Реферат: Тест Роршаха, його діагностичні можливості в психіатричній клініці. Характеристика методик типу «функціональні проби», специфіки їхнього проведення й інтерпретації отриманих результатів


ПАТОПСИХОЛОГІЯ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


І. Написати реферат однією з тем

Категорія ПП синдрому.

Порівняльна характеристика клінічного і ПП підходів до вивчення
патології психіки.

Історія розвитку патопсихології.

Проблема співвідношення розпаду і розвитку психіки.

5 Спадкоємні і середовищні фактори в розвитку психічних захворювань.

Принципи організації ПП експерименту.

Порівняльна характеристика клінічного і психологічного підходів до
порушень мислення, методів їхнього аналізу і використовуваних категорій.

Порушення мислення при психічних захворюваннях, їхня психологічна
характеристика.

Порушення мотивації при шизофренії. Психопатії й акцентуації характеру в підлітковому віці.

Проблема психічних змін при соматичних захворюваннях.

Патологія пізнавальної діяльності при шизофренії.

Тест Роршаха, його діагностичні можливості в психіатричній клініці.

Характеристика методик типу «функціональні проби», специфіки їхнього проведення й інтерпретації отриманих результатів.

Психологічний аналіз змін особистості при алкоголізмі.

Психологічний аналіз порушень працездатності.

Самооцінка при різних психічних відхиленнях.

Характерологічні й інтелектуальні зміни при епілепсії.

Рівень домагань (порівняльний аналіз здорових і психічно хворих).

Методика «Піктограма», її діагностична валідність.

Можливості використання методики ТАТ у клініці.

Проективні методи вивчення особистості в клініці.

Ранній дитячий аутизм і його психологічна характеристика.

Неврози і їхня психологічна характеристика.
еще рефераты
Еще работы по разное