Реферат: Правила користування маломірними суднами на водних об'єктах Київської області
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Київської обласної ради
від . .2010 року - -V


Правила
користування маломірними суднами на водних об'єктах Київської області 1. Загальні положення
1.1. Правила користування маломірними (малими) суднами на водних об'єктах Київської області (далі - Правила) розроблені на підставі статей 8, 67 Водного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України: від 05 березня 2009 року N 227 "Питання державної адміністрації морського і річкового транспорту", від 8 червня 1998 року N 814 "Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті", від 26 вересня 1997 року N 1069 "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України", є керівним і нормативним документом для місцевих органів виконавчої влади, державних інспекторів структурних підрозділів Держфлотінспекції України, Регістра судноплавства України, інспекції Головного державного реєстратора флоту та власників маломірних (малих) суден і баз для їх стоянки.

1.2. Ці Правила є обов'язковими для виконання на території Київської області для всіх підприємств, установ, товариств, організацій, незалежно від форм власності та їх приналежності до міністерств і відомств, громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які користуються маломірними (малими) суднами та плавають ними на річках, озерах, водосховищах, ставках та інших поверхневих водних об'єктах області.

1.3. Правила встановлюють основні вимоги при експлуатації маломірних (малих) суден та баз стоянки для них, порядок їх державної реєстрації та плавання на внутрішніх водних шляхах області.

Ці Правила не скасовують вимог інших правил і нормативно-правових актів, пов'язаних із безпекою судноплавства, дія яких поширюється на всю територію України.

1.4. Персональну відповідальність за забезпечення безпеки плавання маломірних (малих) суден та безпечну експлуатацію баз для їх стоянки несуть юридичні і фізичні особи, яким належать зазначені судна (бази для стоянки), або які використовують їх за договорами оренди.

Особи, які порушують вимоги Правил, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.5. Контроль за дотриманням вимог безпеки плавання маломірних (малих) суден на водних об'єктах, встановлених Правилами, здійснюють відповідні місцеві державні адміністрації та місцеві органи виконавчої влади.

1.6. Державний нагляд за безпекою плавання маломірних (малих) суден, за безпечною експлуатацією баз для стоянки маломірних (малих) суден здійснює Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства (далі - Держфлотінспекція України).

Вимоги Держфлотінспекції України є обов'язковими для виконання всіма судновласниками, судноводіями, а також посадовими особами, відповідальними за безпеку судноплавства, експлуатацію, користування суднами та базами для їх стоянки.

1.7. Терміни та визначення, що містяться в цих Правилах, мають таке значення:

аварійна подія (АП) - аварія, інцидент з маломірним (малим) судном, що спричинила загибель людей чи заподіяла їм серйозних тілесних ушкоджень, або спричинила загибель судна чи заподіяла йому значної шкоди, нанесла шкоду довкіллю;

база для стоянки маломірних (малих) суден - суб'єкт господарювання, одним із напрямів діяльності якого є надання послуг із безпечного утримання і обслуговування приписаних або таких, що прибувають до них для тимчасової стоянки маломірних (малих) суден, який утримує і використовує спеціально обладнані для цього гідротехнічні споруди або природні берегові об'єкти;

вітрильне судно - будь-яке судно під вітрилом, у тому числі, яке має двигун, за умови, що він не використовується під час руху;

водний велосипед - плавзасіб, що приводиться в рух з використанням фізичної сили людини (шляхом приведення у дію гвинта (гвинтів), або гребного колеса (коліс), призначений для перевезення однієї або більше осіб, які розташовуються на спеціальних місцях для сидіння на корпусі (корпусах) плавзасобу;

водні мотоцикли і подібні до них судна - малі швидкісні плавзасоби з двигуном, спроектовані для керування однією особою, призначені для перевезення однієї або кількох осіб, які перебувають на плавзасобі, сидячи на спеціальних сидіннях, стоячи, на колінах або лежачи, що відрізняється від положення всередині плавзасобу, й рухаються по поверхні води у перехідному режимі або в режимі глісування. Зазначений термін охоплює плавзасоби з такими назвами: водяний мотоцикл (water-bike), водяні санки, водяний скутер (scooter), джетбайки (jet-bike), джетски (jet-ski), гідроцикл;

водний об'єкт - сформований природою або створений штучно об'єкт ландшафту чи геологічна споруда, де зосереджуються води (річка, озеро, море, водосховище, канал, ставок тощо);

водойма - безстічний або із сповільненим стоком поверхневий водний об'єкт;

внутрішні водні шляхи - річки, озера, водосховища, ставки, канали, а також внутрішні морські води;

головні двигуни - механізми, що приводять в дію рушії;

гребне судно - судно, рух якого здійснюється за допомогою фізичної сили людини;

двигуни підвісні - головні двигуни, які встановлюються на транці малого судна;

маломірне (мале) судно - судно, найбільша довжина корпусу якого становить 20 метрів і менше, за винятком буксирів, штовхачів, криголамів, суден, які перевозять понад 12 пасажирів, вантажних суден, плавкранів і суден технічного флоту;

моторне судно - судно, рух якого здійснюється механічною рушійною установкою (гребний гвинт, гребні колеса, водомет, повітряний гвинт та інше) з первинним двигуном;

озеро - природна западина суші, заповнена прісними або солоними водами;

підводний перехід - місце прокладання під водою через річки і водосховища трубопроводів, тунелів, телефонних, телеграфних, електричних кабелів та їх охоронні зони;

судно - плавальний засіб, спеціально призначений для перевезення пасажирів, вантажів або виконання інших робіт на воді;

пором - самохідне або несамохідне судно, що працює на переправах для перевезення людей і вантажів;

повітряний перехід - місце прокладання над водою через водний об'єкт ліній високої напруги, телеграфного та телефонного зв'язку, нафтогазопроводів, тощо;

плавання - цілеспрямований рух судна на водних шляхах;

причал - гідротехнічна споруда, яка призначена для стоянки, обробки та обслуговування суден, посадки та висадки пасажирів;

пристань - суб'єкт господарювання, який забезпечує впровадження комерційної, технічної, пасажирської та вантажної діяльності на річковому транспорті;

понтон - несамохідне палубне судно, яке використовується як один понтон або з'єднання понтонів у якості причалів, плавучих переходів і переправ, для підтримки рефулерних трубопроводів тощо;

рибальське судно - судно, призначене і спеціально обладнане для ведення водного промислу або для промислу й переробки об'єктів промислу;

рибогосподарський водний об'єкт - водний об'єкт (його частина), що використовується для рибогосподарських цілей;

спортивне судно - будь-яке вітрильне, гребне, моторне судно, яке зареєстроване і використовується у спортивних цілях;

спортивна база - спеціалізована база, де базуються тільки судна, що використовуються виключно для тренувань із спортивною метою, та судна, що їх обслуговують;

стояночні судна - понтони, плавпірси, плавпричали, наплавні мости, плавдоріжки, плавсадки, дебаркадери, плавготелі, плавресторани та інші плавзасоби, що експлуатуються біля берега на стоянці;

ставок - штучно створена водойма місткістю не більше 1 млн. м3.

1.8. Водні об'єкти, на яких дозволяється плавання маломірних (малих) суден, бази для стоянки маломірних (малих) суден, місця масового відпочинку населення на воді (пляжі), а також місця, заборонені для плавання маломірних (малих) суден, повинні бути обладнані навігаційними плавучими, береговими знаками і вогнями, у тому числі інформаційними (заборонними, попереджувальними, приписними) знакам встановленого зразка.


Вказані знаки встановлюються місцевими органами виконавчої влади та власниками баз для стоянки і підлягають щорічному огляду працівниками Держфлотінспекції України перед початком навігації. Схеми розміщення вказаних знаків та їх технічні характеристики узгоджуються з Держфлотінспекцією України.


1.8. Контроль за дотриманням вимог безпеки плавання маломірних (малих) суден на водних об'єктах, встановлених правилами, здійснюють відповідні районні державні адміністрації та міські виконавчі комітети (міст обласного значення).


1.9. Державний нагляд за безпекою плавання маломірних (малих) суден здійснює Держфлотінспекція України.


Вимоги Держфлотінспекції України с обов'язковими для виконання всіма судновласниками, судноводіями, посадовими особами, відповідальними за експлуатацію суден, та посадовими особами баз для стоянки маломірних (малих) суден.


^ 2. ОБОВ'ЯЗКИ СУДНОВЛАСНИКІВ, СУДНОВОДІЇВ ТА

ПОСАДОВИХ ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЮ МАЛОМІРНИХ (МАЛИХ) СУДЕН ТА БАЗ ДЛЯ СТОЯНКИ МАЛОМІРНИХ (МАЛИХ) СУДЕН


2.1. Підприємства, установи і організації, які мають маломірні (малі) судна, повинні призначати посадових осіб, відповідальних за експлуатацію та користування цими суднами та їх утримання на базах для стоянки.


2.2. Судновласники зобов'язані зареєструвати належні їм судна у 10 денний термін з дня їх отримання, купівлі, побудови або за інших обставин придбання права власності.


Реєстрація маломірних (малих) суден здійснюється відповідним структурним підрозділом Держфлотінспекції України, відповідно до Порядку ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрі України від 26.09.1997р. № 1069.


2.3. Судновласники зобов'язані своєчасно пред'являти свої судна представникам класифікаційного товариства для здійснення ними технічного огляду.


2.4. Судноводії зобов'язані на вимогу працівників Держфлотінспекції України зупинити судно і пред'явити їм суднові документи, відповідне свідоцтво (диплом) на право керування судном та надати можливість його огляду.


2.5. Посадові особи, відповідальні за експлуатацію баз для стоянки маломірних (малих) суден, зобов'язані:

забезпечити реєстрацію бази в Держфлотінспекції України відповідно до розділу 2 Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16 липня 2004 року № 642 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за № 915/9514 (далі - Правила безпечної експлуатації баз);

пред'являти бази для огляду відповідно до Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 16 липня 2004 року № 641 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за №914/9513;

забезпечити виконання на базі вимог до організації експлуатації баз, встановлених Правилами безпечної експлуатації баз (розділ 3), а також функціональних вимог до баз для стоянок маломірних (малих) суден, встановлених Положенням про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 20 листопада 2003 року № 904 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за № 1193/8514;

встановити на базі випускний режим відповідно до розділу 5 Правил безпечної експлуатації бази (у прикордонних районах погодивши його з відповідними підрозділами Прикордонних військ);

не допускати зберігання та стоянки суден, не зареєстрованих у встановленому порядку;

надавати відповідному підрозділу Інспекції моторне судно для здійснення патрулювання в зоні нагляду (за графіком і домовленістю з їх власниками).


2.6. Установи і організації фізкультури та спорту, керівники водноспортивних баз, водних станцій зобов'язані:

проводити змагання, тренування, свята на воді в акваторіях, що спеціально відведені для цього місцевими органами влади і закриті для судноплавства інших (не спортивних) суден,

при необхідності проведення змагань на акваторіях, що не визначені для подібних заходів, отримувати дозвіл від відповідного структурного підрозділу Держфлотінспекції України;

на період проведення спортивних заходів визначати осіб відповідальних за безпеку людей та плавзасобів, позначати (огороджувати) акваторію буйками та виставляти пости на човнах для забезпечення безпеки плавання спортивних суден.


При здійснені переходу спортивних суден від місць базування, проведення змагань і у зворотному напрямку, судноводіям необхідно виконувати діючі Правила плавання на внутрішніх водних шляхах України.


2.7. При проведенні екскурсій, колективних виїздів на відпочинок на маломірних (малих) суднах керівники підприємств, організацій та установ повинні призначати осіб, що відповідають за безпеку людей та плавзасобів, громадський порядок та охорону навколишнього середовища.


2.8. Судна, що прибули на базу в несправному або аварійному стані повинні бути оглянуті з подальшим коротким записом про їх технічний стан у журналі виходу (приходу) суден. Інформація про аварійні судна направляється у відповідні регіональні підрозділи Держфлотінспекції України.


2.9. Технічний нагляд за базами для стоянки маломірних (малих) суден здійснюється комісіями, які призначаються місцевими органами виконавчої влади, і включає проведення щорічних технічних оглядів та здійснення контролю за технічним станом баз під час експлуатації.


^ 3. РЕЖИМ КОРИСТУВАННЯ, РАЙОН ПЛАВАННЯ ТА ПОРЯДОК РУХУ МАЛОМІРНИХ (МАЛИХ) СУДЕН НА ВОДНИХ ОБ'ЄКТАХ ОБЛАСТІ


3.1.Терміни відкриття та закриття навігації для маломірних (малих) суден встановлюються щорічно з урахуванням гідрометеорологічних умов розпорядженнями голови Київської обласної ради за погодженням з начальником регіонального підрозділу Держфлотінспекції України.


3.2. Під час руху маломірні (малі) судна повинні виконувати Правила плавання на внутрішніх водних шляхах України, Місцеві правила плавання на внутрішніх водних шляхах, а також вимоги інших нормативних документів, що регламентують безпеку судноплавства.


3.3. На акваторіях, що не підпадають під дію Правил плавання на внутрішніх водних шляхах України, під час руху маломірні (малі) судна повинні додержуватись таких вимог:

якщо два моторні судна рухаються прямо або майже прямо назустріч одне одному, вони повинні розходитись лівими бортами;

якщо два моторні судна наближаються на курсах, що перетинаються, то судно, яке бачить інше з боку правого борту, повинно давати йому дорогу;

якщо два вітрильні судна наближаються так, що виникає загроза зіткнення, одне з них дає дорогу іншому таким чином;

якщо судна прямують різними галсами, то судно, яке йде лівим галсом, повинно дати дорогу іншому судну;

коли судна прямують однаковими галсами, то судно, що знаходиться з боку вітру, повинно дати дорогу судну, що знаходиться на протилежному боці;

якщо судно прямує лівим галсом і бачить інше судно з боку вітру та не може розпізнати, яким галсом воно рухається, то воно повинно дати йому дорогу;

якщо моторне судно наближається до вітрильного так, що виникає загроза зіткнення, то моторне судно повинно дати дорогу вітрильному;

за межами суднового ходу обгін судна можуть виконувати по будь-якому борту;

перетин курсу іншого судна рекомендується виконувати за його кормою. Допускається перетин курсу по носу судна за умови, якщо після закінчення маневру перетину до судна, що наближається, залишається не менше 500 метрів.


^ 4. ОХОРОНА ПРИРОДИ ТА ДОВКІЛЛЯ


4.1. З метою посилення охорони довкілля від забруднення та охорони рибних запасів рух маломірних (малих) суден, крім суден контролюючих та наглядових органів, забороняється:

на ділянках, відведених для промислового рибальства та нерестовищ;

у місцях відпочинку, оздоровлення і лікування населення та у місцях природно-заповідного фонду;

у місцях знаходження водозаборів та станцій перекачування води.


4.2. Вказані ділянки та інші заборонені для руху маломірних (малих) суден акваторії повинні бути погоджені з відповідним регіональним підрозділом Держфлотінспекції України та обставлені інформаційними знаками, за рахунок рибодобувних організацій, власників заповідників заказників, водозаборів, станцій перекачування води та інших власників.


^ 5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ НА ВОДІВихід маломірних (малих) суден у плавання дозволяється за: сприятливих погодних умов;

технічної справності судна;

наявності устаткування та спорядження, перелічених в документах класифікаційного товариства;

наявності діючих суднових документів та відповідного свідоцтва (диплома) на право керування судном.


5.2. Судноводії маломірних (малих) суден зобов'язані:

забезпечувати безпеку плавання судна та пасажирів;

уміти своєчасно надавати допомогу потерпілим на воді;

доставляти потерпілих на воді в лікувальні заклади;

у разі погіршення гідрометеорологічних умов переходити до укриття.


5.3. У разі аварійного випадку з маломірними (малими) суднами необхідно скласти акт про випадок, додавши до нього відповідну схему руху та повідомити найближчий підрозділ Держфлотінспекції України.

5.4. Під час плавання на безпалубному маломірному (малому) судні пасажири та члени екіпажу повинні бути одягнені в рятувальні нагрудники (жилети).


5.5. Маломірним і малим суднам, за винятком випадків, коли вони виконують службові завдання, забороняється:

виходити в плавання без дозволу компетентних органів, на судні, що не зареєстроване у встановленому порядку, не має відповідних номерних знаків на бортах, не пройшло своєчасно технічного огляду;

виливати за борт відходи пально-мастильних матеріалів та викидати сміття;

здійснювати плавання в районах, що заборонені для руху маломірних (малих) суден, без дозволу відповідного регіонального підрозділу Держфлотінспекції України;

керувати судном у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння будь-якого ступеня, а також у хворобливому стані, який може призвести до втрати орієнтації;

передавати керування судна особам, що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння будь-якого ступеня;

перевозити пасажирів, що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння будь-якого ступеня;

порушувати норми пасажиромісткості та вантажопідйомності судна;

керувати судном, не маючи при собі відповідного свідоцтва або диплома;

здійснювати рух за видимості менше 500 метрів;

заходити на акваторії пляжів та місць, відведених для відпочинку та проведення тренувань спортивних суден;

маневрувати, зупинятися поблизу суден, земснарядів, плавучих кранів, що рухаються або стоять;

рухатися зі швидкістю більше як 5 км/год в акваторіях пристаней, баз-стоянок, пляжів, поблизу земснарядів, плавучих кранів, на відстані від берега менше 20 метрів;

зупинятися або ставати на якір у межах суднового ходу, а також біля плавучих навігаційних знаків, ближче 200 метрів від мостів, причалів, дебаркадерів, підводних переходів

виходити на судновий хід (рекомендований курс, встановлену смугу руху), якщо видимість менше 1000 метрів, а вітрильним суднам, крім того, і в темний час доби;

здійснювати рух швидкісних суден, якщо видимість менше 1000 метрів;

перевозити вибухо-та вогненебезпечні вантажі;

купатися з борту судна, яке не обладнане для цього.


5.6. У всіх випадках, що не передбачені цими Правилами, судноводії повинні вживати всіх можливих заходів, що диктуються практикою судноводіння або особливими обставинами, для забезпечення безаварійного плавання.

еще рефераты
Еще работы по разное