Реферат: Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Зміст діяльності заступника директора позашкільного навчального закладу у сучасних умовах педагогічного менеджменту


Не дивлячись на економічні, соціальні, політичні проблеми, негаразди, які мають місце у суспільстві і в державі в цілому, ми можемо відмітити, що стратегічний курс Уряду нашої країни, міністерств та відомств свідчать про наявність і дотримання вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових документів щодо дотримання державної політики з питань створення умов для розвитку творчої та наукової юної еліти нашої держави. Підтвердженням цьому є зацікавленість і відгуки Президента України Віктора Федоровича Януковича під час відвідування всеукраїнської виставки творчих, наукових робіт учнів позашкільних навчальних закладів у Київському палаці дітей та юнацтва у березні цього року та позитивна реакція на цю подію міністерств, відомств, державних та громадських організацій. Ми можемо відмітити велике значення прийняття Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти до 2014 року та Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.

Все зазначене, і позитивне, і негативне сприяло підвищенню попиту дітей, їх батьків на додаткові освітні послуги, які задовольняються соціально-педагогічними можливостями позашкільної освіти. Останні два десятиріччя система позашкільної освіти як важлива структурна складова освіти України довела свою здатність оперативно реагувати на суспільні зміни і запити соціокультурних потреб дітей та учнівської молоді. Сьогодні в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України діють 1496 державних та комунальних позашкільних навчальних закладів, в яких навчається понад 1 млн. 226 тис. дітей, що складає 35,3 відсотка від загальної кількості дітей шкільного віку, працює майже 20 тисяч педагогічних працівників.

Я вважаю, що, незважаючи на складні економічні, управлінські проблеми в системі освіти України, ми зробили вірний крок, коли 6 років тому оголосили всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» з різних номінацій. Остання номінація «Заступник директора-2010». Оргкомітет, журі а також учасники цього заходу відмітили належний рівень його проведення, високий рівень зацікавленості заступників директора позашкільних навчальних закладів різних типів у проведенні аудиту управління діяльністю різних структурних підрозділів, узагальненні свого досвіду роботи та якісній оцінці змісту навчально-виховного процесу.

73 учасника з 24-х областей України представляли позашкільні навчальні заклади різних типів і форм підпорядкування. І характерно, що найбільша кількість заступників директора - 46 осіб була представлена на конкурс від Центрів, Палаців, Будинків творчості дітей та юнацтва.

Науково-методичний рівень конкурсу свідчить про впровадження нових філософсько-культурологічних положень позашкільної освіти як невід”ємної частини цілісної системи освіти України; про особистісний підхід до освіти і виховання дитини; про психолого-педагогічні засади розгляду особистості, як активного суб”єкта діяльності, її інтелектуального, духовного і фізичного розвитку та визначення головною метою реалізацію завдань виховання і розвитку творчого потенціалу компетентної та соціально активної особистості.

Журі конкурсу особливо відмітило роботу Рівненського міського Палацу дітей та молоді (Кушева Н.О.), Донецького міського Палацу дитячої та юнацької творчості (Гур”янова С.В.), Ужгородського міського Палацу дітей та юнацтва „Падіюн” (Пендерецька Г.В.), Центру творчості дітей та юнацтва м. Васильків Київської області (Розумнюк А.А.), Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (Кузьма В.Ю.), Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (Демчук Л.О.), Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-міського району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (Рогожина В.Ф.), Будинку дитячої та юнацької творчості м. Олександрія Кіровоградської області (Мажаєв Ю.В.), Радехівської районної школи мистецтв Львівської області (Сухар Л.І.), Центру позашкільної роботи та дитячої творчості ім. А.П.Гайдара м. Ізмаїл Одеської області (Помазан Т.І.), Полтавського міського центру позашкільної освіти (Синягівська Т.С.), Центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю м. Ромни Сумської області (Янголь Т.М.), Центру творчості дітей та юнацтва м. Тернопіль (Лука О.І.), Красноградського районного центру дитячої та юнацької творчості Харківської області (ЖученкоГ.Я.), Херсонського центру позашкільної роботи (Курдюк Н.М.), Чернігівського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (Кидиба Р.Г.), Дитячого оздоровчо-екологічного центру Оболонського району м. Києва (Маринич В.Л.), Волинської обласної Малої академії наук (Роїк В.І.), Івано-Франківського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (Ікалюк М.Й.), Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді (Риженков А.В.), Вінницької обласної станції юних натуралістів (Павлюк С.Ю.), комунального позашкільного навчального закладу «Севастопольський центр юнацтва та молоді» (Коротченко О.А.), Запорізького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді ( Савельєва Г.Г.), Севастопольського Палацу дитячої та юнацької творчості (Дьоміна І.М.) та багатьох інших.

Відповідно до ваших довідок, звітів, представлених матеріалів характерною ознакою освітньої діяльності педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів є об”єднання зусиль педагогів, батьків, громадськості, інших інститутів виховання у складних економічних, політичних, соціальних умовах з метою формування конкурентноспроможної особистості, практичної спрямованості, розвитку, професійного самовизначення та допрофесійної підготовки учнів.

Для заступника директора позашкільного навчального закладу різних типів характерна така риса як постійний пошук нових підходів, технологій, які сприяють підвищенню їх педагогічної майстерності. Більшість учасників конкурсу висвітлювали коло питань, які визначили як головні у діяльності заступника директора позашкільного закладу, а саме: концептуальні засади навчально-виховної діяльності відповідно до статусу закладу та основних завдань розвитку освіти регіону; науково-методичні засади управлінської діяльності; головні принципи формування педагогічного колективу навколо проблем навчання і виховання учнів закладу; впровадження освітньо-виховних технологій реалізації змісту навчально-виховного процесу та їх вплив на стимулювання діяльності його учасників тощо.

Визнаним, професійно компетентним заступником директора стати важко, особливо коли цей заступник визначає своїм головним завданням – відповідальність за навчально-виховний процес, моніторинг навчально-виховного процесу, впровадження ефективних форм, методів діяльності засобами навчальної, методичної роботи з педагогами, учнями.

Сьогодні нас гостинно зустрічає Севастопольський Палац дитячої та юнацької творчості, в якому працює і, можна сказати, живе заступник директора Дьоміна Ірина Михайлівна. Ірина Михайлівна вважає, що має бути глибоко компетентною з питань позашкільної освіти: законодавчої, нормативної бази позашкільної освіти; планування роботи педагогічного колективу за усіма напрямами діяльності закладу; запровадження різних технологій діагностики майстерності педагогічних працівників; проведення атестації та підвищення кваліфікації керівників гуртків, інших працівників закладу; організації робочого часу педагогів та контролю за його використанням; організації діяльності методоб»єднань; програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу; координації масової та методичної роботи; впровадження різних технологій мотивації діяльності педагогів та спеціалістів.

Ірина Михайлівна сьогодні визначає перспективи розвитку освітнього процесу, розробляє річну циклограму, схеми підвищення кваліфікації педагогів Палацу, напрями роботи методичної, художньої, педагогічної рад. Нею розроблені принципи діяльності методичної служби, серед яких: інноваційна, прогностична, конструктивна, інформаційно-пропагандистська, психологічна-педагогічна, координаційна.

Цікавою є система роботи Палацу зі школами міста. До її складової віднесено: спільні педради, методичні виїзди; установчі курси; теоретичні семінари; семінари-практикуми; творчі лабораторії; семінари для молодих спеціалістів.

Велику роботу проводить Палац як координатор діяльності Союзу дитячих організацій. З цією метою використовується робота молодіжного центру (проведення різних конкурсів, виставок, концертів, фестивалів тощо), учнівський актив (майстри хорошого настрою, ведучі молодіжних програм, учасники руху милосердя, клубу «Подвиг», огляд дитячих організацій). Цікаво розроблені програми „Основні орієнтири виховання учнів, ціннісного ставлення до себе, до сім’ї, до людей, до праці, до природи, до мистецтва, до суспільства, до держави”.

Хочеться сказати і про Кушеву Наталію Олександрівну, заступника директора з науково-методичної роботи Рівненського міського Палацу дітей та молоді. Вона представила на конкурс особистий внесок у створення сучасної моделі навчально-виховного процесу закладу та науково-методичного забезпечення профільного навчання учнів. Завдяки її ініціативності, високому рівню професіоналізму була здійснена кваліфікована експертиза навчальних програм всіх структурних підрозділів закладу, створено банк даних програмного забезпечення, проведено моніторинг науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу. В результаті було розроблено Положення про ресурсний центр Палацу, який працює над вирішенням проблеми науково-методичного забезпечення виховної діяльності як педагогів Палацу, так і педагогів-організаторів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Саме Н.О.Кушева створила існуючу систему науково-методичного супроводу у секціях і наукових товариствах Палацу.

В Палаці визначено стратегічні напрями його діяльності, створено систему науково-методичного забезпечення діяльності ресурсних центрів з: профільної освіти; інформаційно-методичного забезпечення; організації дозвілля; екологічної освіти; медіа-освіти; інтелектуальних ігор; етнокультурної спадщини Полісся та Волині; тренінгового центру. Робота саме цих центрів сприяла створенню протягом 1992-2000 років нової унікальної моделі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

Хотілося б звернути вашу увагу на те, що найбільш актуальним питанням у своїй діяльності заступники директора вважають створення виваженої системи інструктивно-методичної роботи, використання традиційних технологій (методичних рад, методичних об’єднань, творчих майстерень педагогів, постійнодіючих проблемних семінарів, творчих груп, науково-практичних конференцій, педагогічних виставок, конкурсів майстерності), а також запровадження наставництва, стажування, самоосвіти педагогів закладу тощо. В арсеналі роботи з педагогами багато різних видів діяльності: проведення ярмарок педагогічних ідей і знахідок, ділових ігор, методичних консиліумів, виставок методичних новинок, захист творчих портретів тощо.

Своїм досвідом роботи поділився з членами журі конкурсу заступник директора Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Риженков Анатолій Володимирович. Ним створена педагогічна лабораторія, мета якої – вивчення, узагальнення та розповсюдження кращого педагогічного досвіду. На базі лабораторії працюють: школа молодого педагога, творчі групи, методичні об’єднання. Риженков А.В. широко використовує систему моніторингів, за результатами проведення яких готуються педагогічні ради, круглі столи, наради, практичні семінари тощо.

Анатолій Володимирович багато працює зі створення та організації діяльності наукового товариства учнів «Промінь», модель якого була представлена на обласному конкурсі у 2009 році і визнана переможцем. Наукове товариство учнів «Промінь» виховало і стипендіатів Президента України 2009 та 2010 років.

Для заступників директора позашкільного навчального закладу різних типів характерна така риса як постійний пошук нових підходів, технологій, які сприяють підвищенню їх педагогічної майстерності, створенню іміджу та авторитету закладу, компетентнісному рівню управлінської діяльності, що є запорукою оптимізації всього навчально-виховного процесу закладу, його унікальності в складних умовах ринкової економіки.

Наприклад, заступник директора Білгород-Дністровського міського центру дитячої та юнацької творчості Одеської області Цвікова Наталія Олександрівна характеризується міським управлінням освіти як працівник, який завжди знаходиться у пошуку інноваційних форм і методів роботи, що сприяє постійному зростанню якості навчально-виховного процесу позашкільного навчального закладу. Н.О. Цвікова стала провідним тренером програми «Рівний-рівному», організатором міських, обласних та всеукраїнських тренінгів-фестивалів «Молодь обирає здоров’я; є співорганізатором творчої групи міського тренерського клубу «Акерман», співавтором профілактичних програм проти СНІДу і організатором фестивалю-конкурсу естрадної пісні «Пісенний дивосвіт» у рамках молодіжного руху за здоровий спосіб життя. У постійному колі зору Наталії Олександрівни – проблеми: «Діяльність педагогічного колективу з розвитку учнівського самоврядування в позашкільному закладі», «Технології проведення майстер-класу керівником гуртка», «Професійна орієнтація та допрофесійна підготовка учнів у позашкільному навчальному закладі». З метою реалізації зазначених проблем Наталією Олександрівною впроваджено нові технології проведення педагогічних рад, семінарів з підвищення педагогічної майстерності, курсової підготовки, організації психолого-педагогічного дослідження особистості дитини, проведення методоб’єднань за темами: «Модель професійного самовдосконалення керівника гуртка», «Модель життєдіяльності Центру дитячої творчості», «Організація роботи школи молодого і малодосвідченого керівника гуртка у позашкільному навчальному закладі», «Технологія проведення майстер-класа керівника гуртка», «Особливості та переваги інтерактивних форм роботи у майстер-класі», «Вплив атестації на професійне самовдосконалення керівника гуртка» тощо.

Значна кількість заступників директора вважає за необхідне актуалізувати проблеми, пов’язані з конструюванням нового змісту навчання і виховання учнів та корекцією традиційної системи цінностей як окремої особистості, так і суспільства в цілому. В цьому ракурсі конкурсанти відмічають поєднання інтересів педагогів і вихованців у збереженні своєї індивідуальності, саморозвитку, самовиховання тощо. В процесі цієї діяльності і педагоги, і учні намагаються:

- підвищити якість навчально-виховного процесу, створити ефективні умови опанування змістом навчального матеріалу, оволодіння певними вміннями і навичками, які виводять їх за межі шкільної програми, шкільного підручника;

- сприяти розвитку та реалізації інтелектуального та духовного потенціалу учнів, залучати їх до особистісно і соціально значущої діяльності;

- забезпечити умови професійного самовизначення та допрофесійної підготовки учнів.

Досвідчені педагоги здійснюють їх навчання, виховання та розвиток відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Постійно у полі зору заступника директора позашкільного закладу знаходиться індивідуальна робота з вихованцями, пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей і підлітків; питання, пов’язані з рівнем якості запроваджуваних форм і методів роботи та проведення моніторингів якості.

Конкурс виявив велику зацікавленість заступників директорів позашкільних закладів різних типів в особистому професійному зростанні, пошуку нових технологій підвищення власного науково-методичного рівня освітнього процесу.

Хочеться відмітити в цьому напрямі досвід Маринич Вікторії Леонідівни, яка за останнє десятиріччя явно виросла у досвідченого, послідовного, компетентного заступника директора з навчально-виховної роботи Дитячого оздоровчо-екологічного центру Оболонського району м. Києва.

Відповідно до концептуальних засад навчання впродовж життя Вікторія Леонідівна постійно підвищує рівень своєї кваліфікації: має свідоцтво менеджера-користувача; володіє методикою швидкого читання М.О.Зайцева; з валеологічної освіти має свідоцтво від авторського колективу Українсько-Канадського проекту «Молодь за здоров’я»; має свідоцтво інформаційно-тренінгового центру «Свій шлях» з розвитку пам’яті засобами ейдетики. Крім того, Маринич В.Л. бере активну участь у проведенні різних зустрічей, круглих столів, семінарів, педагогічних читань, конференцій тощо.

В Дитячому оздоровчо-екологічному центрі Оболонського району міста Києва впроваджуються комплексний оздоровчо-екологічний лекторій «Створи себе і красу навколо себе», комплексні оздоровчі програми «Літня школа здоров’я і радості» та «Соціалізація молоді з обмеженими можливостями» тощо. Актуальною є також проблема «Формування культури фізичного, психічного, соціального, духовного здоров’я дітей та підлітків через улюблену діяльність».Успішно реалізуються в центрі комплексні оздоровчі програми, за допомогою яких надається шанс кожній дитині знайти своє місце у виховній системі, що допомагає педагогу підвищити якість навчання і виховання, використовувати нестандартні технології освітнього процесу.

Ще хотілося б відмітити, що великим досягненням діяльності заступників директора позашкільних навчальних закладів є їх широкий вихід на співпрацю з різними соціальними інститутами, створення соціокультурного і соціоприродного середовища, що безумовно сприяє пошуку, залученню до навчання дітей, талановитих та обдарованих особистостей відповідно до їх інтересів та їх подальшої підтримки.

Система навчально-виховного процесу, еколого-натуралістичної та природоохоронної роботи у закладах еколого-натуралістичного спрямування носить послідовний характер відповідно до вікових особливостей учнів: дошкільне виховання, початковий рівень, основний рівень і вищий рівень (довузівська і допрофільна підготовка) (Закарпатський, Чернігівський, Вінницький, Хмельницький, Херсонський та багато інших еколого-натуралістичних центрів учнівської молоді).

У Закарпатському еколого-натуралістичному центрі, заступник директора Кузьма Василь Юлійович, особлива увага приділяється дітям дошкільного віку. У Центрі їх вчать спостерігати природу, рослинний та тваринний світ, пізнавати навколишнє середовище. В учнівських об’єднаннях початкового рівня діти отримують елементарні знання про природу та взаємозв’язки у ній, поняття взаємовпливу людини і природи. Логічним завершенням екологічної освіти учнів центру є довузівська та допрофесійна підготовка, яка здйснюється на заняттях гуртків з біології, екології, лісництва, ветеринарної медицини, бджолярства тощо.

Закарпатський обласний еколого- натуралістичний центр постійно підтримує зв’язки з навчальними закладами: гімназіями, ліцеями, коледжами, школами, спільно з якими проводяться зльоти юних натуралістів «Золотий нарцис», шкільних лісництв, акції «День Землі», «День водноболотних угідь». Василь Юлійович вважає, що відродження духовної культури українського народу, неможливе без успадкування підростаючим поколінням духовних надбань українського народу. За його підтримки в центрі створені куточки народознавства, у яких діти вивчають традиції українського народу, звичаї, свята, обряди, явища природи, рослинний і тваринний світ, взаємозв’язки у природі.

У Закарпатському обласному еколого- натуралістичному центрі приділяється велика увага формуванню здорового способу життя. Під час екскурсій керівники гуртків проводять різні рухові ігри на екологічну тематику, бесіди про вплив шкідливих звичок на розвиток молодого організму.

Важливим напрямом роботи центру є навчання і виховання дітей з особливими потребами. Педагоги центру використовують різні форми роботи: ігрові, інформаційні, інтерактивні, проектну діяльність.

А ось система роботи заступника директора Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Ікалюка Михайла Йосиповича складається за двома головними напрямами: відродження та розвиток народних ремесел серед учнівської молоді; розробка та впровадження методів проектної діяльності на заняттях гуртків.

Реалізуючи «Програму відродження та розвитку народних ремесел на Прикарпатті», прийняту Івано-Франківською обласною радою народних депутатів у 2000 році, обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді одним із перших в Україні відкрив гуртки народних промислів і ремесел як у своєму центрі так і в інших позашкільних закладах області. За активної участі Михайла Йосиповича в області були створені профільні позашкільні заклади: Галицька академія народних мистецтв, Отинійська художньо-реміснича школа, школа декоративно-ужиткового мистецтва в м. Коломия. Центр плідно співпрацює з науковими працівниками Інституту мистецтв Прикаратського національного університету ім. В.Стефаника, Косівського інституту прикладного мистецтва, народними майстрами.

Іншим аспектом діяльності Михайла Йосиповича є розробка та впровадження методів проектної діяльності на заняттях гуртків. Метод проектів спрямований на самостійну діяльність гуртківців і дозволяє активно розвивати в дитині основні види мислення, творчі здібності, прагнення самому творити, усвідомлювати себе творцем при роботі з «неслухняними інструментами», «розумними конструкціями», «технологічними системами». З метою впровадження проектної діяльності в роботу керівника гуртка в центрі розроблено методичні рекомендації, діаграми, предметно-технологічні карти «Виготовлення моделі будиночків» та інші.

Ідеї Михайла Йосиповича широко впроваджуються в практику роботи як свого центру так і центрів науково-технічної творчості області, що сприяє підвищенню результативності роботи педагогічних колективів.

«Створення системи оцінювання та контролю за освітнім процесом у позашкільному закладі з розвитку особистості гуртківця» є головною темою, за якою працює заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавста учнівської молоді» Савельєва Галина Григорівна. Створюючи систему роботи за такою темою, Галина Григорівна ставить такі завдання:

моніторинг професійного зростання учасників освітнього процесу у закладі;

виявлення, розвиток і підтримка творчого самовдосконалення; вихованців і педагогів;

задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів, здібностей;

надання методичної допомоги керівникам гуртків з питання творчого розвитку дитини.

У практиці роботи Савельєва Г.Г. приділяє багато уваги розробленню методичних рекомендацій, посібників, навчальних програм для гуртків з пішохідного туризму.

Роботі з молодими педагогами Херсонського Центру позашкільної роботи велику увагу приділяє його заступник директора Курдюк Наталія Миколаївна. Питання підвищення кваліфікації молодих керівників гуртків постійно знаходяться у колі її уваги. Для цього створена школа молодого педагога, в якій вивчаються інноваційні форми та методи гурткової роботи; організується та контролюється проведення занять наставників з молодими педагогами, а сама Наталія Миколаївна є наставником керівника гуртків “Пішохідний туризм”. Щорічно складається план роботи «Школи молодого педагога». Навчання молодих педагогічних працівників здійснюється за трьома напрямами: пізнавальна, тематична та узагальнююча діяльності. Заняття в школі проводяться з метою формування у молодих педагогів творчого підходу до педагогічної діяльності, підвищення їх фахового рівня, колективної розробки планів, конспектів занять до окремих тем програми гуртка тощо.

Ваш досвід підтверджує, що педагогічні колективи позашкільних навчальних закладів реалізують положення Закону України «Про освіту», яке визначає, що «позашкільна освіта є частиною структури освіти і спрямовується на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні» і, як вимагає Закон України «Про позашкільну освіту», дійсно надає додаткові знання, вміння, навички і здійснює творчий та інтелектуальний розвиток учнів поза вимогами шкільної програми, шкільного підручника.

Учасники конкурсу своїм досвідом роботи підтвердили, що ця ланка освіти України, зберігаючи надбання попередніх десятиріч, розвивається на нових концептуальних основах психолого-педагогічної науки та узагальненої практики. Більшість педагогічних колективів постійно співпрацюють за угодами з регіональними інститутами післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, науковими установами і розробляють програми та концепції свого розвитку на глибоких науково-методичних засадах. Про це свідчить велика кількість представлених проектів, схем, графіків, моделей організації навчально-виховного процесу та дозвіллєвої діяльності з вихованцями.

Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості” у номінації «Заступник директора-2010» засвідчив, що в умовах розвитку українського суспільства, позашкільна освіта, як невід’ємна ланка неперервної освіти, відіграє важливу соціальну роль у вихованні творчої, компетентної особистості, свідомого громадянина держави, а педагогічні колективи позашкільних навчальних закладів України знаходяться у постійному пошуку нової парадигми діяльності.


Павлова Л.М., методист відділу позашкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

еще рефераты
Еще работы по разное