Реферат: Сумська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації 29. 12. 2011 м. Суми №881 Про забезпечення підготовки фахівців для агропромислового комплексу області
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


29.12.2011 м. Суми № 881


Про забезпечення підготовки

фахівців для агропромислового

комплексу області


Відповідно до частини першої статті 6, статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Порядку встановлення квоти підготовки фахівців для агропромислового комплексу, залізничного транспорту, митних органів і соціальної сфери сільської місцевості у вищих навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1159, з метою розвитку соціального партнерства при підготовці високо-кваліфікованих фахівців для аграрного сектору економіки області:

1. Районним державним адміністраціям на підпорядкованій території:

1.1. Забезпечити щорічне вивчення потреби суб’єктів господарювання агропромислового комплексу в підготовці фахівців та надання до 15 лютого зведеної інформації головному управлінню агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації для узагальнення.

1.2. Ужити дієвих заходів, спрямованих на забезпечення молодих спеціалістів, які направляються на роботу в сільську місцевість, сучасним житлом.

1.3. Сприяти проведенню в навчальних закладах аграрного спрямування щорічних форумів сільської молоді – випускників загальноосвітніх шкіл.

2. Головному управлінню агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації:

2.1. Щороку до 1 березня здійснювати узагальнення потреби в підготовці фахівців для агропромислового комплексу області та у встановленому законодавством порядку формувати і подавати до Міністерства аграрної політики та продовольства України відповідні пропозиції з підготовки спеціалістів за кошти державного бюджету.

2.2. Щороку до 1 лютого спільно з управлінням освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації проводити аналіз потреби в підготовці робітничих кадрів для агропромислового комплексу та подавати у встановленому порядку пропозиції до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо відкриття нових напрямів підготовки.

2.3. Сприяти в межах наданих повноважень навчальним закладам, що здійснюють підготовку кадрів для агропромислового комплексу, в організації стажування і виробничої практики студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, розподілі та працевлаштуванні випускників, підготовка яких здійснюється за державним замовленням.

2.4. Спільно із Сумським національним аграрним університетом та за погодженням з аграрними інвестиційними компаніями, що здійснюють свою діяльність на території Сумської області, організувати постійне проходження стажування та виробничої практики студентів в агропромисловому комплексі, де застосовуються сучасні технології.

3. Управлінню освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації:

3.1. Разом із головним управлінням агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації постійно вживати дієвих заходів щодо якісної підготовки кадрів робітничих професій, у тому числі шляхом забезпечення можливості вивчення учнями професійно-технічних навчальних закладів практики застосування новітніх аграрних технологій.

3.2. Сприяти в межах компетенції вищим аграрним навчальним закладам області I-IV рівнів акредитації щодо проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді.

4. Рекомендувати Сумському національному аграрному університету:

4.1. Постійно вдосконалювати систему, форми та методи підготовки молодих спеціалістів з урахуванням сучасних тенденцій розвитку вищої освіти і технологій агропромислового виробництва.

4.2. При розподілі студентів, які навчалися за кошти державного бюджету, ураховувати наявні в роботодавців умови праці, проживання, побуту та здійснювати постійний контроль за станом працевлаштування випускників.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Слизького С.М.


Голова Сумської обласної

державної адміністрації Ю.П.Чмирь
еще рефераты
Еще работы по разное