Реферат: Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри “Банківська справа” за 2007 рік
№п/п


Автор


Заголовок


Точна

назва видання


Де надруковано,

видавництво

Вид роботи

(учбов. посібник, монографія, стаття, брошура, тези)


Рік

видання

Умов

друк,арк.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Житний П.Є.

Організаційні аспекти формування облікової політики в умовах глобалізації

Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції: «Становлення облікової політики в Україні»

18-19 травня

с 94-96


м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет

Тези

2007

0,1

2.

Житний П.Є.

Роль облікової політики в розкритті інформації щодо діяльності фінансово-промислових систем


Вісник СНУ ім. В.Даля

№7[113]


Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007

0,31

3.

Житний П.Є.

Тищенко В.В.

Вплив організаційних аспектів облікової політики на фінансову стійкість банку

Український журнал «Економіст» Спецвипуск присвячено вченим економістам Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. (Луганськ). № 8,

с. 56-59.


м. Київ


Стаття

2007

0,45

4.

Житний П.Є.

Шаповалова С.М.

Про вдосконалення принципів планування затрат машинобудівних підприємств

Материалы IV международной научно-практической конференции «Теория и практика экономики и предпринимательства»

10-12 мая 2007 г

c 100-101

м. Полтава

Полтавський університет споживчої кооперації

Стаття

2007

0,13

5.

Житний П.Є.

Кулікова О.С.

Фактори вдосконалення якості надання банківських послуг в умовах глобалізаційних процесів

Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові ринки та інститути»

07-08 грудня 2007 р

Том 2 с. 257-259

м. Харків,

вид-во «ІНЖЕК» В.Даля

Тези

2007

0,19

6.

Шаповалова С.М.

Облік затрат як джерело інформації для їх планування на машинобудівних підприємствах

Вісник Хмельницького національного університету

№ 3 т.1, с. 101-105

м. Хмельницький

Вид-во Хмельницького національного університету

Стаття

2007

0,31

7.

Шаповалова С.М.

Аналіз підходів до планування затрат підприємств машинобудівної галузі

Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля

Вип. 17, с. 250-256

Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007

0,44

8.

Шаповалова С.М

Удосконалення принципів планування затрат і доцільність їх використання на підприємствах машинобудівної галузі

Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля

Вип. 18

Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007
9.

Шаповалова С.М

Про деякі підходи до планування затрат на машинобудівних підприємствах

Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених.

30-31 березня

с. 167-168

м. Одеса

вид-во Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова

Стаття

2007

0,13

10.

Заец А.В., Политюк Л.Г.

Анализ влияния трансмиссионного механизма монетарной политики НБУ на социально-экономическое развитие страны.

Вісник СНУ ім. В.Даля

№ 10 [116]


Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007

0,7

11.

Тітова Т.І., Політтюк Л.Г.

Вплив соціально-економічних факторів на розвиток туристичної галузі в Луганському регіоні

Сборник «Актуальные проблемы социально-экономического развития региона».Тезисы докладов III Всеукраинской научно-практической конференции

с 297-299

м. Сімферополь

НДЦ КІПУ

Тези

2007

0,13

12.

Тітова Т.І., Політтюк Л.Г.

Кредит на навчання

Тези доповідей XIII науково-практичної конференції: «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти»

31 жовтня – 1 листопада


м.Луганськ,

СНУ ім. В.Даля

Тези

2007

0,13

13.

Політюк Л.Г.,

Малкова О.І.

Особливості системи електронних платежів нового покоління в Україні

Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник, - Серия: Экономические науки.

Выпуск № 77 с. 319-323

м. Харків, Харківська академія комунального господарства

Стаття

2007

0,31

14.

Малкова О.І.

Особливості кодування інформації про прямі витрати на виробництво в системі управлінського обліку

Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник, - Серия: Экономические науки.

Выпуск № 77 с. 342-346

м. Харків, Харківська академія комунального господарства

Стаття

2007

0,31

15.

Малкова О.І.

Удосконалення процедури первинного документування операцій з управлінського обліку прямих затрат на виробництво електротехнічної продукції

Вісник СНУ ім. В.Даля

№ 2 [108]


Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007

0,25

16.

Тищенко В.В.

Вплив облікової політики на управління фінансовою стійкістю підприємства

Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Становлення облікової політики в Україні». –: Економічна думка, 18-19 травня

с. 206-208.

м. Тернопіль

Тернопільський національний економічний університет

Стаття

2007

0,19

17.

Дунь Г.А.

Студент гр. ЕК-442

Струнін П.А.

Принципи і умови економічного росту та розвитку підприємства

«Фінанси України»

Матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції

18-19 травня

с. 90-91

м. Дніпропетровськ

вид-во ДНУ

Стаття

2007

0,13

18.

Студент гр. ЕК-442

Струнін П.А

Совершенствование внешнеєкономической деятельности региона

Вісник СНУ ім. В.Даля

№ 1 [107]

с. 150-152

Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007

0,19

19.

Студент гр. ЕК-442

Струнін П.А

Конкуренція та її дефініції

Вісник СНУ ім. В.Даля

№ 12 [107]


Луганськ:

вид-во СНУ ім. В.Даля

Стаття

2007


Зав.кафедрою

“Банківська справа” Житний П.Є.


Виконавець Семенова Л.М.

Телефон 41-95-72
еще рефераты
Еще работы по разное