Реферат: Работа с текстами в Corel DRAW 10

ВСТУП

<span Times New Roman",«serif»">Комп’ютернаграфіка з’явилась достатньо давно — вже у 1960-х роках існували повноцінніпрограми роботи з графікою. Сьогодні прийнято користуватися термінами«комп’ютерна графіка» і «комп’ютерна анімація». Поняття «комп’ютерна графіка»об’єднує всі види робот зі статичними зображеннями, «комп’ютерна анімація» маєсправи з зображеннями, які динамічно змінюються.

<span Times New Roman",«serif»">Справжньогоширокого розвитку комп’ютерна графіка зазнала з появою персональних комп’ютерів«Macintosh» (МАС) фірми Apple, які спеціально визначалися для потребполіграфії. Саме для платформи МАС почали з’являтися перші спеціалізованіопераційні системи та графічні редактори. Але сталося так, що справжніми«масовими» комп’ютерами стали комп’ютери класу IBM/PC (РС). Тоді більшістьзвичайних сьогодні для багатьох оболонок та редакторів почали відтворюватися набазі графічного досвіду МАС, але перекладені для комп’ютерів РС. Так з’явиласяславнозвісна операційна система Windows, а також дуже велика кількість звичнихдля користувачів комп’ютерів РС пакетів, різнопланових програм та редакторів(наприклад: QuickTime, Page Maker, майже всі продукти корпорації Adobe табагато інших).

<span Times New Roman",«serif»">Утеперішній час, завдяки грандіозному розвитку комп’ютерної техніки, деякісторони нашого життя неможливо уявити собі без застосування комп’ютернихтехнологій, у тому числі без комп’ютерної графіки. Це, насамперед:

<span Times New Roman",«serif»">•усі види поліграфічних процесів;

<span Times New Roman",«serif»">•майже вся рекламна індустрія;

<span Times New Roman",«serif»">•телебачення;

<span Times New Roman",«serif»">•моделювання нових видів одягу;

•проектно-конструкторські розробки й т. д.

<span Times New Roman",«serif»">CorelDraw 10

<span Times New Roman",«serif»">— це потужний і універсальний пакет, що, як завжди,містить повний набір різноманітних програм й додатків. PhotoPaint 10,СоrelRave, 1000 шрифтів Type 1 і TrueType, 40000 готових ілюстрації, 1000фотографії з високим дозволом і безліч інших корисних речей.

Вже більше десяти років компаніяCorel успішно представляє пакет CorelDraw для домашнього використання, щоадресувалось також «напівпрофесійним» дизайнерам та іншим фахівцям, щопрацювали в основному у Windows.

Дляроботи з текстом арсенал інструментів дуже широкий. Практично всі засобимодифікації векторних зображень можуть застосовуватися і до текстових об’єктів.При цьому зберігається можливість редагування самого тексту. При необхідностійого легко перетворити у звичайний векторний об’єкт. Крім того, можнарозміщувати текст вздовж кривих або всередині векторного об’єкта. У 10 версіїпрограми значно розширився набір інструментів для роботи з текстовими блоками,що наближає цю програму до програм верстки. Ще одне нововведення допоможеспростити створення  безліч схожихдокументів, які різняться тільки  змістомокремих текстових полів. Наприклад, необхідно розіслати кілька десятків стандартних запрошень. Замістьвтомливого набору  імен кожного із гостейз наступним роздрукуванням достатньо створити текстовий файл з даними, іутиліта Print Verge, вбудована в CorelDRAW10, роздрукує всі документи, автоматично заповнюючи відповідне поле потрібнимім’ям.

1. ОБРОБКА ХУДОЖНЬОГОТЕКСТУ

ВCorelDRAW розрізняють два типи текстових об’єктів. Перший називається Фигурный текст (Художній текст) іпризначений для створення коротких надписів, заголовків, девізів і т.п., дояких можна застосовувати різноманітні спеціальні ефекти CorelDRAW.

Другий вид тексту – Простой текст (Текстові абзаци)призначений для роботи з великими текстовими об’єктами, як у звичайномутекстовому редакторі, наприклад, Microsoft Word.

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">Інструмент <span Times New Roman",«serif»">Текст<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">

Інструмент Текст призначений для створення в CorelDRAW текстових об’єктів  двох типів – фігурного тексту і простоготексту, який вводиться у спеціальному текстовому кадрі і використовується дляроботи з великими текстовими блоками, які містять кілька абзаців. Клавіатурнимеквівалентом інструменту є клавіша F 8.

Фігурнийтекст відноситься до особливого виду об’єктів  — до нього не тільки можна застосувати любе перетворення, якевикористовується для звичайних об’єктів у DRAW, але й розміститивздовж кривої і застосувати до нього любий із спеціальних ефектів. При цьомутекст зостається текстом і його можна відредагувати, як у звичайному текстовомуредакторі. Для цього використовують панель свойств,команди меню Текст або спеціальнупанель Текст. Нагадаю, що будь-якупанель інструментів можна відобразити на екрані, використовуючи контекстне менювидимої панелі або встановивши відповідний прапорець у вікні Опциина сторінці Рабочее пространствоИзготовление схем Команды.

Функції форматування простого текстудозволяють розміщувати його в кількох колонках, створювати списки, задаватитабуляцію і відступи, зв’язувати блоки простого тексту один з одним, створюватиефект обтікання простим текстом інших об’єктів або вписувати його в об’єкти.

<span Times New Roman",«serif»; font-weight:normal">Створення фігурного тексту

Щобстворити  Фигурный текст виконаємо наступні операції:

1.<span Times New Roman"">    

Натиснемо клавішу F 8.

2.<span Times New Roman"">    

Клацнемо мишкою на робочійсторінці у місці початку надпису.

3.<span Times New Roman"">    

На екрані з’явиться курсор вводу.Уведемо текст і натиснемо комбінацію клавіш Ctrl + пробіл.

4.<span Times New Roman"">    

Навколо надпису з’являться маркеривиділення. Буде створений текстовий об’єкт  DRAWтипу Фигурный текст.

Якщона  третій операції без уведення текстунатиснути комбінацію клавіш Ctrl + пробіл або клацнути мишкою, наприклад, уіншому місці робочої сторінки, текстовий об’єкт типу Фигурный Текст  не будестворений.

Прості прийоми роботи з текстом

Дляроботи з текстовими об’єктами в Drawє чисельні вікна і панелі. Більшість з нихповторюють інструменти, які найчастіше застосовуються. Нижче я опишу загальніприйоми роботи з Простым та Фигурным текстом, а також інструментиредагування їх.

Втаблиці 1 представлені основні операції, які можна швидко виконувати задопомогою клавіш і миші в процесі роботи з текстом.

Таблиця 1

Клавіші

Призначення

Клавіші

Призначення

Переміщення по тексту

На один символ вправо

Home

На початок рядка

На один символ вліво

End

В кінець рядка

На один рядок вниз

Ctrl+↓

На один абзац вниз

На один рядок вверх

Ctrl+↑

На один абзац вверх

PgUp

На текстову рамку вверх

Ctrl+ PgUp

На початок тексту

PgDn

На текстову рамку вниз

Ctrl+ PgDn

В кінець тексту

Ctrl+→

На одне слово вправо

Ctrl+ Home

На початок текст. рамки

Ctrl+←

На одне слово вліво

Ctrl+ End

В кінець текст. рамки

Виділення тексту

Shift+→

Виділення символу зправа від курсору

символу

Виділення символу зліва від курсору

Ctrl +Shift+→

Виділення слова зправа від курсору

Ctrl +Shift+←

Виділення слова зліва від курсору

секста

Виділення текста від курсора до початку рядка

Shift+ End

Виділення тексту від курсору до кінця рядка

Shift+↑

Виділення одного рядка вверх

Shift+↓

Виділення одного рядка вниз

Ctrl +Shift+↑

Виділення тексту від курсора до початку абзацу

Ctrl +Shift+↓

Виділення тексту від курсора до кінця абзацу

Shift+ PgUp

Виділення тексту від курсора на одну текст. рамку вверх

Shift+ PgDn

Виділення тексту від курсора на одну текст. рамку вниз

Ctrl+Shift+ PgUp

Виділення тексту від курсора до початку текста

Ctrl+Shift+ PgDn

Виділення тексту від курсора до кінця текста

Ctrl+Shift+ Home

Виділення тексту від курсора до початку текст. рамки

Ctrl+Shift+ End

Виділення тексту від курсора до кінця текст. рамки

Shift+клік

Виділення великого фрагмента від курсора вводу до вказівника мишки

Ctrl+клік

Виділення абзацу

Мишею

Натиснути ліву кнопку мишки на початку фрагмента, що виділяється. Не відпускаючи кнопки, перемістити мишку в кінець фрагмента. Відпустити кнопку миші для завершення.

Команда   Select All

Для виділення всього тексту в вікні Edit Text використовується команда SelectAll

Видалення тексту

Delete

Одного символу зправа або всього виділеного тексту

Ctrl+ Delete

Одне слово зправа

BackSpace

Одного символу зліва

Ctrl+ BackSpace

Одне слово зліва

Копіювання/вставка тексту

Букси-ровка

Перенос виділеного фрагмента: виділити фрагмент тексту і відбуксирувати на місце

Ctrl+V

Вставити фрагмент текст з буфера обміну в текст, де розміщений курсор вводу.

Ctrl+ Буксировка

Виділений фрагмент буде скопійований

Ctrl+X

Вирізання фрагмента в буфер обміну

Ctrl+C

Копіювати виділений фрагмент в буфер обміну

Швидка довільна зміна фігурного тексту задопомогою миші

Дохудожнього тексту застосовуються практично всі методи перетворення графічнихоб’єктів за допомогою миші.

Текстможна переміщувати будь-яким відомим способом: мишею, клавішами керуваннякурсором або мишею з одночасно натиснутою клавішею Ctrl– строго по вертикаліабо горизонталі.

Длядовільної зміни розміру художнього тексту потрібно виділити об’єкт іперетягнути один з його кутових маркерів. Розмір тексту зміниться, що будевідображене в усіх полях лічильників. Слід звернути увагу: через неточну змінурозміру шрифта його значення буде представлене дрібним числом. Звичайно, текст,як і будь-який інший об’єкт, окрім властивостей тексту має і всі іншівластивості об’єкта: фізичний розмір, заливку і контур.

Якщоперетягнути мишею боковий маркер фігурного тексту, то зміниться накресленняшрифту, символи тексту стиснуться або розтягнуться.

Фігурнийтекст можна нахилити і повернути: якщо ще раз клацнути на ньому, то з’являтьсявідповідні маркери обертання і нахилу.

ВИТЯГУВАННЯ, ВИДАВЛЮВАННЯ, ЕФЕКТ ПЕРЕХОДУ

Ефект глибини

Ефект використовується для створеннявраження об’ємності зображення (псевдотривимірності). До вихідного об’єкта додаютьсядодаткові поверхні шляхом проектування ключових крапок вихідного об’єкта зайого межі і побудови по цім проекціям нових замкнених поверхонь. Користувачі DRAW надають перевагу іншомувизначенню: об’єкт, якому додається глибина, називають видавленим віданглійського слова Extrude(Виштовхувати).

Створення ефекту видавлювання

1.<span Times New Roman"">    

Зробити напис художнім текстом.

2.<span Times New Roman"">    

Клацнути на кнопці Интерактивное выдавливаниепанелі інструментів.

3.<span Times New Roman"">    

Встановити вказівник мишки наоб’єкті і натиснути ліву кнопку миші.

4.<span Times New Roman"">    

Не відпускаючи кнопки миші,перемістити мишку на робочій сторінці. Відпустити кнопку для завершеннястворення ефекту видавлювання (мал. 1). Узорчата заливка збережена наповерхнях.

Мал. 1. Ефект видавлювання

<img src="/cache/referats/14648/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1057 _x0000_s1058">
Чим далі при створенні ефекту видавлювання, перемістити мишку,тим далі розміститься від центра об’єкта хрестик, який є уявною крапкоюсходження ліній видавлювання об’єкта, і тим більш довгим буде видавлюванийоб’єкт (в віртуальному просторі). Для зміни типа видавлювання призначенийсписок Тип выдавливанияпанелі властивостей або аналогічнийсписок вкладки Выдавливаниедокер-вікна Выдавливание. Для зміни типу видавлювання існує шість варіантів: звуження звіддаленням, звуження з наближенням, розширення з віддаленням, розширення знаближенням, рівномірне віддалення, рівномірне наближення. Перші чотириваріанти являють собою перспективу. Панель властивостей дозволяє маніпулюватикольором видавлювання, глибиною ефекту.

Для точної зміни глибини видавлюваннявикористовується поле Глубина панелівластивостей. З мовчазної згоди використовується значення 20. Глибинавидавлювання вимірюється в відносних безрозмірних одиницях від 1 до 99,представляє собою долі відстані між площиною об’єкта і крапкою сходження.

Глибину видавлювання можна змінювати,використовуючи регулятор екранного керуючого елементу.

Режим обертання доступний тільки длявидавлених об’єктів в режимі перспективи, в яких крапка сходження прив’язана дооб’єкта.

Обертати видавлені об’єкти можнатрьома способами: за допомогою мишки, використовуючи вкладку Вращение выдавливания докер-вікна Выдавливание, за допомогою екранних елементівкерування, і використовуючи поля введення для точного обертання навколо вісейх, у, z.

Маніпуляції з кольором. Існує трирежими зміни кольору видавлених поверхонь. З мовчазної згоди в якості кольорузаливки для поверхонь видавлювання, використовується колір заливки вихідногооб’єкта. Якщо змінити заливку вихідного об’єкта, то заливка динамічнопов’язаних з ним поверхонь ефекту видавлювання зміниться автоматично.

Використовуючи вкладку Освещение выдавливания докер-вікна Выдавливание, можна змінити освітленістьвидавленого об’єкта, зробивши ефект більш реалістичним.  До ефекту видавлювання можна додавати джереласвітла (до 3-х штук), мишкою змінювати стан джерела в області попередньогоперегляду, змінювати інтенсивність освітлення.

Створення переходів

Задопомогою інструмента Интерактивноеперетекание або докер-вікно Смешанноеможна створити ефект плавного переходу між двома вихідними об’єктами –початковим об’єктом і кінцевим об’єктом. Між цими об’єктами створюється рядпроміжних об’єктів, які поступово змінюють форму від початкового об’єкта докінцевого. Число об’єктів визначається параметром ефекту, який називаєтьсячислом кроків ефекту.

В якості вихідних об’єктів не можутьбути вибрані наступні об’єкти: фрагменти простого тексту, ефекти видавлювання,узорчаті і текстурні заливки, і растрові об’єкти.

В якостівихідних об’єктів для прикладу створення ефекту переходу вибрані дві буквихудожнього тексту. Вибирається інструмент Интерактивноеперетекание. Необхідно слідкувати за зображенням вказівника мишки, якщо нимне торкатися початкового об’єкта переходу, він буде містити знак заборонивиконання переходу, але, якщо  нимторкнутися об’єкта, вказівник змінить свій вигляд на стрілку, яка вказуєперехід. Натиснути ліву кнопку мишки на першій букві, яка буде початковимоб’єктом переходу і, не відпускаючи кнопку миші, перетягнути стрілку екранногокеруючого елемента переходу на об’єкт (другу букву), який буде кінцевимоб’єктом переходу. Буде створений перехід (мал. 2).  З мовчазної згоди число об’єктів, якістворюються між початковим і кінцевим об’єктами, дорівнює 20 – числу кроківефекту переходу. В цьому прикладі зменшене число кроків до 10, використовуючиполе Число шагов.

Якщовиділити один з вихідних об’єктів, він буде вести себе, як звичайний об’єкт.Всі зміни, виконані з вихідним об’єктом, одразу будуть переведені на пов’язаніз ним об’єкти переходу. Початковий об’єкт переходу завжди знаходиться нанижньому рівні по відношенні до кінцевого об’єкта.

Мал. 2. Ефект переходу

<img src="/cache/referats/14648/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1060 _x0000_s1078">
При виборі перехода на панелі властивостей автоматичноз’являються відповідні елементи керування, призначені для настройки параметрівпереходу.        

Створення тіні

Створеннятіні – один з улюблених прийомів, який використовують багато користувачів DRAW, щобоформити заголовки, написи, девізи і т. п.

Падаюча тінь

1.<span Times New Roman"">    

Створити невеликий заголовок зфігурного тексту: натиснути клавішу Текст(F8)на панеліінструментів, потім клацнути мишею на екрані в місці початку вводу. Даліпотрібно ввести текст і натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Пробіл.

2.<span Times New Roman"">    

Для створення копії виділеногооб’єкта натиснути клавішу “+” на цифровій частині клавіатури. Копія накриєоригінал, і її стан буде в точності співпадати з ним.

3.<span Times New Roman"">    

Натиснути клавішу Тав для виділення нижнього тексту. Цейоб’єкт буде тінню.

4.<span Times New Roman"">    

Залити його яким-небудь сіримикольором – клацнути лівою кнопкою в екранній палітрі кольорів, наприклад, накольорі 20% чорний.

5.<span Times New Roman"">    

Двічі натиснути клавішу ↓ і→ два рази – клавішу, таким чином перемістити текст вниз і вправо.

<img src="/cache/referats/14648/image006.jpg" v:shapes="_x0000_s1049">
Отриманий напис з тінню представлений на мал. 3

Мал. 3. Падаюча тінь

<img src="/cache/referats/14648/image007.gif" " v:shapes="_x0000_s1048">
Тінь буде тим більшою, чим далі пересувати її на кроці 5.Відстань, на яку зміститься об’єкт при кожному натисненні клавіші переміщеннякурсору, визначається параметром Перемещениеклавишами курсора панелі властивостей Панельсвойств, встановити його рівним, наприклад, 0,5 мм. Поточні одиницівимірювання можна змінити рядом в списку Единицы измерения.

Важливо не перестаратися: об’єкт,який імітує тінь, повинен бути власне тінню, небагато виступаючи з підосновного напису, а не бути другим написом на задньому плані.

Тінь, що відкидається (ефект сонячнихгодинників)

Якщозмінити стан припустимого джерела освітлення об’єкта, зміниться, і стан тіні,що відкидається.

1.<span Times New Roman"">    

Виконати перші чотири кроки зпопереднього прикладу.

2.<span Times New Roman"">    

Відтягнути вниз верхній боковиймаркер тіні, стиснувши  напис приблизно вдва рази.

3.<span Times New Roman"">    

Мал. 4. Тінь, що відкидається <img src="/cache/referats/14648/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1050 _x0000_s1051">
Ще раз клацнути на стиснутому написі. З’являться маркери нахилу іобертання.

4.<span Times New Roman"">    

Відтягнути верхній маркер нахилувправо. Чим далі його перетягувати, тим більшу тінь буде відкидати напис (мал.4).

Рельєфний текст

1.<span Times New Roman"">    

Створити невеликий заголовок зфігурного тексту.

2.<span Times New Roman"">    

Створити прямокутник(F6)трохибільший напису. Перемістити його на один рівень вниз – Ctrl+PgDn.

3.<span Times New Roman"">    

Залити прямокутник 20% чорнимкольором.

4.<span Times New Roman"">    

Виділити текст (з мовчазної згодивін повинен бути чорним, якщо це не так, залити його темним кольором).

5.<span Times New Roman"">    

Зробити копію текстового об’єкта –натиснути клавішу “+” в цифровій частині клавіатури.

6.<span Times New Roman"">    

Залити новий об’єкт білимкольором.

7.<span Times New Roman"">    

Зробити ще одну копію текстовогооб’єкта.

8.<span Times New Roman"">    

Залити новий об’єкт тим самимкольором, що і фон – 20% чорним.

9.<span Times New Roman"">    

Двічі клацнути інструментом Указатель в панелі інструментів абонатиснути комбінацію клавіш Ctrl+А – для виділення всіх чотирьох об’єктів (див. рядок стану).

10.<span Times New Roman"">               

Натиснутиклавішу С або Р – об’єкти вирівняються відносно своїх центрів.

11.<span Times New Roman"">               

Натиснутиклавішу Esc, щоб зняти виділення з усіх об’єктів, і напанелі властивостей змінити параметр Перемещениеклавишами курсора на 0,5 мм.

12.<span Times New Roman"">               

За допомогою клавіші Тав перейти до чорного, див. на рядокстану.

13.<span Times New Roman"">               

Змістити виділений текст вверх івліво, по одному разу натиснувши клавіші ↑ і ←.

14.<span Times New Roman"">               

За допомогою клавіші Тав перейти до білого тексту.

15.<span Times New Roman"">               

Змістити виділений текст вниз івправо, по одному разу натиснувши клавіші → і ↓.

<div v:shape="_x0000_s1054"> Мал. 3. Рел’єфний текст

Рельєфний текст показаний на мал. 5 зверху.

Можна створити рельєфний текст на об’єкті з неоднорідною заливкою.Замість однорідного кольору фон і текст будуть залиті однаковою текстурою.

16.<span Times New Roman"">               

Мал. 5. Рельєф <img src="/cache/referats/14648/image012.gif" v:shapes="_x0000_s1053 _x0000_s1056 _x0000_s1064">
Розкрити докер-вікно Формированиез інструметом Компоновать/ Формирование/Обрезка.

17.<span Times New Roman"">               

Для виконання наступних кроківмаксимально збільшити зображення, натиснувши клавішу F4. Якщо цього збільшеннябуде недостатньо, натиснути клавішу F2 і клацнути лупою інструмента Увеличениена зображенні, збільшивши його в два рази.

18.<span Times New Roman"">               

Виділитиосновний текст, залитий кольором фона.

19.<span Times New Roman"">               

Ввікні Формирование(Обрезка)встановити прапорець Источник объекта, скинути Цель объектаі клацнути на кнопці Наложение.

20.<span Times New Roman"">               

Вибрати на екрані текст білогокольору стрілкою, що з’явилася. В результаті від нижнього напису білого кольорузалишиться тільки видима частина з-під основного напису.

21.<span Times New Roman"">               

Виділити основний текст, залитийкольором фона.

22.<span Times New Roman"">               

Ввікні Формирование(Обрезка)скинутипрапорець Источникобъекта(для видаленняосновного напису) і клацнути на кнопці Наложение.

23.<span Times New Roman"">               

Вибрати на екрані текст чорногокольору стрілкою, що з’явилася.

Замість чотирьох об’єктів вийшло три: фон і два обрізка – видимічастини раніше виступавших частин білого і чорного тексту. Тепер можна заливатифон будь-якою текстурою (мал. 5, нижній).

Інтерактивна тінь

Інструмент Интерактивная теньдозволяє створюватиреалістичні тіні для будь-яких об’єктів, також для растрових і простого тексту.Настройка параметрів інструмента відбувається тільки за допомогою відповідноїпанелі властивостей. Ось деякі з її функцій: зміщення тіні відносно вихідногооб’єкта, ступінь непрозорості тіні, розмивання тіні, напрямки розмивання тініта інше. Створення тіні для художнього тексту:

1.<span Times New Roman"">    

Для створення тіні потрібновиділити вже існуючий об’єкт.

2.<span Times New Roman"">    

Далі вибрати інструмент Интерактивнаятень панелі інструментів.

3.<span Times New Roman"">    

Встановитивказівник мишки на потрібному об’єкті і натиснути ліву кнопку миші.

4.<span Times New Roman"">    

Не відпускаючи кнопки миші,перемісити мишу. На екрані з’явиться керуючий елемент інтерактивної  тіні, а майбутня тінь буде представлена ввигляді її окреслення. Не відпускати кнопку миші, поки не буде вибраний необхіднийстан для тіні.

5.<span Times New Roman"">    

Відпустити кнопку для завершеннястворення тіні. Стануть доступними інструменти панелі властивостей, призначенідля настройки параметрів тіні.

Розміщення художньоготексту вздовж кривої

DRAWдозволяєрозмістити художній текст вздовж будь-якого шляху. Добрим прикладом, якийілюструє цей ефект, може слугувати будь-яка кругла або овальна печатка, зрозміщеним по колу текстом.

1.<span Times New Roman"">    

Створити об’єкт вздовж шляху,якого повинен міститися текст. Наприклад, коло.

2.<span Times New Roman"">    

Перейти до інструмента Текст, натиснувши клавішу F8.

3.<span Times New Roman"">    

Підвести вказівник мишки доконтура. Коли вказівник змінить свій вигляд на курсор введення, клацнути лівоюкнопкою миші.

4.<span Times New Roman"">    

Ввести текст і завершити введеннянатисненням Ctrl+Пробіл.

Іншим чином:

1.<span Times New Roman"">    

Створити рядок художнього тексту,який повинно розмістити вздовж кривої.

2.<span Times New Roman"">    

Виконати команду Текст/Текст вдоль пути.

3.<span Times New Roman"">    

Стрілкою, що з’явилася, вибратистворений на 1 кроці об’єкт.

Для вдалого розміщення тексту вздовж кривої потрібно врахувати триважливих складових цього ефекту.

·<span Times New Roman"">       

Від форми кривої буде залежатилегкість читання тексту. Якщо з’являться гострі кути, текстовий рядок різкозмінить свій напрямок, в точності повторюючи шлях об’єкта. Якщо шлях буде надтокоротким, текстовий рядок зіб’ється. Краще всього, коли крива гладка. Рідкийвипадок, коли добра ілюстрація містить рядок, який змінює свій напрямок.Потрібно усувати навіть незначні перегини (гострі кути), використовуючиінструмент Форма.

·<span Times New Roman"">       

Іноді текст надто близькорозміщений до кривої, внаслідок чого його накреслення зливається з контуром.Один зі способів вирішення цієї проблеми може бути використання невидимогоконтуру. Для цього потрібно виділити об’єкт і клацнути правою кнопкою миші векранній палітрі кольорів на перекресленій чарунці.

·<span Times New Roman"">       

Не вибирати надто “тяжкі”,“неповороткі” шрифти.

Особливості розміщеннятексту вздовж кривої

Для більш гнучкої настройки параметрів розміщення текста вздовж кривоївикористовується панель властивостей (мал. 6). Розглянемо деякі з елементівкерування панелі.

Список Ориентациятекста(1) визначає орієнтацію символів на кривій. Містить такі параметри: обертанняокремих символів в відповідності з вигинами кривої; вертикальний нахилсимволів, який дозволяє створити враження, що текст стоїть на кривій;горизонтальний нахил символів, який дозволяє створити враження, що текстрозвертається в бік екрану; центрування кожного символу відносно кривої.

Мал. 6. Настройка тексту вздовж кривої

1

2

3

4

5

6

<img src="/cache/referats/14648/image014.gif" v:shapes="_x0000_s1079 _x0000_s1067 _x0000_s1068 _x0000_s1069 _x0000_s1070 _x0000_s1071 _x0000_s1072 _x0000_s1073 _x0000_s1074">
Список Вертикальное положение(2) визначає вертикальний стан художнього тексту відносно кривої. Параметри:вирівнювання базової лінії тексту по кривій; вирівнювання тексту на кривій  по верхньому або нижньому виносному елементу;вертикальне центрування тексту  накривій; перенесення тексту разом з кривою за допомогою миші.

Список Горизонтальное положение(3) визначає стан тексту відносно незамкненої кривої. Параметри: вирівнюваннятексту по початковому вузлу кривої; центрування тексту на кривій; вирівнюваннятексту по кінцевому вузлу кривої.

Расстояние от пути(4) визначає вертикальну відстань тексту від кривої.

Горизонтальное смещение(5) визначає стан тексту на кривій.

Разместить с другой стороны(6), кнопка, для розміщення тексту з другого боку контуру.

Якщо об’єкт вздовж шляху кривої, якого будерозміщений текст, містить декілька підшляхів, то текст розташується, починаючиз першого підшляху і закінчуючи останнім підшляхом.

В CorelDRAW 10 об’єкт типу Текст вдоль кривой має новий керуючий елемент, який міститься злівого боку від початку тексту. Він являє собою невеликий кольоровий квадратик,який дозволяє змінити стан тексту на кривій відносно його початку. Щоб цезробити, потрібно захопити квадратик мишею і перетягнути його в потрібномунапрямку.

Після розміщення тексту вздовж кривої можна інтерактивно змінитивідстань його вертикального зміщення від кривої. Для цього треба встановитивказівник мишки на тексті, натиснути ліву кнопку миші, і, не відпускаючи кнопкимиші, перемістити мишку в потрібному напрямку. Біля тексту з’явитьсянаправляюча, яка вказує величину зміщення.

Текстовий об’єкт можна змінити, як будь-який інший текстовий об’єкт.Після розміщення тексту на криві

еще рефераты
Еще работы по программному обеспечению