Реферат: Аналіз поглядів основних преставників історичної школи Німеччини

--PAGE_BREAK--12.    Відкинувши фритредер, Лист розвернув критику економічного індивідуалізму. Він писав, що формула «Laissez faire» стільки ж на руку грабіжникам і шахраям, наскільки і купцям. «Купець може досягати своїх цілей, що полягають в придбанні цінностей шляхом обміну, навіть в збиток землеробам і мануфактуристам, наперекір продуктивним силам і не щадивши незалежності і самостійності нації. Йому байдуже, та і характер його операцій і його прагнень не дозволяє йому піклуватися про те, який вплив роблять товари, що ввозяться або вивозяться ним, на моральність, добробут і могутність країни. Він ввозить як отрути, так і ліки. Він доводить до виснаження цілі нації, ввозивши опіум і горілку».
13.    Лист узяв під захист меркантилістів, за заслугу яких вважав усвідомлення важливості фабрично-заводської промисловості для землеробства, торгівлі і мореплавання; розуміння значення протекціонізму і відстоювання національних інтересів. Разом з тим на противагу меркантилізму Лист стверджував, що:
·                   Протекціонізм – виправданий лише як «виховний» для вирівнювання рівнів економічного розвитку країн;
·                   Нація, що досягла рівня першорозрядної промислово-торгівельної держави, повинна перейти до свободи торгівлі;
·                   Фабрично-заводська промисловість не повинна розвиватися за рахунок землеробства;
·                   Митне заступництво не повинне розповсюджуватися на сільське господарство.
Лист указував, що систему виховного протекціонізму може з успіхом застосувати лише держава з помірним кліматом, достатньо обширною територією з різноманітними ресурсами і значним населенням, що володіє гирлами своїх річок (а отже, виходами зі свого Морея). Острівна ізольованість забезпечила Англії вирішальні переваги перед континентальною Європою в розвитку встановлень, що сприяють зростанню свободи, духу заповзятливості і продуктивних сил нації, — спокійне введення Реформації і плідна для господарства секуляризація, відсутність військових вторгнень і непотрібність постійної армії, ранній розвиток послідовної митної системи, витягання з континентальних воєн величезних вигод для себе.
Протилежним прикладом була Польща. Лист типізував її історію, по-перше, як долю країни, «яка не стикається з морями, яка не має ні торгівельного, ні військового флоту, або біля якої гирла річок не знаходяться в її владі», і вона «в своїй зовнішній торгівлі стоїть залежно від інших націй, причому панування іноземців на приморському ринку загрожує як економічній, так і політичній цілісності країни». По-друге, Польща була викреслена з лави національних держав через відсутність в ній сильного середнього стану, який може бути викликане до життя лише насадженням внутрішній фабрично-заводській промисловості.
Завершальна частка «Національної системи політичної економії», присвячена спільним для континентальних країн «надзвичайним інтересам» в їх боротьбі з «острівним пануванням Англії», є по суті геополітичним трактатом. На думку Листа, Німецький митний союз повинен розповсюдитися по всьому побережжю Північного моря від гирл Рейну до Польщі з включенням Голландії і Данії, до масштабів «Середньої Європи», поки ж Центр Європейського континенту «не виконує тієї ролі, яка накладається на нього природним положенням. Замість того щоб служити посередником між сходом і заходом з усіх питань, що стосується територіальних розділень, конституції, національної незалежності і могутності… центр цей в даний час служить яблуком розбрату між сходом і заходом, причому і той, і інший сподіваються привабити на свою сторону цю серединну державу, яку ослабляє недолік національної єдності». Якби Німеччина разом з Голландією, Бельгією і Швейцарією склала один сильний торгівельний і політичний союз, це стало б міцним континентальним ядром, що забезпечило б надовго мир для Європейського континенту, а з іншого боку, дозволило б витіснити Англію з її «передмостовим прикриттям», за допомогою яких вона панує на континентальних ринках.
Можна сказати, що Лист розробляв на противагу «космополітичної економії» не просто «національну», а «геополітичну» економію. Він писав про вірогідність майбутньої переваги Америки над Англією в тому ж ступені, в якій Англія перевершила Голландію, і про те, що французи рівно з німцями зацікавлені в тому, «щоб обидва шляхи з Середземного моря в Червоне і в Персидську затоку не потрапили у виняткове розпорядження Англії». Стурбований долями Німеччини, Лист вважав за необхідні умови її економічного прогресу і політичної стійкості «округлення кордонів» і розвиток середнього класу. У роботі «Земельна система, найдрібніші тримання і еміграція» (1842) Лист детально розгледів аграрне питання в світлі широкого порівняно-історичного аналізу як різних регіонів Німеччини, так і різних країн від США до Росії, але особливо виділив трьох типів земельних стосунків в Європі, приблизно відповідних до трьох історичних етапів: 1) крупне поместне сільське господарство на старій феодальній основі в країнах на схід від Ельби; 2) відсталі найдрібніші тримання в країнах на захід від Ельби; 3) англійське крупне капіталістичне сільське господарство, розширене «до масштабів фабрики». Оптимальним Лист рахував шлях «золотої середини» між другим і третім типами. Другий тип, характерний для Франції, на думку Листа, не лише не забезпечував розвиток внутрішнього ринку, але і готував основу для бонапартистського режиму, тоді як капіталістичне сільське господарство Англії, породжує величезну масу пролетарів і пауперів, загрожувало соціальним вибухом. Ідеалом Листа була звільнена від феодальних і громадських утруднень земельна система комерційно орієнтованих володінь, при якій середні і дрібні одноосібні тримання є правилом, а великі і найдрібніші — виключеннями, що щонайкраще відповідало б показній політичній системі і принципам національної економії.
Лист враховував, що виконання цієї земельної реформи повинне було супроводитися обезземеленням значної частки селян і лише меншість з них була б поглинена німецькою промисловістю, що розвивається. Це ставило проблему колонізації, яку Лист ввів в геополітичний контекст. Більшості, на думку Листа, слід було переселитися як сільськогосподарські колоністи в область Середнього і Нижнього Дунаю аж до західних берегів Чорного моря. Це напрям міграції німців Лист розглядував як альтернативу переселенню в США. Дунайська колонізація могла б перетворити сільське господарство Угорщини і перетворити її на аграрну базу «Східної імперії германців і угорець».
Лист будував широкі плани підйому Угорщини, її продуктивних сил за рахунок розвитку її транспортної мережі і широкого товарообміну з австрійськими і німецькими землями. Він намагався знайти підтримку свого германо-подунайського проекту у впливових політиків, зачинаючи з австрійського канцлера Меттерніха (який десятьма роками раніше назвав Листа «одним з найактивніших і впливовіших революціонерів в Германії») і вождя угорських дворян Штефана Сечені. Але агітація Листа не мала успіху. Втомлений і розчарований, економіст-геополітик покінчив життя самогубством в готелі німецького міста Куфстена.
У 1850 році Листу був споруджений пам'ятник в його рідному Рейтлінгене, і тоді ж в Штутгарті вийшло зібрання його творів. Друга половина XIX століття забезпечила Листу хвилю посмертного визнання. У захоплених тонах писав про нього автор єдиної книги про Лист російською мовою С.Ю. Вітте: «Ґрунтовне знайомство з «Національною системою політичної економії» складає необхідність для всякого впливового державного і суспільного діяча». У другій половині XX століття система мерів, що нагадують «виховний протекціонізм» по Ф. Листу, була з успіхом здійснена в Японії, що дозволило цій країні досягти статусу великої економічної держави.
2. Німецька історична школа Німецька історична школа є головним єретичним напрямом в економічній науці XIX століття. Підхід представників німецької історичної школи відрізнявся наступними особливостями.
1.      Негативне відношення до будь-яких спроб створення універсальної економічної теорії і, зокрема, до класичної політичної економії. На думку адептів німецької історичної школи, економічна наука повинна займатися дослідженням специфіки конкретних національних господарств; річ у тому, що кожне національне господарство має свої специфічні властивості, що частенько не мають аналогів. Саме тому універсальна економічна теорія є нонсенсом. Звідси слідує інша особливість учення німецької історичної школи.
2.      Антикосмополітизм. Представники німецької історичної школи в тому або іншому ступені були схильні підкреслювати роль національних чинників в господарському розвитку. До речі кажучи, з їх легкої руки навіть в даний час економічну науку в Германії і інших німецькомовних країнах часто називають «Національною економією» (Nationalokonomie) або «Народногосподарським ученням» (Volkswirtschaftslehre).
3.      Негативне відношення до абстрактно-дедуктивних методів аналізу. Головний акцент в економічній науці потрібно робити на конкретні історико-економічні дослідження (чим, як правило, і займалися більшість епігонів цієї школи).
4.      Трактування народного господарства як єдиного цілого, частки якого знаходяться в постійній взаємодії між собою, а не як простий суми окремих індивідів. Звідси витікає, що «життя» такого «цілого» управляється особливими законами, що відрізняються від законів, яким підкоряється життя окремо узятих суб'єктів.
5.      Негативне відношення до концепції економічної людини. «Німці» відкидають уявлення про індивіда як людину, вільним від дії суспільних чинників і автономно прагнучим до досягнення максимальної особистої вигоди. Як відзначав один з «німців», Би. Гильдебранд, «людина, як істота суспільна, є перш за все продукт цивілізації і історії, і… його потреби, його освіта і його стосунки до речових цінностей, так само як і до людей, ніколи не залишаються одні і ті ж, і географічно і історично безперервно змінюються і розвиваються разом зі всією утвореною людства». Коротше кажучи, людина — це культурна істота, орієнтована на суспільні цінності. Звідси слідує ще одна особливість учення німецької історичної школи —
6.      Трактування господарства як одній з часток соціального життя і, як наслідок, облік різноманітних позаекономічних чинників — етичних, психологічних і правових.
7.      Розуміння господарства як еволюціонуючої системи, що минає в своєму розвитку різні стадії. До речі кажучи, даний аспект також є аргументом проти універсальності економічної теорії, оскільки різні стадії розвитку господарства відрізняються специфічними, а частенько і унікальними властивостями.
Прихильне відношення до державного втручання. Таке відношення викликане перш за все скептицизмом з приводу того, що вільна конкуренція, характерна для ринкової економіки, в змозі забезпечити гармонію інтересів різних господарюючих суб'єктів. Без планомірної дії держави на господарство «сильні» завжди опинятимуться у виграші за рахунок «слабких».
  3. Походження і розвиток історичної школи Безперечним засновником школи є Вільгельм Рошер (1817 — 1894), професор Геттингенського університету, який опублікував в 1843 році свої «Короткі основи курсу політичної економії з погляду історичного методу». У передмові до цього маленького твору Рошер вже висловлював керівні ідеї, якими він надихався і які він розвивав потім в своїх відомих «Принципах політичної економії», що з'явилися першим виданням в 1854 році. Він задається тут лише метою викласти економічну історію. «Наша мета, — говорить він, — опис того, чого хотіли і до чого прагнули народи в економічній області; цілі, які вони переслідували і досягли; підстави, ради яких вони переслідували і добивалися їх». «Таке дослідження, — додає він, — може бути зроблено за умови, якщо залишаєшся в тісному контакті з іншими знаннями національного життя, зокрема з історією має рацію, з політичною історією і історією цивілізації». Але він негайно відганяє від себе думку встати в опозицію до школи Рікардо. «Я, — продовжує він, — далекий від того, щоб визнавати цей шлях єдиним або найбільш коротким для відшукання істини; але я не сумніваюся, що він веде у вельми прекрасні і родючі області, які, будучи раз оброблені, ніколи не будуть остаточно покинуті».
Таким чином, Рошер ставить собі завдання просто доповнити загальновизнану теорію історією економічних подій і думок. І дійсно, в цілій лаві томів його «Принципів», до яких з кожним разом росли симпатії освіченого суспільства в Германії, що послідовно виходили, Рошер обмежується додатком до викладу класичних доктрин вчених і плідних екскурсій в область економічних чинників і ідей минулого.
Рошер дивився на свою спробу як на досвід застосування до політичної економії історичного методу, введеного Савіні в науку має рацію і що довів там свою плідність. Але, як добре показав Карл Менгір, тут була чисто зовнішня аналогія. Савіні користувався історією, щоб з'ясувати собі органічне і мимовільне походження існуючих інститутів. Він цим хотів довести законність їх на противагу радикальним підступам реформаторського раціоналізму — спадщини XVII століття. Нічого подібного не немає біля Рошера, який сам примикає до лібералізму і розділяє його реформаторські прагнення. У нього історія служить головним чином для ілюстрації економічної історії, для насичення її прикладами, здатними якщо не наказати правила державним людям, то, принаймні, створити у них, по його вираженню, «політичне чуття».
Правильніше розглядувати спробу Рошера як досвід пов'язати учення політичної економії з традицією старих німецьких «камералистов» XVII і XVIII століть. Останні, викладаючи студентам початку практичних знань в області адміністрації і фінансів, удавалися головним чином до конкретних прикладів з економічної і соціальної середи, на яку повинна була розповсюджуватися діяльність їх учнів. Адже і англо-французська політична економія також стояла в дуже тісному зв'язку з відомими практичними проблемами з області податків і торгівельного законодавства. Але в такій країні, як Німеччина, де промислова еволюція значно більш відстала в порівнянні з Францією і Англією, ці проблеми ставилися зовсім іншим чином, і тому необхідність демонстрації перед студентами зв'язку класичної теорії з фактами економічного життя повинна була представлятися тут ще більш невідкладною, ніж в якому-небудь іншому місці. Нововведення Рошера носить більше характер педагогічний, чим науковий. Він швидше відновлює університетську традицію, чим створює нову наукову течію.
В. Рошер також дотримувався тези, що неможливе створення універсальної економічної теорії, оскільки різні країни знаходяться на різних етапах свого розвитку, вважаючи, що однотипні господарські системи у різних народів жодним чином не можуть існувати. Економіку слід розглядувати як частка національної культури — як господарську культуру. Але Рошер в той же час був єдиним представником «старої історичної школи», що приділяв хоч би невелику увагу власне економічної теорії. Він вніс вклад до «теорії цінності і розподілу доходу». В. Рошер узяв за основу теорію чинників виробництва в редакції Ж. Б. Сея і з'єднав його з концепцією прибули Н. Сеніора, маловідомого представника класичної політичної економії. Згідно концепції Н. Сеніора, джерелом прибутку є нібито утримується капіталіста від поточного споживання. З'єднавши ці концепції, Рошер висловив ідею, згідно якої в процесі господарського розвитку міняється значущість (і, відповідно, частка в національному продукті) окремих чинників виробництва. На початкових етапах розвитку головну роль грає земля (природа), потім праця і, нарешті, капітал. Таким чином, величина частки доходів власників капіталу в національному доході відображає ступінь розвиненості національного господарства.
Інший німецький професор, представник історичної школи, Бруно Гильдебранд (1812 — 1878), виступив в 1848 році з ширшими претензіями. У його книзі «Політична економія сьогодення і майбутнього» більша, ніж біля Рошера, позначилася опозиція класичної економії. Тут історія була представлена не лише як засіб оживити і удосконалити існуючі теорії, але і як знаряддя повного оновлення науки. Гильдебранд посилався на прогрес, який зробив історичний метод в науці про мову. Віднині політична економія мала бути виключно «наукою про закони економічного розвитку націй». Трохи пізніше в програмній статті нового, заснованого їм в 1863 році журналу «Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik» («Щорічник по питаннях політичної економії і статистики») Гильдебранд йде ще далі. Він оспорює навіть само існування природних економічних законів, що визнаються класиками. Він докоряє Рошера в тому, що останній допускає їх існування. Гильдебранд, мабуть, не помічав, що завдяки такому сміливому твердженню він підкопувався під сам принцип всякої економічної науки і усував всяку розумну підставу біля тих «законів розвитку», які повинні були, на його думку, віднині утворити суть її.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по мировой экономике