Реферат: Політична програма Кирило-Мефодіївського братства


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


Зростання ролі науки про політику на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

Загальна декларація прав людини і їх реалізація в Україні.

Права та обов’язки громадян України.

Макіавеллі про права і поведінку політичного діяча в праці „Володар”.

Політичні погляди Б. Хмельницького.

Конституція П. Орлика та її значення в розвитку політичної думки в Україні.

Києво-Могилянська Академія як духовний центр відродження державності України.

Політична програма Кирило-Мефодіївського братства.

Політичні погляди М. Драгоманова.

Що таке вибори? Які функції виконують вибори в політичних системах?

Політика та мораль у житті суспільства.

Політична система України.

Етапи та процеси державотворення в Україні.

Що таке виборча система? Які різновиди виборчих систем?

Демократія на етапі переходу від тоталітарного до демократичного суспільства.

Особливості становлення демократії в Україні.

Тоталітаризм: сутність та основні принципи.

Традиції вітчизняної державності.

Правова держава в країнах Західної Європи і в Україні.

Держава і громадянське суспільство.

Міжнародно-правові стандарті і права людини в Україні.

Україна як член ООН: історія і сучасні проблеми.

Основні напрямки молодіжної політики в Україні.

Політична культура особи, шляхи і засоби її формування.

Становлення багатопартійності в Україні.

Історичні, національні, психологічні особливості української політичної культури.

Національно-державна символіка України: походження, традиція, доля.

Сучасний молодіжний рух в Україні.

Громадсько-політичні організації Вінниччини та їх значення.

Соціальна політика в країнах Європи та в Україні.

Система самоврядування в Україні.

М. Грушевський – президент УНР.

Держава і церква в епоху Середньовіччя.

Запорізька Січ – християнська демократична республіка.

Молодіжні організації в Україні та їх значення.

Загальна декларація прав людини.
еще рефераты
Еще работы по разное