Реферат: Завдання Написати реферат на одну з тем (теми студенти обирають індивідуально, методист слідкує, щоб обрані теми не повторювалися)


Завдання 1. Написати реферат на одну з тем (теми студенти обирають індивідуально, методист слідкує, щоб обрані теми не повторювалися).Що є об’єктом стандартизації в туризмі.

Визначення поняття «послуга». Як розподіляються послуги щодо їх функціонального призначення.

Дайте визначення поняття «якість». Які вимоги щодо якості турпродукту.

Проблеми якості турпродукту.

Які необхідні умови створення якісного сервісу на турпідприємстві.

Стандартизація в туризмі. Основні положення.

Сертифікація турпослуг.

Порядок проведення сертифікації турпослуг.

Схеми сертифікації туристських та готельних послуг.

Що таке стандарти туробслуговування. Назвіть категорії стандартів.

Назвіть інші нормативні документи, які регламентують турдіяльність. Приведіть приклади цих документів.

Ліцензування міжнародної турдіяльності.

На основі якого нормативного документу здійснюється ліцензування турдіяльності.

Назвіть умови і строк дії ліцензії.

Назвіть розміри ліцензійного розміру для турфірм.

Які оргіназації здійснюють ліцензування турфірм.

Яким чином ліцензується готельна діяльність. Назвіть основні ліцензійні документи.

Для чого необхідна сертифікація готелів і турпослуг.

Які нормативні документи необхідні для сертифікації.

Відмінність обов’язкової і необов’язкової сертифікації.

Що таке безпека турпослуги.

Чим підтверджується проходження сертифікації.

Чим визначається перелік послуг обов’язкової сертифікації.

Групи послуг обов’язкової сертифікації.

Комфорт як ключовий інструмент створення якісного турпродукту.
еще рефераты
Еще работы по разное