Реферат: Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей Нервово-психічний розвиток дитини

.Методика дослідження.Семіотикауражень


Анатомічно-фізіологічніособливостінервової системив дітей ранньоговіку

Головниймозок:

пірамідні клітини не мають властивої їм форми, у них відсутній пігмент;

недорозвиненість дендритів у нервових клітинах;

– центрикори не сформовані, кора набуваєцитоархітектоніки, що властивадорослим, до1–2-річного віку;

у новонароджених півкулі розвинені слабо; сформовані лише основні борозни, які мають малу висоту й глибину; при народженні скронева частка розвинена найкраще;

мозкова тканина дуже багата на воду, легко розвиваються набряки;

– сіраречовина поганодиференційованавід білої.

Спинниймозок:

більш зрілий, ніж головний, з віком збільшується тільки кількість нервових клітин;

відносно довший;

повністю заповнює спинний канал до 5-го місяця внутрішньоутробного розвитку.

Периферичнінерви:

мало мієлінізованих волокон (першими мієлінізуються аферентні волокна, потім еферентні);

внутрішньочерепні нерви мієлінізуються до 3-місячного віку;

більшість периферичних нервів мієлінізуються у віці до 3 років, канатики білої речовини – до 4–7 років.

Аналізатори:

зоровий – до 2–3-місячного віку спостерігається фізіологічна світлобоязнь, фізіологічний ністагм, фізіологічна далекозорість, більша широта акомодації; з 6-місячного віку дитина розрізняє кольори;

слуховий – сприйняття звуків у новонароджених знижене, оскільки барабанна порожнина заповнена повітрям; з 2-місячного віку дитина диференціює звуки; з 7–8 міс життя відбувається координація слухового та зорового аналізаторів;

нюховий – у новонароджених знижений поріг чутливості, сприймає тільки сильні запахи; починаючи з 4-місячного віку дитина диференціює декілька запахів;

смаковий – у новонароджених ширше рецепторне поле і вищий поріг чутливості; з 3 міс життя дитина диференціює декілька смакових відчуттів; тонкі смакові відчуття вдосконалюються в молодшому шкільному віці.

Чутливість:

– тактильна– визначаєтьсяз 7-го місяцявнутрішньоутробногоперіоду, кращерозвинена наобличчі, підошвах, кистях;

температурна – вищий поріг чутливості; дитина краще сприймає холод;

больова – розвинена слабко; формується до 6-го дня після народження, має найбільший поріг;

глибока (вібраційна, м'язово-суглобова чутливість, відчуття тиску, ваги) – формується до 2 років життя.

Вегетативнанервова система:

обидва відділи функціонують з моменту народження;

у крові новонароджених переважає норадреналін;

з віком відбувається перехід від генералізованих вегетативних реакцій до локальних, спеціалізованих реакцій;

з 3 – до 7-місячного віку переважає парасимпатична нервова система.Терміни розвитку моторики в дітей грудного віку

Дії

Середній термін

Коливання

Усмішка

5 тиж

3–6 тиж

Гуління

7 тиж

4–11 тиж

Тримання голови

3 міс

2–4 міс

Спрямовані рухи рукою

4 міс

2,5–5,5 міс

Перевороти зі спини на живіт

5 міс

3,5–6,5 міс

Сидіння

6 міс

4,5–8 міс

Повзання

7 міс

5–9 міс

Вставання

9 міс

6–11 міс

Крокування з підтримкою

9,5 міс

6,5–12,5 міс

Стояння

10,5 міс

8–13 міс

Самостійне ходіння

11,5 міс '

9–14 міс

Вимовляння слів

10 міс

8,5–11,5 міс

Особливості спинномозкової рідини в дітей

Показники

Вік дітей


До 14-го дня

3 14-го дня до 3-місячного віку

4-в міс

Старше 6 міс

Колір та прозорість

Часто ксантохромна,

прозора

Безколірна, прозора

Безколірна, прозора

Безколірна, прозора

Білок, г/л

0,4–0,8

0,2–0,5

0,18–0,36

0,16–0,24


/>/>/>/>Закінчення табл.

Показники


Вік дітейДо 14-го дня

3 14-го дня до 3-місячного віку

4-в міс

Старше ніж в міс

Цитоз в

3/3–30/3

3/3–25/3

3/3–20/3

3/3–10/3

1 мкл

Вид клітин

Переважно

Переважно

Лімфо-

Лімфоцити


лімфоцити,

поодинокі

нейтрофіли

лімфоцити

цити


Проба

Від +

+

Рідко +

Панді

ДО++
Цукор,

1,7–3,9

2,2–3,9

2,2–3,9

2,2–4,4

ммоль/л


Методикадослідженнянервової системив дітей

Проводячиклінічне обстеженнядитини, потрібнозвернути особливуувагу на такімоменти:

Під час вивчення анамнезу встановити фактори, що впливають на формування нервової системи внутрішньоутробно, інтранатально, у перші місяці та роки життя дитини.

Проаналізувати терміни розвитку статичних і моторних функцій, умовно-рефлекторної діяльності, мови; для старших дітей – дані про поведінку в сім'ї та школі, успішність.

Під час огляду оцінити поведінку дитини, її реакцію, настрій, вираз обличчя, координацію рухів, ходу, м'язовий тонус.

Під час обстеження визначити стан тім'ячка і швів черепа (для дітей 1-го року життя), шкірної чутливості, периферичних нервів, м'язів; шкірних рефлексів, рефлексів зі слизових оболонок і сухожилків з урахуванням особливостей розвитку нервової системи дітей різного віку, дермографізму.

5. Призначитиплан обстеження(за показаннями): визначитирівень електролітіву сироватцікрові, провестинейросонографію, влектроенцефалографію, комп'ютернута магнітно-резонанснутомографіютощо.

6. Оцінитирезультатилабораторнихта інструментальнихдосліджень.

ТРАНЗИТОРНІРУДИМЕНТАРНІРЕФЛЕКСИ

Транзиторнірудиментарнірефлекси відображаютьрівень розвиткурухових аналізаторіві з віком зникають.

Удітей 1-го рокужиття станнервової системивідображаютьбезумовнірефлекси, якіоб'єднуютьоральні і спінальнісегментарніавтоматизми, мієлоенцефальніпозотонічнірефлекси імезенцефальніустановчіавтоматизми.

Оральнісегментарніавтоматизми

Смоктальнийрефлекс –якщо покластив рот соску, виникнутьактивні смоктальнірухи (рефлексфізіологічнийдо 1-річноговіку).

Пошуковий(Куссмауля)рефлекс –при погладжуваннішкіри в ділянцікута рота, неторкаючисьгуб, відбуваєтьсяопускання губи, відхиленняязика і поворотголови в бікподразника(рефлекс фізіологічнийдо 1-річноговіку).

Хоботковийрефлекс– припостукуванніпальцем погубах відбуваєтьсявитягненнягуб хоботком(рефлекс фізіологічнийдо 2 міс життя).

РефлексБабкіна (долонно-ротовий)– принатисканніна подушечкивеликого пальцявідкриваєтьсярот і згинаєтьсяголова (рефлексфізіологічнийдо 3 міс життя).

Спінальнісегментарніавтоматизми

Хапальний(Робінсона)рефлекс –дитина хапаєі міцно тримаєпредмет приторканні нимповерхні долоні.При цьому інодівдається піднятидитину надопорою.

Підошвовийрефлекс– принатисканнів ділянці основиII–IIIпальців підошвивідбуваєтьсяпідошвовезгинання пальців(рефлекс фізіологічнийдо 2–4 міс життя).

РефлексМоро (охоплювальний):

а) дитину, що перебуваєна руках лікаря, різко опускаютьна 20 см,
потімпіднімаютьдо вихідногорівня;

б) швидкимрухом розгинаютьнижні кінцівки;

в) легенькостукають поповерхні, наякій лежитьдитина, на
відстані15–20 смз обох боківвід голови.

Дитинаспочатку відводитьруки в боки ірозгинає пальці, потім повертаєруки у вихіднеположення(рефлекс фізіологічнийдо 4 міс життя).

Рефлексопори –дитину требавзяти під пахвиз боку спини, підтримуючивказівнимипальцями голову.Піднята дитиназгинає ногив кульшовихі коліннихсуглобах. Опущенана опору, вонаспираєтьсяна неї всієюстопою, «стоїть»на напівзігнутихногах, випрямившитулуб (рефлексфізіологічнийдо 2 міс життя).

Рефлексавтоматичноїходьби –коли дитину, що перебуваєв позі опори, злегка нахилитивперед, вона«крокує» поповерхні, несупроводжуючиці кроки рухомрук.

Рефлексповзання (Бауера)– дитинукладуть наживіт так, щобголова і тулуббули розташованіпо середнійлінії. У такійпозі дитинапіднімає головуі здійснюєповзаючі рухи.Якщо під підошвипідставитидолоні, то рухиактивізуються, до «повзання»підключаютьсяруки (рефлексфізіологічнийдо 4-місячноговіку).

РефлексТаланта –якщо в дитини, яка лежить набоці, провестивеликим і вказівнимпальцями попаравертебральнихлініях від шиїдо сідниць, дитина вигинаєтьсядугою (рефлексфізіологічнийдо 4 міс життя).

РефлексПереса –у положеннідитини лежачина животі проводятьпальцем поостистих відросткахвід куприкадо шиї. Це спричинюєпрогинаннятулуба, згинанняверхніх і нижніхкінцівок, підняттяголови, таза, а іноді сечовиділенняі дефекацію.Цей рефлексболісний, томуйого досліджуютьостаннім(фізіологічнийдо 4-місячноговіку).

Мієлоенцефальніпозотонічнірефлекси

Лабіринтовийтонічний рефлекс– проявляєтьсялегким напруженнямм'язів – згиначівверхніх і нижніхкінцівок, якщодитина лежитьна животі; легкимнапруженнямм'язів-розгиначівпри перевертанніна спину (рефлексфізіологічнийдо 1 міс життя).

Симетричнийшийний тонічнийрефлекс –при пасивномузгинанні головив новонародженоїдитини, якалежить на спині, відбуваєтьсяпідвищеннятонусу м'язів– згиначів рукі м'язів – розгиначівніг. При розгинанніголови – навпаки(у здоровихновонародженихцей рефлексвираженийслабко, зникаєдо 2 міс життя).

Асиметричнийшийний тонічнийрефлекс – головудитини, якалежить на спині, повертаютьтак, щоб підборіддяторкалосяплеча. При цьомузнижуєтьсятонус кінцівок, до яких поверненеобличчя. Інодівони розгинаютьсяна короткийчас, і підвищуєтьсятонус протилежнихкінцівок (рефлексфізіологічнийдо 2–3 міс життя).

Мезенцефальніустановчіавтоматизми

Лабіринтовийустановчийрефлекс –у новонародженихвідсутній абодуже слабовиражений. На1-му тижні дитинаробить спробипідняти й утриматиголову. На 2-мумісяці рефлексдобре виражений.

Простігиийні й тулубніустановчірефлекси –поворотголови вбікСпричинюєповорот тулубав той самийбік, але неодночасно, апо черзі: спочаткуповертаєтьсягрудний відділ, потім тазовий.Ці рефлексиз'являютьсяу новонародженогота до 6–7-місячноговіку зникають.

МЕНІНГЕАЛЬНІЗНАКИ, РЕФЛЕКСИ

Ригідністьпотиличнихм'язів –біль або неможливістьпривести Головудо грудей.

РефлексБабінського– штриховеподразненняпідошви позовнішньомукраю стопи відп'ятки до основивеликого пальцяспричинюєтильне згинаннявеликого пальцяі підошвовезгинання іншихпальців (рефлексфізіологічнийдо 2 років життя).

РефлексКерніга –спроба розігнутиногу, зігнутув колінномута (Кульшовомусуглобах підпрямим кутом, у дитини, якалежить на спині, не вдається(рефлекс фізіологічнийдо 4–6-місячноговіку).

РефлексБрудзінського(фізіологічнийдо 3–4 міс життя):

– верхній: при пасивномузгинанні головив дитини спостерігаєтьсяшвидке згинанняніг у коліннихта кульшовихсуглобах;

середній: при натисканні ребром долоні на ділянку лобкового зчленування у хворої дитини згинаються ноги;.

нижній: при пасивному згинанні однієї ноги в колінному і кульшовому суглобах згинається й друга нога.

РефлексЛасега –неможливістьзігнути випрямленуногу в кульшовомусуглобі більшеніж на 60–70°.

Уновонародженихдля діагностикименінгітувикористовуютьсиндромФлатау (розширеннязіниць пришвидкому нахиліголови вперед)і Лессажа(підтягненнядитиною нігдо живота впідвішеномустані) у поєднанніз клінічноюкартиною.

Оцінканервово-психічногорозвитку дітей

Загальнийрівень нервово-психічногорозвитку відображаєступінь дозріванняцентральноїнервової системи.Своєчасневиявленнявідхиленьдозволяє провестикорекціюнервово-психічногорозвитку наранніх етапах.

Інтегральноюоцінкою рівняпсихічногорозвитку єкоефіцієнтрозвитку (quotientof development) –QD.


ВПРx 100

QD= ,

KB


деВПР – вік психічногорозвитку, KB– календарнийвік. ВПР відображаєрівень психічногорозвитку дитиниі є середньоюарифметичноювеличиною уміньі навичок дитиниза кожним показникомосновних лінійрозвитку. Оцінкувеличини QDпроводятьза таблицеюD. Wechsler, 1965.


Оцінка величини QD(за D. Wechsler, 1965)

QD

Варіанти психічного розвитку

>130

Дуже високий

120–129

Високий

111–120

Високий нормальний

90–110

Середній нормальний

80–89

Слабкий нормальний

70–79

Пограничні випадки

<69

Дебільність


Нормальнимдля дитиниперших роківжиття вважаєтьсянервово-психічнийрозвиток, якийвідстає відпаспортногоабо випереджаєйого на одинепікризовийтермін: до 1-річноговіку – 15 днів, у віці 1–2 років– 3 міс, 2–3 років– 6 міс.

Уразі визначеннявідставаннябільше ніж на2 епікризовітерміни требавиключатипедагогічнузанедбаність, захворюваннянервової системитощо.

Длявстановленняепікризовоготерміну оцінюютьнервово-психічнийрозвиток дітейна підставіосновних лінійрозвитку.

Длядітей першогопівріччя життя– це формуванняслухових ізорових орієнтовнихреакцій, позитивнихемоцій, рухівкінцівок, загальнихрухових навичок, підготовчихетапів активноїмови й умінь.

Увіці від 6 до12 міс оцінюютьрозвиток загальнихрухів, розуміннямови, активноїмови, дій зпредметами, умінь і навичок, що проявляютьсяв процесі спілкуваннядітей один зодним.

На2-му році життяосновнимипоказникамиє такі: розвитокрозуміння йактивної мови; сенсорнийрозвиток, ігрита дії з предметами; подальше становленнярухової активності, умінь і навичок.

Увіці від 2 до 3років основнимипоказникамиє: активна мова, сенсорнийрозвиток, участьв іграх, конструктивната образотворчадіяльність, рухова активність.

Дляоцінки нервово-психічногорозвитку дітейвід 3 до 7 роківкористуютьсяданими спостереженьза поведінкоюдитини під часрізних режимнихмоментів, припроведенніпоглибленихлікарськихоглядів, а такожхарактеристикипедагога. Прицьому основнимипоказникамиє моторнийрозвиток тазорова координація, розвиток мови, пізнавальнадіяльність, соціально-культурнийрозвиток.

Основнісимптоми тасиндроми ураженнянервової системив дітей ранньоговіку

Менінгеальнийсиндром. Клінічнісимптоми, яківиникають приураженні мозковихоболон (запальногоі незапальногогенезу), утворюютьменінгеальнийсиндром. Донайбільш частихознак належатьтакі:

менінгеальні знаки, рефлекси;

головний біль (у дітей раннього віку він проявляється монотонним криком), запаморочення;

нудота, блювання, що не пов'язані з вживанням їжі;

– умаленьких дітей– вибухання, напруженнявеликого тім'ячка, у здоровоїдитини відчуваєтьсяйого пульсація;

– Загальнагіперестезія(підвищеначутливість)– безболіснийдотик до шкіридитини супроводжуєтьсяплачем, криком.

Приураженні мозковихоболон незапальногогенезу розвиваєтьсясиндром менінгізму.Це обумовленонедостатністюгематоенцефалічногобар'єра.

Енцефалічнийсиндром. Ураженняголовного мозкупри всьомурізноманіттіклінічнихпроявів маєряд загальнихрис:

– загальноінфекційнісимптоми –підвищеннятемпературитіла, змінакартини крові;

загальномозкові симптоми – набряк, гіперемія, гіперсекреція спинномозкової рідини, порушення свідомості, нерідко збудження, епілептичні напади, сіпання м'язів; при тяжкому перебігу – пригнічення рефлексів, порушення серцевої діяльності і дихання;

вогнищеві симптоми різного ступеня вираженості, які залежать від локалізації уражених ділянок мозку (рухові, чутливі, мовні розлади тощо);

менінгеальні симптоми, які майже завжди супроводжують енцефаліт.

Синдромрухових порушень.Унаслідокураження різнихділянок руховихвідділів центральноїабо периферичноїнервової системивиникаютьпарези (ослабленнярухів) або паралічі(відсутністьрухів). За локалізацієюураження поділяютьна такі:

центральні (спастичні), які супроводжуються підвищенням м'язового тонусу, сухожилкових рефлексів, появою патологічних рефлексів та зниженням або відсутністю шкірних рефлексів;

периферичні (атонічні, мляві), які супроводжуються зниженням або відсутністю тонусу м'язів, сухожилково-періостальних рефлексів, атрофією м'язів, може спостерігатись фібрилярне тремтіння м'язів.

Гіперкінези(мимовільні, неритмічні, різноманітні, некоординованірухи кінцівоку великих суглобах)поділяють натакі різновиди: атетоз, тик, тремор. Гіперкінезиє результатомпорушенняфункції стріар-ноїсистеми, якавідповідаєза м'язовийтонус. Вонивідзначаютьсяпри органічнихураженняхмозку, хореї, гіперкінетичнійформі дитячогоцеребральногопаралічу.

Синдромипорушеннясвідомостівключаютьсомнолентність, ступор, сопорі кому.

Сомнолентність– постійнамлявість, сонливість, але сон настаєна короткіперіоди, поверхневий.Замість плачута крику тихийстогін, реакціяна догляд матерінепомітна, дитина слабореагує на оглядта сповивання.Шкірна чутливістьі сухожилковірефлекси знижені.

Ступор– стан оціпеніння, з якого хворийвиходить тяжко, після енергійноготурбування.Рефлекси знижені.

Сопор– глибокий сон, приголомшеність, дитину неможливорозбуркати.Шкірна чутливістьне визначається, сухожилковірефлекси викликаютьсяважко і не постійно.Реакція на більневиразна.Збереженізіничний, рогівковийрефлекси, ковтання.

Кома– вимкненнясвідомостіз повною втратоюсприйняттянавколишньогосвіту і самогосебе. Виділяютьтри ступенявираженості(стадії).

Судомнийсиндром. Є однієюз найбільшчастих ознакураження нервовоїсистеми. Судоми– це раптовінапади мимовільних, короткочаснихскороченьм'язів зі знепритомненнямчи збереженоюсвідомістю.

Судомибувають:

клонічні – мимовільні сіпання м'язів (починаються з м'язів обличчя, поступово переходять на кінцівки й тулуб);

тонічні – мимовільне напруження м'язів без сіпання (класичний приклад – опістотонус при правці);

тоніко-клонічні – спочатку голова відкидається назад, верхні кінцівки згинаються в суглобах, нижні витягуються (це тонічна стадія). Після цього настає короткочасна зупинка дихання, яка змінюється глибоким вдихом. Це є початком клонічної стадії, яка проявляється сіпання м'язів лиця, кінцівок, гучним диханням.


Використаналітература


1.Педіатрія: Навч. посібник/ О.В. Тяжка, О.П.Вінницька, Т.І.Лутай та ін.; За ред. проф.О.В. Тяжкої. –К.: Медицина,2005. – 552 с.

еще рефераты
Еще работы по медицине