Реферат: Реферат На тему: Мета І завдання правового регулювання банківської системи України

Реферат На тему: Мета і завдання правового регулювання банківської системи УкраїниПЛАН.Банки як основний компонент ринкової економіки.

Центральний банк і розвиток банківського сектора.

Нормативні засади банківської діяльності.

Мета і завдання правового регулювання банківської системи України.

Зміст правового регулювання та його вплив на суспільні від­носини в банківській сфері зумовлюються економічними чинни­ками. Право надає економічній діяльності юридичної форми, закріплює реальні виробничі відносини. Від успішного проведен­ня науково обґрунтованих реформ залежить рівень добробуту на­роду. Банківська система, стимулюючи перехід до ринкових від­носин усіх господарюючих суб'єктів та активно заощаджуючи їх кошти та кошти громадян, здійснюючи розрахунки і платежі, сприяє реформуванню економіки України. Це не тільки впливає на правову практику, а й підпорядковує правову думку її потре­бам, стимулює розвиток нових наукових галузей і відповідно формує нові правові засади кредитно-фінансового механізму у державі.


1. Банки як основний компонент ринкової економіки

Банки як фінансово-кредитні установи є основним компо­нентом того економічного ладу, який називається ринковим господарством. Банки – це один із найважливіших інститутів ринкової економіки, тобто це установи, що акумулюють грошові кошти й нагромадження, використовують їх як ресурси для надання кредитів, здійснюють грошові розрахунки, емісію грошей та цінних паперів, облік векселів, операцій
еще рефераты
Еще работы по разное