Реферат: Принципи ціноутворення в умовах ринку

--PAGE_BREAK--Практична частина

Підприємство «Керол» планує виробляти в IV кварталі 2008 року вироби А, Б (цех №1 – основне виробництво), В, Г (цех №2 – основне виробництво).

Вихідні дані:

1) Плановий рівень рентабельності – 25%.

2) Планові обсяги виробництва виробів у місяць:

Виріб А – 80 шт.

Виріб Б – 70 шт.

Виріб В – 55 шт.

Виріб Г – 20 шт.

3) Основні планові витрати сировини і матеріалів в розрахунку на 1 виріб наведені в таблиці 1.
Таблиця 1. Основні планові витрати сировини і матеріалів в розрахунку на 1 виріб

    продолжение
--PAGE_BREAK--


Показник планові витрати сировини і матеріалів в розрахунку на один виріб А розраховувався наступним чином:

А=50*4,2+24*6,1+20*9+3,8*5,9+19*5,5+24*2+12*0,02+16*0,7=722,76 грн. Аналогічно розраховуються показники для виробів Б, В, Г.

4) Основні планові витрати покупних комплектуючих виробів та напівфабрикатів наведені в таблиці 2.


Таблиця 2. Основні планові витрати покупних комплектуючих виробів та напівфабрикатів в розрахунку на 1 виріб
Показник планові витрати покупних комплектуючих виробів та напівфабрикатів в розрахунку на один виріб А розраховувався наступним чином:

Виріб А=21*0,22+5,4*0,28+4,7*0,75+3,2*0,5+12*2=35,26 грн.

Аналогічно розраховуємо по виробах Б, В, Г.

5) Основна заробітна плата виробничих робітників в розрахунку на 1 виріб наведена в таблиці 3.


Годинна тарифна ставка = мінімальна заробітна плата

середня тривалість роб. міс.
<img width=«324» height=«63» src=«ref-1_1018446324-732.coolpic» v:shapes="_x0000_i1025">

Тарифні коефіцієнти по розрядах складають:

1 розряд – 1,0;

2 розряд – 1,187;

3 розряд – 1,385;

4 розряд – 1,577;

5 розряд – 1,813;

6 розряд – 2,073.

Годинна тарифна ставка 1 розряду = 3,4375*1,0=3,4375;

Годинна тарифна ставка 2 розряду = 3,4375*1,187=4,0803;

Годинна тарифна ставка 3 розряду = 3,4375*1,385=4,7609;

Годинна тарифна ставка 4 розряду = 3,4375*1,577=5,4209;

Годинна тарифна ставка 5 розряду = 3,4375*1,813=6,2322;

Годинна тарифна ставка 6 розряду = 3,4375*2,073=7,1259.
Таблиця 3. Основна заробітна плата в розрахунку на один виріб6) Додаткова заробітна плата виробничих робітників складає 10% від суми основної заробітної плати:

для виробу А – 101,26*10%=10,13 грн.;

для виробу Б – 103,82*10%=10,38 грн.;

для виробу В – 139,60*10%=13,96 грн.;

для виробу Г – 110,46*10%=11,05 грн.

7) Розрахунок відрахувань від основної та додаткової заробітної плати для кожного виробу окремо наведені в таблиці 4.

Таблиця 4. Відрахування8) Загальновиробничі витрати для цеху 1, 2 підприємства наведені у додатку 1.

Потрібно зауважити, що:

– у другому місяці передбачається зростання заробітної плати на 10%;

– у третьому місяці прогнозується зростання тарифів на комунальні послуги на 20%.

9) Адміністративні витрати підприємства наведені в додатку 2.

Потрібно зауважити, що:

– в другому місяці кварталу буде проводитись аудиторська перевірка, плата за ці послуги буде становитиме 4000 грн.;

– в третьому місяці кварталу очікується збільшення заробітної плати на 20%.

10) Витрати на збут підприємства наведені в додатку 3.

Потрібно зауважити, що:

– у другому місяці передбачається зростання заробітної плати на 10%.

11) База розподілу загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут – основна заробітна плата виробничих робітників.

Коефіцієнт розподілу
<img width=«160» height=«51» src=«ref-1_1018447056-610.coolpic» v:shapes="_x0000_i1026">=<img width=«264» height=«44» src=«ref-1_1018447666-610.coolpic» v:shapes="_x0000_i1027">
ЗВВА=1,41053*101,26=142,83 грн.

ЗВВБ=1,41053*103,82=146,45 грн.

Коефіцієнт розподілу


<img width=«163» height=«51» src=«ref-1_1018448276-611.coolpic» v:shapes="_x0000_i1028">=<img width=«271» height=«44» src=«ref-1_1018448887-631.coolpic» v:shapes="_x0000_i1029">
ЗВВВ=2,39127*139,60=333,83 грн.

ЗВВГ=2,39127*110,46=264,14 грн.

Коефіцієнт розподілу
<img width=«259» height=«51» src=«ref-1_1018449518-810.coolpic» v:shapes="_x0000_i1030">=

=<img width=«476» height=«44» src=«ref-1_1018450328-933.coolpic» v:shapes="_x0000_i1031">
Адмін. витрати виробу А=2,70601*101,26=274,02 грн.

Адмін. витрати виробу Б=2,70601*103,82=280,95 грн.

Адмін. витрати виробу В=2,70601*139,60=377,77 грн.

Адмін. витрати виробу Г=2,70601*110,46=298,90 грн.

Коефіцієнт розподілу
<img width=«279» height=«51» src=«ref-1_1018451261-864.coolpic» v:shapes="_x0000_i1032">=

=<img width=«476» height=«44» src=«ref-1_1018452125-945.coolpic» v:shapes="_x0000_i1033">
Витрати на збут виробу А=0,88920*101,26=90,04 грн.

Витрати на збут виробу Б=0,88920*103,82=92,32 грн.

Витрати на збут виробу В=0,88920*139,60=124,14 грн.

Витрати на збут виробу Г=0,88920*110,46=98,22 грн.

Необхідно розрахувати відпускну оптову ціну виробів А, Б, В, Г у вигляді калькуляції ціни кожного виробу окремо.

Розрахунок відпускної оптової ціни виробу А представимо у таблиці 5, виробу Б – у таблиці 6, виробу В-у таблиці 7, виробу Г – у таблиці 8.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по мировой экономике