Реферат: Господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективи


Тематика рефератів з дисципліни

“ Організація і методика проведення контролю і ревізії”


Господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективи.

Види контролю та ревізій.

Контрольно-ревізійний процес і його організація.

Планування і проведення контрольно-ревізійної роботи.

Аудиторський контроль, його принципи, функції і завдання.

Податковий контроль, його принципи, функції і завдання.

Права, обов”язки та відповідальність працівників контролю.

Методичні засоби узагальнення результатів контролю.

Контроль і ревізія грошових коштів і банківських операцій.

Контроль і ревізія касових операцій.

Контроль і ревізія фінансових інвестицій.

Контроль і ревізія розрахункових операцій.

Контроль і ревізія основних засобів і нематеріальних активів.

Організація і методика проведення ревізії стану збереження і використання товарно-матеріальних цінностей.

Організація і методика проведення ревізії і контролю матеріальних запасів.

Організація і методика проведення контролю і ревізії трудових ресурсів і фонду оплати праці.

Ревізія оплати праці та нарахувань на заробітну плату.

Контроль і ревізія собівартості продукції.

Контроль і ревізія реалізації готової продукції.

Організація і методика проведення контролю і ревізії доходів і результатів діяльності.

Ревізія використання доходу (прибутку).

Організація і методика проведення контролю і ревізії власного капіталу.

Оцінювання стану обліку, звітності, внутрішнього господарського контролю на підприємстві.

Оформлення результатів ревізії.

Відображення в бухгалтерському обліку підприємства результатів ревізії .

Ревізія стану бухгалтерського обліку й достовірності звітності.

Завдання ревізій залежно від галузей виробництва.

Предмет і види ревізій і контролю. Завдання контрольно-ревізійного процесу. Основні види ревізій і перевірок.

Права, обов”язки та відповідальність працівників контрольно-ревізійного процесу.

Проблеми та шляхи вдосконалення контрольно-ревізійної роботи.

Значення та завдання контрольно-ревізійної роботи в умовах ринкових перетворень в Україні.

Аналіз результатів ревізії та контролю.

Проведення ревізії та контролю основних показників фінансового стану підприємства.

Аналіз методики складання акту комплексної ревізії (перевірки).

Виникнення та цільове використання фондів економічного заохочення.

Законність та правильність обліку резервів майбутніх витрат.

Ревізія рентабельності підприємства. Резерви зростання прибутку підприємства та фондів економічного заохочення.

Плани економічного і соціального розвитку підприємства.

Значення, завдання та необхідна інформація для проведення ревізії підприємства.

Аналіз витрат за елементами та статтями.

Ревізія і контроль ведення облікових регістрів, первинних бухгалтерських документів, Головної книги підприємства.

Проведення ревізії і контролю якості первинних бухгалтерських документів підприємства.

Ревізія стану обліку, зберігання і використання товарно-матеріальних цінностей в різних галузях народного господарства України.

Підготовка та порядок проведення контрольно-ревізійної роботи.

Методичні засоби узагальнення результатів контролю.

Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства на підприємстві.

Проведення ревізії і контролю по розрахунках в іноземній валюті.

Проведення ревізії і контролю бартерних операцій на підприємстві.

Організація проведення ревізії і контролю валютних операцій.

Контроль і ревізія розрахунків за податками та платежами до бюджету та позабюджетних фондів.
еще рефераты
Еще работы по разное