Реферат: С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетіне магистратураға (PhD докторантураға) түсуші талапкерлер үшін а қ пара т


С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетіне

магистратураға (PhD докторантураға) түсуші талапкерлер үшін

А Қ П А Р А Т

50 жылдан астам тарихы бар, Астана қаласындағы бірінші жоғары оқу орны, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті 2011 жылы жоғары оқу орнын бітіруші түлектерді және жоғары білімі бар мамандарды төмендегі мамандықтар бойынша магистратураға және PhD докторантураға оқуға түсуге шақырады.


Магистратура бойынша:

6M0120 - Кәсіптік білім (сала бойынша)

6M0420 - Сәулет

6M0506 - Экономика

6M0507 – Менеджмент, «Аграрлық менеджмент» мамандандыруы

6M0509 - Қаржы

6M0511 - Маркетинг

6M0701 - Биотехнология

6M0703 - Ақпараттық жүйелер

6M0704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

6M0718 - Электроэнергетика

6M0732 - Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)

6M0801 - Агрономия

6M0802 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

6M0803 - Аңшылықтану және аң шаруашылығы

6M0804 - Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау

6M0806 - Аграрлық техника және технология

6M0807 - Орман ресурстары және орман шаруашылығы

6M0808 - Топырақтану және агрохимия

6M0903 - Жерге орналастыру

6M090. - Кадастр

6M1201 - Ветеринарлық медицина

6M1202 - Ветеринарлық санитария


^ PhD докторантура бойынша:

6D050600 - Экономика

6D080100 - Агрономия

6D080200 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

6D120100 - Ветеринарлық медицина

6D120200 - Ветеринарлық санитария


Сонымен қатар, университет магистрлер мен PhD докторларын даярлау бағдарламалары негізінде магистратураның 6M0703 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша Сібір мемлекеттік телекоммуникация және информатика университеті (Ресей, Новосібір қ-сы), магистратураның 6M0506 – «Экономика» және докторантураның 6Д080100 – «Агрономия», 6Д080200 – «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы», 6D120100 – «Ветеринарлық медицина», 6Д120200 - «Ветеринарлық санитария» мамандықтары бойынша Моңғол мемлекеттік ауылшаруашылық университеті (Ұлан-Батыр қ-сы), магистратураның 6M0507 – Менеджмент (аграрлық менеджмент) мамандығы бойынша Вайенштефан қолданбалы ғылымдар университеті (Германия) сияқты халықаралық аккредитациядан өткен жоғары оқу орындарымен қос диплом беру бағытында мамандарды бірлесіп даярлайды.

Магистратураға (PhD докторантураға) оқуға қабылдау ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2008 ж. 1 сәуірдегі №161 бұйрығымен бекітілген (2010 жылғы 9 шілдедегі № 365 бұйрықпен өзгертулер мен толықтырулар енгізілген) «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудегі кәсіптік оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру мекемелеріне қабылдаудың Типтік ережелері» негізінде жүргізіледі.

Талапкерлердің өтініштерін қабылдау 1-30 шілде аралығында, емтихандар 1 тамыздан 20 тамызға, қабылдау - 31 тамызға дейін өткізіледі.  


Магистратураға түсу үшін тапсырылатын құжаттар:

1) ұйым басшысының атына өтініш;

2) жоғары оқу орнын бітіргендігі туралы нотариальды куәландырылған құжат,,интернатурада оқығандығы туралы құжат (резидентураға түсу үшін), шет тілінен тест тапсырғандығы туралы сертификат көшірмесі;

3) бар болған жағдайда кадрлар есебі бойынша жеке парағы және нотариальды куәландырылған еңбек кітапшасының көшірмесі;

4) 3,5x4,5 көлеміндегі алты фотосурет;

5) 086-У үлгідегі медициналық анықтама қағазы;

6) жеке куәлігінің көшірмесі;

7) бар болған жағдайда ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстарының тізімі;

8) қосымша құжаттар;

9) ақылы негізде түсушілер үшін шартқа отыруды және оқудың шығыстар

төлемақысын кепілдендіретін хат (мекеме немесе кәсіпорын атынан оқыған жағдайда);

10) құжаттар тізімдемесі.


PhD докторантураға түсу үшін тапсырылатын құжаттар:

1) ұйым басшысының атына өтініш;

2) зерттеу тақырыбы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде автореферат үлгісіндегі негіздеме;

3) жеке куәлігінің көшірмесі;

4) білімі және/немесе ғылым кандидаты туралы нотариальды куәландырылған құжаттар, шет тілінен тест тапсырғандығы туралы сертификат көшірмесі;

5) бар болған жағдайда ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстарының тізімі;

6) 086-У үлгісіндегі медициналық анықтама қағазы;

7) бар болған жағдайда кадрлар есебі бойынша жеке қағазы және нотариальды куәландырылған еңбек кітапшасының көшірмесі;

8) қосымша құжаттар;

9) басқа оқу орындарында, аспирантурада оқығандығын куәландыратын құжаттар көшірмесі;

10) ақылы негізде түсушілер үшін шартқа отыруды және оқудың шығыстар төлемақысын кепілдендіретін хат (мекеме немесе кәсіпорын атынан оқыған жағдайда);

11) құжаттар тізімдемесі.


Магистратураға (PhD докторантураға) оқуға түскісі келетін үміткерлер шет тілі және мамандық бойынша арнайы пәннен емтихан тапсырады. Шет тілінен тапсырылатын емтихан Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік білім стандарты мен тестілеу Ұлттық орталығының әзірлеген технологиясы негізінде өтеді. Test of English as a Foreign Language (TOEFL, шекті балл – кемінде 560), International English Language Tests System (IELTS, шекті балл – кемінде 6.0), Grundbaustein DaF (шекті балл – С 1), Deutsche Sprachprfung fur den Hochschulzugang (DSH, шекті балл – С 1), Diplome d’Etudes en Langue francaise (DELF, шекті балл – В 2), Diplome Approfondi de Langue аrancaise (DALF, шекті балл – С 1) Test de connaisances de francais (TCF, шекті балл – кемінде 400) бағдарламалары бойынша шет тілінен (ағылшын, француз, неміс) тест тапсырғандығы туралы расталған сертификаты бар Қазақстан Республикасының азаматтары магистратураға, резидентураға, адъюнктураға және PhD докторантураға түсу кезінде шет тілінен түсу емтихандарынан босатылады.

Мамандық бойынша арнайы пәннен емтиханды университеттің емтихан қабылдау комиссиясы қабылдайды.

Қабылдау мемлекеттік білім тапсырысы және ақылы келісім-шарт негізінде жүргізіледі.

Ағымдағы жылдың оқу ақысы ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітіледі.

Ақылы негізде оқуға түсушілер университетпен екі жақты келісім-шарт жасайды.


Біздің университетке оқуға түсуге шақырамыз!


Барлық сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласуға болады: Астана қ., Жеңіс даңғылы 62. Бас ғимарат 602 кабинет, Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және біліктілікті көтеру бөлімі. Тел: 38-61-53.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

для поступающих в магистратуру (докторантуру PhD)

Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина


Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина – первое высшее учебное заведение столицы, имеющее более чем 50 - летнюю историю, один из ведущих центров науки и образования Республики Казахстан – приглашает выпускников вузов 2011 года и специалистов на базе высшего образования поступать в магистратуру (докторантуру PhD) по следующим специальностям:

^ По магистратуре:

6M0120 - Профессиональное обучение (по отраслям)

6M0420 - Архитектура

6M0506 - Экономика

6M0507 - Менеджмент, специализация «Аграрный менеджмент»

6M0509 - Финансы

6M0511 – Маркетинг

6M0701 - Биотехнология

6M0703 - Информационные системы

6M0704 – Вычислительная техника и программное обеспечение

6M0718 - Электроэнергетика

6M0732 - Стандартизация и сертификация (по отраслям)

6M0801 - Агрономия

6M0802 - Технология производства продуктов животноводства

6M0803 - Охотоведение и звероводство

6M0804 - Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство

6M0806 - Аграрная техника и технология

6M0807 - Лесные ресурсы и лесоводство

6M0808 - Почвоведение и агрохимия

6M0903 – Землеустройство

6M0907 - Кадастр

6M1201 - Ветеринарная медицина

6M1202 - Ветеринарная санитария

^ По докторантуре PhD:

6D050600 - Экономика

6D080100 - Агрономия

6D080200 - Технология производства продуктов животноводства

6D120100 - Ветеринарная медицина

6D120200 - Ветеринарная санитария


Кроме этого, университет ведет подготовку магистрантов и докторантов PhD по двудипломному образованию совместно с другими ВУЗами, прошедшими международную аккредитацию по следующим специальностям магистратуры и докторантуры: 6М0703 - «Информационные системы» - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Российская Федерация, г. Новосибирск), 6М0506 – «Экономика», 6D080100 – «Агрономия», 6D080200 – «Технология производства продуктов животноводства», 6D120100 – «Ветеринарная медицина», 6D120200 – «Ветеринарная санитария» - Монгольский государственный сельскохозяйственный университет (г.Улан-Батор), 6М0507 – Менеджмент (аграрный менеджмент) – Университет прикладных наук Вайенштефан (Германия).

Прием в магистратуру (докторантуру PhD) осуществляется согласно Типовых правил приема в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования, утвержденных приказом №161 МОН РК от 1 апреля  2008 г. (внесены изменения и дополнения приказом от 9 июля 2010 года № 365)

Прием заявлений проводится с 1 по 30 июля, вступительные экзамены с 1 до 20 августа, зачисление - до 31 августа.


Поступающие в магистратуру подают следующие документы:

1) заявление на имя руководителя организации;

2) нотариально засвидетельствованные копии документов о высшем образовании, документ о прохождении интернатуры (для поступления в резидентуру), сертификата о сдаче теста по иностранному языку.

3) личный листок по учету кадров и нотариально засвидетельствованную копию трудовой книжки (при наличии);

4) шесть фотографий размером 3,5x4,5;

5) медицинскую справку формы 086-У;

6) копию удостоверения личности;

7) список научных и научно-методических работ (при наличии);

8) дополнительные документы;

9) письмо, гарантирующее заключение договора и оплату расходов за обучение поступающих на платной основе (за счет предприятия или организации);

10) опись документов.


Поступающие в докторантуру подают следующие документы:

1) заявление на имя руководителя организации;

2) обоснование в форме автореферата по теме исследования на казахском или русском языках;

3) копию удостоверения личности;

4) нотариально засвидетельствованные копии документов об образовании и/или кандидата наук, сертификата о сдаче теста по иностранному языку.

5) список научных и научно-методических работ (при наличии);

6) медицинскую справку формы 086-У;

7) личный листок по учету кадров и нотариально засвидетельствованную копию трудовой книжки (при наличии);

8) копии документов, свидетельствующих об обучении в других учебных заведениях, в аспирантуре;

9) письмо, гарантирующее заключение договора и оплату расходов за обучение поступающих на платной основе (за счет предприятия или организации);

10) дополнительные документы;

11) опись документов.

Поступающие в магистратуру (докторантуру PhD) сдают вступительные экзамены по иностранному языку и по дисциплинам специальности. Вступительные экзамены по иностранному языку сдаются по технологиям, утвержденным Национальным центром государственных стандартов образования и тестирования Министерства образования и науки РК. Граждане Республики Казахстан, имеющие сертификат о сдаче теста по иностранному языку (английский, французский, немецкий) по программам Test of English as a Foreign Language (TOEFL, пороговый балл — не менее 560), International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл — не менее 6.0), Grundbaustein DaF (пороговый балл — С 1), Deutsche Sprachprfung fur den Hochschulzugang (DSH, пороговый балл — С 1), Diplome d'Etudes en Langue français (DELF, пороговый балл — В 2), Diplome Approfondi de Langue français (DALF, пороговый балл — С 1), Тest de connaisances de français (TCF, пороговый балл — не менее 400) освобождаются от вступительного экзамена по иностранному языку в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру PhD.

Экзамен по дисциплинам специальности проводится экзаменационной комиссией университета.

Прием осуществляется как по государственному образовательному заказу, так и на платной договорной основе. Стоимость 1 года обучения на текущий год утверждается постановлением Правительства РК.

В случае поступления в магистратуру (докторантуру PhD) на договорной основе, необходимо заключить двухсторонний договор между университетом и магистрантом (докторантом).


Приглашаем Вас поступать в наш Университет!


По всем вопросам обращаться по адресу: г. Астана. пр. Победы, 62. Главный корпус. Каб. № 602. Отдел послевузовского образования и повышение квалификации. Тел: 38-61-53
еще рефераты
Еще работы по разное