Реферат: Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

--PAGE_BREAK--3. Розрахункова частина проекту
3.1 Розрахунок навантаження на лаву
Норматив навантаження на лаву являє собою мінімальний добовий видобуток вугілля з очисного вибою, який може бути досягнутий в конкретних гірничо-геологічних умовах при ефективному використанні вибійного обладнання та устаткування, прогресивної організації праці і виробництва.

Норматив навантаження на лаву визначається за формулою:
<img width=«547» height=«55» src=«ref-1_1005330811-1410.coolpic» v:shapes="_x0000_i1025">,
де <img width=«40» height=«24» src=«ref-1_1005332221-138.coolpic» v:shapes="_x0000_i1026">  — табличне значення нормативу навантаження на лаву, яке відповідає найближчому меншому табличному значенню пласта (<img width=«40» height=«24» src=«ref-1_1005332221-138.coolpic» v:shapes="_x0000_i1027">= 900т);

<img width=«41» height=«24» src=«ref-1_1005332497-139.coolpic» v:shapes="_x0000_i1028"> — табличне значення нормативу навантаження, яке відповідає найближчому більшому значенню пласта (<img width=«41» height=«24» src=«ref-1_1005332497-139.coolpic» v:shapes="_x0000_i1029">=1000т);

<img width=«40» height=«21» src=«ref-1_1005332775-134.coolpic» v:shapes="_x0000_i1030">, <img width=«41» height=«21» src=«ref-1_1005332909-132.coolpic» v:shapes="_x0000_i1031"> — найближче менше та більше табличне значення виймальної потужності пласта (<img width=«41» height=«21» src=«ref-1_1005332909-132.coolpic» v:shapes="_x0000_i1032">=1,3 м; <img width=«40» height=«21» src=«ref-1_1005332775-134.coolpic» v:shapes="_x0000_i1033">=1,2 м)

m– задана потужність пласта (m=1,25 м)

<img width=«15» height=«19» src=«ref-1_1005333307-90.coolpic» v:shapes="_x0000_i1034"> — поправка навантаження на 1м довжини лави (<img width=«15» height=«19» src=«ref-1_1005333307-90.coolpic» v:shapes="_x0000_i1035">=3т/доб);

lл– задана довжина лави (lл=200м);

Тзм – тривалість робочої зміни (Тзм=360хв);

<img width=«20» height=«23» src=«ref-1_1005333487-97.coolpic» v:shapes="_x0000_i1036"> — табличне значення густини вугілля в масиві (<img width=«20» height=«23» src=«ref-1_1005333487-97.coolpic» v:shapes="_x0000_i1037">=1,3 т/м3);

Кс – спільний коефіцієнт зміни навантаження на лаву (К=0,68);

КТВ – коефіцієнт, який враховує наявність твердих включень в пласті;

ККР – коефіцієнт, який враховує крихкість вугілля ;

КГП – коефіцієнт, який враховує наявність геологічних порушень в лаві;

КВ – коефіцієнт, який враховує виділення води в лаві;

КП – коефіцієнт, який враховує тип підошви по міцності;

КТ – коефіцієнт, який враховує технологію виймання вугілля в лаві;

КF– коефіцієнт, який враховує строк експлуатації механізованого комплексу = 1.
<img width=«320» height=«31» src=«ref-1_1005333681-836.coolpic» v:shapes="_x0000_i1038">
<img width=«355» height=«32» src=«ref-1_1005334517-1237.coolpic» v:shapes="_x0000_i1039">

<img width=«568» height=«50» src=«ref-1_1005335754-1234.coolpic» v:shapes="_x0000_i1040">

Приймаємо норматив навантаження на лаву на рівні 74т/доб.

Визначаємо об’єм видобутого вугілля з циклу:
<img width=«186» height=«30» src=«ref-1_1005336988-484.coolpic» v:shapes="_x0000_i1041">
де r— корисна ширина захвату комбайна, м;

с – коефіцієнт видобутого вугілля, с=0,97

<img width=«330» height=«31» src=«ref-1_1005337472-1145.coolpic» v:shapes="_x0000_i1042">

Добовий норматив циклічності:
<img width=«200» height=«56» src=«ref-1_1005338617-834.coolpic» v:shapes="_x0000_i1043"> приймаємо 4цикла.
Навантаження на лаву:

§                   за добу Qд= nц.Qц=230х5=92т/д.

§                   за місяць Qм= Qg.ngq=920х25=23000т/м.

§                   за рік Qр= Qg.nPPq= 920х300=276000т/р.

Посування лави:

§                   за добу lд=r. nц= 0,63х4=2,52 м

§                   за місяць lм=lg.ngq= 2,52х25=63 м

§                   за рік lр=lg. nPPq= 2,52х300=755 м
3.2 Розрахунки та побудова планограми робіт в лаві
Тривалість одного циклу визначаємо за формулою:
<img width=«464» height=«47» src=«ref-1_1005339451-1346.coolpic» v:shapes="_x0000_i1044">
де Тзм – тривалість зміни, хв.;

Тпз – норматив часу на підготовчо-заключні операції, хв.;

Тв – норматив часуна відпочинок робітників, хв.;

Пзм – кількість робочих змін з видобутку вугілля.

Тривалість роботи комбайну по видобутку смуги вугілля

Тк=Тц – Тп = 236 — 45= 191 хв.

де Тп – тривалість підготовки комплексу до виймання нової смуги вугілля.

Середня швидкість комбайну з видобутку вугілля:
V=lm/Tk=199/1,91=1,04м/хв.
де lм– довжина частина лави.
3.3 Розрахунки паспорта норм виробітку і розцінки на виймання вугілля в лаві
Добова комплексна бригада складається з трьох змінних видобувних ланок і однієї ремонтно-підготовчої ланки.

Професійно-кваліфікаційний склад робітників добової комплексної бригади:

§                   Машиніст гірничих виймальних машин Vр.;

§                   Гірничий робітник очисного вибою Vр.

Із розрахунків видно, що середня робоча швидкість комбайна з виймання вугілля в лаві становить 1,04 м/хв., і це відповідає VIIIгрупі подачі комбайна (УКНВ, 1988р. с.8-9).

Нормативна трудомісткість обслуговування комплекса за цикл:

§                   машиніст гірничих виймальних машин VIр.

<img width=«344» height=«55» src=«ref-1_1005340797-1373.coolpic» v:shapes="_x0000_i1045">

де 230– обсяг вугілля з одного циклу, т;

347,13 – агрегатна норма виробітку з урахуванням коефіцієнтів:

0,95 – на роботу в респіраторах;

1,05 – на підвищення норми виробітки гірничих робітників очисного вибою Vр.:
<img width=«550» height=«55» src=«ref-1_1005342170-1659.coolpic» v:shapes="_x0000_i1046">
де 47,73 т/чол. – агрегатна норма виробітку на одну особу.

Розрахунки комплексної норми виробітку і розцінки на виймання вугілля в лаві приведені в таблиці 3.1.

Комплексна норма виробітку:
<img width=«226» height=«59» src=«ref-1_1005343829-930.coolpic» v:shapes="_x0000_i1047">т/чол.
Комплексна норма розцінки:


<img width=«204» height=«57» src=«ref-1_1005344759-959.coolpic» v:shapes="_x0000_i1048">грн./т
де SЗц – зарплата циклу, грн.
3.4 Розрахунки чисельності робітників дільниці і побудова графіку виходів
Явочний склад робітників-відрядників добової комплексної бригади по вийманню вугілля в лаві:
<img width=«12» height=«23» src=«ref-1_1005345718-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1049"><img width=«263» height=«58» src=«ref-1_1005345791-1006.coolpic» v:shapes="_x0000_i1050">
де <img width=«30» height=«32» src=«ref-1_1005346797-128.coolpic» v:shapes="_x0000_i1051">  — добове навантаження на лаву, т;

<img width=«30» height=«25» src=«ref-1_1005346925-119.coolpic» v:shapes="_x0000_i1052">  — комплексна норма виробітку, т/л.зм

Приймаємо Nяв=27 осіб.

Явочний склад змінної видобувної ланки 10чол., з них:

§                   МГВМ VIр. – 2 чол.;

§                   ГРОВ Vр. – 7 чол.

Явочний склад ремонтно-підготовчої ланки добової комплексної бригади по щоденному технічному обслуговуванні і ремонту обладнання при Qл=920 т. і ремонтній складності обладнання 165 балів складає 10 осіб, з них 1чол. – машиніст гірничих виймальних машин VIр.

Явочний склад гірничих робітників по ремонту гірничих виробок ІVр.:

<img width=«298» height=«58» src=«ref-1_1005347044-1136.coolpic» v:shapes="_x0000_i1053"> (приймаємо 5 осіб).

де 1,2 і 1,4 – норми виробітку на підтримання і погашення, відповідно конвеєрного та бортового штреків.

Явочний склад робітників-погодинників у видобувній зміні:

§                   машиніст підземних установок ІІІр. – 1чол/зм.

§                   машиніст підземних установок ІІр. – 1чол/зм.

§                   підземний електрослюсар ІVр. – 1чол/зм.

Явочний склад підземних електрослюсарів в ремонтно-підготовчу зміну згідно з ЕНЧ 1982 становить 10 осіб.

Явочний склад гірничих підземних робітників ІІр. (для розчищення і розштибування конвеєрної лінії дільниці) становить:

<img width=«289» height=«45» src=«ref-1_1005348180-677.coolpic» v:shapes="_x0000_i1054">. Приймаємо 3 особи

де 140 і 120 мдовжина відповідно стрічкових і скребкових конвеєрів, м;

0,1 – норматив чисельності підземних робітників ІІ р.

Графік виходів робітників за добу проведено на малюнку 3.1., розрахунки спискової чисельності персоналу дільниці – в таблиці 3.2.

На основі проведених розрахунків необхідною чисельністю робітників, керівників, а також обчисленою вище комплексної розцінки, діючих тарифних ставок і посадових окладів, враховуючи премію за 100% виконання плану та інші доплати проводимо розрахунок фонду заробітної плати по дільниці.

Такий розрахунок приведено в таблиці 3.3.


--PAGE_BREAK--

    продолжение
--PAGE_BREAK--

еще рефераты
Еще работы по мировой экономике