Реферат: Рефератів для слухачів тематичних постійно діючих семінарів


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

для слухачів тематичних постійно діючих семінарів

за Розділом 2 Плану підвищення кваліфікації

працівників митної служби України й навчання кадрового резерву

в 2008 році


Процес прийняття управлінських рішень у митних установах.

Підвищення професійної підготовки персоналу митних органів.

Принципи та методи сучасного управління та їх реалізація в митних органах України.

Управлінська система Державної митної служби України: структурно-функціональний аналіз.

Новітні інформаційні технології та їх використання в управлінській діяльності керівників митних органів.

Методи оптимізації робочого середовища керівника митного підрозділу.

Сучасні соціально-психологічні методи роботи з персоналом та їх застосування в роботі керівника митного підрозділу.

Психологічні особливості управління в екстремальних ситуаціях в контексті функціонування оперативних підрозділів ДМСУ.

Моделі управлінської діяльності в конфліктних ситуаціях в колективах митних установ.

Соціально-психологічний портрет сучасного керівника митного підрозділу.

Методи відбору кандидатів у резерв на керівні посади в митній службі та шляхи їх оптимізації у сучасних умовах.

Атестація персоналу митних органів. Проблемні питання та шляхи вирішення.

Мотивація персоналу як метод управлінського впливу та можливості її застосування в митних органах.

Методи попередження та протидії контрабанді, виявлення ПМП з метою захисту внутрішнього ринку.

Діяльність відділів тарифів та митної вартості у напрямку посилення контролю за визначенням митної вартості. Проблема мінімальної митної вартості та індикативних цін.

Аналіз умовно нарахованих, але не сплачених митних податків і зборів на підставі пільг, наданих законодавчими актами України.

Удосконалення форм і методів роботи зі зверненнями громадян.

Аналіз основних показників протидії митним правопорушенням (на прикладі митного органу).

Профілактично-упереджувальна робота щодо протидії митним правопорушенням в митному органі.

Діяльність митного органу із захисту прав інтелектуальної власності та інтересів споживачів.

Робота з кадрами та профілактика правопорушень в діяльності керівника митного органу.

Робота керівника в напрямі формування позитивного іміджу митного органу.

Аналіз нормативно-правової бази тарифного регулювання. Шляхи удосконалення.

Організація роботи підрозділу митного органу. Питання удосконалення діяльності.

Порівняльний аналіз митних правил України та сусідніх країн (можливо, на прикладі однієї країни).

Організація роботи митного органу. Питання удосконалення діяльності.

Організація роботи спеціалізованої митної установи. Питання удосконалення діяльності.

Організація роботи митного підрозділу по контролю за доставкою вантажів. Шляхи удосконалення.

Стан правової роботи в митних органах та шляхи її поліпшення.

Стан та шляхи подальшого удосконалення взаємодії ДМСУ з Державною прикордонною службою України у забезпеченні протидії організованій злочинній діяльності на державному кордоні та поліпшення функціонування пунктів пропуску через державний кордон.

Питання взаємодії та координації дій органів державної виконавчої служби та митних органів при виконанні рішень судів щодо конфіскації майна, вилученого митними органами.

Аналіз дотримання вимог чинного законодавства при митному оформленні товарів, що переміщуються через митний кордон України суб’єктами підприємницької діяльності.

Контроль митних органів за діяльністю підприємств, що здійснюють декларування: шляхи вдосконалення.

Аналіз заходів, спрямованих на забезпечення повноти справляння податків та зборів митними органами.

Вдосконалення технологій і процедур митного оформлення (на прикладі митного органу, підрозділу) на авіа-, авто-, залізничному, морському (обрати один) транспорті.

Порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України. Заходи щодо удосконалення роботи митних органів.

Контроль за правильністю визначення митної вартості та класифікації товарів. Форми та методи удосконалення.

Аналіз шляхів надходження платежів до держбюджету України. Стан та перспективи.

Ефективність претензійно-позовної роботи митної служби.

Аналіз судових позовів до органів митної служби та їх результати.

Стан та перспективи взаємодії митних органів з правоохоронними органами.

Діяльність підрозділів митної варти та її вдосконалення.

Аналітична робота в митній службі: основні напрямки та шляхи удосконалення.

Прогнозування в організації діяльності керівника митного органу.

Планування в роботі керівника митного органу: проблеми і перспективи розвитку.

Організація контролю в діяльності керівника митного органу.

Наукова організація праці працівників митної служби: стан та перспективи розвитку.

Досвід управління митними службами інших держав.

Форми взаємодії Державної митної служби та Державної податкової служби України.

Роль начальників митних органів у зміцненні службової дисципліни та законності.

Етика та етикет працівника митної служби.
еще рефераты
Еще работы по разное