Реферат: Реферат на тему
Реферат на тему:

Переваги електронного видавництва


Вступ

Ми входимо в еру, коли перебуваням "on-line" уже нікого особливо не здивуєш. У 1998 році серед усіх працюючих Великобританії 78% використовували у своєму бізнесі зв'зок через модем. Загалом16% дорослого населення Великобританії, тобто 7,5 мілліонів, є користувачами Іnternet. Сучасні підлітки використовують можливість доступу до електронної інформації для отримання грантів, більш дорослі використовують її в професійних цілях. В час, коли Іnternet вийшов на світову арену, звичайні способи розповсюдження інформації втратили свої позиції, фінансові оцінки їх діяльності вимагали переосмислення. Епоха інженерно-технічних працівників поступилася місцем ері управлінців-маркетологів.

В звіті увага приділяється бізнесу, який вже використовує або може використовувати інфраструктуру інформаційних та комунікаційних технологій. Кількість можливих застосувань цих технологій збільшується з неймовірною швидкістю, - від широко розповсюджених тепер послуг електронної пошти до розвинутих можливостей електронного бізнесу. Цей звіт і дослідження, на яких він грунтується, зосереджують увагу на одному особливому аспекті застосування цих технологій - продукуванні електронного змісту.

Метою проведення досліджень був огляд проблем і можливостей, з якими зіткнулися видавці Великобританії в кінці 90-х та використання можливостей інформаційної революції. Ця робота, фактично, є спробою визначити стан розвитку галузі. Щоб переконати у практичній спрямованості даного документу, було вирішено запросити практикуючих спеціалістів галузі. Розміри опитування і потужна методологічна база підтверджують високий рівень довіри до цієї праці.

Хоча всі компанії, які залучені до цих досліджень, себе визначили, як видавці, прослідковується тенденція асоціювати видавничу справу швидше з чорнилом та папером, ніж з електронним сервісом. Тому термін "елетронний видавець" потребує уважного використання. На сьогодні багато видавців працюють з деякими формами електронної видавничої діяльності, навіть якщо їхній головний бізнес все ще паперовий. Крім того, збільшується кількість компаній, які не мають передумов для друкарства і які видають продукцію виключно в електронному вигляді. Термін електронний видавець - використовуваний у цій доповіді - стосується усіх цих видів діяльності.

Розглянуті в доповіді сектори видавничої галузі охоплюють видавництво книг, журналів, газет, розробку баз даних і каталогів, CD-ROM та мультимедіа, комп'ютерних ігор.

Потрібно уточнити, що видавцями визнані у цій праці ті компанії, які займаються видавничою справою з метою отримання прибутку, або, в крайньому випадку, які намагаються заробити на змісті публікацій. Це означає, що, наприклад, компанія, яка виробляє Web-site просто для рекламних цілей, не є згідно цього означення видавцем. Правда, якщо розглядати видавничу діяльність уряду, силових і благодійних структур, ця відмінність стає досить неконкретною, але їх також включено до огляду.

Дослідження грунтуються на анкетах, отриманих 2 669 видавцями в липні 1998 року. Кількість повернутих і використаних для аналізу становила 1056 або 40% - виключно високий рівень отримання відгуків як для почтового опитування. Анкетне опитування було доповнене 14 безпосередніми соціологічними опитуваннями і зустрічами з відповідними галузевими асоціаціями.


Результати дослідження.

У дослідженні було використано 2 підходи:

Анкетне опитування. Анкети було надіслано до 2669 компаній у Великобританії, які представляли усі сектори видавницької діяльності. 40% усіх опитаних повернуло повністю заповнені анкети, це є дуже хорошим результатом для поштового опитування.

14 особистих інтерв'ю. Вони доповнювали основну картину дослідження, і були проведені з особами, які мають практичний досвід з досліджуваних питань.

Отримані дані поділяються на дві частини. У першій наводяться дані про респондентів - їхні доходи, кількість робочої сили, ринки збуту, продукцію і т.д. У другій секції досліджувалися думки респондентів з широкого кола актуальних питань. З малюнка 1 можемо бачити, що найбільше респондентів мають річний обіг в межах від 1 до 5 мільйонів фунтів, і тільки незначна частка опитаних - більше за 20 мільйонів фунтів.Результати, показані на мал. 2, виявилися очікуваними. Лідирують три механізми досягнення прибутку - реклама, передплата, разові платежі.Ринок Великобританії розглядається як найбільш перспективний, за ним слідують ринки США та континентальної Європи, вони мають приблизно однаковий ринковий потенціал.Newsletter - інформаційний бюлетень.

Journal - протокол.

Microfiche - мікрофіша (картка з кількома кадрами мікрофільму).

Loose-leaf - видання з відривними листками.
Internet - найбільш використовуваний засіб електронних публікацій, за ним слідує CD-ROM. Несподівано високий відсоток використання у гнучких дисків.Ще у 1996 році більше 60% компаній не випускали ніякої електронної продукції, на 1998 рік ця цифра впала до 35%, а на 2000 рік прогнозувалася 18%. З іншого боку фірм, у яких частка електронних продуктів сягає ? на 1998 рів становила 18%, а прогнозований ріст цього показника на 2000 рік - всього до 25%. Таким чином, робимо висновок, що паперова продукція продовжуватиме залишатися популярною, але частка її впаде.Аналогічні тенденції можемо побачити, якщо розглянемо процент доходу, отриманий від електронної продукції.Можливо, найнеочікуваніші результати опитування пов'язані із прибутковістю діяльності в Internet. Цілих 27% опитаних відмітили, що їхня діяльність в Internet є прибутковою і 49% прогнозують, що вона буде такою через 2 роки. Можливо, респонденти розуміли під прибутковістю не те, що дослідники? Для роз'яснення цього питання 27% опитаних, які вказали, що їхня діяльність в Internet є прибутковою, були надіслані додаткові анкети. 55% відповіли, що вони отримують прибутки в прямому сенсі - доходи перевищують витрати, ще 40% вказали, що прибутковість має більш широкий смисл - діяльність в Internet приносить загальну вигоду компанії.

Трошки більше респондентів, незгодних із цим твердженням (38%), аніж згодних (35%). Таких результатів слід було очікувати: з одного боку через Web легше завоювати покупців, а з іншого - залишаються труднощі із реалізацією, наприклад, CD-ROM.Результати оптимістичні. Майже 38% опитаних згодні з тим, що покупці хотіли б мати електронний доступ до товарів, а 25% не згодні. Великий відсоток нейтральних думок може бути проінтерпретований двома шляхами - або ці респонденти ніколи не стикалися із опором покупців, або не мають жодних електронних продуктів.Часто можна почути, що конкуренція серед електронних видавців така висока, а небажання покупців платити реалістичну ціну таке сильне, що вкладати гроші в цей сектор може тільки або хоробра, або авантюрна людина. Наступні 2 питання перевіряють це твердження.

Більшість видавців думають, що покупці не готові платити реальну ціну за електронні видання (це 39%), і тільки 28% хочуть з ними посперечатися. Експерти стверджують, що це пов'язано із тим, що люди звикли до безкоштовної інформації з Internet.З мал. 14 можемо заключити, що видавничі фірми не відчувають особливої конкуренції на ринку.Часто можна почути, що електронні публікації є непривабливими для видавців, бо вони вимагають постійного супроводу. Ця думка знайшла підтвердження у 32% видавців, і лише 21% виявилися незгодними з ними.Раніше популярною була думка, що електронні продукти знижують об'єми продаж друкованих, а не допомагають завойовувати нові ринки. Тепер це твердження вже не є актуальним. 43% респондентів не згодні з такою думкою. Електронні та паперові видання розвиваються одночасно і допомагають задовольнити різні вимоги ринку.Питанням надійності механізмів електронних платежів стурбована більшість видавців. Тільки 21% згодні з тим, що такі механізми надійні проти 40% незгодних. Такі показники виявилися неочікуваними з огляду на значний об'єм фінансових транзакцій, який проходить через Internet.69% опитаних вважають порушення авторських прав головною проблемою видавців.50% опитаних вважає, що достатньо кваліфікованих кадрів не вистачає.Той факт, що 63% респондентів відповіли "Не відноситься" або нейтрально, говорить про неадекватний розвиток підприємницького капіталу у Великобританії у порівнянні з, наприклад, Каліфорнією.Побажання опитаних:

Краще розуміння споживачами інформаційних технологій.

Краще підготовлений штат співробітників.

Фінансова підтримка з боку підприємців та банків.

Швидший Internet.

Безпечніші механізми електронних платежів.

Більш розвинуті технології електронних публікацій.

Дешевший зв'язок.

Захист авторських прав.

Більше маркетингової інформації.

Краще фінансування освіти.


Принципові висновки дослідження

Маркетингові і торгові питання

Значна кількість видавців вірить, що їхня інтернет-діяльність вносить позитивний вклад у бізнес. 27% відповіли "Так" на питання: "Чи прибуткова Ваша поточна діяльність в Іnternet?" Ця цифра зросла до 49% при відповіді на питання, чи очікують вони прибутків протягом наступних 2-х років. Тільки 14% всіх опитаних передбачають, що вони зазнаватимуть збитків від цієї діяльності наступні 2 роки.

Попередні висновки були продовжені додатковим дослідженням серед тих 27%, хто заявив, що Іnternet-діяльність приносить прибуток. 55% із опитаних, тобто 148 компаній відповіли, що Іnternet-діяльність прибуткова в прямому смислі - доходи більші за витрати, а 40% сказали, що вона прибуткова у більш загальному сенсі - благотворно впливає на їхній бізнес.

Електронне публікування істотно змінює потоки прибутку видавців. 68% говорять, що 2 роки тому вони зовсім не отримували доходів від електронних публікацій. 46% респондентів вважають, що на цих позиціях вони зараз, і тільки 21% передбачають, що через 2 роки вони все ще нічого не зароблять.

Видавничі компанії активно використовують Іnternet. 83% опитаних підключилися до Іnternet в основному для завоювання нових покупців. 41% респондентів згодилися, що їхня фірма має чітко визначену стратегію - проти 31% тих, хто не згоден. Тільки 4% гадають, що така стратегія не має жодного відношення до їх бізнесу. Більшість респондентів (43% проти 23%) вважає використання електронних публікацій можливістю росту, а не загрозою продажу паперової продукції.

56% опитаних відмічають недостатність ринкової статистики.

Існує занепокоєність загрозою конкуренції з боку американських компаній. Англійські компанії складають 54% від конкурентноспроможних компаній світу, американські - 47%, а фірми континентальної Європи - лише 16%.

Можливості росту протягом наступних 2-х років респонденти розглядають перш за все на ринку Великобританії, другу позицію займають ринки США та континентальної Європи.

На 1999 рік найбільш розповсюдженим способом отримання доходу вважалася реклама, а передплата - на другому місці. Тоді як на 2001 рік, за прогнозами, вони мають помінятися місцями.

^ Товарні питання

Видавці рішуче розвивають електронні продукти. 2 роки тому 60% респондентів ще не пропонували електронних продуктів, 35% не пропонують і зараз, а 18% - і не збираються. Паперові публікації все ще відкривають безліч нових можливостей на рівні з on-line публікаціями.

^ Технологічні питання

Основними факторами розвитку електронних публікацій є розуміння покупцями важливості інформаційних технологій та наявність кваліфікованого штату співробітників.

60% респондентів не задоволені пропускною здатністю Іnternet-каналів проти 15%, яких така швидкість цілком влаштовує. 40% опитаних скаржаться на ненадійність механізмів електронних платежів.

^ Юридичні та правові питання

Серйозне занепокоєння викликає захист авторських прав та юридичні зобов'язання. 70% респондентів згодні, що порушення авторських прав - ключове питання, а 60% також згодні, що електронний продаж породжує невизначені юридичні зобов'язання.

15% усіх респондентів вважає, що урядові дані надто дорогі, тільки 4 % припускає, що вони пропонуються за адекватну ціну. 17% вважають, що процес ліцензування урядових даних занадто складний.

^ Кадрові питання

Нестача кваліфікованих досвідчених спеціалістів, що працювали б за розумну плату, - головна проблема видавців. Тільки 15% вважають, що кваліфікованих спеціалістів можна найняти за розумну ціну, а майже 50% з цим не згодні. Навіть вищим управлінцям важко розібратися у питанні розвитку електронних публікацій. 54% видавців вважають, що менеджерському персоналу не вистачає розуміння даної проблеми, а тільки 18% не згодні з цією думкою.

Фінансові питання

42% респондентів гадають, що банки повністю розуміють проблеми сектору електронних публікацій, але майже 40% думають, що банківський капітал не має жодного відношення до їх бізнесу.

Бажаючі можуть безпосередньо звертатися до доповіді Пітера Уільямса за більш докладною інформацією.
еще рефераты
Еще работы по разное