Реферат: Лекция по географии

Тема: Тваринництво

1. Визначеня

галузь господарства яка займається розведенням тварин

2. Значення

З початку поточного тисячоліття значення сг і тваринництва дещо зменшилось, віддаючи свої позиції промисловості. Але зараз коли все більшу увагу приділяють екологічним питанням, питанням чистої сг продукції у вигращі опинилися країни які зробили одну із своїх спеціалізацій – сг. Сьогодні екологічно-чиста сг продукція коштує дуже великі гроші на світовому ринку і тому країни які мають відповідне інтенсивне сільське господарство займають дуже важливі позиції на світовій арені. В умовах розвитку великих міст ( мегаполісів ) дуже велика роль приділяється галузям тваринництва які безперебійно на протязі всього року можуть у великих обсягах постачати високоякісні породукти харчування цим гігінським містам ( йдеться на сам перед про птахівництво ). Високоінтенсивне екологічно чисте тваринництво не тільки дозволяє зайняти зараз лідируючі положення як у рамках регіональних економічних угрупувінь і у всьому світі але й забезпечити здоровими продуктами харчування власне населення, що є осноою продовження нації.

3. Структура

Скотарство

Налічується 1,3 – 1,5 млрд голів худоби

Скотарство дає 1/3 всього мяса та майже все молоко

Найбільші виробник яловичи ( США, Австралія, ФР, Новазеландія )

Найбільше стадо в Індії приблизно 270 млн голів, але воно непродуктивне( релігійні забобони)

Направлення скотарства – молочне мясне і мясомолочне

Молочне – країни з сочними пасовищами Зх Европа, а також поблизу великих міст

Мясне — - в посушливих районах степів, напівпустель ( США, Австралія )

Молочно мясне – в лісостепових зонах при наявності соковитих кормів ,

Свинарство

Приблизно 0,8 млрд голів

Дає 2/5 мясної продукці

Свинарсво тяжіє до густозаселених регіонів, великих пром міст та раойнів вирощування картоплі та буряка

Значна частина поголівя свине розміщена в Китаї та країнах СНД ( приблизна ½)

Вівчарство

Налічується 1,2 млрд

Тяжіє до районів природніх пасовищ

Основний регіон – Австралія та Нова Зеландія

В найбільш посушливих районах розповсюджене товкоруне та напів тонкоруне вівічарство

В останній час переважає розведення овець мясо-вовняного напрямку

Розведення коней

За поголівям 1 місце країни Пн та Пд Америки

Основне виробництво розміщене в районах природніх пасовищ

Птахівництво

Розміщене навколо всіх великих міст а також в регіонах вирощування зернових культур

Рибальство

½ світового вилову риби приходиться на Японію, СНД, Китай, США, Чілі, Перу

Виділяють 3 Зони вилову ( Північна, Тропічна та Південна ) Основна зона – північна

По Океанах :

Тихий – 56 %

Атлантичний – 38 %

Індійський – 6 %

Вузькоспеціалізовані підггалузі :

Оленярство ( ПН Евразії, північ Пн Америки )

Розведення верблюдів ( в великих пустелях та напів пустелях )

Хутрове господарство ( Пн Росії та Канади )

Бджільництво ( країни степу лісостепу, передгірські райони )

4.Звязки

5.Особливості

— Головна галузь сг в розвинених країнал і другорядна в раїнах що розвиваються

— Менша залежність від кліматичних умов

— Земля не являється основним засобом виробництва, а лише впливає на характер виробництва

— Мень ніж в рослинництві виражена сезонність

— Основою розвитку є сировинна(кормова) база

6.Інтенсифікація

Інтенсивно тваринництво розвивається в більшості кап країн, воно засноване на польовому кормовиробництві та культурних пасовищах. Виділяють 3 регіони інтенсивного тваринництва :

1.Кріїни центральної частини Зх Европи ( спеціалізація на молочномясному та молочному скотарстві, розведені свинь та птахівництві)

2.Країни Пн Америки

3.Австралія та Нова Зеландія ( спеціалізація пасовищне вовняне та мясововняне вівчарство, роведення КРХ мясного направлення .

В країнах, що розвиваються тваринництво в більшості випадків є екстенсивним ( зростання виробництва – за рахунок збільшення поголівя та пасовищ)

еще рефераты
Еще работы по педагогике