Реферат: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №579 ул про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


П О С Т А Н О В А № 579 - УЛ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів


м. Київ від “13” вересня 2010


Я, уповноважена особа Комісії - член Комісії Мозговий Олег Миколайович на підставі доручення Голови Комісії від 01.09.2010 № 416 - УЛ, розглянувши у присутності уповноваженого представника ПАТ «Кредобанк» Єлишева Костянтина Юрійовича, головного спеціаліста юридичного департаменту Гальмиз Олени Василівни та головного спеціаліста відділу ліцензування реєстраторської, депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності управління ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів Іващенко Ольги Юріївни, матеріали справи у відношенні ПАТ «Кредобанк», що має такі реквізити: ідентифікаційний код юридичної особи 09807862, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ № 520236 від 25.01.2010 р.; місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78; кореспондентський рахунок: 32003105300 в Управлінні НБУ у Львівській області; МФО 325912;


в с т а н о в и в:


У відношенні ПАТ «Кредобанк» складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 30.08.2010 № 35-УЛ щодо порушення вимоги четвертого абзацу пункту 4 глави 2 розділу II Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 № 349, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за № 975/12849 (зі змінами), а саме: банк листом від 14.04.2010 № 29-3825/10 повідомив про зміни в складі сертифікованих фахівців зберігача та про затвердження нової організаційної структури банку, а саме про звільнення з 01.04.2010 виконавчого директора напрямку корпоративного бізнесу Гавриляка І.В. та про призначення першого заступника Голови Правління Гжелі А., якому відповідно до організаційної структури підпорядковується департамент депозитарної діяльності банку.

Таким чином, зберігач ПАТ "Кредобанк" протягом тримісячного терміну, тобто до 01.07.2010, своєчасно не сертифікувало керівну посадову особу, а саме першого заступника Голови Правління з питань депозитарної діяльності.

Під час розгляду справи, який відбувся 13.09.2010, уповноваженим представником ПАТ «Кредобанк» було надано засвідчені копії свідоцтва про навчання та кваліфікаційного посвідчення першого заступника Голови Правління Гжелі А. та повідомлено, що банком до Комісії направлені відповідні документи на отримання ним сертифікату з питань депозитарної діяльності.


Враховуючи викладене та керуючись пунктом 5 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та пунктом 1.13 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 11.12.07р. № 2272,


п о с т а н о в и в:


1. За порушення вимог законодавства про цінні папери та нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку застосувати у відношенні ПАТ «Кредобанк» санкцію у вигляді попередження. 

2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

3. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.


Уповноважена особа Комісії О. Мозговий
еще рефераты
Еще работы по разное