Реферат: С. В. Савчук Мандруючи країнами Європи


Міністерство освіти і науки України

Головне управління освіти і науки ОДА

Вище професійне училище СОТ


Розглянуто та схвалено Затверджую:
на засіданні методкомісії заст.директора з НР

суспільно-гуманітарних

та філологічних дисциплін _____Н.І. Яковів
Протокол №___від_____200 р.

Голова методичної комісії

_____ Г. Д. Марчук


Методична розробка виховної години

на тему:

”Мандруючи країнами Європи”


Розробила викладач

С.В.Савчук


Мандруючи країнами Європи


Мета. Ознайомити учнів з історією виникнення офіційного свята - Дня Європи; розширити їхні знання про європейські країни, допомогти зрозуміти важливість Європейського об'єднання; сприяти усвідомленню студентами місця України серед країн Європи та приналежності її до євро­пейської сім'ї народів; формувати новий євро­пейський світогляд молоді, патріотичні почуття; розвивати творчі здібності студентів та продемон­струвати рівень володіння іноземними мовами.

Обладнання. Фонограми; політична карта Європи; вирази: «Україна - держава євро­пейська», «Європа - наш спільний дім», «Мови відчиняють двері».

^ Епіграф. «Ми маємо бути зрозумілими Європі, а Європа - нам!»

(Перед початком свята звучить пісня «Батьківщина» музика Г. Татарченка на вірші А. Матвійчука у виконанні М. Поплавського).

^ 1-й викладач. Шановні друзі! Вже стало тра­дицією кожного року проводити тематичні виховні заходи, мета яких поглиблення ваших знань про історію європейських країн, особливості звичаїв та традицій, культурну спадщину цих народів, освіту, утверджувати розуміння необхідності вив­чення іноземних мов, бо наше місце - у Європейсь­кому союзі, наша мета: Україна - в об'єднанній Європі, і мовне взаєморозуміння необхідне. Адже вирішити політичні, економічні, культурні задачі без знання іноземних мов неможливо.

^ 2-й викладач. Участь України в загальноєвро­пейських акціях із відзначення Дня Європи, підтримка цього свята з боку громадян нашої дер­жави, особливо молоді, слід розглядати як прак­тичний крок у напрямі зміцнення самостверджен­ня України як Європейської держави, причетної до традицій і цінностей Європи, бо наш шлях у майбутнє - це шлях, яким йде об'єднана Європа. Ми з її народами належимо до однієї цивілізації, поділяємо її цінності.

Мандруючи країнами Європи, ми поринаємо з Вами у красу та багатство мов, традицій, звичаїв, духовність, культуру народів, пізнаємо їх багато­гранність і глибину.

Ми починаємо знайомити вас із країнами Євро­пи і запрошуємо в пісенно-поетичну мандрівку «Європа - наш спільний дім», під девізом

«Ми маємо бути зрозумілими Європі, а Євро­па - нам!».

Пісня «Україна» у виконанні К. Бужинської

^ 1-й ведучий. Добрий день, шановні друзі!

2-й ведучий. Guten Tag, liebe Freunde!

1-й ведучий. Good day, dear friends!

1-й ведучий. Ми раді зустрічі з вами, шановне товариство!

^ 2-й ведучий. Wir sind frog, sie bei uns zu sehen.

2-й ведучий. Nice to meet you again in our essembly hall!

1-й ведучий. Активний процес розбудови неза­лежної України, її послідовні та виважені кроки до євроінтеграції, бажання вступити до Євро­пейського Союзу, спонукають нас зробити свій не­величкий, але все ж таки внесок у становлення цього історичного процесу.

^ 2-й ведучий. Кожен крок до Європи - це нові можливості для мільйонів українців.

1-й ведучий. То ж все в наших руках! Ми - мо­лоді спеціалісти, майбутнє нашої країни, її надія.

^ 2-й ведучий. Україна поступово наближається до європейських стандартів та цінностей. Хоча є, звичайно, і проблемні питання, а наше прагнення довести нашу спроможність і вивести економіку та виробництво, особливо аграрне виробництво, на рівень європейських стандартів.

^ 1-й ведучий. Європейські стандарти стануть нормою в соціальному житті, економіці, аграрно­му виробництві, українській політиці.

2-й ведучий. Україна відкриває історію Європи третього тисячоліття! Ми вже не узбіччя Європи! Ми знаходимось у центрі Європи!

^ 1-й ведучий. Європа... Яка ж вона?

2-й ведучий. Європа. Сухі рядки енциклопедії повідомляють, що це частина світу розташована на заході Європейського материка. Європа - кон­тинент порівняно невеликий, населення майже 800 млн осіб, площа 11,5 млн км2. Але Європа це не тільки територія від мису Нордкіна на півночі, до мису Мароко на півдні, від Уральських гір на сході до мису Рока на заході, Європа - це один із головних центрів сучасної науки, техніки та тех­нології. На долю європейців припадає більше по­ловини світового національного доходу та більша половина промислового виробництва.

^ 1-й ведучий. Європа - це багаторічна історія, досвід, політичні, духовні традиції європейських народів. На прапорі Європейського Союзу 12 зірок. Для європейців це символ: 12 країн – засновників – 12 апостолів.

^ 2-й ведучий. Європа - найцінніша скарбниця досягнень та пам'ятників культури.

1-й ведучий. Сучасна Європа відіграє провідну роль в ООН, в інших міжнародних організаціях та
союзах.

^ 2-й ведучий. 1949 р. - Рада Європи створена для вирішення проблем гуманітарного, правового, соціально-економічного співробітництва та взаємодії у сфері культури, екології, інформації (м. Страсбург, Франція).

^ 1-й ведучий. Зараз ЄС об'єднує 25 держав кон­тиненту: Австрію, Бельгію, Велику Британію, Данію, Грецію, Естонію, Ірландію, Іспанію, Італію, Кіпр, Латвію, Литву, Люксембург, Маль­ту, Нідерланди, Польщу, Португалію, Словаччи­ну, Словенію, Угорщину, Фінляндію, Францію, ФРН, Чехію, Швецію. У Європі, як в мозаїці, не­має жодної країни, схожої будь-якими окремими рисами на іншу Європейську державу, бо Євро­пейські держави змінюють своє обличчя, залежно від історичних подій, географічного розташування та культурної спадщини.

^ 2-й ведучий. У центрі Європи знаходиться наша держава - Україна.

Моя Україно - зоря світанкова,

Пшеничні лани, голубі небеса,

Ії солов'їна калинова мова

Світиться, наче на сонці роса.

(Звучить пісня «Україночка»у виконанні О. Білозір ).

1-й ведучий. Одним із пріоритетів стратегічного розвитку України визнано інтеграцію нашої дер­жави в Європейське товариство. Європейський вибір України зумовлено її геополітичним поло­женням та спільним з історією розвитком євро­пейської культури.

^ 2-й ведучий. Україна бажає стати повноправним мешканцем давньоєвропейського дому, справедли­во вважає, що має на це право. І своєю історією, географічним розташуванням і тим внеском, який наш народ зробив у континентальну справу впро­довж багатьох віків свого існування та боротьби.

^ 1-й ведучий.

Європейський Союз для нас - майбуття.

Де забудемо про злиденне життя,

Де не буде міграцій, збережеться сім'я.

Разом ми не відчуєм жаху у слові «війна».

Україна - велика і сильна держава,

^ Що несе з давнини перемоги і славу.

Незалежна, розвинена наша країна,

Дорога і найкраща мені Батьківщина.

Громадянином європейським хочу стати я,

^ Щоб неньки моєї було ліпшим життя,

Щоб країна була конкурентоспроможна,

А кожна родина щаслива й заможна.

А. Чучина

2-й ведучий.

Love your dear Motherland

Love it with your whole heart

Love Ukraine when the days are happy

Love it when they are dark.

Cherish your mother tongue,

Cherish your family root.

Never stop thinking of your parents

And make their life good.

Love Ukraine as Sosiura did.

Любіть Україну,

Як сонце любіть,

Вишневу свою Україну.

3-й ведучий. Польща - найближча західна сусідка України. Історія України і Польщі тісно переплітаються в різні часи. Що нам відомо про цю європейську державу?

^ 4-й ведучий. Загальна площа країни - 312 тис. кв. км. Населення - близько 40 млн. Сто­лиця - місто Варшава.

3-й ведучий. Польща - індустріально-аграрна держава, етнічний склад населення якої більше 98% - поляки. Сучасна культура цього народу ґрунтується на старих народних традиціях.

^ 4-й ведучий. Главою держави в Польщі є прези­дент. Вищий законодавчий орган - Національні збори, які складаються з двох палат. Виконавча влада належить президентові та Раді Міністрів. Основний закон держави - Конституція, яка прийнята у 1997 році. Адміністративна територія Польщі поділена на 49 воєводств.

^ 3-й ведучий. Якщо їхати в Польщу через Київ : Львів, то потрапиш в один із головних польських районів туризму - Бескиди. Мінеральні джерель­ця, цілющі води, прекрасні краєвиди - це найпопулярніші курорти: Криниця, Шавниця.

^ 4-й ведучий. Народний одяг різноманітний : яскравий. Жінки мають широкі, прикрашені мереживом, спідниці, сорочки та безрукавки. Чоловіки - короткі сорочки з льону і суконні білі штани. Польський національний костюм прикрашений вишивкою, аплікацією, мережи­вом. Особливо полюбляють одягатися у свят: дожинів - свято врожаю, ще святкують Масля­ну, варять за старовинними рецептами каш: печуть калачі та коровай. Величезний внесок у загальну європейську культуру зробили польські композитори Ф. Шопен, М. Огінський та інші.

(Лунає «Полонез» Огінського).

3-й ведучий. Швеція, як і Україна, має жовто-блакитні кольори національного прапору, затвер­джено шведський прапор у 1620 році, а 6 червня в країні святкують День Шведського Прапора.


^ 4-й ведучий. Швеція має територію 450 000 кв. км, половину якої вкривають ліси, населення складає 8,9 млн мешканців. На гербі відображено існуван­ня королівської династії, щит поділено на 4 час­тини, на ньому зображено 3 корони і «лев Фоль-кунгів».

^ 3-й ведучий. У Швеції конституційна монархія з парламентською формою правління. Король Карл XVI Густав сьогодні виконує лише цере­моніальні функції як глава держави. Шведський парламент (риксдаг) однопалатний.

^ 4-й ведучий. Швеція вступила до Європейсько­го Союзу у 1995 році й відтоді докладає зусиль для створення нової демократичної, солідарної і відкритої Європи.

^ 3-й ведучий. Уряд Швеції планує до 2008 року виділити майже 17 млн євро допомоги. Про це йдеться у новій стратегії співпраці з Україною на 2005-2008 рр., затвердженій урядом Швеції.

^ 4-й ведучий. Швеція багата на ліси, а це сиро­вина для деревообробної промисловості, в країні також багато річок, енергія яких захована в гірсь­ких потоках, водоспадах.

^ 1-й ведучий. А тепер, ми плавно перемістимося на південний схід і потрапимо в сонячну країну Болгарію. Ця країна нам більше знайома, близь­ка і зрозуміла, бо в Україні проживає багато бол­гар, людей працьовитих, які зберігають звичаї свого народу.

^ 2-й ведучий. Болгарія - країна з драматичною історією, історичні події в якій змінювалися так часто, як у жодній країні Європи. Однією із причин такого калейдоскопу історичних подій є вигідність географічного положення країни.

^ 1-й ведучий. У багатьох селах створені са­модіяльні художні колективи, багато з них мають звання народних. Учасники цих колективів - люди творчі, завзяті, талановиті. Вони вивчають і пропа­гують культуру свого народу, передають її із по­коління в покоління.

^ 2-й ведучий.

Zum Feiertag aus

Deutschland sind wir gekommen.

Wir wollen eure Freunde sein.

Grussen Euch auch

Osterreich und (die) Schweiz,

Luxemburg und Liechtenstein.

Die Lander der deutschen Sprache,

Die Sprache der Kultur und Wissenschaft

Fur hundert Millionen.

Menschen ist Deutsch die Muttersprache


З Німеччини ми прибули,

Вітання з Австрії, Швейцарії вам привезли,

Люксембург і Ліхтенштейн

також вітають вас,

В країнах цих - німецька рідна мова,

Вона чудова, науки й техніки основа.

Seidwillkommen alle unsere liebe Gaste,

Wier begrussen euch zu unserem Feste.

(Звучить музика Гімну ФРН Гофмана фон

Фаллерслебена, студентка читає рядки з Гімну)

Lied der Deutschen

Einigkeit und Recht und Freiheit

fur das deutsche Vaterland!

Danach lasst uns alle streben

bruderlich mit Herz und Hand!

Einigkeit und Recht und Freiheit

sind des Gluckes Unterpfand -

Bluh' im Glanze dieses Gluckes,

Bluhe deutsches Vaterland.

Hoffmann von Fallersleben, 1841


1 – й ведучий. Ліризм, мелодійність, глибока щирість почуттів характерні поезії Гейне. Переконатися в цьому ви можете, прослухавши вірш «Лорелея».

^ 2 – й ведучий Lorelei

Lorelei Ich weiss nicht, was soil es bedeuten,

dass ich so traurig bin ;

ein Marchen aus alten Zeiten,

das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl and es dunkelt,

und ruhig fliesst der Rhein ;

der cipfel des Berges funkelt

im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet

dort oben wunderbar,

ihr goldens Geschmeide blitzet,

sie kdmmt iht goldnes Haar.

Sie kammt es mit goldenem Kamme

und singt ein Lied dabei:

das hat eine wundersame,gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe

ergeift es mit wildem Weh,

er schaut nicht die Felsenriffe,

er schaut nur hinauf in die Huh.

Ich glaube , die Wellen verschlingen

am Ende Schiffer und Kahn ;

und das hat mit ihrem Singen

die Lorelei getan.

Лорелея

І сам я не знаю, чого це

Такий обгорта мене сум

І все старосвітська казка

Не йде та й не йде мені з дум.

Стає холодніше, смеркає,

Рейн хвилю по хвилі жене,

Вершину гори осяває

Останнє проміння ясне.

Чудової вроди дівчина

У пишному сяйві зорі

Своє золоте волосся

Розчісує там на горі.

Із злота гребінчиком неше

І пісню співає вона,

І спів той чудовий могучий

Далеко розносить луна.

Плавець у човні її чує,

Журба йому серце в'ялить,

Не скель він пильнує, а з неї

Не зводить очей ні на мить.

І вже його човен розбитий

Сховався у вирі страшнім;

Втопила його Лорелея,

Втопила співанням своїм.

3 – й ведучий. До Євросоюзу входять такі німецькомовні країни, а саме: Німеччина, Австрія та герцогство Люксембург.

^ 4 – й ведучий. Це високорозвинені промислові країни з інтенсивним сільським господарством.

3-й ведучий. Австрійська Республіка - держа­ва центральної Європи з територією — 83851 кв. км, населення - 8,014 млн осіб, серед них: австрійці, словенці, хорвати, угорці, чехи. Столи­ця - місто Відень. Офіційна мова - німецька. Найбільше офіційне свято 26 жовтня -Національне свято Австрійської Республіки.

^ 4-й ведучий. Австрія - республіка зі змінною (парламентсько-президентською)формою правління. За формою державного устрою Австрія є федерацією, яка включає 9 федеральних земель.

^ 3-й ведучий. Сільське господар­ство Австрії повністю задовольняє потреби насе­лення сільськогосподарською продукцією. У них вирощують пшеницю і кукурудзу, картоплю і цукрові буряки. Досить велику увагу приділяють садівництву і виноградарству, тваринництву. У країні зменшилась кількість фермерських госпо­дарств. Сільськогосподарські підприємства спеціалізовані та автоматизовані.

^ 4-й ведучий. Австрія є членом 00Н (з 1955 р.) та багатьох інших міжнародних організацій. Дип­ломатичні відносини України з Австрією встанов­лено 24 січня 1992 року.

^ 3-й ведучий. Країни - члени ради - здійсню­ють головування у ЄС по черзі. Після Австрії з липня по грудень головуватиме Фінляндія, а нас­тупного року - Німеччина й Португалія.

^ 4-й ведучий (Лунає мелодія вальсу Штрауса). Хто не знає цих чарівних мелодій? Музика в Австрії лунає в багатьох містах, у першу чергу, у Відні, там, де відбуваються бали, танцювальні ве­чори, а ще й на батьківщині Моцарта у Зальцбурзі.

^ 3-й ведучий. Багатий та цікавий австрійський фольклор, особливо славнозвісні тирольскі пісні, які прославляють рідний край. Серед народних танців популярними є лендлер, прототип віденсь­кого вальсу. А чи відомо вам, що німці та австрійці найпунктуальніше люди у Європі?

Австрійці, як і німці, полюбляють відпочивати у святкові дні. Особливо цікаво проходить свято про­водів зими та зустріч весни, яке називається «фа-шинг». У містах та селах проводять карнавали, го­тують багато страв. Всім відомо, що в кафе Відня готують каву по-віденськи, ми бажаємо вам побува­ти на цих святах та покуштувати цей напій Богів.

^ 4-й ведучий. До нас завітали гості із Франції, які подарують нам можливість почути розповідь про Па­риж - місто закоханих.

3-й ведучий. Париж - столиця Франції, це дуже велике, дуже гарне і сучас­не місто. На острові Сіте знаходиться знаме­нитий Собор Паризької Богоматері, збудований у XIII столітті. В Парижі також є університет Сор-бонна, бульвар Сант- Мішель і знаменита Ейфелева вежа. Париж без Ейфелевої вежі - це не Па­риж. Великі люди Франції: Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Еміль Золя, Віктор Гюго.

^ 4-й ведучий. Історія Франції подарувала гасла, які стали загальноєвропейськими «Свобода, братерство, рівність» тощо.

3-й ведучий. А ще Франція - загальновизнана законодавниця моди. Невипадково говорять, що тільки парижанки та українки можуть гарно одя­гатися.

^ 4-й ведучий. А хто не знає мотивів, які звучать у виконанні Єдіт Піаф, Шарля Ознавура, Патрісії Каас?

3-й ведучий. Франція - сусідка Німеччини. У Німеччині знають і поважають французьку мову, а французи добре розуміють німецьку.

^ 4-й ведучий.

Німці живуть у Німеччині,

Римляни - в Римі,

Турки живуть у Туреччині,

А англійці - вдома.

Дійсно, вони живуть вдома, на своєму острові, неприступні та горді...

(Пісня англійською мо­вою «Тhe more we get together»).

«The more we get together»

^ The more we get together, together, together,

The more we get together, the happier we'll be,

For your friend are my friend,

And my friend are your friend,

The more we get together, together, together,

The more we get together, the happier we'll be.

5-й ведучий. Велика Британія - держава на північному заході Європи на Британських остро­вах. Територія 244,1 тис. кв. км, населення -58,49 млн осіб, серед них англійці, шотландці, ірландці, валійці. Столиця - місто Лондон. Дер­жавна мова - англійська. Грошова одиниця - фунт стерлінгів. Національне свято - День народ­ження королеви.

^ 6-й ведучий. За формою державного правління Велика Британія - парламентська монархія. Ор­ганом законодавчої влади є двопалатний парла­мент: Палата лордів та Палата громад.

^ 5-й ведучий. Велика Британія - член ООН із 1945 р., Європейського Союзу - з 1949 р., НАТО -з 1949 р. та інших міжнародних організацій.

6-й ведучий. Дипломатичні відносини з Ук­раїною встановлено 10 січня 1992 року.

^ 5-й ведучий. Пропонуємо вам подорож «доброю старою Англією».

6-й ведучий. Му house is my castle - «мій дім - моя фортеця».

5-й ведучий. Англійці вважають непристойним цікавиться особистими справами інших. Приват­не життя - понад усе. Англійці - найбільші кон­серватори у світі, вони не бажають і не хочуть змінювати свої звичаї, стиль життя, їжу та одяг.

^ 6-й ведучий. Посудіть самі, королева не зміню­вала своєї зачіски впродовж 50-ти років, принц Чарльз віддає перевагу сірим костюмам, принцеса Анна - шанувальниця страв із лосося, які вона може споживати навіть тричі на добу.

^ 5-й ведучий. Чай для англійців - невід'ємна ри­са їхнього образу життя. Ви засмучені або втоми­лись, або "просто прийшли погомоніти, або очікуєте приємну ділову розмову, вам завжди за­пропонують а nісе сuр оf tеа - добру чашку чаю.

^ 6-й ведучий. «Найзручніший момент для того, щоб завоювати Англію - четверта година опівдні. У цей час англійці будуть дуже зайняті своєю чашкою чаю, для того щоб помітити дещо навко­ло себе», - саме так жартують англійці про свої звички.

^ 5-й ведучий. Англійський гумор є характерною відзнакою. Англійці вміють насміхатися, поглузу­вати над собою.

6-й ведучий. «Excuse mе, аrе уоu stupid оr аrе уоu not Еnglish?» - «Вибачте, ви бовдури, чи ви не англійці?»

^ 5-й ведучий. Специфіка англійського гумору -загальновідома. Почуття гумору є національною рисою, і багатьох іноземців вона лякає і нервує. Ніхто не бажає опинитися у безглуздих ситу­аціях, залишивши без уваги жарт співрозмовни­ка, чи не відповісти на їдке зауваження в свою ад­ресу. У жодній країні не вміють так посміятися над собою, як в Англії.

^ 6-й ведучий. Для гумору перепон немає. Англійці сміються над усім, що може викликати посмішку, в тому числі над тим, що у нас із давніх давен уважалося святим: над сильними світу цього, урядом і навідь членами королівської родини. Гарний жарт - частіш за все - експромт.

^ 5-й ведучий. Ви заходите в центральний мага­зин на Оксфорд-стріт і чуєте, з ентузіазмом рекла­мує свій товар, змушений декілька разів зверта­тись до покупців із проханням не скупчуватись на вході. Помічаючи, що на його вигуки ніхто не ре­агує, він зупинився і каже дуже діловим тоном: «Excuse mе, аrе уоu stupid оr аrе уоu not Еnglish?» - «Вибачте, ви бовдури, чи ви не англійці? »

^ 6-й ведучий. Студентка запитала у професора дозволу піти з лекції. Професор дуже серйозно відповідає: «І am sure it’ll break my heart, but you may leave» - «Я впевнений, це розіб'є мені серце, але ви можете піти».

^ 5-й ведучий. Ви купуєте іграшку-реготунчика. Продавець, взявши одну із них, м'якого ведмеди­ка, перевіряє, як вона працює, але щось злама­лось, і сміятись ведмедик не хоче. Продавець, ви­бачаючись, «Не іs not іn а mood today» - «Вибачте, він сьогодні не в гуморі.»

^ 6-й ведучий. Відчуття гумору цінується в усіх сферах життя і на усіх рівнях суспільства. Під час свого візиту в США королева Єлізавета II проголо­шувала промову перед членами Конгресу, але три­буну з мікрофоном встановили дуже високо для її зросту, і присутні могли бачити тільки її капе­люх. Із цього приводу в пресі було надруковано багато їдких зауважень, але під час свого другого візиту королева звернулась до конгресменів із промовою, вона почала її словами: «Dear gentlemen, I hope you can see me now». - «Шановні джентельмени, я сподіваюсь, на цей раз ви мене бачите». У відповідь пролунав сміх.

^ 5-й ведучий. На жарт ображатися не прийнято, а вміння пожартувати над собою вважається гідністю. Ваша реакція на гумор є свого роду пе­ревіркою на можливість подальшого партнерства

^ 6-й ведучий. Велика Британія - це високорозвинена європейська країна, яка не тільки імпор­тує, але й експортує товари та сільськогосподарсь­ку продукцію. Висока якість товарів дозволила Англії за останні роки стати одним із провідних експортерів своєї продукції серед індустріальних країн. Англійці працюють дедалі краще і водно­час вільного часу у них стало більше. Збільшився час відпусток, святкових днів, скоротився робо­чий тиждень. За рахунок чого досягнуто всього цього? Завдяки прискоренню ритму життя, який зазнав суттєвих змін за останнє десятиріччя. Своєрідний історичний розвиток Англії наклав відбиток на багато сторін її життя - на побут і громадське життя, зміст та характер проведення дозвілля англійцями.

^ 5-й ведучий. Географічно Велика Британія складається з Високогір'я та Низин. Високогір'я знаходиться на півночі та на заході.

Сільськогосподарська площа Англії розташова­на по напрямку до Англійської протоки та конти-нента Європа. Грунти в багатьох частинах Висо­когір'я бідні. Низини Британії це багата тери­торія з родючими грунтами.

Більшість ферм менш ніж 50 акрів кожна. Ти­пи ферм різні на різних грунтах та кліматичних територіях. У східній частині Британії більшість ферм займається землеробством. У західній час­тині країни більшість ферм молочного напряму. Маленькі ферми Британії зазвичай займаються рослинництвом та тваринництвом.


Сьогодні головна тенденція розвитку сільського господарства країни така, що маленькі традиційні ферми поступово зникають, тому що вони не мо­жуть конкурувати із сучасними великими осна­щеними фермами.

Головна сільськогосподарська продукція Бри­танії - це пшениця, ячмінь, овес, картопля, моло­ко та різні види м'яса.

Британія також експортує м'ясо, масло, пшени­цю, чай, тютюн тощо.

У Великій Британії є декілька мільйонів акрів лісів.

^ 6-й ведучий. In England we know what really matters in life and we think that primary among these thinos are gardens, dogs, horses and the countryside. Food also comes fairly high up the list…

5-й ведучий. У англійців особливі цінності в цьо­му житті. Англійці знають, що дійсно має значен­ня. За їх думкою, це перед усім: сади, собаки, коні і природа. їжа для них також не на останньо­му місці... Ось так просто. Приймайте їх такими, якими вони є. І щоб ви про них це думали, вони знають, що краще їх не буває.

Заключне слово викладачів

^ 1-й викладач. Шановні друзі! Завершуючи нашу подорож Європою, можна зробити висновок:

єдині проблеми єднають всі європейські народи: проблеми добробуту нації, миру, дружби, розвит­ку культури, духовності кожного народу, мови.

А знання іноземних мов - один із шляхів взаєморозуміння України з Європою, вони відкри­вають нові ділові перспективи, щоб ми були зро­зумілими Європі, а Європа нам.

^ 2-й викладач. Чи довго ще впітьмах блукатимемо ми,

Невже ще не болить стояти на колінах?

Зніми з повік тягар, що бачить не дає,

І зрозумієш ти призначення своє,

І можеш роль свою в Європі ти збагнути.

Щоб гордо серед всіх народів і світів

Із гідністю могла б стояти Україна!

1-й ведучий. На цьому наше свято закінчено. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!

2-й ведучий. Vielen Dank! Bis bald!

1-й ведучий.Our meeting is coming to the end! Best wishes! See you soon!

еще рефераты
Еще работы по разное