Реферат: Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

--PAGE_BREAK--Рисунок 3. Розподіл доходу


<img width=«450» height=«149» src=«ref-1_959733711-15700.coolpic» v:shapes="_x0000_i1030">

Рисунок 4. Розподіл витрат


2. Динаміка та структура об’ємів реалізації продукції
ДП “Квазар-Мікро Суми” є регіональним офісом корпорації Квазар-Мікро. ДП “Квазар-Мікро Суми” представляє інтереси корпорації в Сумському регіоні і діє згідно корпоративної стратегії.

Сьогодні в «Квазар-Мікро» працює більш 500висококласних фахівців, що мають великий досвід роботи в області інформаційних технологій і менеджменту. Десятки інженерів «Мікро» мають сертифікати міжнародного зразка, що дають право на розробку, виробництво і супровід самого складного комп'ютерного устаткування.

Комп'ютери і сервери «Квазар-Мікро» виготовляються і тестуються на найбільшому в Україні комп'ютерному виробництві, сертифікованому на відповідність вимогам міжнародного промислового стандарту ISO9001 та його українського аналога ДСТУ-ISO-9001-95.
Таблиця 2.1. Статистичні дані діяльності підприємства по рокам

грн.
Показники
2005

2006

2007

2008

2009

Кількість робітників відділу реалізації, чол..

12

13

15

16

15

Рентабельність, %

21

21

19

19

17

Середня собівартість ПК, грн.

3150

2970

2890

2470

2430

Середня ціна продажу, грн

3810

3595

3440

2940

2845

Кількість реалізованих ПК, шт

175

297

350

340

378

Виручка від реалізованих ПК, грн.

666750

1067715

1204000

999600

1075410

Загальні витрати, грн.

551250

882090

1011500

839800

918540

Доход від продажу ПК, грн.

115500

185625

192500

159800

156870

 

Таблиця 2.2. Аналіз динаміки показників
Показники

2005

2006

2007

2008

2009

Динаміка

Відхилення

Кількість робітників, чол..

12

13

15

16

15

125,0

25

Рентабельність, %

21

21

19

19

17

81,0

-19,0

Середня собівартість ПК, грн.

3150

2970

2890

2470

2430

77,1

-22,9

Середня ціна продажу, грн

3810

3595

3440

2940

2845

74,7

-25,3

Кількість реалізованих ПК, шт

175

297

350

340

378

216,0

116

Виручка від реалізованих ПК, грн.

666750

1067715

1204000

999600

1075410

161,3

61,3

Загальні витрати, грн.

551250

882090

1011500

839800

918540

166,6

66,6

Доход від продажу ПК, грн.

115500

185625

192500

159800

156870

135,8

35,8За аналізуємий період кількість робітників підприємства зросла з 12 до 16 чоловік, що в динаміці склало 125 %, або збільшення на 25 %. Кількість реалізованих ПК зросла на 116 %. Виручка від реалізованих ПК зросла лише на 61,3 %, що стало слідством зниження ціни на комп’ютери на 25,3 %.

Загальний індекс фізичного обсягу продукції:
<img width=«293» height=«51» src=«ref-1_959749411-954.coolpic» v:shapes="_x0000_i1031">
де ро — фіксована оптова ціна підприємства за одиницю відповідного виду продукції (комп’ютерів).

Як видно з наведеної формули агрегатного індексу, головною умовою її побудови виступає наявність у чисельнику та знаменнику дробу порівняльних цін, що дозволяє елімінувати вплив цього фактора на фізичний обсяг продукції. Аналогічно розраховується індекс виконання плану фізичного обсягу продукції, для цього в чисельнику враховуються фактичний випуск окремих видів продукції q1, а в знаменнику — плановий qn.

Індекс фізичного обсягу продукції можна визначити також, виходячи з системи взаємопов'язаних індексів, зокрема, індексу вартості продукції (товарообороту):
<img width=«296» height=«51» src=«ref-1_959750365-952.coolpic» v:shapes="_x0000_i1032">
індексу цін на цю продукцію:
<img width=«303» height=«51» src=«ref-1_959751317-969.coolpic» v:shapes="_x0000_i1033">
Якщо поділити перший індекс на другий, то одержимо індекс фізичного обсягу:
<img width=«251» height=«51» src=«ref-1_959752286-899.coolpic» v:shapes="_x0000_i1034">
Наприклад, обсяг продукції у фактично діючих цінах зріс в звітному періоді порівняно з базисним на 61 %, а ціни за цей період знизились на 25,3 %, тоді індекс фізичного обсягу продукції становитиме: 2,16 (1,61: 0,747). Отже, обсяг продукції в цінах базисного періоду збільшиться на 116%.
Таблиця 2.3. Виручка від реалізації продукції по товарних групах

Товарні групи

2005

2006

2007

2008

2009

Системна інтеграція. Впровадження комплексних рішень та проектів в області інформаційних технологій, тис. грн.

60

73

79

91

113

Розробка та впровадження програмного забезпечення, тис. грн.

2,1

4,5

4,7

21,0

37,7

Дистрибуція, тис. грн.

120

110

180

210

230

Продаж комп’ютерів, серверів власного виробництва та периферійного обладнання відомих світових виробників, тис. грн.

935

1350

1450

1290

1240

Сервісне гарантійне та пост гарантійне обслуговування, тис. грн.

40

42

59

78

81
    продолжение
--PAGE_BREAK--
Таблиця 2.4. Аналіз динаміки виручки від реалізації продукції по товарних групах
Проказники
2005

2006

2007

2008

2009

Динаміка

%

Відхилення

+;-

Товарні групиСистемна інтеграція. Впровадження комплексних рішень та проектів в області інформаційних технологій, тис. грн.

60

73

79

91

113

188,3

88,3

Розробка та впровадження програмного забезпечення, тис. грн.

2,1

4,5

4,7

21

37,7

1795,2

1695,2

Дистрибуція, тис. грн.

120

110

180

210

230

191,7

91,7

Продаж комп’ютерів, серверів власного виробництва та периферійного обладнання відомих світових виробників, тис. грн.

935

1350

1450

1290

1240

132,6

32,6

Сервісне гарантійне та пост гарантійне обслуговування, тис. грн.

40

42

59

78

81

202,5

102,5


Таблиця 2.5.        Виручка від реалізації продукції
Канали реалізації продукції

2005

2006

2007

2008

2009

Промислові підприємства, тис. грн.

294,2

378,0

406,0

361,2

347,2

Банківські та фінансові установи, тис. грн.

195,8

297,0

319,0

283,8

272,8

Підприємства середнього та малого бізнесу, тис. грн..

178,0

270,0

290,0

258,0

248,0

Державні установи, тис. грн.

160,2

243,0

261,0

232,2

223,2

Приватні особи, тис. грн..

106,8

162,0

174,0

154,8

148,8

    продолжение
--PAGE_BREAK--Таблиця 2.6. Аналіз динаміки виручки від реалізації продукції Канали реалізації продукції
2005

2006

2007

2008

2009

Динаміка

Відхилення

Промислові підприємства, тис. грн.

294,2

378

406

361,2

347,2

118,0

18,0

Банківські та фінансові установи, тис. грн.

195,8

297

319

283,8

272,8

139,3

39,3

Підприємства середнього та малого бізнесу, тис. грн..

178

270

290

258

248

139,3

39,3

Державні установи, тис. грн.

160,2

243

261

232,2

223,2

139,3

39,3

Приватні особи, тис. грн..

106,8

162

174

154,8

148,8

139,3

39,3
3. Аналіз прибутку від реалізації
3.1 Динаміка зміни прибутку від реалізації
Таблиця 3.1.1.1. Аналіз динаміки зміни прибутку від реалізації

тис грн
Показники
2008 рік

2009 рік

Відхилення

План (в спів ставних цінах)

Факт

від 2008 р

від плану

абс.

%

абс.

%

1. Обсяг реалізації

37 300

37 980

38 350

+ 1 050

+ 2,82

+ 370

+ 0,97

2. Собівартість продукції

26 300

26 800

27 100

+ 800

+ 3,04

+ 300

+ 1,12

3. Прибуток від реалізації

11 000

11 180

11 250

+ 250

+ 2,27

+ 70

+ 0,63Як видно з таблиці 3.1.1.1 прибуток від реалізації в порівнянні з минулим роком збільшився на 250 тисяч грн, або на 2,27%, незважаючи на те, що собівартість збільшилася на 800 тисяч грн. чи на 3,04%. Це супроводжувалось збільшенням обсягів реалізації на 1 050 тис грн чи на 2,82%.

У порівнянні з плановими показниками прибуток від реалізації також зріс на 0,63 % (на 70 тис. грн в абсолютних одиницях). Ріст собівартості на 300 тисяч грн. не вплинув на зниження прибутку за рахунок того, що план по обсягу реалізації був перевиконаний на 370 тисяч грн.
3.1.2 Динаміка зміни частки прибутку від реалізації у виторзі
Таблиця 3.2.1. Аналіз динаміки зміни частки прибутку від реалізації у виторзі тис.грн

Показатель

2008 рік

2009 рік

Відхилення

План (в спів ставних цінах)

від 2008 р

від 2008 р

від плану

1. Обсяг реалізації

37 300

37 980

38 350

+ 1 050

+ 370

2. Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг

11 000

11 180

11 250

+ 250

+ 70

3. Питома вага прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг у виторзі, %

29,5

29,4

29,3

— 0,2

— 0,1Показники частки прибутку від реалізації в порівнянні з попереднім роком, і в порівнянні з плановим, залишилися майже на колишньому рівні з незначним зменшенням. На це вплинуло незначне в порівнянні з обсягом реалізації збільшення прибутку від реалізації. Якщо обсяг у порівнянні з минулим роком збільшився на 2,8 %, то прибуток тільки на 2,2 %. Також план по обсягу перевиконаний на 0,97 %, а по прибутку — на 0,62 %.
3.3 Баланс товарної продукції й аналіз напруженості плану
Таблиця 3.3.1. Баланс продукції

тис грн

Показника

План

Факт

Зміна прибуткусбівартість

по оптовим цінам

прибуток

сбівартість

по оптовим цінам

прибуток

1. Залишки нереалізованої продукції на початок періоду

8 890

16 480

7 590

9 250

11 200

1 950

— 5 640

2. Випуск продукції за звітний період

26 150

33 700

7 550

28 300

34 920

6 620

— 930

3. Реалізація продукції за період

26 700

37 880

11 180

27 100

38 350

11 250

+ 70

4. Залишки нереалізованої продукції на кінець періоду

8 340

12 300

3 960

10 450

7 770

— 2 680

— 6 640Проаналізувавши отримані результати, видно, що план прибутку по реалізації товарної продукції виконаний з невеликим перевиконанням на 0,6 % (70 000,00 / 11 180 000,00.*100). На це вплинуло збільшення рівня оптових цін по показниках виробленої і реалізованої продукції.

Підвищення собівартості несприятливо позначилося на скороченні прибутку. Також вплинуло на зниження рівня прибутку від реалізації недовиконання плану по випуску продукції на 930000 грн. чи на 12,32 % (-930 000,00 / 7 550 000,00*100).

Прибуток по залишках нереалізованої продукції на початок періоду нижче планового показника на 5 640 000 грн у зв'язку зі зниженням рівня оптових цін на 5 280 і збільшенням собівартості на 360 000 грн. Звідси нижче і фактичний показник прибутку по залишках нереалізованої продукції на кінець періоду.
3.2 Факторний аналіз прибутку від реалізації
3.2.1 Вплив зміни обсягу реалізації

Щоб визначити вплив обсягу реалізації на прибуток, розрахуємо коефіцієнт приросту базового значення обсягу реалізації.
Rпр = <img width=«56» height=«41» src=«ref-1_959753185-215.coolpic» v:shapes="_x0000_i1035">


<img width=«15» height=«17» src=«ref-1_959753400-91.coolpic» v:shapes="_x0000_i1036"> ПQ= Rпр *Пб
Rпр = 38 350 000 грн. / 37 980 000 грн. — 1,0 = 0,0097

<img width=«15» height=«17» src=«ref-1_959753400-91.coolpic» v:shapes="_x0000_i1037"> П(Q) = 0,0097 * 11 180 000 грн. = 109 000 грн.
Таким чином, зміна обсягу продажів дозволило збільшити прибуток на 109000р.
3.2.2 Вплив зміни оптових цін

Вплив зміни оптових цін на прибуток від реалізації проводиться шляхом вирахування фактичного обсягу реалізації з умовного.
<img width=«15» height=«17» src=«ref-1_959753400-91.coolpic» v:shapes="_x0000_i1038"> П(Р) = Vу – Vф

<img width=«15» height=«17» src=«ref-1_959753400-91.coolpic» v:shapes="_x0000_i1039"> П(Р) = 38 350 000 грн. – 37 980 000 грн. = 370
Зміна оптових цін забезпечила зростання прибутку на 370 000 грн.
3.2.3 Вплив зміни собівартості

Вплив зміна собівартості на прибуток від реалізації проводиться в такий спосіб.
<img width=«15» height=«17» src=«ref-1_959753400-91.coolpic» v:shapes="_x0000_i1040"> П(АС) = — (ТСф – Тсу)

<img width=«15» height=«17» src=«ref-1_959753400-91.coolpic» v:shapes="_x0000_i1041"> П(АС) = — (27 100 000 грн. – 26 800 000 грн.) = — 300
Ріст собівартості привів до зменшення прибутку на 300 000 грн.

3.2.4 Вплив зміни структури продукції

Щоб визначити вплив зміни структурного фактора на прибуток від реалізації необхідно розрахувати.


<img width=«15» height=«17» src=«ref-1_959753400-91.coolpic» v:shapes="_x0000_i1042"> П(стр) = Пу — Пб (Rпр + 1)

<img width=«15» height=«17» src=«ref-1_959753400-91.coolpic» v:shapes="_x0000_i1043"> П(стр) = 11 180 000 грн. – 11 078 000 грн.*(0,0026 + 1) = 73 200 грн.
Структурні зрушення в продукції збільшили прибуток від реалізації на 73 200 грн.
4. Шляхи можливого підвищення цін та збільшення прибутку від реалізації продукції


Прибуток
абозбиток — це кінцевий результат господарської діяльності підприємства.


Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку (збитку) і податків з надзвичайного прибутку.

Прибуток є одним із джерел формування фонду оплати праці. Це зацікавлює безпосередньо кожного торговельного працівника в збільшенні обсягів прибутку.

Відносні показники прибутку
— це показники рентабельності.
Вони розраховуються як відсоткове відношення суми прибутку до того чи іншого показника, що характеризує обсяги торговельної діяльності.

В економічній практиці нашої країни найпоширеніше визначення рентабельності у відсотках до товарообороту
<img width=«136» height=«41» src=«ref-1_959754128-330.coolpic» v:shapes="_x0000_i1044">                                                                                      (17)
де RРТО рентабельність роздрібного товарообороту, %;

П сума балансового прибутку за період;

РТО роздрібний товарооборот за той самий період.

Цей показник свідчить про кількість копійок прибутку, який приносить кожна 1 гривня роздрібного товарообороту.

Основним методом аналізу прибутку є порівняння.

У процесі аналізу прибутку і рентабельності проводяться порівняння за такими напрямами:

-                     порівнюються обсяги прибутку і рівні рентабельності по одній і тій самій організації за різні періоди часу (аналіз динамічного ряду) або фактичні показники порівнюються з плановими. Розраховуються абсолютні відхилення, темпи зростання і приросту, коефіцієнти прискорення або уповільнення тощо;

-                     порівнюються прибуток і рентабельність окремих торговельних підрозділів, що входять до одного об'єднання (наприклад, по окремих споживчих товариствах у межах райспоживспілки). Розраховуються абсолютні відхилення показників кожного конкретного підрозділу від середніх по об'єднанню і питома вага прибутку кожного підрозділу у формуванні загальної суми прибутку. При цьому може проводитися аналіз чинників для вивчення впливу на загальну суму прибутку в цілому по об'єднанню конкретних рівнів рентабельності, що склалися в кожному підрозділі, розподілу роздрібного товарообороту між підрозділами. Аналіз проводиться з допомогою індексів змінного і постійного складу та структурних зрушень;

-                     порівнюється прибуток, одержаний від основної (торговельної) діяльності, із прибутком від інших (звичайних) видів діяльності даного підприємства, із розрахунком питомої ваги прибутку від реалізації товарів у всій сумі прибутку від звичайної діяльності;

-                     порівнюється вплив основних чинників, що формують прибуток підприємства; цей вплив досліджується з допомогою балансу прибутку:


Пзд = РТО – ПДВ — А – КВТ + ІОД – АВ – ВЗ — ІОВ + ФД — ФВ + ІД — ІВ.
де Пзд — сума прибутку від звичайної діяльності до оподаткування;

РТО — роздрібний товарооборот (дохід, виручка від реалізації товарів);

ПДВ -податок на додану вартість;

А -акцизний збір, що підлягає внесенню до бюджету;

КВТ -купівельна вартість товарів (собівартість);

ІОД -інші операційні доходи;

АВ -адміністративні витрати;

ВЗ -витрати на збут;

ІОВ -інші операційні витрати;

ФД -фінансові доходи, включаючи доходи від участі в капіталі;

ФВ— фінансові витрати, включаючи втрати від участі в капіталі;

ІД; ІВ -відповідно інші доходи та витрати,

або


Пч = Пзд – ПП. + НД — НВ — ПНП,
де Пч          -        прибуток чистий;

ПП    -        податок на прибуток;

НД; НВ      -        відповідно надзвичайні доходи та витрати;

ПНП-        податки з надзвичайного прибутку.

Вплив кожного конкретного показника, що складає прибуток (збиток) на суму фінансового результату, знаходять шляхом визначення відносних відхилень фактичних значень показників чинників від плану чи значення за базисний період. Відносні відхилення — це зміна суми показника чинника за період (або порівняно з планом) лише за рахунок зміни рівня цього показника у відсотках до роздрібного товарообороту без урахування зміни обсягів валової виручки. Він визначається за формулою
<img width=«188» height=«25» src=«ref-1_959754458-457.coolpic» v:shapes="_x0000_i1045">  
де ΔПзд — зміна суми прибутку від звичайної діяльності до оподаткування за рахунок зміни рівня валового прибутку;

РРН1 та РРН0 — рівні реалізованого накладення у відсотках до роздрібного товарообороту відповідно за звітний і базисний (або плановий) періоди;

РТО1 — обсяг роздрібного обороту за звітний період.

При цьому зміни в рентабельності товарообороту за рахунок рівня реалізованого накладення визначають за формулою


ΔРЗД = (РРН1 – РРН0)                                                                       
Аналогічно розраховується міра впливу на рентабельність і суму прибутку кожного чинника, що входить до балансу прибутку, але напрям впливу не завжди відповідає напряму відносного відхилення.

Якщо між показником чинника і балансовим прибутком існує прямий зв'язок («більше — більше», «менше — менше»), то знак відхилення співпадає зі знаком впливу. Це відповідає випадку з товарооборотом, реалізованим накладенням, іншими оперативними, фінансовими та іншими доходами.

Але якщо зв'язок між сумою прибутку і показником чинника зворотний («більше — менше», «менше — більше»), то знак впливу протилежний знаку відхилення. Наприклад, збільшення адміністративних витрат, витрат на збут, фінансових та інших видів витрат, призводить до зменшення суми прибутку і тоді
<img width=«201» height=«28» src=«ref-1_959754915-526.coolpic» v:shapes="_x0000_i1046">                                                              
Додатково розраховується вплив на суму прибутку змін в обсягах роздрібного товарообороту. Вважається, що цей чинник впливає лише на зміни в сумі прибутку, а на рівень рентабельності — ні. Таке припущення дає можливість спростити розрахунки. Тут нехтують тим, що збільшення обсягів обороту приводить до зниження рівня витрат обігу із умовно-постійних статей, і навпаки.

Вплив обсягів роздрібного товарообороту на суму балансового прибутку визначають за формулою
<img width=«203» height=«25» src=«ref-1_959755441-520.coolpic» v:shapes="_x0000_i1047">                                                                       


Чинники, що формують балансовий прибуток підприємства, наведені в табл. 4.1.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по мировой экономике