Реферат: Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів

Моніторинг ефективності функціонування навчально-виховних комплексів і навчально-виховних об'єднань

«Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад» у системі моніторингу якості освіти Автономної Республіки Крим.

Дошкільна освіта є одним із пріоритетних напрямків державної політики в сфері освіти. Доступна якісна дошкільна освіта є одним з ефективних резервів суттєвого підвищення якості й доступності загальної середньої освіти.

Відповідно до ст.4 Закону України «Про дошкільну освіту» — дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою системи безперервної освіти в Україні.

Для задоволення освітніх потреб громадян в Автономній Республіці Крим створені й функціонують навчально-виховні комплекси (об'єднання)«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад»(далі навчально-виховні комплекси (об'єднання)«ЗНЗ-ДНЗ»,«ДНЗ-ЗНЗ»).

Вирішення завдань підвищення ефективності управлінської діяльності, якості освіти неможливо без вивчення діяльності навчальних закладів подібного типу.

Протягом березня 2007 року-січня 2008 року Центром проблем освіти Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим проведено республіканський моніторинг ефективності функціонування навчально-виховних комплексів (об'єднань)«загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад».

І. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

При вивченні функціонування навчально-виховних комплексів і навчально-виховних об'єднань «ЗНЗ-ДНЗ», «ДНЗ-ЗНЗ» було поставлено низку дослідницьких завдань, серед яких:

визначення загальних тенденцій в управлінській діяльності керівників районних, міських відділів і управлінь освіти, навчально-виховних комплексів (об'єднань)«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад»;

оцінювання ефективності функціонування навчально-виховних комплексів і навчально-виховних об'єднань «ЗНЗ-ДНЗ», «ДНЗ-ЗНЗ»;

визначення факторів, що впливають на якість їхньої діяльності.

ІІ. ОБ'ЄКТИ Й ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОНІТОРИНГУ

Об'єктами досліджень було визначено:

управлінська діяльність керівників районних, міських відділів і управлінь освіти щодо виконання Регіональних програм розвитку загальної середньої освіти на 1999-2012р.р. у частині оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

організація місцевими органами управління освітою державного контролю за діяльністю навчально-виховних комплексів (об'єднань)«ЗНЗ-ДНЗ», «ДНЗ-ЗНЗ»;

діяльність адміністрації щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров'я учнів і вихованців навчальних закладів;

освітньо-кваліфікаційний рівень керівних і педагогічних кадрів навчально-виховних комплексів (об'єднань)«ЗНЗ-ДНЗ», «ДНЗ-ЗНЗ»;

організація інноваційної діяльності у навчальних закладах.


Інструментарій моніторингу:

вивчення діяльності управлінь, відділів освіти Алуштинської, Армянської, Євпаторійської, Сімферопольської міських рад, відділів освіти Джанкойської, Нижньогірської, Сімферопольської районних державних адміністрацій щодо організації функціонування навчально-виховних комплексів (об'єднань)«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад»;

кваліметричне оцінювання керівниками навчально-виховних комплексів ефективності діяльності навчального закладу (діаграми 1,2);


експертне оцінювання ефективності діяльності навчально-виховних комплексів, що функціонують на території м. м. Євпаторії, Сімферополя, Нижньогірського, Сімферопольського районів (діаграма 3);

анкетування респондентів відповідно до квотної вибірки (загальна кількість респондентів по Автономній Республіці Крим-465осіб);

аналіз статистичної інформації.

ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

У ході моніторингу вивчені матеріали, що надійшли з 7 регіонів Автономної Республіки Крим.

З метою вивчення факторів, що впливають на якість діяльності навчально-виховних комплексів і навчально-виховних об'єднань «ЗНЗ-ДНЗ», «ДНЗ-ЗНЗ», було проведено анкетування по показниках, які, як правило, визначають ефективність функціонування подібних навчальних закладів.

Анкетування всіх категорій респондентів проводилося анонімно, що дало можливість одержати більш об'єктивну оцінку ефективності діяльності навчально-виховних комплексів і навчально-виховних об'єднань «ЗНЗ-ДНЗ»,«ДНЗ-ЗНЗ».

Респондентами анкетування виступили:

керівники органів управління освітою-7 осіб (77,8% від запланованої кількості);

керівники навчально-виховних комплексів (об'єднань)«ЗНЗ-ДНЗ», «ДНЗ-ЗНЗ»-19 (67,9%);

вчителі, вихователі-178 (61,8%);

батьки вихованців й учнів навчально-виховних комплексів (об'єднань)«ЗНЗ-ДНЗ», «ДНЗ-ЗНЗ»-98 (70%).

Результати проведеного моніторингу показали наявність певної системи в діяльності навчально-виховних комплексів (об'єднань)«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад» в Автономній Республіці Крим, а саме:

навчальні заклади організують свою роботу відповідно до вимог Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03. 2003р. №306;

створена система органів суспільного управління й самоврядування навчальними закладами, їхня діяльність здійснюється відповідно до повноважень, передбаченими Статутами установ;

навчально-виховні комплекси (об'єднання)«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад» у цілому забезпечені педагогічними кадрами, якісний склад яких відповідає вимогам чинного законодавства;

створюються умови для одержання безперервної освіти, забезпечується реалізація принципу наступності в роботі дошкільних і шкільних підрозділів навчально-виховних комплексів;

впроваджуються сучасні освітні технології в навчально-виховний процес;

удосконалюється матеріально-технічна й начально-методична база навчальних закладів.

За даними моніторингових досліджень в 2007/2008 навчальному році у 10 регіонах Автономній Республіці Крим кількість навчально-виховних комплексів (об'єднань)«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад» становить 32.

У порівнянні з 2006/2007 навчальним роком кількість подібних навчальних закладів збільшилася на10,4%.

Створення та функціонування подібних навчально-виховних комплексів (об'єднань) має низку переваг й у певній мірі впливає на якість надання освітніх послуг населенню, а саме:

створюються умови для одержання безперервної освіти, забезпечується реалізація принципу наступності в роботі ДНЗ та ЗНЗ (71,4% керівників органів управління освітою, 41% учителів (вихователів), 64,5% батьків);

вирішуються питання адаптації дітей 6-річного віку до навчання в школі (71,4%, 68,5%, 35,7%).

Більше 50% опитаних керівних і педагогічних кадрів відзначають, що на базі навчально-виховних комплексів (об'єднань) забезпечується можливість більш ефективно організувати підготовку дітей 5-річного віку, не охоплених дошкільною освітою, до навчання в школі.

Крім того, 71,4% керівників органів управління освітою вважають, що подальший розвиток мережі подібних навчальних закладів сприяє збільшенню кількості дітей, охоплених дошкільною освітою.

Аналіз статистичних даних свідчить про те, що за останні три роки в навчально-виховних комплексах (об'єднаннях)«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад» спостерігається збільшення кількості дошкільних груп і вихованців у них. Так, в 2004/2005 навчальному році в 22 навчальних закладах 7 регіонів автономії функціонувало 112 дошкільних груп з охопленням 2286 дітей, а в2006/2007 навчальному році-127груп (2584дітей).

Крім того, відновили роботу 10 дошкільних навчальних закладів, які протягом трьох останніх років були закриті по різних причинах.

У ході моніторингу визначені завдання сучасної освіти, які, на думку, керівників органів управління освітою, навчально-виховних комплексів, найуспішніше реалізуються навчальними закладами даного типу:

формування особистості дитини, розвиток її творчих здатностей, придбання їм соціального досвіду (52,9%, 63,2%);

виховання у дітей любові до України, поважного відношення до родини, усвідомленого відношення до себе та оточуючих (28,6%, 15,8%).

Крім того, такі завдання сучасної освіти, як збереження та зміцнення фізичного, психічного й духовного здоров'я дітей, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, Державних стандартів початкової, базової, загальної середньої освіти, забезпечення соціальної адаптації учнів і вихованців і готовності продовжувати освіту найуспішніше реалізуються в 15,8% навчальних закладів.

Анкетування показало, що 87,8% батьків позитивно оцінюють діяльність навчально-виховних комплексів (об'єднань)«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», понад 95% відзначають, що їхні діти з радістю відвідують навчальний заклад.

На думку 87,1% вчителів, вихователів у подібних навчальних закладах сформована єдина система навчання та виховання учнів.

Організована взаємодія педагогічних колективів і батьківської громадськості.77,6% опитаних батьків відзначають, що систематично відвідують батьківські збори, 84,7% -одержують у навчальних закладах вичерпну інформацію про здатності, досягнення їхніх дітей.

Про те, що в навчально-виховних комплексах здійснюється впровадження механізму державно-громадського управління освітою, свідчать дані анкетування щодо організації виборів в органи громадського самоврядування. Так, більше 66% опитаних батьків входять до їхнього складу, у т. ч.:

батьківського комітету (групи, класу, НВК) — 53,1%;

ради школи-11,2%;

піклувальної ради-2,0%.

При цьому 46,9% батьків, вважають, що представники органів громадського самоврядування мають достатній вплив на процеси, що відбуваються в навчальному закладі, незначний вплив — 36,7%, не мають ніякого впливу — 11,2%, не визначили ступінь впливу тільки 5,1%.

Ефективність функціонування навчально-виховних комплексів прямо залежить від рівня професійної компетентності керівних і педагогічних кадрів навчальних закладів.

Аналіз статистичних даних свідчить про те, що 95,5% керівників навчально-виховних комплексів мають вищу педагогічну освіту.

При цьому із 21 керівника:

6 осіб (29%) – мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»;

13(62%) – кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».

Крім того, в 11 (50%) із 22 навчальних закладів у штатні розклади уведені штатні одиниці заступників директора, що курирують діяльність дошкільних підрозділів.

При цьому із 11 заступників директора:

5 осіб (45,5%) мають вищу дошкільну освіту, з них:

20% мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»;

60% -кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».

6 (54,5%) — середнє спеціальну.

69,6% вчителів, вихователів, що здійснюють навчально-виховний процес у навчально-виховних комплексах (об'єднаннях), мають вищу педагогічну освіту, у т. ч. дошкільну, 27,2% — середнє спеціальну педагогічну освіту.

Необхідно зазначити, що 17 (3,2%) вчителів і вихователів навчально-виховних комплексів (об'єднань) не мають вищої педагогічної освіти.

Найбільший показник процентного співвідношення кількості вчителів і вихователів, що не мають вищої педагогічної освіти, до їхньої загальної кількості в навчально-виховних комплексах (об'єднаннях) регіону становить 6,25% у Сімферопольському районі, найменший — 1,6% у м. Сімферополі. Інші регіони розподіляються таким чином:

Джанкойський район — 4,3%;

м. Євпаторія — 3,7%;

Нижньогірський район — 2,8%.

Одним із факторів, що впливають на якість функціонування навчально-виховних комплексів (об'єднань), є організація методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти на регіональному рівні.

З метою удосконалювання управлінської компетенції керівників навчально-виховних комплексів (об'єднань)«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад» регіональними методичними службами використовуються різні форми організації методичної роботи. На думку більшості керівників навчальних закладів найбільш ефективними є проведення спільних семінарів завідуючих дошкільними навчальними закладами та керівників НВК«ЗНЗ-ДНЗ», «ДНЗ-ЗНЗ» (73,7%), семінарів-практикумів для керівників НВК(63,2%).

Щоправда, 84,2% керівників навчально-виховних комплексів (об'єднань) віддають перевагу самоосвіті, як найбільш ефективній формі підвищення рівня їхньої управлінської компетенції.

Разом з тим, результати опитування свідчать про те, що регіональним методичним службам необхідно розробити низку заходів для керівників навчально-виховних комплексів (об'єднань), спрямованих, насамперед, на підвищення рівня їхньої компетенції у частині організації та функціонування дошкільних підрозділів. Так, 57,9% опитаних керівників навчальних закладів вважають, що їхня професійна компетенція щодо організації функціонування дошкільних підрозділів відповідає середньому рівню. При цьому думку керівників навчальних закладів повністю розділяють опитані керівники органів управління освітою (діаграма 4).

Забезпечення доступності освіти, підвищення ефективності управління її якістю прямо залежать від виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, визначених ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Дані анкетування свідчать про те, що в регіонах організована взаємодія органів місцевого самоврядування та адміністрації навчально-виховних комплексів (об'єднань), яка є ефективною на думку 63,2% керівників і 74,7% педагогічних працівників навчальних закладів (діаграма 5).


Найпоширенішими формами взаємодії є наради з керівниками навчальних закладів (68%), організація роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку (10,5%).

На ефективність навчально-виховного процесу в навчальних закладах впливають, у тому числі такі фактори, як рівень навчально-методичного забезпечення, матеріально-технічного оснащення і його відповідність вимогам щодо організації навчально-виховного процесу.

Аналіз статистичних даних свідчить про те, що 12 (54,5%) з 22 навчально-виховних комплексів (об'єднань) функціонують на базі дошкільних навчальних закладів, приміщення яких не в повному обсязі відповідають вимогам Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів і організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08. 2001р. №63.

Від 40 до 60% респондентів вважають, що рівень навчально-методичного забезпечення, матеріально-технічного оснащення навчально-виховних комплексів не повною мірою відповідає сучасним вимогам щодо організації навчально-виховного процесу (діаграми 6,7).

Аналіз статистичних даних свідчить про те, що в 2006/2007 навчальному році вартість харчування вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів (об'єднань) коливалася у діапазоні від 0,4грн. до 9,0 грн. При цьому відповідність вартості харчування у розрахунку на одного вихованця вартості харчування по натуральних нормах становить від 10% до100%.

21% керівників навчально-виховних комплексів (об'єднань), 44,9% батьків відзначають, що організація харчування в навчальних закладах відповідає низькому та середньому рівням, 79% і 55,1% респондентів – достатньому і високому (діаграма 8).


Районними, міськими відділами і управліннями освіти, як правило, здійснюється вивчення та оцінювання результатів діяльності навчально-виховних комплексів (об'єднань)«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад». На думку респондентів, розповсюдженими формами є тематичні перевірки (85,7% керівників органів управління освітою, 78,9% керівників НВК), тестування (71,4%, 57,9%), анкетування(57,1%, 63,2%), рідше застосовуються моніторингові дослідження та рейтингова система.

Результати проведеного моніторингу свідчать про наявність певної системи в діяльності органів управління освітою м. м. Євпаторії, Сімферополя, Нижньогірського, Сімферопольського районів щодо організації функціонування навчально-виховних комплексів (об'єднань)«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад»:

організовано контроль за дотриманням Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів і організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08. 2001р. №63;

організовано 100% безкоштовне харчування учнів 1-4-х класів, у т. ч. дітей, віднесених до пільгових категорій у більшості навчально-виховних комплексів (об'єднань);

планування роботи (річні і перспективні плани), концепції розвитку навчальних закладів, як правило, охоплюють всі напрямки діяльності;

створюється система раннього виявлення обдарованих і здатних дітей;

методична робота в навчальних закладах, в основному, здійснюється з урахуванням специфіки установи, має аналітико-діагностичну спрямованість;

здійснюється контроль за організацією харчування, медичного обслуговування учнів, вихованців навчальних закладів.

У ході моніторингу проведено експертизу діяльності окремих навчально-виховних комплексів (об'єднань) по параметрах, які, як правило, визначають ефективність їхнього функціонування, а саме:

рівень організації освітньої діяльності;

кадрове забезпечення;

рівень навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення і його відповідність вимогам щодо організації навчально-виховного процесу;

соціальний захист, охорона та зміцнення здоров'я учнів і вихованців;

результативність освітньої діяльності.

За результатами експертизи відповідають високому рівню коефіцієнти ефективності діяльності СНВК «сад-школа I ступеня» «Нептун», НВК «сад-школа» «Сонячний» санаторного типу Сімферопольської міської ради.

Разом з тим, коефіцієнт ефективності діяльності більшості навчальних закладів коливається у діапазоні 0,65<К<0,95, що відповідає достатньому рівню, а саме:

СНВК «Лінгвіст» Сімферопольської міської ради — 0,93;

НВО «школа –дитячий садок» «Журавлик» с. Укромне Укромнівської сільської ради Сімферопольської РДА-0,90;

Євпаторійський НВК «ЗФМШ І-ІІІ ступенів №6 – ДНЗ № 31» Євпаторійської міської ради — 0,84.

Коефіцієнти ефективності діяльності Великосільського НВК «школа-сад» Чкаловської сільської ради, Фрунзенського НВК «школа-сад» Косточковської сільської ради Нижньогірського району відповідають середньому рівню.

У ході моніторингу виявлено як порушення діючих нормативно-правових документів у галузі освіти України, так і недоліки в діяльності окремих районних, міських органів управління освітою, навчально-виховних комплексів (об'єднань)«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад».

На підставі результатів проведеного республіканського моніторингу функціонування навчально-виховних комплексів і навчально-виховних об'єднань «ЗНЗ-ДНЗ», «ДНЗ-ЗНЗ», вважаємо за доцільне рекомендувати:

1. Начальникам районних, міських відділів і управлінь освіти:

1.1. Розробити регіональні програми розвитку матеріально-технічної бази навчально-виховних комплексів «ЗНЗ-ДНЗ»,«ДНЗ-ЗНЗ», насамперед, навчальних кабінетів фізики, хімії, біології, навчальних майстерень, спортивних залів, представити їх на затвердження міських, районних рад, передбачивши кошти на зазначені цілі.

1.2. Провести державну атестацію раніше запланованих навчальних закладів відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08. 2004р. №658 (зі змінами);

1.3. Забезпечити виконання:

ст.24 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.30,31 Закону України «Про дошкільну освіту» у частині прийому на роботу в навчальні заклади фахівців тільки з вищою педагогічною освітою;

вимог Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03. 2003р. №306, у частині організації й функціонування дошкільних підрозділів;

вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08. 1993р. №310 (зі змінами та доповненнями).

еще рефераты
Еще работы по педагогике