Реферат: Реферат на тему
Реферат на тему :

Наркотики– шлях у безвість !


ЗМІСТ


1. Катастрофічний вплив наркоманії.

2. Що таке наркотики?

3. Види наркотиків.

4. Що таке наркоманія?

5. Механізм розвитку наркотичної залежності

6. Чому молодь починає вживати наркотики?

7. Наркоманія на Прикарпатті.

8. Зроби свій вибір!


Катастрофічний вплив наркоманії.

Сьогодні зловживання наркотичними засобами і незаконна торгівля ними в багатьох країнах стали просто катастрофічними. За офіційними відомостями

у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Швеції,

щодня вмирають люди від зловживання наркотичними

й психотропними речовинами.

^ Наркоманія багато в чому є наслідком існуючих у

країнах соціальних умов: безробіття, непевності в май-

бутньому ,щоденних стресів, важких нервово-психічних

станів. Усе це дає привід утекти від реальності у світ ілюзій за допомогою наркотичного дурману.

^ З кожним роком зростає число наркоманів. Їхня чи-

сельність сягнула жахливої цифри – мільярд. Щорічно

вмирають більше тисячі споживачів наркотиків

(основна причина – передозування прийнятого нарко-

тичного засобу). Незважаючи на те що зловживання

наркотиками стало однією з найважливіших світових

проблем зовсім недавно, у двадцятому столітті, досвід

уживання людьми наркотичних речовин вимірюється

тисячоліттями. Перші історичні записи про далеке

минуле роду людського містять дані про те, що прак-

тично всі народи, починаючи з доісторичного періоду,

вживали наркотики рослинного походження через їхні

незвичайні властивості – змінювати звичні погляди на

світ й ілюзорно виконувати бажання, у такий спосіб

зміцнюючи віру людини в могутність надприродних

сил.


Що таке наркотики?


НАРКОТИКИ – це речовини, які викликають

токсичне отруєння, психологічну і фізичну

залежність організму. Вживання наркотиків створює

загрозу для здоров я людини, суспільства, призводить

до скоєння правопорушень.

^ Речовини, які вважаються наркотиками, визначені

міжнародними конвенціями від 1961, 1971, 1988 років

та Національним переліком речовин, що визнаються

наркотиками.

Наркотики – це такі речовини, які за трьома крите-

ріями ( медичним, соціальним, правовим ) завдають

величезного лиха як особі, так і суспільству в цілому.

^ Замість назви «наркотики» використовуються термі-

ни «наркотичні речовини», «психоактивні речовини».

Згідно з Класифікацією ВООЗ (1989 року) до переліку

наркотичних речовин включено:

алкоголь;

опіати;

канабіс;

седативи (гіпнотичні);

кокаїн;

стимулятори (у тому числі кофеїн);

галюциногени;

тютюн;

легкі речовини (клей, аерозолі, розчинники);

неідентифіковані речовини, що приймаються з

наркотичною метою.

Головна ознака наркотичних речовин – наявність

визначеного або невизначеного психоруйнівного (психо-делічного) ефекту.

^ Відповідно до специфіки дії їх можна поділити на

такі основні групи :

- гіпнотичні засоби (алкоголь, опій, екстрагований опій, морфін, кодеїн, героїн, метадон, транквілізатори

барбітурати, тощо);

- стимулюючи засоби (амфетаміни, кокаїн, крек,

екстазі, ефедрин, кофеїн, тощо);

- галюциногенні засоби (марихуана, гашиш, інгалянти-

бензин, клей, аерозоль, тощо);

- неідентифіковані засоби (наркотичні речовини ви-

біркової дії: тютюн, деякі з інгалянтів, тощо. Серед

неідентифікованих існує група наркотичних речовин

синтетичної технології. деяких із них сучасними

лабораторними методами не вдається визначити

вид і структуру наркотичного компонента);

- незаборонені наркотичні речовини (це група рослин,

грибів, мінералів, не внесених у перелік наркотиків,

хоча вони і містять наркотичні компоненти).

^ Наркотичні речовини можна диференціювати і від-

повідно до соціальної оцінки.

Легалізовані: тютюн, алкогольні напої, ліки, кава, чай,

засоби побутової хімії, рослини та гриби наркогенного

вмісту тощо.

Нелегалізовані: коноплі, героїн, кокаїн та всі, що внесені до Міжнародного й Національного переліків

заборонених наркотичних речовин (наркотиків).

Нелегальні наркотики умовно поділяються на «легкі» та «важкі».


^ Види наркотиків


Структура наркотизації в Україні представлена

наркотичними речовинами різних видів і груп. Нарко-

тики, які виготовляють з певних видів конопель, ма-ють особливо велике поширення. Вони відомі під та-

кими назвами: анаша, гашиш, марихуана, план тощо.

Марихуана – найпоширеніший наркотик серед підліт-

ків, які починають експериментувати з наркотичними

речовинами. Фахівці відзначають, що незважаючи на те, що марихуана відома людству більш як 5 тисяч

років, це найменш досліджений з усіх наявних у при-

роді наркотиків. Вона впливає на настрій і процес мислення. Куріння марихуани підвищує ризик таких

захворювань, як бронхіт, емфізема та рак легенів. Ку-

ріння марихуани в чотири рази швидше призводить

до раку легенів, ніж куріння тютюну (один «косяк» марихуани прирівнюється до 25 сигарет ).Цей нарко-тик містить речовину, що гальмує мозкову діяль-

ність і залишається в мозку протягом місяця після

куріння лише однієї сигарети з марихуаною.

Гашиш. При вживанні гашишу абстинентний синд-

ром дуже слабкий або навіть повністю відсутній, що

стало причиною поширення думки, що це слабкий, а

тому нібито безпечний наркотик. Однак тривале

вживання цього наркотику призводить до формування

таких психічних захворювань, як шизофренія, органічне

ураження або параліч мозку.

^ Стероїди. Поширений є міф про те, що вживання стероїдів підвищує продуктивність фізичної діяльності, тому їх потрібно вживати для досягнен-

ня значних спортивних результатів. Насправді стерої-ди збільшують вагу і масу м язів, проте водночас

спричиняють тяжкі наслідки для організму людини.

Кокаїн – здавна відомий наркотик. Здебільшого він має вигляд порошку яскраво-білого або темнувато-сі-

рого кольору. Внаслідок формування залежності від цього наркотику людина не може контролювати пот-ребу збільшення дози.

^ Під дією психостимуляторів (кокаїн, феномін, ефед-

рин, фенциклідин) людина часто вчиняє безглузді акти

насильства, проявляє нічим не вмотивовану озлобле-

ність, бажання завдати болю іншому, познущатись.

^ Транквілізатори належать до групи ліків, які засто-

совуються для розслаблення або заспокоєння цент-

ральної нервової системи. Вживання препаратів цієї

групи може викликати ціаноз – нестачу кисню в крові.

^ Одночасне вживання транквілізаторів і алкоголю

є однією з найпоширеніших причин передозування. Ці

наркотики підсилюють силу один одного, тому значно

зростає динаміка гальмування роботи мозку, серця, ди-

хальної системи.

Барбітурати – лікарські препарати, які використову-ються медициною як снодійні засоби. Барбітурати є

не менш шкідливими наркотиками, ніж опій. У бага-

тьох країнах їхнє призначення перебуває під таким же суворим контролем, як призначення препаратів

опійної групи.

Інгаляційні наркотичні речовини та засоби побуто-вої хімії. Йдеться про ряд органічних речовин, таких

як розчинники, клеї, бензин, ефір, легкі речовини, що

потрапляють в організм унаслідок їх вдихання. Це при-

зводить до виникнення відчуттів, близьких до алкоголь-ної інтоксикації. Вживання таких речовин може при-

звести до серйозного незворотного ураження нервової

системи, мозку, шлунка, легенів, кісткового мозку, печін-ки, а часто викликає і смерть.


Що таке наркоманія?


^ НАРКОМАНІЯ – це захворювання, під час якого

психічний і фізичний стан людини, її самопочуття

та настрій цілком залежать від наявності наркоти-ку в організмі. За його відсутності розвивається

абстинентний синдром (абстиненція), або синдром

позбавлення (відміни) – дуже тяжкий стан, який су-

проводжується судомами, сильним болем у м язах і

внутрішніх органах.

Стан психічної залежності виявляється в тім, що

людина за допомогою наркотику бажає досягти

внутрішньої рівноваги і прагне знову і знову випробу-вати дію наркотику. Наркотик, його дія поступово за-

мінюють собою всі звичайні для людини позитивні емоції.


Механізм розвитку наркотичної залежності


^ Залежність стає згубною, коли вона:

- обмежує можливості особистості в самореалізації;

- негативно впливає на стосунки між людьми;

- руйнує сімейний бюджет;

- створює конфліктні ситуації між особистістю і сус-

пільством;

- веде до тенденції постійного збільшення дози нарко-

тику;

- спричиняє також психологічну і фізіологічну залеж-

ність.

Розвиваючись, залежність послідовно проходить

кілька стадій – соціальну, психологічну, фізіологічну.

Соціальна залежність – людина ще не почала вжива-ти наркотичні речовини, але потрапила в середовище тих, хто їх уживає.

^ Психологічна залежність – на цій стадії змінюється

поведінка людини. Вона починає вживати наркотичні

речовини з метою відчути певні емоції.

Фізіологічна залежність – настає після того, як орга-нізм включає наркотики у процес обміну речовин. Це – не

переборна фізична потреба, яка виникає в результаті

постійного або періодичного вживання наркотиків.

^ Чому молодь починає вживати наркотики?


Коли підліток вступає в період статевого дозрівання,

у нього може з явитися нездорова цікавість до алкоголь-них напоїв, цигарок і речовин токсичної дії. ЧОМУ?

Основні причини початку вживання наркотиків:

- цікавість до наркотиків, до нових відчуттів, до

«забороненого плоду», яка базується на хибній упевне-

ності, що вживання кількох доз ще не призводить до

наркоманії.

- утрата життєвих орієнтирів, а відтак – поява син-

дрому «беззмістовного» життя, сильне душевне по-

трясіння, почуття самотності, відсутність уваги і

допомоги з боку батьків, педагогів, психологів, друзів.

- невдоволення життям, яке виникає на ґрунті постій-

них конфліктів у сім ї, навчальному закладі, скрутного

матеріального і соціального становища.

- вплив оточення, друзів, компанії. Потрапляючи в ком-

панію, де вживають наркотичні речовини, молода лю-

дина часто також починає це робити, бо не хоче здава-

тися «білою вороною».


^ Наркоманія на Прикарпатті


Уже кожен тисячний житель Івано-Франківщини – споживач наркотиків. Правда, наша область, як і решта

західних регіонів, ще несогірше виглядає на тлі півдня та

сходу України, де той показник удвоє – вчетверо вищий.

^ Але наркоманія наступає. І якщо її не зупинити, то з ча-

сом вона захлисне й Прикарпаття.

Тож конче б задіяти тут потужні державні програми

запобігання лихові. Оскільки західноукраїнські терени ще

порівняно благополучні, то такі заходи були б доволі

ефективним бар єром на шляху поширення зла.


^ Зроби свій вибір!

За останні два роки кількість тих, хто вживає

наркотичні речовини потроїлася, до того ж вік нарко-

залежної молоді має тенденцію до омолодження. На

^ 1 січня 2007 року збільш ніж 90 тис. зареєстрованих

наркоманів 85% становить молодь віком до 28 років,

більше 6 тис. – неповнолітні.

За останні 10 років частка хворих на наркоманію

серед неповнолітніх збільшилася у 70 разів. Смертність

серед осіб цієї групи зросла в 40 разів.


Ти вільна людина. Ти можеш обрати

те, що хочеш. Ти маєш на це право. Але чи

потрібні тобі наркотики?

Невже ж ти проміняєш радість повно-

цінного і здорового життя на блукання

і прикрий кінець у світі наркотичних

примар?!
еще рефераты
Еще работы по разное