Реферат: Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

--PAGE_BREAK--Банківські холдингові компанії мають право здійснювати лізинг рухомого і нерухомого майна; національні банки — тільки лізинг рухомого майна.
У 1976 р. Управління стандартизації фінансового обліку випустила ухвала, відповідно до якої з 1977 р. почали розмежовувати «справжній лізинг» і покупку за допомогою лізингу. До цього фірми могли брати устаткування в лізинг і не відображати його вартість на своїх балансах, а вести позабалансовий облік, не показуючи зростаючу суму заборгованості. У цій ухвалі були перераховані наступні пункти:
·                   право власності в кінці операції переходить до орендаря;
·                   лізингова операція дозволяє купити устаткування в кінці операції за ціною нижче ринковою;
·                   термін операції більше або рівний 75% корисного терміну служби. Чим більше залишкова вартість, якою лизингодатель бажає ризикнути, тим кращими і більш конкурентоздатними будуть умови лізингу. Фінансовий контролер, прагнучи зменшити банківський ризик, встановив мінімальну межу залишкової вартості, яка може бути заявлена у розмірі 25%. Раду ФРС вибрав консервативніший підхід, обмеживши залишкову вартість 20%, окрім лізингу автомобілів. Рада за поданням банківських позик під житло встановила ліміт в 70% величин залишкової вартості для ощадно-позичкових відділень, що займаються лізингом;
·                   поточна вартість лізингових платежів (без плати за страхування, управління, податки) більше або рівна 90% нормальної ринкової ціни устаткування.
Якщо операція задовольняє хоч би одній з цих умов, то майно враховується на балансі орендаря як актив з борговим зобов'язанням, що кореспондується. У пасиві відбивається «зобов'язання по фінансовому лізингу». Якщо операція не задовольняє жодному з вищезазначених умов, то майно враховується в додатку до балансу лизингополучателя.
У 1981 р. в США був ухвалений Закон про реформу системи оподаткування. У нім указувалися критерії віднесення операцій до лізингових і лібералізувала система використання податкових пільг по лізингу. Зокрема, були дозволені операції по передачі партнерові податкових пільг.
У 1982 р. в Законі про оподаткування з'явиться термін «фінансовий лізинг». Під ним мається на увазі операція, при якій лизингополучателю передається в користування устаткування на повний термін або на велику частку життєвого циклу майна; лізингові платежі повністю переводяться лизингодателю (а не кредиторові); на лизингополучателе лежить відповідальність за технічне обслуговування, сплату податків і страхування устаткування; сукупні лізингові платежі, отримувані лизингодателем за весь життєвий цикл устаткування, повністю покривають первинну вартість устаткування і забезпечують дохід на інвестований капітал.
З 1986 р. клімат для лізингу на податковій основі змінився, і велика частка податкових пільг була скорочена через механізм амортизації.
Проте розвиток лізингу не зупинився. Лізингові операції продовжують залишатися гнучкішими в порівнянні із звичайними, кредитовими. Частку рисок по операціях беруть на себе лізингові компанії.
Закон про рівну конкуренцію в банківській справі (1987 р.) передбачає право національних банків інвестувати до 10% активів в лізингові договори на чисто лізинговій основі без обмеження величини залишкової вартості.
В даний час для того, щоб операція задовольняла умовам фінансового лізингу, вона повинна володіти наступними характеристиками:
·                   мінімальні інвестиції в орендоване майно з боку лизингодателя повинні складати не менше 20% його вартості;
·                   лізингоотримувач не може мати права (опціону) на викуп устаткування за ціною нижче за його ринкову вартість, визначену на момент застосування цього права;
·                   лізингоотримувач не може інвестувати в орендоване ним устаткування, окрім так званих віддільних удосконалень;
·                   період лізингу не перевищує 80% терміну служби устаткування;
·                   в кінці терміну лізингу устаткування повинне мати оцінену залишкову вартість в розмірі не менше 20% його первинної вартості;
·                   лизингодатель повинен чекати отримання позитивної величини грошового потоку, як і спільного прибутку, за договором лізингу залежності від податкових пільг.
У випадках, коли лізинг за угодою сторін не підпадає строго під ці стандарти, при визначенні фінансового лізингу виходять з його різних інтерпретацій судами США. У спільному випадку суди застосовують критерій «вигод і тягаря права власності», щоб визначити, чи володіє лізингоотримувач устаткуванням в економічному сенсі. Зокрема, для суду за особливо важливі вважаються наступні факти:
·                   формою угоди є лізинг;
·                   лізингом переслідується комерційна мета (окрім податкових вигод);
·                   лізингоотримувач володіє деякими значними атрибутами права власності, такими, як ризик втрат і можливість певних економічних вигод.
Один крупний нью-йоркський банк виділяє наступні три види лізингу за їх типом або об'ємом: многомиллионный (авіалайнери, устаткування для буріння нафтових свердловин і т. п.); проміжна оренда при вартості майна від 0,5 до 5 млн. дол., розрахована на період до 10 років, і так звана ринкова оренда, при якій банк об'єднує в одному договорі декілька одиниць порівняльно недорогого устаткування, що випускається одним виробником.
Найбільш популярним в США є лізинг автотранспортних засобів. Цей вид лізингу частіше використовується банками, коли вони виступають як лизингодателей. В цілому існує два основні види лізингу транспортних засобів: відкритий лізинг і закритий лізинг.
Відкритий лізинг має наступні найбільш характерні риси:
1.                Лізинг зазвичай здійснюється на термін від 24 до 36 місяців.
2.                Лізінгоотримувач переймає на себе ризик втрати або пошкодження найнятого засобу. Перед отриманням у володіння лізингоотримувач повинен застрахувати автомобіль, вказавши лизингодателя як вигодоотримувач.
3.                Лізінгоотримувач переймає на себе всю відповідальність у зв'язку з ремонтом і підтримкою робочого стану найнятого засобу.
4.                Лізінгоотримувач зобов'язався проводити передбачені щомісячні платежі протягом терміну лізингу і виплатити залишок суми погашення після закінчення дії договору лізингу.
5.                Лізінгоотримувач не має переважного права на придбання транспортного засобу після закінчення лізингу.
Після закінчення терміну відкритого лізингу зазвичай відбувається одна з трьох подій. Хоча лізингоотримувач не має переважного права на покупку автомобіля, він може сам виплатити гарантований залишок. В цьому випадку автомобіль передається йому або вказаній ним особі. У іншому випадку автомобіль пропонується франшизному ділерові, біля якого він отримується. Якщо франшизний ділер не набуває автомобіля, банк зазвичай продає його за оптовою ціною іншому ділерові, хоча банк може знову передати автомобіль за договором лізингу, якщо він дуже зношений.
Закритий лізинг відрізняється від відкритого однією важливою деталлю: лізингоотримувач не гарантує залишкову вартість орендованого транспортного засобу в кінці терміну лізингу; лизингодатель допускає цей ризик. Багато договорів лізингу транспортних засобів з двигуном внутрішнього згорання передбачають відкритий лізинг.
У багатьох випадках лізинг дорогого устаткування (big ticket items) є закритим, хоча часто терміни лізингу розраховуються так, щоб припинити термін експлуатації найманих товарів, не залишаючи залишкової вартості понад вартість винагороди.
Банківські холдингові компанії можуть займатися лізингом в тому ступені, в який лізинг є функціональним еквівалентом надання кредиту. Лізинг повинен мати неуправлінську основу (тобто без надання послуг). Наприклад, при лізингу автомобілів філія банківської холдингової компанії по лізингу не може пропонувати послуги, ремонт або підтримку стану транспортного засобу. Банківська холдингова компанія повинна вести лізингову діяльність на основі повної виплати; до надання лізингу вона повинна відшкодувати витрати по інвестиціях в майно і по фінансуванню.
Термін лізингу не може перевищувати 40 років, а час, протягом якого наймодатель— банківська холдингова компанія може володіти майном після закінчення лізингу, обмежений двома роками.
У США функціонує 15 різних асоціацій, об'єднуючих учасників лізингового ринку, у тому числі:
·                   Асоціація компаній, що займаються лізингом устаткування (Equipment Leasing -Association) з штаб-квартирою в Арлінгтоне;
·                   Західна асоціація компаній, що займаються лізингом устаткування (Western Association of Equipment Lessors) з штаб-квартирою в Окленде;
·                   Східна асоціація компаній, що займаються лізингом устаткування (Eastern Association of Equipment Lessors). Її месторасположение— в Харрістоне;
·                   Національна асоціація лізингу транспортних засобів (National Vehicle Leasing Association) з штаб-квартирою в Сан-Франциско;
·                   Асоціація лізингу і рентинга вантажівок (Truck Renting and Leasing Association) знаходиться в Александрії;
·                   Американська асоціація лізингу автомобілів (American Automotive Leasing Association) знаходиться у Вашингтоні;
·                   Асоціація лизингодателей комп'ютерів (The Computer and Leasing Remarketing Association), яка також знаходиться у Вашинтоне.
Асоціація компаній, що займаються лізингом устаткування, проводила обстеження групи своїх компаній за результатами 2004—2005 рр. в частці проведення операцій міжнародного лізингу. Ці матеріали представлені, в таблиці. 3.
Таблиця 3
Міжнародний лізинг із США, що проводився групою компаній в 2004—2005 рр., млн. дол.
Цікаво, що в 2005 р. значна частка (42,4%) американського устаткування біля обстежених підприємств була поставлена в Европу в рамках міжнародного лізингу. До Азії було напрямлено 19,8% спільного об'єму лізингового обороту.
По типах устаткування для міжнародного лізингу 26 американськими компаніями здавалося наступне майно (по питомій вазі %):
·                   комп'ютери 6,1
·                   будівельна техніка 19,0
·                   енергогенератори 3,4
·                   промислове устаткування 2,2
·                   медичне устаткування 1,8
·                   нафтогазове устаткування 3,0
·                   транспортні засоби 55,4 у тому числі:
·                   авіатранспорт 19,1
·                   дорожня техніка 22,7
·                   вантажівки і трейлери 13,6
·                   інше устаткування 9,1
У США і в деяких європейських країнах лізинг устаткування, і раніше всього автотранспорту, є в більшості своїй не оперативним, а фінансовим. Це підтверджується наступним.
Так, в США серед членів Асоціації компаній, що займаються лізингом устаткування, 13 компаній займалися фінансовим лізингом автомобілів. Об'єм їх операцій протягом року досягав майже 1,5 млрд. дол., а в середньому на одну лізингову компанію доводилося договорів по автомобілях на 110 млн. долл, в той же час сім компаній займалися оперативним лізингом автомобілів. Спільний об'єм цих операцій за рік склав 264,6 млн. дол., тобто в середньому на одну компанію доводилося 37,8 млн. дол.

Таблиця 4
Найбільших американських лізингових компаній (за даними на початок 2005 р.), млн. дол.
Позиція в світовому рейтингу компаній
Найменування компанії
Спільний об'єм портфеля лізингових контрактів
Вартість лізингових договорів увязнених протягом року
Співвідношення між об'ємами портфеля лізингових контрактів і операціями протягом року
1
2
3
4
5 = 3: 4
1
7
10
14
15
16
19
28
29
34
37
48
GE Capital
General Motors Auto Corp. (GMAC)
AT&T Capital Corp.
IBM Credit Corp.
USL Capital
MercedesBenz Credit Corp.
Caterpillar Financial Services
Comdisko Inc.
CIT group
Bank Xerox Leasing Group
Hewlett Packard
Citicorp
41300
13631
7661
5300
5300
5300
4511
3840
3694
3100
2500
1500
16800
10363
4250
2800
2145
1876
2183
1582
1040
1200
1500
800
2.5
1.3
1.8
1.9
2.5
2.8
2.1
2.4
3.6
2.6
1.7
1.9
На ринку лізингових послуг компанії США є найбільш помітними і великими. У таблиці. 4 наводяться дані по 12 компаніям, що входять в перших 50 найбільших лізингових компаній миру. Вартість сукупного лізингового портфеля цих компаній досягла 97,637 млрд. дол., а величина лізингових договорів, увязнених протягом року, склала 46,323 млрд. дол. Даний показник означає, що ці лізингові компанії тримали 1/3 американського і 13% світового лізингового ринку.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по мировой экономике