Реферат: Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

14.10.2011 № 3178/5

Форма 7 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутствомІ. Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –- підприємців

Ідентифікаційний код юридичної особи

Повне найменування юридичної особи

Організаційно-правова форма юридичної особиНазва юридичної особи
ІІ. Підстава для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією юридичної особи

(необхідне відмітити)

Рішення засновників (учасників) про ліквідацію юридичної особи, запис про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємцівРішення засновників (учасників) про ліквідацію юридичної особи за принципом мовчазної згоди, запис про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців")*

(зазначається у разі закінчення процедури припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, передбаченої законом, але не раніше ніж через 10 робочих днів з дня закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог)
Судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, запис про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Картку заповнив_________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)


*Письмово зазначаю, що мною вчинені всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування), та підтверджую це своїм особистим підписом.


___________________________________________________ ________________ ________________

(прізвище, ім’я та по батькові голови ліквідаційної комісії з припинення (підпис) (дата)

юридичної особи у зв’язку з ліквідацією, та/або прізвище, ім’я та по батькові

уповноваженої ним особи, та/або прізвище, ім’я та по батькові ліквідатора)


Продовження реєстраційної картки форми 7 (заявниками не подається)


ІІІ. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством

(заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)Номер запису Дата запису (дд.мм.рррр)

..


Державний реєстратор

Прізвище


Ім’я


По батьковіМісце проведення державної реєстраціїДержавний реєстратор __________________________________________________________________________________

(підпис) (дата)

Директор Департаменту взаємодії

з органами влади О.В. Зеркаль
еще рефераты
Еще работы по разное