Реферат: Розробка технологічного процесу виготовлення деталі Стакан


--PAGE_BREAK--

Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Стакан»

1. Загальна частина

Завдання керівників та організаторів машинобудівного виробництва полягає в тому, щоб мережа середніх та малих підприємств, що спеціалізується на виробництві деталей, вузлів, модулів сучасної техніки. Така практика виправдала себе в машинобудуванні розвинених країн Заходу. Ця мережа — необхідна "інфраструктура" сучасного машинобудування. Разом з спеціалізованим виробництвом заготівок, інструментів, оснастки вона повинна складати ядро комплексу галузей загально машинобудівного використання.

Підвищення виробництва праці досягається розподілом праці та спеціалізацією виробництва, насамперед, на базі функціонального підходу до проектування та виробництва техніки.

Важливою рисою моделі машинобудування в сучасних умовах повинно бути поєднання високо спеціалізованого виробництва функціональних вузлів та деталей техніки з сумлінними, культурним та кваліфікованим рівнем розробки технічних пристроїв.

Основні завдання, що стоять на даному етапі переходу економіки нашої країни до ринкових відносин, є: недопущення спаду об’єму випуску товарної продукції; підвищення частки товарів народного використання в об’ємі випуску товарної продукції; перехід на нові методи ведення господарства, в тому числі приватизація трудовими колективами малих та середніх підприємств; підвищення продуктивності праці за рахунок зміни відношення людей до праці, використання нового обладнання та нових технологій, що розвиваються по кооперації з розвиненими країнами; переорієнтація економіки на нові ринки збуту і як наслідок освоєння випуску нової продукції, яка відповідає світовим стандартам; перехід на міжнародну систему ISOзагального машинобудування.

Вітчизняне машинобудування недостатньо забезпечене високоякісним інструментом, оснасткою, прогресивними швидкодіючими пристроями. В подальшому необхідно забезпечити значно випереджаючі темпи розвитку на Україні спеціалізованого виробництва інструментів та технологічної оснастки.

Головне завдання сучасного періоду — в тому, щоб не допустити розпад економіки, розпаду заводів, розриву зв’язків між підприємствами, подолати спад виробництва.

Опис виробу, в який входить деталь

Деталь стакан 30.04.102 входить в вузол датчика токарного верстату з ЧПК 1В340Ф30. Через отвір Æ40Н7 проходить вал датчика… Æ70h6стакан встановлюється на корпус шпиндельної бабки і кріпиться до неї чотирма болтами М6. В отвір Æ70Н7 встановлюється датчик різьбонарізання і кріпиться до стакана чотирма болтами М6. Канавки Б та В являються технологічними і слугують для виходу шліфувального круга… Камера Æ41 призначена для полегшення шліфування.

Опис деталі з визначенням класу

За своєю формою та розмірами деталь-стакан відноситься до класу втулок. Деталь є виробом середньої важкості. На деталі присутні точні поверхні Æ70h6, Æ40Н7, Æ70Н7. Інші поверхні виконані за 14 квалітетом. Присутні 4 отвори Æ6,6 та 4 отвори з різьбою М6 — 7Н. Є канавки для виходу шліфувального круга. Середня шорсткість поверхні стакана Rz 40.

1.3Характеристика матеріалу, хімічний склад та механічні властивості

Для виготовленні деталі «Стакан» використовується конструкційна сталь марки 45 ГОСТ 1050 — 88, котра використовується для виготовлення деталей: шестерні, вали, муфти, втулки.

Хімічний склад та механічні властивості приведений в таблиці 1 та 2.

Хімічний склад сталі 45.

Таблиця 1

Вуглець

Кремній

Марганець

Хром

Нікель

Фосфор

Сірка

0,40-0,50

0,17-0,37

0,50-0,80

0,3

0,3

Не > 0,04

Не > 0,04

Механічні властивості сталі 45.

Таблиця 2

Твердість по Брінелю, НВ

До 217

Границя міцності при розтягненні, МПа, (кг∙с/мм2)

360 (36)

Границя міцності при згині, МПа, (кг∙с/мм2)

1 (10)

Відносне подовження, d,%

16

Відносне звуження поперечного перерізу, y,%

4

1.4Аналіз технологічності конструкції деталі по кількісним та якісним показникам

Одним з факторів, що впливають на характер технологічного процесу, є аналіз технологічності конструкції деталі. Він виконується по двом показникам: якісному та кількісному.

Аналіз технологічності по якісним показникам:

Дана деталь відноситься до деталей класу «тіла обертання», має конфігурацію середньої важкості. Поверхні Æ70h6 та Æ70Н7 забезпечують надійне базування та закріплення при обробці на верстатах. В якості заготовки можна використати штамповку із сталі 45, яка добре обробляється на металорізальних верстатах. Всі поверхні деталі доступні для обробки на металорізальних верстатах і виміру. Не технологічними є кутові канавки, які потребують спеціальний ріжучий інструмент. Всі розміри деталі, в основному, уніфіковані і не потребують великої кількості ріжучого інструменту. При обробці можуть бути використані типові техпроцеси.

В цілому по якісним показникам деталь технологічна.

Аналіз технологічності по кількісним показникам:

Таблиця 3

Найменування конструктивного елементу деталі (КЕД)

КЕД по вимогам точності

КЕД по шорсткості(Ra)

(Rz)


6

7

14

1,25

20

40

Зовнішні циліндричні поверхні

1


4

1


4

Внутрішні циліндричні поверхні


2

2

2


2

Плоскі поверхні10

2


8

Канавки22

    продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

Точити поверхню Æ70h6 до Æ70,35h10.

Точити торець Æ105/Æ70h6 в розмір 10,3 мм.

Точити поверхню Æ70h14 на довжину 30 мм.

Точити канавку на поверхні Æ70h6.

Розточити отвір Æ40Н7 до Æ39,65Н10 на довжину 30 мм.

Розточити виточку Æ41мм на довжину 60мм.

1В340Ф30

Поверхні

Æ105,

Æ105/Æ70Н7

015 Свердлильна програмна

1. За центрувати 4 отвори з виконанням фаски 1ģ45°.

2. Свердлити 4 отвори Æ5Н11.

3. Нарізати різьбу М6-Н7 в 4х отворах Æ5Н11.

2Р135Ф2

Пов. Æ40Н7,

Æ51/Æ40Н7

020 Свердлильна програмна

1. Свердлити 4 отвори Æ6,6 мм.

2Р135Ф2

Пов. Æ40Н7,

Æ150/Æ70Н7

025 Фрезерна

1. Фрезерувати квадрат з стороною 76 мм.

6Р12

Поверхні

Æ105

30 Внутрішньошліфувальна

1. Шліфувати отвір Æ70Н7 до Æ69,9Н9 на довжину 15 мм.

3М225

Поверхні

Æ70h6, Æ105/Æ70h6

035 Внутрішньошліфувальна

1. Шліфувати торець Æ51/Æ40Н7 до розміру 114,3 мм.

2. Шліфувати отвір Æ40Н7 до Æ39,9Н9.

3М225

Поверхні

Æ105, Æ105/Æ70Н7

40 Круглошліфувальна

Шліфувати поверхню Æ70h6 до розміру Æ70,1 з під шліфовкою торця Æ105/Æ70h6.

3М153

Отвір Æ40Н7

045 Внутрішньошліфувальна

1. Шліфувати отвір Æ40Н7.

3М225

Поверхні

Æ105, Æ105/Æ70Н7

050 Круглошліфувальна

1. Шліфувати поверхню Æ70 h6 з під шліфовкою торця Æ105/Æ70h6.

3М153

Отвір Æ40Н7

055 Внутрішньошліфувальна

1. Шліфувати торець Æ105.

2. Шліфувати отвір Ø70Н7 на довжину 15 мм.

3М225

Поверхні

Æ70h6, Æ105/Æ70h6

Детальна розробка 2-х різнотипних операцій технологічного процесу обробки деталей на верстатах з ЧПК та РК

20 Свердлильна програмна

1. Центрувати 4 отвори з виконанням фаски 1 ģ45°.

2. Свердлити 4 отвори Æ5Н12.

Ріжучий інструмент:

Свердло для центрування Æ10мм., Р6М5, 035-2317-0102. Перехід 1.

Свердло спіральне (ОСТ 2И20-1 – 80; ψ = 55°; 2φ = 118°) Æ5мм., Р6М5, 035-2300-1224. Перехід 2.

Мітчик з метричною різьбою: М6 ×1,0; 035-2620-0501. Перехід 3.

Розрахунок режимів різання:

1. За центрувати 4 отвори з виконанням фаски 1 × 45°.

Визначаємо глибину різання:

/>(9)

Отже />мм.

Назначаємо подачу:

Sоб = 0,15 мм./об.

Розраховуємо швидкість різання:

/>(10)

де Cv= 7; y= 0,7; q= 0,4; m= 0,2; Т = 15.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Kv= Kмv· Kиv· Klv(11)

де Kмv– коефіцієнт на метал який обробляється; Kмv= 0,83;

Kиv– коефіцієнт на інструментальний матеріал; Kиv= 1;

Klv– коефіцієнт, що враховує глибину різання; Klv= 1;

Отже Kv= 0,83 · 1 · 1 = 0,83,

Отже />м./хв.

Розраховуємо крутний момент та осьову силу:

Мкр = 10 · См · Dq· Sy· Kp(12)

Po = 10 · Сp· Dq· Sy· Kp(13)

де См = 0,0345; q= 2,0; y= 0,8; Кр = 1,1.

Сp= 68; q= 1,0; y= 0,7; Кр = 1,1.

Отже Мкр = 10 · 0,0345 · 6 2· 0,15 0,8· 1,1 = 3,3 Н·м.

Ро = 10 · 68 · 10 1·0,15 0,7· 1,1 = 1982 Н.

Визначаємо частоту обертання інструмента:

/>(14)

Отже />об./хв.

Приймаємо nд= 1000об./хв.

Визначаємо потужність необхідну на різання:

/>(15)

Отже /> кВт.

Визначаємо основний час:

/>хв.

2. Свердлити 4 отвори Æ5Н10.

Визначаємо глибину різання за формулою (9):

Отже />мм.

Назначаємо подачу:

Sоб = 0,15мм./об.

Розраховуємо швидкість різання за формулою (10):

де Cv= 7; y= 0,7; q= 0,4; m= 0,2; Т = 15.

За формулою (11):

Kv= Kмv· Kиv· Klv

де Kмv– коефіцієнт на метал який обробляється; Kмv= 0,83;

Kиv– коефіцієнт на інструментальний матеріал; Kиv= 1;

Klv– коефіцієнт, що враховує глибину різання; Klv= 1;

Отже Kv= 0,83 · 1 · 1 = 0,83,

Отже />м./хв.

Розраховуємо крутний момент та осьову силу за формулою (12,13):

де См = 0,0345; q = 2,0; y = 0,8; Кр = 1,1.

Сp= 68; q = 1,0; y = 0,7; Кр = 1,1.

Отже Мкр = 10 · 0,0345 · 52· 0,150,8· 1,1 = 2,1 Н·м.

Ро = 10 · 68 · 51·0,150,7· 1,1 = 961,5 Н.

Визначаємо частоту обертання інструмента за формулою (14):

Отже

/>об./хв.

Приймаємо nд= 1400об./хв.

Визначаємо потужність необхідну на різання за формулою (15):

Отже

/>кВт.

Визначаємо основний час:

/>хв.

3. Нарізати різьбу М6-Н7 в 4х отворах Æ5Н11.

Назначаємо подачу:

Sоб = 1мм/об.

Визначаємо швидкість різання:

Vріз = 7,7 м/хв.

Визначаємо частоту обертання інструмента по формулі (14):

Отже

/>об./хв.

Приймаємо nд= 350 об./хв.

Визначаємо дійсну швидкість різання:

/>(16)

Тоді />м/хв.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Визначаємо потужність необхідну на різання і порівнюємо її потужністю верстата (Ne= 0,16 кВт):

Nшп = Neģη= 4,5 ×0,85 = 3,8 кВт.

Ne< Nшп – отже обробка можлива.

Визначаємо основний час:

/>хв.

де n1д= 1,25 ×nд= 1,25 ģ350 = 437 об./хв.

Приймаємо nд= 350 об./хв.

Основний час на операцію: ΣТо = 4 · (0,08 + 0,02 + 0,07) = 0,68 хв.

Нормування 015 свердлильної операції з ЧПК

1) Вибираємо час на встановлення і закріплення деталі.

Тв1=0,12хв

2) Вибираємо час на виконання ручної та допоміжної роботи не пов’язаної з виконанням операції.

— Ввімкнути верстат, вимкнути — 0,04хв

— Відкрити загороджувальний щиток від стружки, закрити — 0,03хв

— Встановити перфострічку в початкове положення – 0,25хв

— Встановити координати — 0,1хв

— Ввести корекцію — 0,04хв

Тв2= 0,46хв

3) Допоміжний час на контрольні заміри

Тв3 = 0,12хв

4)Визначаємо норму штучного часу:

Тшт= (ΣТо + ΣТв ģКtв) ģ(1 + />), хв. (17)

Тобс= 7% — час на обслуговування робочого місця і відпочинок.

Тшт= (0,68 + 0,58 ģ0,95) ģ(1 + />) = 1,28хв

7) Визначаємо норму підготовчо-заключного часу на операцію

ТПЗ = 11,5 + 0,4×6 + 1 + 1,1 + 0,5 + 1 = 17,5хв

8) Визначаємо норму штучно-калькуляційного часу

/>, хв (18)

де Тшт — норма штучного часу

Тпз — підготовчо заключний час

n — кількість деталей в партії

/>

Визначаємо розцінку на операцію за одну деталь

/>, грн (19)

де Тшк — штучно-калькуляційний час

Ч = 1,14грн — годинна тарифна ставка верстатника 2-го розряду

/>грн.

040 Круглошліфувальна

1. Шліфувати поверхню Æ70h6 до розміру Æ70,1 з під шліфовкою торця Æ105/Æ70h6.

Назначаємо режими різання

1. Вибираємо інструмент: шліфувальний круг 15А40С1К 405ģ305ģ65.

2. Швидкість різання круга:

Vкр = 50 м./с.

2. Вибираємо частоту обертання деталі, поперечну подачу при круглому шліфуванні:

n = 400 хв-1

Sпоп = 0,07 мм/подв. хід

3. Знаходимо основний час:

/>(20)

де h — припуск на обробку

Sпоп — поперечна подача

h = 0,2 мм.; Sпоп = 0,07 мм/подв. хід.; К = 1.05.

/>

Проводимо нормування операцій.

Вибираємо допоміжний час на встановлення, закріплення, зняття деталі: Тв1 = 0,27 хв.

Вибираємо допоміжний час пов’язаний з обробкою поверхні: Тв2 = 0,7 хв.

Вибираємо допоміжний час на контрольні заміри з врахуванням періодичності контрольних замірів: Тв3 = 0,18 хв.

Визначаємо оперативний час: Топ=То+ΣТв = 0,03 + 1,15 = 1,48хв.

Визначаємо час на обслуговування робочого місця: Тобс = 9 %

Визначаємо час на відпочинок: Твідп = 4 %

Визначаємо норму штучного часу.

Тшт = (1,48 + 1,15 ģ1) · (1 + />) = 2,62хв.

8. Вибираємо підготовчо — заключний час: Тпз = 7 + 7 = 14хв.

9. Визначаємо штучно — калькуляційний час:

Тшк = 2,62 + />= 2,85 хв.

Визначаємо розцінку на операцію за одну деталь.

За формулою (25):

/>грн.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Вибір режимів різання та норм часу на решту операцій

Режими різання та норму часу на решту операцій вибираємо по «Общемашиностроительным нормативам режимов резания» и «Общемашиностроительным нормативам времени».

Операція 005: Токарно програмна

Режими різання

Таблиця 7

№ Переходу

Глибина різання t, мм

Подача S,мм/об

Швидкість різання V, м/хв.

Частота обертів n, об/хв.

Потужність різання Nе, кВт

Основний часТо, хв.

1

1,0

0,8

82

250

4,9

0,08

2

1,25

1,3

77

250

5,8

0,04

3

1,0

0,8

82

250

4,9

0,07

4

1,25

0,8

77

350

5,8

0,05

5

1,25

0,8

77

350

5,8

0,11

6

1,3

0,47

102

500

3,4

0,07

7

1,3

0,47

102

800

3,4

0,05

8

1,1

0,14

138

625

3,4

0,19

9

1,1

0,14

138

800

3,4

0,18

10

0,5

0,28

117

500

2,9

0,04

11

0,8

0,47

102

500

2,9

0,01

Нормування

Таблиця 8

Допоміжний час, хв

Підготовчо- заключний час, хв

Штучний час, хв..

Штучно- калькуляційний час, хв

РозрядR

РозцінкаСр

0,73

17,5

1,79

2,37

2,0

0,045

Операція 010: Токарно програмна

Режими різання

Таблиця 9

№ Переходу

Глибина різання t, мм

Подача S,мм/об

Швидкість різання V, м/хв.

Частота обертів n, об/хв.

Потужність різання Nе, кВт

Основний часТо, хв.

1

1,0

0,8

82

500

4,9

0,02

2

1,0

0,8

82

350

4,9

0,04

3

1,0

1,3

66

200

5,8

0,07

4

0,8

0,8

82

500

4,9

0,04

5

1,3

0,8

77

350

4,9

0,03

6

1,25

1,3

61

200

5,8

0,05

7

0,65

0,47

102

800

3,4

0,09

8

    продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

1

0,25

0,005

45

200

0,8

0,13

Нормування

Таблиця 16

Допоміжний час, хв

Підготовчо- заключний час, хв.

Штучний час, хв.

Штучно- калькуляційний час, хв.

РозрядR

РозцінкаСр

0,52

17

0,74

1,31

3

0,031

Операція 035: Внутрішньошліфувальна

Режими різання

Таблиця 17

№ Переходу

Глибина різання t, мм

Подача Sпр,мм/хв.

Швидкість різання V, м/хв.

Частота обертів n, об/хв.

Потужність різання Nе, кВт

Основний часТо, хв.

1

0,3

1600

40

450

0,8

0,12

2

0,25

1900

37,7

300

1,2

1,06

Нормування

Таблиця 18

Допоміжний час, хв

Підготовчо- заключний час, хв.

Штучний час, хв.

Штучно- калькуляційний час, хв.

РозрядR

РозцінкаСр

0,52

17

1,9

2,47

3

0,059

Операція 045: Внутрішньошліфувальна

Режими різання

Таблиця 19

№ Переходу

Глибина різання t, мм

Подача Sпр,мм/хв.

Швидкість різання V, м/хв

Частота обертів n, об/хв.

Потужність різання Nе, кВт

Основний часТо, хв..

1

0,1

1600

37,7

300

0,8

1,15

Нормування

Таблиця 20

Допоміжний час, хв

Підготовчо- заключний час, хв.

Штучний час, хв.

Штучно- калькуляційний час, хв.

РозрядR

РозцінкаСр

0,52

17

1,87

2,44

3

0,058

Операція 050: круглошліфувальна

Режими різання

Таблиця 21

№ Переходу

Глибина різання t, мм

Подача Sпоп,мм/подв.хід

Швидкість різання V, м/хв

Частота обертів n, об/хв.

Потужність різання Nе, кВт

Основний часТо, хв.

1

0,1

0,005

42

400

0,8

0,21

Нормування

Таблиця 22

Допоміжний час, хв

Підготовчо- заключний час, хв.

Штучний час, хв.

Штучно- калькуляційний час, хв.

РозрядR

РозцінкаСр

0,52

17

0,83

1,4

3

0,034

Операція 055: Внутрішньошліфувальна

Режими різання

Таблиця 23

№ Переходу

Глибина різання t, мм

Подача Sпр,(Sпоп) мм/хв. (мм/подв.хід)

Швидкість різання V, м/хв

Частота обертів n, об/хв.

Потужність різання Nе, кВт

Основний часТо, хв..

1

0,3

1600

40

450

0,8

0,18

2

0,1

0,005

45

400

0,8

0,15

Нормування

Таблиця 24

Допоміжний час, хв

Підготовчо- заключний час, хв

Штучний час, хв.

Штучно- калькуляційний час, хв.

РозрядR

РозцінкаСр

0,52

17

1,98

2,54

3

0,061


еще рефераты
Еще работы по производству