Реферат: Курс 3 семестр (2010/2011 н р.) Перелік питань до заліку з кримінального права (Загальна частина)


2 курс 3 семестр (2010/2011 н. р.)


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ З

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА (Загальна частина)


Поняття кримінального права, його система та ознаки.

Поняття кримінальної відповідальності, її підстава.

Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки і значення.

Структура (будова) закону про кримінальну відповідальність.

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення.

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.

Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України.

Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України.

Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України.

Правові наслідки засудження особи за межами України.

Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину.

Поняття та ознаки злочину.

Визначення понять злочину в кримінальному праві, їх сутність.

Значення ч. 2 ст. 11 КК України для визначення поняття злочину.

Відмінність злочинів від інших правопорушень.

Класифікація злочинів та її значення.

Поняття складу злочину, його види та значення. Класифікація злочинів.

Елементи і ознаки складу злочину.

Співвідношення понять злочину і складу злочину.

Поняття об’єкта злочину. Його значення. Види об’єктів.

Предмет злочину. Його значення. Відмінність від об’єкта.

Поняття та значення об’єктивної сторони злочину. Її ознаки.

Значення непереборної сили, фізичного та психічного примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність.

Поняття дії та бездіяльності як ознак об’єктивної сторони злочину. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.

Суспільно небезпечні наслідки, їх поняття, значення та види.

Причинний зв’язок у кримінальному праві, його ознаки та значення.

Спосіб, засоби, обставини, місце, час вчинення злочину як факультативні ознаки об’єктивної сторони. Їх значення.

Поняття суб’єкта злочину. Його ознаки.

Поняття осудності та її значення.

Поняття неосудності за кримінальним правом. Критерії неосудності.

Поняття та значення обмеженої осудності.

Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин.

Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

Спеціальний суб’єкт злочину.

2 курс 3 семестр (2010/2011 н. р.)


Поняття та значення суб’єктивної сторони злочину.

Поняття вини у кримінальному праві. Її значення.

Прямий умисел. Його інтелектуальний і вольовий моменти.

Непрямий умисел. Його інтелектуальний і вольовий моменти.

Відмежування непрямого умислу від прямого.

Злочинна самовпевненість. Її інтелектуальний та вольовий моменти.

Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу.

Злочинна недбалість, її критерії.

Випадок (казус), його відмежування від злочинної недбалості.

Змішана (подвійна, складна) форма вини та її значення для кваліфікації злочину.

Мотив і мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину.

Юридична помилка, її види і значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність.

Поняття фактичної помилки, її види і значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність.

Поняття, види та значення стадії злочину.

Закінчений та незакінчений злочин. Злочин із формальним, матеріальним та усіченим складом.

Поняття та ознаки готування до злочину.

Поняття, ознаки замаху на злочин. Види замаху.

Підстави та межі кримінальної відповідальності за незакінчений злочин.

Добровільна відмова при незакінченому злочині.


еще рефераты
Еще работы по разное