Реферат: Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. №1031 “Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон Укр


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 “Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України”


1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови
Відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” утворено Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, реорганізувавши Державний комітет ветеринарної медицини України, та покладено на цю службу функції з реалізації державної політики у галузі у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві. Основними завданнями держави в галузі ветеринарної медицини є охорона території України від проникнення хвороб тварин з інших держав або карантинних зон, захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин шляхом здійснення профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів, що полягає в обов'язковому державному ветеринарно-санітарному та фітосанітарному контролю та нагляду за перевезення тварин, продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного та фітосанітарного контролю та нагляду.
З цією метою належного виконання функцій та завдань покладених на Держветфітослужбу, в частині захисту території України від проникнення хвороб тварин і рослин з території інших держав розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 “Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України”.


^ 2. Мета і шляхи її досягнення


З метою захисту території України від проникнення хвороб тварин і рослин з території інших держав та забезпечення виконання юридичними або фізичними особами ветеринарно-санітарних та фітосанітарних заходів під час міжнародних перевезень обектів державного ветеринарно-санітарного та фітосанітарного контролю та нагляду, а також унеможливлення спалахів небезпечних хвороб, епізоотій, з урахуванням, що ст.1 Закону України “Про ветеринарну медицину” надано наступне визначення: “стандартний прикордонний ветеринарно-санітарний контроль - процес перевірки прикордонними державними інспекторами ветеринарної медицини безпечності об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на підставі вивчення супровідних документів, огляду вантажу при їх ввезенні на територію України (імпорті), вивезенні з території України
(експорті) та перевезенні через територію України (транзиті)”,
тому існує необхідність приведення у відповідність до вищезазначених норм постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 “Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України”.

Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті здійснюється регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, їх структурними підрозділами.

Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні України та транспорті є обов’язковим у разі експорту, імпорту і транзитного перевезення об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду всіма видами транспорту.

Зазначеним проектом постанови пропонується внести зміни в постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 “Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України” щодо пропуску через державний кордон переміщення товарів підвищеного ризику – живих тварин, птиці, риби, гідробіонтів та мікроорганізмів, м’яса охолодженого всіх видів тварин та птиці, живих рослин, де державний контроль здійснюється посадовими особами Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.


^ 3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Указ Президента України від 09.12.2010 р. № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”;

Указ Президента України “Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України” від 13.04.2011 № 464;

Закони України “Про безпечність та якість харчових продуктів”, “Про ветеринарну медицину”, “Про карантин рослин”, “Про захист рослин”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 № 801 “Про затвердження Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.


4.Фінансово-економічнеобґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.


^ 5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови підлягає погодженню з Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною митною службою України, Міністерством юстиції України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.


^ 6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.


7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.


^ 8. Громадське обговорення

Проект постанови з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості розміщено на офіційному веб-сайті Держветфітослужби www.vet.gov.ua .


9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується питань соціально-трудової сфери.


10. Прогноз результатів

Прийняття зазначеної проекту постанови Кабінету Міністрів України дозволить забезпечити епізоотичне благополуччя та продовольчу безпеку держави та належне вионання функцій Держветфітослужби.


Голова І.Ю. Бісюк
еще рефераты
Еще работы по разное