Реферат: Конференції, семінару«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України
Є.М. Суліма


18 січня__2011 р.

П Л А Н

проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році
п/п

Тема конференції, семінару

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу

(адреса, телефон)

Термін

проведення

Кіль­кість учас-ників

Міністерства, відомства або установи,

які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь

1

2

3

4

5

6

^ Міжнародні конференції

1

Напрями розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-57

Лютий


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Німеччина, Грузія

2

Глобальна економіка у посткризовий період та Україна

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-50, вн. 11-174

Лютий


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський державний економічний університет, Технологічний університет Західної Македонії (Греція), Економічна академія ім. Д.А.Ценова (Болгарія), Карагандинський національний університет (Казахстан), Університет La Sapienza (Італія)

Італія, Казахстан, Греція, Болгарія, Республіка Білорусь

3

Стан та перспективи рослинництва в Україні

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01601, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13,

т.: (044) 527-82-14

Лютий


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Литва, Польща, Німеччина, Угорщина, Російська Федерація

4

Інтернет-конференція

«Людина. Культура. Мистецтво. Творча особистість»

Луганський державний інститут культури і мистецтв

91055, м. Луганськ, Красна площа, 7,

т.: (0642) 59-02-62

Лютий


250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство культури України, Бєлгородський державний інститут культури і мистецтв, Білоруський державний університет культури і мистецтв, Казанський державний університет культури і мистецтв

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан
1

2

3

4

5

6

5

Пріоритети сучасної філології: теорія і практика

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (05322) 2-08-54

Лютий


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Таврійський національний універ­си­тет ім. В.І.Вернадського, Мінський державний лінгвістичний університет, Університет Комплутенсе (Іспанія), Казахський університет міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана, Егейський університет

Республіка Білорусь, Казахстан, Іспанія, Туреччина

6

Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,

т.: (0352) 47-50-50, вн. 11-348

Лютий


250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Вроцлавський економічний університет, Російський університет Дружби народів, Білоруський державний економічний університет, Азербайджанський державний економічний університет

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Латвія, Болгарія, Словаччина, Азербайджан, Вірменія

7

Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права

ПВНЗ «Буковинський університет»

58000, м. Чернівці, вул. Дарвіна, 2-А,

т.: (0372) 55-32-07

Лютий


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федько­вича, Чернівецький торговельно- економічний інститут КНТЕУ, Університет Уніон (Сербія), Вища школа економіки та менеджменту державного управління (Словаччина), Університет Жиліни (Словаччина), Європейський політехнічний інститут (Чехія), Могильовський державний університет продовольства (Республіка Білорусь)

8

Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку України

Харківський торговельно - економічний інститут

61045, м. Харків, пр. О. Яроша, 8,

т.: (057) 340-45-87, 773-01-57,

e-mail: htei knteu@gmail.com

Лютий


250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Київський торговельно-економічний університет, Белгород­ський державний технологічний університет ім. В.Г.Шухова, Белгородський університет споживчої кооперації

Франція, США, Польща, Словаччина, Російська Федерація

9

Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан та перспективи

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9,

т.: (044) 239-30-73, 239-30-37

Лютий


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА – 86», Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Спонсори: IPEN (International POPs Elimination Network)

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова , Вірменія, Латвія

10

Наукові читання присвячені пам’яті В.М.Корецького. Історія розвитку міжнарод­ного права та його вплив на становлення сучасного світу

Київський університет права НАН України

03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7- а,

т.: (044) 424-91-48

Лютий140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Дебрецен­ський університет (Угорська Республіка), Нішський універси­тет (Республіка Сербія), Білоруський державний університет, Московський державний інститут міжнародних відносин
1

2

3

4

5

6

11

Рослинництво – база сталого розвитку аграрного виробництва

Вінницький національний аграрний університет

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3,

т.: (0432) 46-00-03


Лютий


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Інститут кормів НААН, Вінницька обласна рада, Вінницька облдержадміністрація, Воронежський сільськогосподарський інститут, Брянська державна сільськогосподарська академія, Казахський національний аграрний університет, Варшавський аграрний університет

Польща, Казахстан, Російська Федерація

12

Від громадянського суспільства до правової держави

Харківський національний університет

ім. В.Н.Каразіна

61077, м. Харків, майдан Свободи, 6,

т.: (057) 707-53-81, факс: (057) 707-53-87

Лютий-березень


300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Молдова

13

Проблеми тюркології

в Україні

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,

т.: (0642)55-44-91,

e-mail: nvfedicheva@yahoo.com

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Посольство Туреччини в Україні
Туреччина, США, Російська Федерація, КНР, Йорданія

14

Наукові здобутки студентів і магістрантів-освіти XXI століття

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

т.: (0532) 56-36-01

Березень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний університет, Мінський інститут іноземних мов, Університет імені О.Гумбольдта, Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова

Російська Федерація, Німеччина, Республіка Білорусь

15

Германські мови в сучасному вимірі: стан та перспективи

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

84626, м. Горлівка, Донецька обл.,

вул. Рудакова, 25,

т.: (06242) 4-69-80, 066-910-13-15

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Латвія, Литва, Республіка Білорусь

16

Актуальні питання теорії та практики менеджменту

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91034 м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

т.: (0642) 341-884,

e-mail: apm2011@snu.edu.ua, www/monag.snu.edu.ua

Березень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Луганська облдержадміністрація

Молдова, Грузія, Російська Федерація, Польща, Хорватія

17

Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів

Національний університет державної податкової служби України

08200 м. Ірпінь, Київської обл.,

вул. Карла Маркса, 31,

т.: (04597) 63-288,

e-mail: kafedra_podatky@ukr.net

Березень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державна податкова адміністрація України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний економічний університет, Тернопільський національний економічний університет, Російський університет Дружби народів, Державний університет Ополе, Університет «Париж 13»

Російська Федерація, Польща, Франція
1

2

3

4

5

6

18

Актуальні проблеми біомедичної інженерії

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, вул. Янгеля, 16/2,

т.: (044) 406-85-74

Березень


250

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Національний інститут серцево-судинної хірургії

імені М.М. Амосова, Українська асоціація біомедичних інженерів і технологів

Російська Федерація, Швейцарія, Чехія

19

Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

61002, м. Харків, вул. Петровського, 25,

т.: (057) 738-77-87


Березень


170

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Транспортна академія України, Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Китай, Туніс, Туркменістан

20

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (0562) 31-20-44

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут міжнародної економіки, Дніпропетровська торгово-промислова палата

Російська Федерація, Польща, Молдова, Угорщина, Республіка Білорусь

21

Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку

Національний університет державної податкової служби

08200 м. Ірпінь, Київської обл., вул. Карла Маркса, 31, т.: (04597) 627-88,

e-mail: NUDPSU_2007@ukr.net

Березень


140

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російський університет Дружби народів, Білоруський державний економічний університет, Академія фінансів міста Варшава, Економічний університет Варна, Університет «Париж 13»

Російська Федерація, Польща, Франція, Болгарія, Республіка Білорусь

22

Практична психологія у сучасному вимірі

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (056) 31-24-74

Березень


110

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Товариство незалежних експертів, Севастопольський міський гуманітарний університет

Російська Федерація , Литва, Велика Британія, Республіка Білорусь

23

Українсько-японський форум з культури і регіональної економіки

Державний університет інформатики

і штучного інтелекту

83050, м. Донецьк, пр. Б.Хмельницького, 84,

т./факс: (062) 335-26-20, моб.: 0977677348,

e-mail:spirit@iai.donetsk.ua

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Посольство Японії в Україні, Університет Кобе гакуїн, Університет Квансей гакуїн, Інститут економіки і промисловості Національної академії наук України, Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків

Російська Федерація, США, Польща, Монголія, Японія

24

Сучасні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.: (057) 707-63-92

Березень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Бєлгородський державний технічний університет ім. В.Г. Шухова

Російська Федерація, Німеччина, Молдова, Республіка Білорусь


25

Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації

Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

т.: (0652) 602-575, e-mail:confa@list.ru

Березень


300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Велика Британія, Німеччина, Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь
1

2

3

4

5

6

26

Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільній економіці

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18,

т.: (056) 778-32-17

Березень


170

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Гродненський державний університет імені Янки Купали,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського, Київський національний торговельно-економічний університет, Тернопільський національний економічний університет, Севастопольський національний технічний університет, ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет», Одеський державний економічний університет, Таврійський державний агротехнологічний університет

Російська Федерація , Польща, Республіка Білорусь, Болгарія, Молдова

27

Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72,

т.: (067) 75-85-447, е-mail: onti_dnu@mail.ru

Березень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Вища школа Мітвайда Університет прикладних наук ( Німеччина), Університет Хальмстаду ( Швеція)

Російська Федерація, Німеччина, Швеція, Республіка Білорусь

28

Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі

Академія митної служби України

49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Дзержинського, 2/4,

т.: (0562) 46-95-14, 47-18-32

Березень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Митна адміністрація Республіки Македонія, Російська митна академія, Митна академія Грузії, Вестфальський університет Вільгельма, Вища школа мита та логістики Польщі

Російська Федерація, Німеччина, Грузія, Польща, Республіки Македонія

29

Інтернет - конференція «Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інсти­туційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та територіальних громад»

Буковинська державна фінансова академія

58000, м. Чернівці, вул. М.Штерна, 1,

т.: (0372) 52-36-97, факс:: (0372) 55-38-26,

е-mail: naukviddil@gmail.com

Березень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство фінансів України, Науково-дослідний фінансовий інститут, ДННУ«Академія фінансового управління», Університет Штефан чел Маре (Румунія), Молдовська економічна академія, Лодзька політехніка (Польща), Університет Рієки (Хорватія), Університет ім. Григола Робакідзе (Грузія)

30

Актуальні питання медицини

Буковинський державний медичний університет

58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2,

т./ф: (0372) 55-37-54

Березень


300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Молдова, Німеччина, Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

31

Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ, наб. Леніна, 18

т.: (056) 778-13-50

Березень


240

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Російський державний торговельно-економічний університет, Білоруський державний економічний університет, Вища школа бізнесу(Польща), Департамент споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради, ДП «Дніпропетровський регіональ­ний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», Дніпропетровська торгово-промислова палата

Польща, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова
1

2

3

4

5

6

32

Проблеми енергозбере­ження і механізації в гірничо-металургійному комплексі

Криворізький технічний університет

50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11,

т.: (0564) 409-06-33

Березень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Смоленська філія Російського університету кооперації, Білоруський національний технічний університет, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, Національний технічний університет України «КПІ», Національний інститут електромеханіки (Марокко), Донський гірничо-збагачувальний комбінат (Казахстан), Державний науковий центр РФ - ФГУП

Російська Федерація, Марокко, Республіка Білорусь, Казахстан

33

Стан, досягнення, перспективи розвитку збагачення корисних копалин

Криворізький технічний університет

50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11,

т.: (0564) 409-78-31

Березень


125

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

^ ЗАО «АНА-ТЕМС»

Російська Федерація, Індія, Польща, Німеччина, Туреччина, Чехія, Казахстан

34

Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи

Одеський національний університет

імені І.І.Мечникова

65082, м. Одеса, Французький бульвар, 24\26,

т.: (048) 746-67-56

Березень


160

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Іспанія, Швеція, США, Польща, Російська Федерація

35

Електроніка-2011. Мікроелектроніка та наноелектроніка

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, вул. Політехнічна 5,

т.: (044) 454-90-69

Березень - квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державна громадська організація «Пані наука»

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

36

Географічні дослідження: історія, тенденції, перспективи

Харківський національний університет

ім. В.Н.Каразіна

61077, м. Харків, майдан Свободи, 4,

т.: (057) 707-53-60, 707-55-60, 707-54-79,

e-mail: physgeo@univer. kharkov.ua

Квітень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Молдова

37

Екологічний інтелект

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2, т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72

Квітень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровське відділення Національного екологічного центру України, Університет Ланьчжоу (Китай), Гомельський інститут інжене­рів транспорту (Республіка Білорусь)

Російська Федерація

38

Інтернет- конференція «Національні культури: унікальне місце в світовій інтеграції»

Хмельницький національний університет,

29016, м. Хмельницький, вул.Інститутська,11,

т.: (097) 515-20-29,

е:mail ssokolovskiy@yahoo.com

Квітень


210

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Ізраїль, Японія, США, Німеччина

39

Молодь і поступ біології

Львівський національний університет

імені Івана Франка

79000, м. Львів, вул. Грушевського, 4,

т.: (032) 239-41-53

Квітень


300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Польща, Молдова, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Франція, Голландія
1

2

3

4

5

6

40

Політ. Сучасні проблеми науки

Національний авіаційний університет

03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова,1,

т.: (044)406-76-03,

e-mail: polit@nau.edu.ua,

http://polit.nau.edu.ua

Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Державна вища школа професіоналів у Хелмі (Польща), Нанчангський авіаційний університет,Пекінський технологічний університет (Китай), Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва), Грузинський авіаційний університет, АТ «Академія цивільної авіації» (Казахстан)

41

Інноваційні процеси економічного і соціально - культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід

Тернопільський національний економічний університет

46020, м. Тернопіль, вул. Шевченка, 9,

т.: (0352) 43-52-41

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Технологічний університет Британської Колумбії, Університет McGill (Канада), Університет прикладних наук (Австрія), Вищий інститут міжнародної комерції (Франція), Університет INHOLLAND (Нідерланди), Орхуська школа бізнесу (Данія)

Польща, Данія, Нідерланди, Канада, США, Австрія, Індія, Франція

42

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського,

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20,

т.: (05366) 3-11-47, 3-60-00,

e-mail:saue@kdu.edu.ua, ieekt@kdu.edu.ua,

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Кременчуцька міська рада, Інститут енергозбереження та енерго­менеджменту НТУУ «Київський політехнічний інститут», НТУ «Харківський політехнічний інститут», Дніпродзержинський державний технічний університет, Білоруський національний технічний університет, Брестський національний технічний університет, Сілезький технічний університет, Технічний університет Кошице

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Словенія, Чехія, Словаччина

43

Молодь та олімпізм

Національний університет фізичного виховання і спорту України,

03680, м. Київ, вул. Фізкультури,1,

т.: (044) 287-54-34


Квітень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Українська академія наук, Олімпійська академія України

Польща, Російська Федерація, Молдова, Туніс, Іран, Ірак, Грузія, Республіка Білорусь, Болгарія, Йорданія, Китай, Німеччина

44

Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»

98635, м. Ялта, вул. Севастопольска, 2,

т.: (0654) 32-30-13,

Інститут економіки та управління РВНЗ «КГУ», вул. Халтуріна 14, моб.: 050677999

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Лінк Кампус Університету Мальти, Університет Генуї (Італія), Вища школа психології (Латвія), Балтійська міжнародна академія (Латвія), Університет Яна Длугоша у Ченстохові (Польща), Заклад освіти «Барановичський державний університет» (Республіка Білорусь)

45

Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення

Донецький національний університет

83015, м. Донецьк, вул. Ватутіна 1-А,

т.: (062) 381-14-54


Квітень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Гродненський університет ім. Янки Купали, Білоруський державний економічний університет, Університет імені Святих Кирила та Мефодія, Головне управління юстиції у Донецькій обл., Донецький обласний благодійний фонд «Медико-правова група», Гельсінський фонд з прав людини

Російська Федерація, Білорусь, Польща, Литва, Грузія, Великобританія, Казахстан, Киргизстан, Канада, США, Нідерланди, Швейцарія, Індонезія, Македонія, Угорщина
1

2

3

4

5

6

46

Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування

Луцький національний технічний університет,

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,

т.: (0332) 74-61-30, 26-08-50

Квітень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Волинська облдержадміністрація, Луцька міська рада, Московський державний університет імені Михайла Ломоносова, Технічний університет Оствестфалія Ліппе, Технічний університет Молдови, Люблінська політехніка, Вітебський технічний університет, Академія образотворчих мистецтв (Вроцлав), Академія образотворчих мистецтв (Гданськ), Київський національний університет будівниц­тва і архітектури, Одеська державна академія будівництва і архітектури, Національний авіаційний університет, Націо­нальний університет «Львівська політехніка», Національ­ний транспортний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Полтавський націона­льний технічний університет ім. Ю.Кондратюка, Ужгород­сь­кий національний університет, Національний університет водного господарства та природокористування, Національ­на академія природоохоронного та курортного будівництва, Харківська державна академія мистецтв, Львівська націона­льна академія мистецтв

Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Молдова, Німеччина

47

Дистанційне радіозондування іоносфери

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.: (057) 707-62-52,

е-mail: ion 2011conference@g mail.com

Квітень


80

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія наук України

Російська Федерація, Казахстан, Єгипет

48

Людина і космос

Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара

49010, м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 72,

т.: (056) 760-94-62,

е-mail: onti_dnu@mail.ru

Квітень


400

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія наук України, Національне космічне агентство України, Національний центр аерокосмічної освіти молоді, Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне”, Державне підприємство виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод”, Інститут технічної механіки НАН України

Російська Федерація, Німеччина, Казахстан, Республіка Білорусь

49

Соціологія і (пост) сучасність

Харківський національний університет

ім. В.Н.Каразіна

61077, м. Харків, майдан Свободи, 6,

т.: (057) 707-52-37, факс: (057) 714-14-08,

e-mail: kafedra91r@ mail.ru

Квітень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь

50

Світ інформації та телекомунікацій - 2011

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,

т.: (044) 248-86-01

Квітень


70

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Міністерство інфраструктури України

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Азербайджан, Латвія, Німеччина
1

2

3

4

5

6

51

Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України XXI століття

Запорізький національний університет

69600, м. Запоріжжя, МСП-41,

вул. Жуковського, 66,

т.: (061) 764-74-68

Квітень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Запорізька облдержадміністрація, Запорізька державна податкова адміністрація, Національний університет харчових технологій, Хмельницький національний університет, Бєлгородський державний університет, Білоруський державний університет споживчої кооперації

Російська Федерація, Латвія, Молдова, Польща, Республіка Білорусь

52

Середньовічні старожитності Центрально- Східної Європи

Чернігівс1

2

3

4

5

6

88

Інженер ІІІ тисячоліття

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

49010, м. Дніпропетровськ, вул.Лазаряна, 2,

т.: (056) 776-84-98, (0562) 47-18-72

Травень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Східний науковий центр транспортної академії України, Університет Ланьчжоу (Китай), Будапештський університет технології і економіки (Угорщина),

Російська Федерація, Іордан, Туркменістан, Китай, Конго

89

Актуальні проблеми комп’ютерних технологій

Хмельницький національний університет,

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,

т./факс: (03822) 251-08,

е:mail apkt@rumbler.ru, ludtim@ukr.net

Травень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Краківський політехнічний університет ім. Т.Костюшки (Польща), Західно-Чеський університет (Плізень, Чехія),Пензенський державний університет архітектури і будівництва (Росія), Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Східноукраїнський національний університет

ім. Володимира Даля, Класичний приватний університет

Російська Федерація, Чехія, Польща

90

Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія

Державний університет інформатики

і штучного інтелекту

83050, м. Донецьк, пр. Б.Хмельницького, 84, т./факс:акс:: (062) 304-59-71,

e-mail:ivk@suiai.edu.ua, knv@suiai.edu.ua

Травень


230

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Національна академія наук України, Інститут проблем штучного інтелекту

Російська Федерація, США, Канада, Люксембург, Данія, Німеччина

91

Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів


Хмельницький національний університет,

29016, м. Хмельницький,

вул. Інститутська,11,

т.: (03822) 2-51-57, е:mail lubohinets@ukr.net

Травень


330

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Поволжський державний університет сервісу (Росія), ДОЗ ВПО Московської області “Корольовський інститут управління, економіки і соціології”(Росія)

Республіка Білорусь, Російська Федерація, Вірменія, Німеччина, Грузія

92

Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки

Кременчуцький інститут Дніпропетров­ського університету економіки та права

39623, м. Кременчук, вул. 60-років Жовтня, 79,

т.: (0536) 775-963

Травень


150

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Білоруський державний університет, Придністровський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, Ростовський державний економічний університет, Гуківський інститут економіки та права, Светокшська академія ім. Яна Кочановського, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, США, Молдова

93

Теоретична та експериментальна фізика „ЕВРИКА-2011”

Львівський національний університет

імені Івана Франка

79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8,

т.: (032) 239-45-63

Травень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чехія, Молдова, Російська Федерація, Словаччина, Польща

94

Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу

Львівський національний університет

імені Івана Франка

79005, м. Львів, вул. Університетська, 1,

т.: (032) 239-47-16, 272-79-76

Травень


100

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Почесні консульства Австрії, Польща, Німеччини у м. Львові, Українсько-австрійське бюро кооперації в науці, освіті і культурі, Благодійний фонд «Парфенон»

Австрія, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Польща, Греція, Німеччина
1

2

3

4

5

6

95

Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту

Херсонський національний технічний університет

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

т.: (0552) 326-946

Травень


300

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Національний авіаційний університет, Південний науковий центр НАН України, Національний технічний університет України «КПІ», Лодзський політехнічний університет, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН, Університет Я.Є.Пуркіньє в Усті-над-Лебем Національна металургійна академія України, Одеський національний політехнічний університет, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Центральний НДІ навігації і управління Міністерства промислової політики України, Східнопоморський технологічний університет в Щецині

Російська Федерація, Польща, Чехія, Узбекистан, Туреччина, Велика Британія

96

Стан та перспективи розвитку технології деревообробки

Національний лісотехнічний університет України

79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103,

т.: (032) 238-44-96

Травень


120

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Польща, Республіка Білорусь, Угорщина, Словаччина, Чехія, Австрія, Румунія

97

Наука, освіта, суспільство очима молодих

Рівненський державний гуманітарний університет

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12,

т.: (0362) 26-65-94,

e-mail: batyshkina@gmail.com,

сайт: www.rshu.edu.ua

Травень


200

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Російська Федерація, Молдова, Республіка Білорусь, Угорщина, Франція

98

Прогресивні напрями розвитку машино-приладобудівних галузей і транспорту

Севастопольський національний технічний університет

99053, м. Севастополь, Університетська, 33,

т.:(0692) 544949

Травень


130

Міністерство освіти і
еще рефераты
Еще работы по разное