Реферат: Архітектура обчислювальних мереж

УКРАЇНА. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ КРИМСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИСШИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ФЕОДОСІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУММЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «Комп’ютерні мережі»


Викладач __________ Завгородня О.П.


Семінар 1. 2 години

Тема: Архітектура обчислювальних мереж.

План:

1. Мережева архітектура (Ethernet, Token Ring, Fast Ethernet, FDDI).

2. Семирівнева модель OSI.

3. Топологія обчислювальної мережі: зірка, кільце, шина.

4. Методи доступу.

5. Кабельна система Ethernet.

6. Архітектура стека протоколів Microsoft TCP/IP.

7. Обов'язкова контрольна робота.

Теми доповідей:

Мережева архітектура:

Fast Ethernet,

Gigabit Ethernet,

X25,

FDDI,

Token Ring.

2. Бездротові технології.

3. Засоби оптичної передачі даних.

4. Пожаробезопасность кабельної системи.

5. Засоби тестування кабельної системи.

6. Моніторинг стану елементів мережі.


Література:

1. Жеретинцева Н.Н. Курс лекций по компьютерным сетям – Владивосток: ДВГМА, 2000. – 158 с.

2. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 672 с.: ил.

3. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия/М.Гук, - СПб.: Питер, 2004. – 573 с.: ил.


Семінар 2. 2 години

Тема: Компоненти ЛВС

План:

1. Робочі станції

2. Файлові сервери

3. Структура мережевої операційної системи:

- Однорангові NOS і NOS з виділеними серверами;

- Сімейство мережевих ОС Windows NT;

- Сімейство ОС UNIX;

- Огляд Системи Linux.

4. Вимоги, що пред'являються до мереж:

- Продуктивність;

- Надійність і безпека;

- Розширюваність і масштабованість;

- Прозорість;

- Підтримка різних видів трафіку;

- Керованість;

5. Мережеве устаткування:

- Мережеві адаптери

- Повторітелі і концентратори

- Мости і комутатори

- Маршрутизатор

- Шлюзи

6. Самостійна робота.


Література:

1. Жеретинцева Н.Н. Курс лекций по компьютерным сетям – Владивосток: ДВГМА, 2000. – 158 с.

2. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 672 с.: ил.

3. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия/М.Гук, - СПб.: Питер, 2004. – 573 с.: ил.


Семінар 3. 2 години

Тема: Компоненти локальних і глобальних мереж.

План:

1. Виникнення Інтернет

2. Протоколи передачі даних

3. Сервіси мережі Інтернет

4. Необхідність захисту інформації

5. Моніторинг мереж

6. Захист від комп'ютерних вірусів

7. Обмеження доступу до інформації

8. Криптографічні методи захисту

9. Адміністративні заходи захисту інформації

10. Запобігання технічним збоям устаткування

- робота кабельної системи;

- захист при відключенні електроживлення;

- запобігання збою дискових систем.

11. Програмно-апаратний захист інформації.


Теми доповідей:

Методи захисту інформації.

1. Програмні та апаратні засоби захисту інформації.

2. Послуги мережі Internet.


Література:

1. Жеретинцева Н.Н. Курс лекций по компьютерным сетям – Владивосток: ДВГМА, 2000. – 158 с.

2. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 672 с.: ил.

3. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия/М.Гук, - СПб.: Питер, 2004. – 573 с.: ил.
еще рефераты
Еще работы по разное