Реферат: Список наукових та навчально-методичних праць файника андрія федоровича


СПИСОК

НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

ФАЙНИКА АНДРІЯ ФЕДОРОВИЧА№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

61

Роль C. Pneumoniae у виникненні ішемічної хвороби серця у чоловіків зрілого віку

Друк

Тези доповідей VI Національного конгресу кардіологів.- Київ.- 2005.- С.102.

1

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович,

А.Ф. Файник

2

Механізми розвитку дисфункції ендотелію та її роль у патогенезі ішемічної хвороби серця

Друк

Український кардіологічний журнал. – 2007. - №4. – С.81-87.

7

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, М.О. Гарбар, М.В. Перепелиця, Г.В. Світлик С.С. Павлик, О.М. Маслюк

3

Застосування бета-адреноблокаторів у лікуванні хворих з гострим коронарним

Друк

Український кардіологічний журнал. – 2008. - №2. – С.123-129.

7

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, М.В. Перепелиця, М.О. Гарбар,

М.С. Сороківський, М.В. Черкавська,

О.А. Файник

4

Вегетативное влияние на сердечный ритм при остром инфаркте миокарда с элевацией сегмента ST на фоне тромболитической терапии


Друк

Объединенный Российский национальный конгресс кардиологов и Конгресс кардиологов стран СНГ: Тезы доклада. – Москва, 2007. – С.273-274.2

Г.В. Свитлык, Р.Я. Дутка,

М.О. Гарбар, А.Ф. Файник,

М.В. Перепелица,

О.В. Нечай

1

2

3

4

5

6

5

Переносимість та ефективність лікування небівололом хворих на гострий інфаркт міокарда

Друк

Ліки України. –

2008. – №6. –

С.65-68.

4

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, С.С. Павлик, М.В. Перепелиця,М.С. Сороківський, О.А. Файник

6

Порівняльна характеристика динаміки показників інтервалу QT у хворих з гострим переднім Q інфарктом міокарда на фоні терапії небівололом та метопрололомДрук

Acta medica Leopoliensia. – 2008. - Vol.14, suppl.1. – С.33-36.


4

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, М.В. Перепелиця, М.І. Давимука, М.С. Сороківський, І.М. Березний

7

Вплив небівололу на варіабельність ритму серця у хворих з гострим інфарктом мікарда

Друк

Український кардіологічний журнал. – 2008. №6. – С. 48-52.

5

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, У.П. Черняга-Ройко, М.О. Гарбар, О.А. Файник


8

Вплив статинів на показники варіабельності ритму серця при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST

Друк

Acta medica Leopoliensia. – 2008. – Vol.14, suppl.1. – С.61-65.5

Р.Я. Дутка, М.О. Гарбар, Г.В. Світлик, А.Ф. Файник, М.В. Перепелиця, С.С. Павлик, О.В. Нечай, М.С. Сороківський, І.М. Березний


1

2

3

4

5

6

9

Корекція дисфункції ендотелію небівололом у хворих на гострий інфаркт міокарда

Друк

Ліки України. – 2008. – №9. – С.74-77.

4

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, В.Ю. Черкавський, М.С. Сороківський, О.А. Файник10

Ефективність та безпечність небівололу у лікуванні хворих з гострим інфарктом міокарда

Друк

Consilium medicum. – 2008. – №3. – С.28-30.

3

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, М.В. Перепелиця, М.С. Сороківський, О.А. Файник


11

Динаміка інтервалу QT у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сеґмента ST після тромболізису


Друк

Матеріали ІХ Національного конгресу карділогів України (Київ, 24-26 вересня 2008 р). Український кардіологічний журнал. – 2008.- C.134.


1

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, М.В. Перепелиця, М.О. Гарбар, М.С. Сороківський

12

Вплив стентування вінцевих артерій на дисперсію коригованого інтервалу QT у хворих на ІХС залежно від систолічної функції лівого шлуночка


Друк

Матеріали ІХ Національного конгресу карділогів України (Київ, 24-26 вересня 2008 р). Український кардіологічний журнал. – 2008.- C.113.

1

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, А.З. Литвин, Л.В. Сорохтей, М.С. Сороківський,

О.А. Файник

13

Ефективність небівололу у лікуванні хворих на гострий інфаркт міокарда


Друк

Матеріали Першої медичної науково-практичної конференції із міжнародною участю “Актуальні питання внутрішньої медицини: міжфахова інтеграція” (Львів, 17-18 квітня 2008р.). Практична медицина. – 2008. – №2 (том XIV). – С.252-253.

2

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник

1

2

3

4

5

6

14

Особливості функції ендотелію у хворих на гострий інфаркт міокарда та корекція її порушень небівололом


Друк

Матеріали II національного конгресу лікарів внутрішньої медицини (Київ, 16-18 жовтня 2008 р). – 2008.

1

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник

15

Вплив небівололу на веґетативну реґуляцію ритму серця у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда


Друк

Медичні перспективи. – 2009. – №2. – С. 67–72.


6

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, М.І. Давимука, М.С. Сороківський, І.Я. Яковина, О.А. Файник

16

Вплив небівололу на функціонування вегетативної нервової системи у хворих на гострий інфаркт міокарда

Друк

Матеріали Х Національного конгресу карділогів України (Київ, 23-25 вересня 2009 р). Український кардіологічний журнал. – 2009.- C.78-79.

1

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, М.С. Сороківський


17

Проґностичне значення показників функції ендотелію у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сеґмента ST та її корекція небівололом


Друк

Матеріали ХІ Національного конгресу карділогів України (Київ, 28-30 вересня 2010 р). Український кардіологічний журнал. – 2010. – Додаток 2. – C.60.

1

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, М.С. Сороківський

М.Т. Панасюк, Б.Б. Бодревич, С.В. Руденко, В.В. Шевченко

18

Показники ендотеліальної дисфункції та системного запалення у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST залежно від виникнення систолічної дисфункції лівого шлуночка


Друк

Матеріали ХІ Національного конгресу карділогів України (Київ, 28-30 вересня 2010 р). Український кардіологічний журнал. – 2010– Додаток 2. – C.61.

1

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник, М.С. Сороківський,

М.Т. Панасюк, Б.Б. Бодревич, О.А. Файник

19

Оцінка електричної гомогенності міокарда у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST

Друк

Матеріали ХІ Національного конгресу карділогів України (Київ, 28-30 вересня 2010 р). Український кардіологічний журнал. – 2010. – Додаток 2. – C.51.

1

М.О. Гарбар, Г.В. Світлик,

Р.Я. Дутка, А.Ф. Файник,

С.В. Руденко, Ю.О. Світлик, О.В. Нечай

20
Друк

ESC 2010

1
ІІІ. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти,

алгоритми, проекти та позитивні рішення на винахід


21

пат. 40532 Україна, МПК А61К 31/00 А61Р 9/00. Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на гострий інфаркт міокарда

Друк

Заявлено 03.12.2008; Опубл. 10.04.2009, Бюл. №7, 2009

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник

22

пат.40533 Україна, МПК А61К 31/045 А61К 31/13 Ф61К 31/35 А61Р 9/00. Спосіб лікування хворих на гострий інфаркт міокарда

Друк

Заявлено 03.12.2008; Опубл. 10.04.2009, Бюл. №7, 2009

О.В. Нечай, О.О. Абрагамович, А.Ф. Файник
еще рефераты
Еще работы по разное