Реферат: Розробка пропозицій по ефективному керівництву


ЗМІСТ

Вступ

Загальна характеристика підприємства

Опис організації як кібернетичної системи

Розробка стратегії підприємства

3.1 Опис місії і цілей організації

3.2 Оцінка й аналіз зовнішнього середовища

3.3 Управлінське обстеження сильних і слабких сторін підприємства

3.4 Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії підприємства

3.5 Планування реалізації стратегії

Розробка організаційної структури керування підприємством

4.1 Визначення типу організаційної структури керування підприємством

4.2 Опис функції ланки керування

Проектування комунікацій в організації

Розробка пропозицій по ефективному керівництву

Висновок

Література


ВСТУП


Менеджмент – це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей.

Складні процеси становлення ринкових відносин в Україні мають свої особливості на рівні підприємства, становище якого у ринковій економіці докорінно змінюється. Будучи економічно самостійним і повністю відповідаючи за результати своєї діяльності, підприємство повинно сформувати таку систему менеджменту, яка забезпечила б йому високу ефективність роботи, конкурентоздатність і стійке становище на ринку.

В умовах ринкової економіки досягнення успіху в конкурентній боротьбі залежить від якості управління, а ефективне вирішення стратегічних і тактичних завдань організації потребує залучення висококваліфікованих спеціалістів. Оперативна адаптація спеціалістів до змін ринкового середовища можлива на базі професіоналізації управління, яка передбачає, насамперед, необхідність підготовки управлінських кадрів, здатних реалізувати сучасні підходи в менеджменті.

Сьогодні багато спеціалістів визнали принципово важливу роль менеджменту. Причому це актуально для підприємств різної галузі економіки. Одним з важливіших елементів організації діяльностіменеджменту є побудова та впровадження її стратегії. Стратегію менеджменту можна буде ефективно реалізовувати тоді, коли буде існувати стійкий та стабільний ринок. Але на даний час ситуація на ринку України склалася така: ринок достатньо не розвинутий, відсутня розвинута та відлажена нормативно-правова база, слабо розвинута зовнішньоекономічна діяльність.

В теперішній час ринок має низку специфічних рис, що визначають особливість підходів до його вивчення. Наприклад, він характеризується великим обсягом закупівель і продажу, технічною складністю товарів і способів їх розподілу. Це вимагає проведення ретельних дослідженьменеджменту для прийняття обґрунтованих господарських рішень. Гостро стоїть перед промисловими підприємствами проблема прийняття виважених стратегічних рішеньменеджменту щодо освоєння нового ринку, диверсифікації напрямів діяльності, виходу на ринок з новим товаром, тому обрана мною тема є актуальною.

Об’єктом дослідження в даному курсовому проекті виступає Відкрите Акціонерне Товариство «Укртелеком».


РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
/>
Малюнок 1.1 – ВАТ «Укртелеком»

Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» — сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 71% ринку послуг місцевого телефонного зв'язку та 83% ринку послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.

Історія створення ВАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганізоване в єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведення корпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство.

/>/>

Малюнок 1.2 — Голова Правління ВАТ «Укртелеком»
Г. Б. Дзекон
Сьогодні ВАТ «Укртелеком» — це підприємство, організаційна структура якого сформована за вертикальним принципом управління фінансами, технологічними процесами, персоналом. До складу товариства входить 33 філії, одну з яких — філію «Утел» було створено у 2005 році за рішенням Загальних зборів акціонерів.

У грудні 2005 року ВАТ «Укртелеком» отримав ліцензію на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку за технологією UMTS/WCDMA. Реалізацією проекту з надання послуг нового мобільного стандарту займається філія «Утел». З 1 листопада 2007 року компанія ВАТ «Укртелеком» розпочала продаж послуг мобільного зв’язку третього покоління.

Мережа мобільного  зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Стандарт UMTS/WCDMA дозволяє забезпечити практично непомiтний перехiд з мереж iнших операторiв на мережу нового стандарту мобiльного зв'язку. Абоненти компанiї отримуватимуть всi базовi послуги, але значно вищої якостi, а також принципово новi послуги, зокрема, вiдеодзвiнок, мультимедiйнi ролики, голосова та вiдео пошта, високошвидкiсний доступ до мережi iнтернет та багато iнших послуг.

Код мережi стiльникового мобiльного зв'язку Укртелекому 091.

Компанія пропонує своїм клієнтам найновіші сучасні послуги: передавання даних та побудова віртуальних приватних мереж, відео-конференції, послуги мобільного зв’язку третього покоління, зокрема інноваційні – відеодзвінок, мобільний Інтернет зі швидкістю до 3,6 Мбітс, відправка СМС на номери фіксованого зв’язку та багато інших якісних послуг.

Укртелеком є учасником (акціонером) низки спільних підприємств та акціонерних товариств, що функціонують на телекомунікаційному ринку України:

ЗАТ «Елсаком Україна» (мобільний супутниковий зв'язок в системі «Глобалстар») — Укртелекому належить 34% акцій;

СП «Українська хвиля» (фіксований абонентський радіодоступ) — частка Укртелекому в статутному фонді дорівнює 23,6%;

ВАТ «Телекомінвест» (розробка та впровадження автоматизованих систем документообігу) — Укртелекому належить 26% акцій;

ВАТ «Свемон-інвест» — 1,12%;

ТОВ «Телесистеми України» (фіксований абонентський радіодоступ) — 2,47%.

Компанія надає по всій території України практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:

міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;

мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA

послуги передавання даних та побудови віртуальних приватних мереж;

Інтернет-послуги, у т. ч.: комутований та широкосмуговий доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;

постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;

надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;

ISDN;

відеоконференц-зв'язок;

проводове мовлення;

телеграфний зв'язок;

здійснює діяльність з технічного обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення.

Товариство володіє потужною та розгалуженою транспортною мережею з високим ступенем надійності та резервування, яка є основою телекомунікаційної інфраструктури України.

З метою задоволення зростаючих потреб клієнтів Укртелеком створює найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, пропускна спроможність якої наближається до 4 Гбіт/с. Це дозволяє надавати якісні інформаційно-телекомунікаційні послуги, включаючи Інтернет, в усіх регіонах України. Для надання клієнтам послуг зв'язку з іноземними державами, а також для забезпечення послуг з транзитного передавання трафіку партнерів товариства як в Україні, так і за кордоном, Укртелеком бере активну участь у міжнародних телекомунікаційних проектах, що забезпечують вихід на цифрові телекомунікаційні системи країн Європи, Азії, Африки і Північної Америки, є співвласником 14 міжнародних підводних систем передавання даних, таких як ITUR, BSFOCS, а також є учасником проектів ТЕЛ та ТАЄ.

Компанія є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку, обслуговуючи понад 10 млн. телефонних ліній, лідером серед провайдерів Інтернет в Україні, надаючи послуги комутованого доступу до мережі сотням тисячам клієнтів, а також єдиною в Україні компанією, що надає послуги мобільного зв'язку 3G UMTS.

РОЗДІЛ 2 ОПИС ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК КІБЕРНИТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Система – це деяка цілісність, що складається з взаємозалежних частин, кожна з яких робить свій внесок у характеристики цілого.

Усі організації є системами. Оскільки люди є компонентами організацій (соціальні компоненти), поряд з технікою, що використовується для виконання роботи, вони носять назву – соціотехнічні системи. Існує два основних типи систем:

відкриті і закриті

Закрита система має визначені фіксовані межі, а її дії відносно незалежні від навколишнього середовища.

Відкрита система характеризується взаємодією з зовнішнім середовищем. Енергія, інформація, матеріали – це об’єкти обміну з ним. Всі організації є відкритими системами і мають здатність пристосовуватись до змін у зовнішньому середовищі для подальшого функціонування.

Головний напрямок економічної кібернетики – створення високоефективних систем економічного управління. Спрощена модель економічного управління приведена на мал.1
/>
Орган управління (блок ціле покладання)

Ланки системи (блок збору інформації і контролю)

/>/>
/>/>

Об’єкт управління

Малюнок 2.1 — Система управління.
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Опис місії і цілей організації
Місія
Наше підприємство ВАТ «Укртелеком», працюючи на українському ринку телекомунікаційних послуг вже 18 років, вбачає свою місію в тому, щоб:

задовольняти потреби громадян та підприємств України телекомунікаційних послугах високої якості;

забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності;

забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави;

забезпечувати доступність соціально значимих телекомунікаційних послуг для соціально вразливих верств населення."

Ціль
Цілі — головний інструмент, за допомогою яких відбувається реалізація поставленої місії. Цілі відображають концепцію розвитку організації, зменшення невизначеності теперішньої діяльності і складають основу критеріїв для визначення проблем прийняття рішень, контролю та оцінки результатів.
Цілі підприємства ВАТ «Укртелеком»:

забезпечення максимальної прибутковості;

задоволення потреб підприємства і населення України в телекомунікаційних послугах,

підвищення ринкової вартості товариства.

В таблиці 3.1 та на малюнку 3.1 показана схема «Дерева цілей» підприємства ВАТ«Укртелеком».

Таблиця 3.1 — Найменування цілей організації

Номер рівня

Номер мети

Найменування мети

0
переробка відходів інших виробництв і суспільства в цілому у високоякісну продукцію світового рівня, використовуючи новітню технологію

1

1

Якісне виробництво сплавів
2

Організація процесу виробництва сплавів
3

Випуск сплавів, які мають купівельний попит

2

1.1

Забезпечення високоякісною сировиною
1.2

Закупівля більш вдосконаленого обладнання
1.3

Модернізація старого обладнання
2.1

Забезпечення кваліфікованими спеціалістами
2.2

Організація робіт на підприємстві
2.3

Розробка системи мотивації персоналу
3.1

Проведення маркетингових досліджень для вивчення попиту
3.2

Стимулювання попиту за рахунок проведення рекламних компаній, акцій
3.3

Вивчення попиту

3

1.1.1

Встановлення чіткого контролю за якістю реалізуємої продукції
1.1.2

Пошук постачальників високоякісної сировини
1.2.1

Виділити кошти на закупівлю нового обладнання
1.2.2

Автоматизувати процес виробництва
2.1.1

Пошук спеціалістів на біржах праці
2.1.2

Створення умов для робітників які прагнуть до підвищення кваліфікації
2.2.1

Створення сприятливих умов праці
2.2.2

Розробити більш вдосконалений план роботи на підприємстві
2.3.1

Розробка системи заохочування та покарання
3.1.1

Розподілити ринок на сегменти
3.1.2

Зробити аналіз конкурентів
3.2.1

Масові рекламні акції з різноманітними призами

/>
Малюнок 3.1 – Дерево цілей підприємства ВАТ «Укртелеком»

3.2 Оцінка і аналіз зовнішнього середовища
Формування стратегії фірми вимагає чіткого визначення характеристик зовнішніх умов її діяльності. Для цього виділяють різноманітні компоненти макро- та мікро середовища організації і виконують аналіз впливу факторів середовища по цим компонентам.
Аналіз впливу факторів макросередовища
Економічне середовище.
Стан економіки держави впливає на поведінку організації. Саме від неї залежить ефективність підприємства. На діяльність підприємства впливають: інфляція, рівень безробіття, купівельна спроможність населення, неплатежі, курс національної валюти.

Розглянемо їхній вплив на підприємство ВАТ «Укртелеком».

Оскільки Укртелеком працює на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України, то найбільший вплив на нього має купівель спроможність населення — це об’єм грошових засобів, які населення може витратити на купівлю товарів та послуг. А через те, що телефонний зв'язок є незамінним засобом комунікації, то несплата за його користування призводить до накопичення боргів і майбутніх перепон у фінансовому забезпеченні підприємства.

Не менш важливим фактором є рівень інфляції — надмірне проти потреб товарообігу збільшення кількості паперових грошей і швидке їх знецінення. Вона може призвести до подорожчання вартості послуг зв’язку та неспроможності населення заплатити за їх користування.

Оскільки Укртелеком є монополістом в галузі електро- та радіозв’язку, то має пряму залежність від економічних факторів макросередовища.
Політико — правове середовище
Політико-правове середовище представлена законодавчими актами, які мають безпосереднє відношення до діяльності організації.

Правова база діяльності Укртелекому складається з:

Кодекс України.

Господарський кодекс України від 16.01.2003.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971

Закони України.

«Про телекомунікації» від 18.11.2003.

«Про акціонерні товариства» від 17.09.2008.

«Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992.

«Про Державну програму приватизації» від 18.05.2000.

«Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006.

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994.

«Про захист прав споживачів» вод 12.05.1991.

«Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006.

«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996.

Укази Президента України.

«Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993.

Постанови Кабінету Мiнiстрiв України.

З 26.08.2005 введено в дію «Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг», які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 №720.

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, нова редакція якого затверджена постановою Кабінету Міністрів від 19.11.2008 №1017.

Правила охорони ліній електрозв’язку, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 № 135.

Розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України.

Деякі питання ВАТ «Укртелеком» від 09.08.2001 № 344-р.

Деякі питання управління державними корпоративними правами ВАТ «Укртелеком» від 28.10.2004 № 777-р.
Науково — технічне середовище.
ВАТ “Укртелеком" проводить ефективну науково-технічну політику з орієнтацією на впровадження новітніх технологій.

Напрямки науково-технічного забезпечення діяльності товариства визначаються з урахуванням рівня розвитку інфокомунікаційних технологій і ринкового попиту на сучасні інформаційні та телекомунікаційні послуги.

Разом з провідними науково-дослідними установами сфери телекомунікацій товариство визначає пріоритети розвитку, розробляє заходи щодо підвищення ефективності роботи діючих мереж та нормативно-технічну документацію, виступає замовником низки пріоритетних науково-дослідних розробок.

Протягом 2008 року особлива увага приділялась таким науково-дослідним розробкам:

організація взаємодії ІР-сегмента мережі NGN з телефонною мережею загального користування (ТМЗК) та визначення формату нумерації;

будівництво та приймання в експлуатацію базових станцій (Node B) третьої генерації мобільного зв’язку 3G;

розвиток мереж нового покоління (NGN), в тому числі розбудова мережі доступу за технологією FTTx;

прискорення використання радіо технологій Wi-Fi;

вдосконалення оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами;

практичне впровадження послуг IP-телебачення (IPTV).
Демографічне середовище.
Під демографічним середовищем розуміють динаміку народжуваності, процеси старіння населення, зміна рівня освіти, міграційні процеси, ситуацію на ринку праці.

Діяльність Укртелекому залежить від участі в роботі підприємства людей (працівників або персоналу), який потребує постійного підвищення рівня кваліфікації та заміни «старіючого» персоналу молодшим.
Аналіз впливу факторів мікро середовища
Клієнти організації.
ВАТ «Укртелеком» є єдиним в Україні оператором, який надає послуги фіксованого телефонного зв’язку на всій території країни всім категоріям споживачів як у міській, так і в сільській місцевості.

Укртелеком забезпечує високоякісний місцевий, міжміський та міжнародний телефонний зв’язок, надає громадянам України та бізнес-сектору широкі можливості для спілкування між собою та з усім світом.

На кінець 2008 року Укртелеком обслуговував понад 10,4 млн. ліній, 87% з яких належать абонентам — фізичним особам, а 13% — абонентам — юридичним особам. Основою ринку масових послуг є споживачі — фізичні

особи, яких у товариства налічується понад 9 млн.
Конкуренти організації.
ВАТ «Укртелеком» — монополіст на ринку місцевого зв’язку (більше 10,3 млн. абонентів). Найбільший акціонер — держава (92,86%).
3.3 Управлінське обстеження сильних і слабких сторін організації
Внутрішнє середовище організації — це та частина загального середовища, яка знаходиться в рамках організації. Вона постійно впливає на функціонування організації. Внутрішнє середовище має декілька зрізів, кожний з яких відповідає за потенціал та можливості організації. В наступних підрозділах буду детально проаналізовано кожний зріз.
Організаційний зріз
У відкритому акціонерному товаристві сформовано дворівневу централізовану вертикальну систему управління:

I рівень — Загальних Зборі Акціонерів, яким належить прийняття важливих рішень. Наприклад затвердження необхідних структурних змін та відновлення Наглядової ради товариства.

II рівень — Правління ВАТ «Укртелеком». До його функцій належить виконання доручень та наказів, прийнятих на Загальних Зборах Акціонерів; управління підприємством ВАТ «Укртелеком», за допомогою Апарату управління.

Апарат управління, який складається з наступних підрозділів:

Голова Правління;

Перший Заступник Голови Правління;

Заступник Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг;

Заступник Голови Правління з питань економіки та фінансів;

Заступник Голови Правління з питань корпоративних прав;

Заступник Голови Правління з питань праці та управління персоналом;

Заступник Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій.

Директор філії «Утел».

Виробничий зріз


Компанія ВАТ «Укртелеком» надає по всій території України практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:

міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;

мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA;

послуги передавання даних та побудови віртуальних приватних мереж;

Інтернет-послуги, у т. ч.: комутований та широкосмуговий доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;

постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;

надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;

ISDN;
відеоконференц-зв'язок;

проводове мовлення;

телеграфний зв'язок;

здійснює діяльність з технічного обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення.

Товариство володіє потужною та розгалуженою транспортною мережею з високим ступенем надійності та резервування, яка є основою телекомунікаційної інфраструктури України.

З метою задоволення зростаючих потреб клієнтів Укртелеком створює найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, пропускна спроможність якої наближається до 4 Гбіт/с. Це дозволяє надавати якісні інформаційно-телекомунікаційні послуги, включаючи Інтернет, в усіх регіонах України. Для надання клієнтам послуг зв'язку з іноземними державами, а також для забезпечення послуг з транзитного передавання трафіку партнерів товариства як в Україні, так і за кордоном, Укртелеком бере активну участь у міжнародних телекомунікаційних проектах, що забезпечують вихід на цифрові телекомунікаційні системи країн Європи, Азії, Африки і Північної Америки, є співвласником 14 міжнародних підводних систем передавання даних, таких як ITUR, BSFOCS, а також є учасником проектів ТЕЛ та ТАЄ.

Компанія є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку, обслуговуючи понад 10 млн. телефонних ліній, лідером серед провайдерів Інтернет в Україні, надаючи послуги комутованого доступу до мережі сотням тисячам клієнтів, а також єдиною в Україні компанією, що надає послуги мобільного зв'язку нового стандарту під ТМ «Utel».

2008 рік видався одним з найскладніших в історії компанії, коли об’єктивні та суб’єктивні фактори суттєво вплинули на основні показники діяльності товариства. Проте 2008 рік чітко окреслив напрямки виходу товариства на новий рівень розвитку та підтвердив правильність обраної стратегії.

В умовах постійного зменшення доходів від традиційної телефонії компанія зробила ставку на розвиток Інтернет-технологій та мобільного зв’язку нового стандарту. За підсумками минулого року Укртелеком став впевненим лідером серед провайдерів Інтернет.
Кадровий зріз
Ринковий успіх товариства, насамперед, залежить від ефективної роботи керівних кадрів і фахівців, рівня їх кваліфікації і майстерності, розуміння ними змін, що відбуваються в суспільному житті і виробництві. Тому кадрову політику ВАТ «Укртелеком» спрямовано на удосконалення структури товариства, якісне управління персоналом та забезпечення підрозділів висококваліфікованим персоналом у необхідній кількості.

Станом на 01.10 2009 у ВАТ «Укртелеком» працює 89 000 осіб.

За 2008 р. середньооблікова чисельність штатних працівників товариства зменшилась на 8,8 тис. осіб (8,4%). Зменшення відбулося в результаті удосконалення структури товариства, технологічних та виробничих процесів, модернізації та реконструкції телекомунікаційних мереж. Серед працівників товариства понад 98% професіоналів мають вищу освіту, серед фахівців — близько 89%. У компанії спостерігається стійка тенденція до зростання кількості висококваліфікованих працівників.
/>

Малюнок 3.1 — Структура персоналу ВАТ «Укртелеком» за категоріями працівників станом на 01.01.2009.
/>

Малюнок 3.2 — Структура персоналу товариства за напрямками діяльності станом на 01.01.2009.
В умовах постійно зростаючої конкуренції на телекомунікаційному ринку професійний розвиток персоналу є найважливішим фактором забезпечення ефективної діяльності компанії. Саме тому у ВАТ «Укртелеком» діє система безперервного навчання персоналу.

Оновлення фундаментальних і наукових знань, вдосконалення практичних навичок керівників та фахівців здійснюються у філії “Центр післядипломної освіти ВАТ «Укртелеком». Крім того, працівники навчаються у навчальних центрах фірм — виробників телекомунікаційного обладнання, консалтингових фірмах, за кордоном та безпосередньо на виробництві в системі технічного навчання.

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітників і технічних службовців здійснюються в Бюро з підготовки робітничих кадрів філій, у навчальних центрах підприємств України, безпосередньо на виробництві в системі технічного навчання.
Маркетинговий зріз
ВАТ «Укртелеком» є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв’язку та Інтернет — провайдером, який обслуговує понад 10,4 млн. телефонних ліній та 513 тис. абонентів швидкісного доступу до мережі Інтернет. Отже, даний зріз буде присвячено цій темі.

ВАТ «Укртелеком» пропонує споживачам повний спектр послуг фіксованого та мобільного Інтернет-доступу по всій території країни:

швидкісний та комутований Інтернет-доступ для абонентів мережі фіксованого телефонного зв’язку;

Інтернет-доступ по виділеній лінії;

Інтернет-доступ за технологією Wi-Fi;

мобільний доступ до мережі Інтернет,

послуги хостингу.

Що зроблено в 2008 році

У 2008 р. інвестиційні ресурси та маркетингову активність товариства було зосереджено на задоволенні зростаючих потреб населення та економічних суб’єктів України у послугах швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет (торгова марка “ОГО! “).

Протягом 2008 р. ВАТ «Укртелеком» в 2,5 раза збільшило кількість абонентів послуги “ОГО!" та стало лідером на ринку послуг швидкісного Інтернет-доступу України за всіма основними параметрами:

кількістю користувачів — 513 тис. абонентів послуги “ОГО! “ на початок 2009 р.;

географічним охопленням мережі – більшість території країни;

обсягом доходів від надання послуг доступу до мережі Інтернет — 484,1 млн. грн.

Йдучи назустріч споживачам, товариство постійно вдосконалює послуги Інтернет-доступу, роблячи їх ще зручнішими та змістовнішими.

Так, у 2008 р. Для користувачів послуги “ОГО! “ було запроваджено низку нових послуг та тарифних пропозицій:

швидкість доступу до мережі Інтернет збільшено в 2 рази (без підвищення вартості послуг);

потенційним споживачам запропоновано принципово новий спрощений спосіб підключення до послуги “ОГО! “ — стартові пакети “ОГО! START“;

запроваджено додаткову послугу “ОГО! Антивірус“.
/>

Малюнок 3.3 — Загальна кількість споживачів послуг швидкісного доступу до мережі Інтернет.
/>

Малюнок 3.4 — Доходи від надання послуг швидкісного доступу до мережі Інтернет.
Розширюючи спектр послуг та враховуючи зростаючу популярність безпроводового Інтернет-доступу, Укртелеком протягом 2008 року більше ніж у 3 рази збільшив кількість хот-спотів та значно розширив географію надання послуг Інтернет-доступу за технологією Wi-Fi. На кінець 2008 року мережа безпроводового доступу ВАТ «Укртелеком» налічувала 1195 хот-спотів (1752 точки доступу), що дає можливість надавати послугу безпроводового доступу до мережі Інтернет у всіх обласних та багатьох районних центрах. ВАТ «Укртелеком» створює хот-споти на територіях навчальних закладів, готелів, вокзалів, ресторанів, кафе, санаторіїв, в інших місцях відпочинку. У 2008 р. стартував спільний проект ВАТ «Укртелеком» та МакДональдз Юкрейн, який забезпечить вільний доступ до Інтернет за

технологією Wi-Fi у ресторанах МакДональдз. Відтепер у закладах МакДональдз усіх регіонів України користувачі ноутбуків або кишенькових персональних комп’ютерів мають можливість користуватись безкоштовним доступом до Інтернет за технологією Wi-Fi від Укртелекому. Послугою Wi-Fi-доступу від Укртелекому в 2008 р. скористалося понад 61 тис. споживачів що в 4,4 раза більше, ніж у 2007 р.
/>

Малюнок 3.5 — Кількість хот-спотів Укртелекому
Враховуючи тенденцію зменшення попиту на традиційні види послуг у відділеннях “Телекомсервіс“ та підвищення попиту споживачів на послуги доступу до Інтернет, у 2008 році Укртелеком продовжував створення нових та розширення діючих пунктів колективного користування Інтернет на базі відділень “Телекомсервіс".

У 2008 році було відкрито 66 нових пунктів колективного користування Інтернет і на кінець року їх кількість становила 358. У цих пунктах організовано 1710 робочих місць для користувачів послуг доступу до мережі Інтернет.

Що зроблено в 2009

У 2009 році відбувся значний приріст доходів (порівняно з 2008 р). Цей результат було отримано завдяки вдалій маркетинговій та інвестиційній політиці, масштабним рекламним кампаніям та акціям з підключення абонентів, розширення спектра додаткових послуг, які доступні абонентам товариства.

Наприклад, акція «90 днів Інтернету „ОГО!“ за 1 гривню» діє для абонентів, що підключаться до «ОГО!» у Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Одесі, Харкові та Севастополі з 9 листопада до 31 грудня 2009 року.

ВАТ «Укртелеком» завдяки покращенню науково — технічного забезпечення збільшило пропускну спроможність зовнішніх каналів мережі передавання даних в 2,7 раза — до 50 Гбіт/с.
Фінансовий зріз
За 1 квартал 2009 року ВАТ “Укртелеком" надано послуг зв’язку на 1 963 млн. гривень, в т. ч. фіксованого зв'язку — 1 941 млн. грн. Середньомісячні доходи які генерує один основний телефонний апарат за звітний квартал становили 40,5 грн., в т. ч. у населення — 32,7 грн., у споживачів інших категорій — 99,1 грн.

Обсяг доходів від надання послуг комп’ютерного зв’язку 245 млн. грн., що в 1,7 раза перевищує обсяги 1 кварталу минулого року. За рахунок збільшення кількості задіяних портів ADSL на кінець кварталу до 646 тис. частка доходів у загальній сумі зросла з 7,1% в аналогічному періоді минулого року до 12,5% в звітному. Середньомісячна доходність 1-го задіяного порта ADSL — 108,4 грн., що в 2,7 рази перевищує середньомісячну доходність одного основного телефонного апарату. За звітний період введено в експлуатацію 85 об’єктів, на яких встановлено 108 точок широкосмугового доступу з використанням обладнання Wi-Fi доступу, послугами цієї мережі скористалося понад 26 тис. користувачів, що в 3,2 рази більше аналогічного періоду минулого року.

На 10,2% збільшився обсяг доходів від послуг наданих бізнес-абонентам. Питома вага в загальній сумі доходів досягла 4,9% проти 4,4% в 1 кварталі 2008 року.

На кінець 1 кварталу 2009 року в Товаристві нараховувалось 210,5 тис. користувачів послуг мобільного зв’язку, які згенерували 22 млн. грн. доходів.
/>

Малюнок 3.6 — Структура доходів від надання послуг зв’язку
Обсяг витрат склав 1 967 млн. грн., що на 3,5% менше 1-го кварталу 2008 року, в т. ч.:

матеріальні витрати зросли на 21,3% за рахунок збільшення росту цін на енергоносії та паливно-мастильні матеріали. Без врахування цієї статті ріст склав 3,7%;

витрати на оплату праці зросли на 13,1%, що відповідає збільшенню рівня мінімальної заробітної плати передбаченого Законом України «Про державний бюджет України на 2009 рік»;

амортизаційні відрахування зросли на 12,3%;

інші витрати операційної діяльності зменшились на 18,7%.

Фінансовий результат від звичайної діяльності склав 180,9 млн. грн. збитків, проти 97,5 млн. грн. збитків у 1 кварталі минулого року.

До бюджету та позабюджетних фондів сплачено податків, зборів та обов’язкових платежів на суму 521,5 млн. грн.

Станом на 01.04.2009 року рівень дебіторської заборгованості відносно місячних доходів становить 1,43 і знаходиться у межах технологічного, загальна сума дебіторської заборгованості складає 980 млн. грн., в т. ч. за товари, роботи, послуги — 901 млн. грн., що на 14 млн. грн. менше ніж на початок 2009 року, в т. ч. по обласним філіям відбулось збільшення у порівнянні з початком року на 26,5 млн. грн.

/>

Малюнок 3.7; 3.8 — Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; рівень дебіторської заборгованості у відношенні до місячної суми доходів.
Дебіторська заборгованість за пільговими категоріями населення у звітному періоді збільшилась з 28,1 млн. грн. на початок 2009 року до 41,3 млн. грн., відповідно рівень заборгованості по цій категорії споживачів зріс з 1,8 до 2,7 місяців.

Обсяг капітальних інвестицій 1 кварталу 2009 року склав 183,5 млн. грн., в експлуатацію введено основних фондів на 98,7 млн. грн., в т. ч.304 порти широкосмугового доступу, 13,8 тис. номерів телефонної ємності.

Звіт про фінансові результати та баланс за 1 квартал 2009 року надані в додатках 1-2.
Організаційно-культурний зріз
Роль організаційної культури на підприємствах надзвичайно важлива. Організаційна культура об'єднує усі види діяльності та усі взаємовідносини усередині підприємства, створюючи високопродуктивний колектив. Вона створює зовнішній образ підприємства, формує його імідж, визначає характер відносин з клієнтами, партнерами.

Організаційна культура ВАТ «Укртелеком» має декілька важливих аспектів, які є ключовими факторами успіху:

дружні відносини між працівниками, вони мають багато спільного;

підприємство схоже на велику родину;

лідери та керівники підприємства сприймаються як вихователі;

підприємство існує завдяки відданості та традиціям;

висока обов'язковість в діяльності підприємства, робиться акцент на

довгостроковій вигоді удосконалення особистості, приділяється велике

значення високому ступеню згуртованості колективу та моральному клімату;

успіх визначається в доброму ставленні до споживачів та турботі про благополуччя працівників;

заохочується бригадна робота, участь працівників в бізнесі.

Отже, організаційна культура на ВАТ «Укртелекомі» розглядається як потужний стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи та окремих осіб на загальні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників, забезпечити відданість, полегшити спілкування.
Swot – аналіз

Таблиця 3.2 — Swot – аналіз.

SWOT — АНАЛИЗ ВАТ «Укртелеком»

/>

/>

/>

/>

На основі обстеження функціональних зон, приведена оцінка сильних і слабких сторін підприємства, яка наведена в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 - Оцінка сильних і слабих сторін підприємства

Функціональна зона

Слабка

Середня

Сильна

1

2

3

4

5

Маркетинг


+
Розширення асортименту продукції


+
Позиція на ринку


+
Виробництво


+
Якість продукції

+

Науково-технічний потенціал


+
Продовження таблиці 3.3 — Оцінка сильних і слабих сторін підприємства

Потоки нової продукції


+
Дослідницький потенціал+Фінанси+Заборгованість+Рівень запасів


+
Персонал


+
Стимулювання

+

Талановиті працівники


+
Організація


+
Гнучкість організаційної структури


+
Імідж

+

/>
Малюнок — Організаційна структура ВАТ «Укртелеком»
еще рефераты
Еще работы по менеджменту