Реферат: Реферат (анотація) (без абзаців)


Бібліографічний опис

Структура:

10 Мова тексту статті (укр., рос., англ.)

Елементи бібліографічного опису українською мовою:

11 1-й автор (прізвище та ініціали)

12 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали) . . .

13 Назва статті

14 Кількість бібліографічних посилань

15 Реферат (анотація) (без абзаців)

16 Ключові слова (до 200 символів з пробілами)

Елементи бібліографічного опису російською мовою:

21 1-й автор (прізвище та ініціали)

22 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали) . . .

23 Назва статті

25 Реферат (анотація) (без абзаців)

26 Ключові слова (до 200 символів з пробілами)

^ Елементи бібліографічного опису англійською мовою:

31 1-й автор (прізвище та ініціали)

32 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали) . . .

33 Назва статті

35 Реферат (анотація) (без абзаців)

36 Ключові слова (до 200 символів з пробілами)


Приклад:

10 рус

11 Антонов В.О.

12 Железняк О.О., Завізіон О.В.

13 Опис гравітаційного потенціалу тіл обертання

14 5

15 Проаналізовано можливість задання зовнішнього гравітаційного потенціалу вісесиметричного тіла потенціалом неоднорідного стрижня...

^ 16 гравітаційний потенціал, вісесиметричне тіло

21 Антонов В.А.

22 Железняк О.А., Завизион О.В.

23 Описание гравитационного потенциала тел вращения

25 Проанализирована возможность представления внешнего гравитационного потенциала осесимметричного тела потенциалом неоднородного стержня...

26 гравитационный потенциал, осесимметричное тело

31 Antonov V.A.

32 Zheleznyak O.A., Zavizion O.V.

33 Description of the gravitational potential of bodies of revolution

35 Possibility of description of external gravitational potential of axially symmetric body ...

36 gravitational potential, axially symmetric body
еще рефераты
Еще работы по разное