1:Домовитися про час наступних зборів дослідницької команди.

О2: Модератор оголошує про закінчення зборів.

П1.4.  Безпосередньо практична підготовка до проведення фокус-групового дослідження (члени дослідницької команди мають виконувати наступні підпроцедури в період між зустрічами незалежно від інших у будь-якій послідовності):

 ПП1.4.1.  Відповідальний за комп’ютерний набір (згідноПП1.3.1 ) оформлює гайд програму дослідження (проблема, мета, об’єкт, предмет, гіпотези, завдання, досліджувана сукупність) у письмовій формі (відповідно ПП1. )

ПП    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по маркетингу