Реферат: Ложення про оперативну групу з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня (далі оперативна група), що додається
Від 16 грудня 2008 року № 523-р

м. Миколаїв


Про створення оперативної групи

з ліквідації надзвичайних ситуацій

техногенного та природного

характеру регіонального рівня

Відповідно до статей 2, 25 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1201 „Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру”, наказу МНС України від 15 серпня 2008 року №592 „Про затвердження алгоритмів дій та методик пошуку і рятування людей під час виникнення найбільш характерних надзвичайних ситуацій”, з метою ефективності координуючих функцій органів управління Миколаївської територіальної підсистеми єдиної Державної системи цивільного захисту України, підвищення ефективності заходів оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, стійкого керівництва діями аварійно-рятувальних сил, організації належної взаємодії зі структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, планового виконання заходів щодо різних ступенів готовності:


1. Затвердити Положення про оперативну групу з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня (далі - оперативна група), що додається.


2. Доручити головам райдержадміністрацій та запропонувати міським (міст обласного значення) головам в термін до 1 січня 2009 року вжити заходів щодо створення оперативних груп з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру місцевого і об'єктового рівнів, забезпечити їх діяльність згідно з відповідними положеннями про ці групи.


3. Встановити, що до складу оперативної групи з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру регіонального рівня входять посадові особи згідно з переліком, що додається.


4. Робочим приміщенням оперативної групи визначити приміщення кризового центру головного управління МНС України в Миколаївській області.


2

5. Запропонувати начальнику головного управління МНС України в Миколаївській області Поступальському М.І.:

5.1. Для належного виконання працівниками оперативної групи завдань за призначенням, забезпечити безперебійну роботу засобів зв’язку, оргтехніки, програмного та іншого обладнання, зосередженого в приміщенні кризового центру головного управління МНС України в Миколаївській області;

5.2. Забезпечити накопичення та своєчасне коригування картографічної бази даних техногенно-природної безпеки Миколаївської області.


6. Доручити начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Нідзію М.А. та запропонувати начальнику головного управління МНС України в Миколаївській області Поступальському М.І.:

6.1. В термін до 1 січня 2009 року з залученням зацікавлених служб розробити (внести зміни) та затвердити у встановленому порядку посадові інструкції працівників, що мають входити до складу оперативної групи;

6.2. У ході командно-штабних навчань з членами оперативної групи організовувати практичне уточнення документації з питань реагування на прогнозовані надзвичайні ситуації, а також документації взаємодії та взаємоінформування з відповідними підприємствами, установами та організаціями;

6.3. В термін до 1 січня 2009 року укомплектувати оперативну групу необхідною оперативно-технічною документацією, нормативно-правовими актами та довідковими матеріалами, забезпечити внесення відповідних змін в алгоритми дій на випадок загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;

6.4. У випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації забезпечити штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та оперативну групу необхідною кількістю транспортних засобів, у тому числі для збору відповідальних працівників у неробочий (нічний) час;

6.5. З метою оперативного доведення інформації до членів оперативної групи, постійно мати відомості про місцезнаходження відповідних осіб та забезпечити можливість своєчасного доведення до них термінової інформації.


7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Бракован Н.В.


Голова облдержадміністрації О.М. Гаркуша


Затверджено

розпорядженням голови

облдержадміністрації

від 16.12.08 № 523-р


ПОЛОЖЕННЯ

про оперативну групу з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня


1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції та організацію діяльності оперативної групи з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня (далі - оперативна група).

1.2. Оперативна група є робочим органом штабу з ліквідації надзвичайної ситуації і підпорядковується безпосередньо уповноваженому керівнику з ліквідації надзвичайної ситуації.

1.3. У своїй діяльності оперативна група керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, наказами МНС України та цим Положенням.

1.4. До складу оперативної групи входять:

робоча група з оцінки обстановки і підготовки пропозицій до рішення начальника цивільного захисту області;

робоча група з підготовки проекту доповіді начальника цивільного захисту Миколаївської області до Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, міжвідомчого оперативного штабу, що працює в МНС України;

робоча група з питань керування силами реагування;

робоча група з питань матеріального забезпечення;

робоча група з питань забезпечення роботи засобів зв'язку і комунікацій.

1.5. Діяльність оперативної групи поширюється на всю територію Миколаївської області.

1.6. Нормативи оповіщення та збору членів оперативної групи:

- у робочий час - 30 хв.;

- у неробочий час - 1 год. 30 хв.

Оповіщення та збір членів оперативної групи здійснюється оперативно-диспетчерською службою головного управління МНС України в Миколаївській області і оперативно-черговою зміною управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.


^ 2. Основні завдання оперативної групи

2.1. Основним завданням оперативної групи є безпосередня організація і координація аварійно-рятувальних робіт з ліквідації надзвичайної ситуації.


2.2. Оперативна група відповідно до покладених на неї завдань:


2

2.2.1. У повсякденному режимі:

- вивчає потенційно небезпечні об'єкти, об'єкти підвищеної небезпеки, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки області і районів можливого стихійного лиха;

- вивчає документацію з планування організації оперативного реагування на надзвичайні ситуації;

- розробляє, уточнює та коригує штатну оперативно-технічну документацію;

- проводить практичне уточнення методом командно-штабних тренувань документації з питань реагування на прогнозовані надзвичайні ситуації, а також документації щодо взаємодії та взаємоінформування з відповідними підприємствами, установами та організаціями;

- забезпечує безперебійну роботу засобів зв’язку, оргтехніки, програмного та іншого обладнання для здійснення функцій за призначенням;


2.2.2. При введенні режиму підвищеної готовності:

- приводить у повну готовність системи зв’язку та обміну інформацією;

- здійснює висування (у разі потреби) в зону можливого виникнення надзвичайної ситуації та зосереджує зусилля на вивченні обстановки, виявленні причин її погіршення, готує оперативну інформацію про стан справ у сфері відповідальності та подає пропозиції начальнику цивільного захисту області щодо нормалізації обстановки і залучення сил та засобів;

- здійснює прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації, її масштабів та наслідків (обсягів можливих втрат та збитків), проводить розрахунок часу виникнення надзвичайної ситуації;

- вживає заходів щодо захисту населення, території і навколишнього природного середовища та забезпечення сталого функціонування об’єктів економіки;

- приводить у готовність до дій, а у разі потреби здійснює висування сил і засобів до ймовірної зони надзвичайної ситуації, організовує їхнє всебічне забезпечення;

- здійснює уточнення плану реагування на надзвичайну ситуацію з урахуванням реальної обстановки;


2.2.3. При введенні режиму надзвичайної ситуації:

- визначає зону ураження надзвичайної ситуації, кількість і місця перебування в ній людей, організовує їх рятування та надання медичної допомоги;

- збирає дані про обстановку в зоні надзвичайної ситуації, аналізує та узагальнює їх;

- визначає головний напрям ліквідації надзвичайної ситуації, приймає рішення щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення і території від її наслідків, забезпечення життєдіяльності постраждалого населення;

- розробляє оперативні плани ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків, зосереджує в районі надзвичайної ситуації необхідні сили і технічні засоби та своєчасно вводить їх у дію;


3

- визначає кількість і склад аварійно-рятувальних формувань, необхідних для ліквідації надзвичайної ситуації, порядок і терміни їх залучення згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації і порядками взаємодії;

- організовує взаємодію аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених до ліквідації надзвичайної ситуації, з метою ефективного використання їх потенціалу;

- здійснює керівництво роботами з ліквідації надзвичайної ситуації;

- веде облік робіт, що були проведені аварійно-рятувальними службами та формуваннями під час ліквідації надзвичайної ситуації;

- здійснює інформування населення про наслідки та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні надзвичайної ситуації;

- веде оперативно-технічну документацію та складає звіт для подання голові облдержадміністрації.


______________________________________________


Затверджено

розпорядженням голови

облдержадміністрації

від 16.12.08 № 523-р


ПЕРЕЛІК

посадових осіб, що входять до складу оперативної групи з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня

^ Начальник оперативної групи - начальник головного управління МНС України в Миколаївській області.

Дублер - перший заступник начальника головного управління МНС України в Миколаївській області.


^ Заступник начальника оперативної групи - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

Дублер - начальник відділу оперативного планування та реагування на надзвичайні ситуації управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.


^ Помічники начальника оперативної групи з оцінки обстановки і підготовки пропозицій до рішення начальника цивільного захисту області:

- заступник начальника управління цивільного захисту - начальник відділу планування заходів цивільного захисту, оперативної підготовки та антитерористичної діяльності управління цивільного захисту головного управління МНС України в Миколаївській області;

дублер - провідний фахівець відділу планування заходів цивільного захисту, оперативної підготовки та антитерористичної діяльності управління цивільного захисту головного управління МНС України в Миколаївській області;

- начальник відділу оперативного планування та реагування на надзвичайні ситуації управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;

дублер - головний спеціаліст сектора підготовки населення та розгляду звернень громадян відділу оперативного планування та реагування на надзвичайні ситуації управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.


2

Помічники начальника оперативної групи з підготовки проекту доповіді начальника цивільного захисту Миколаївської області до Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, міжвідомчого оперативного штабу, що працює в МНС України:

- начальник управління цивільного захисту головного управління МНС України в Миколаївській області;

дублер - головний фахівець відділу планування заходів цивільного захисту, оперативної підготовки та антитерористичної діяльності управління цивільного захисту головного управління МНС України в Миколаївській області;

- помічник начальника головного управління МНС України в Миколаївській області з питань взаємодії із засобами масової інформації;

дублер - начальник сектору взаємодії з органами державної влади головного управління МНС України в Миколаївській області;

- завідувач сектора забезпечення роботи комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;

дублер - головний спеціаліст сектора забезпечення роботи комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.


^ Помічники начальника оперативної групи з керування силами реагування:

- заступник начальника головного управління МНС України в Миколаївській області з питань реагування на надзвичайні ситуації, застосування сил та цивільного захисту;

дублер - начальник управління сил цивільного захисту головного управління МНС України в Миколаївській області;

- заступник начальника управління сил цивільного захисту - начальник відділу організації служби, реагування на надзвичайні ситуації та підготовки пожежно-рятувальних сил управління сил цивільного захисту головного управління МНС України в Миколаївській області;

дублер - начальник відділу координації дій та застосування аварійно-рятувальних формувань цивільного захисту управління сил цивільного захисту головного управління МНС України в Миколаївській області;

- начальник оперативно-координаційного центру головного управління МНС України в Миколаївській області;

дублер - заступник начальника оперативно-координаційного центру - начальник оперативного відділу оперативно-координаційного центру головного управління МНС України в Миколаївській області;

- начальник відділу захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;

дублер - завідувач сектора евакуаційних заходів та матеріального резерву відділу захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій управління з

3

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.


^ Помічник начальника оперативної групи з питань матеріального забезпечення - начальник управління матеріально-технічного забезпечення головного управління МНС України в Миколаївській області.

Дублер - заступник начальника управління матеріально-технічного забезпечення головного управління МНС України в Миколаївській області.


^ Помічники начальника оперативної групи з забезпечення роботи засобів зв'язку і комунікацій:

- начальник центру телекомунікаційних систем та інформаційних технологій головного управління МНС України в Миколаївській області;

дублер - заступник начальника центру - начальник пересувного польового вузла зв’язку центру телекомунікаційних систем та інформаційних технологій головного управління МНС України в Миколаївській області;

- начальник відділу оповіщення, зв’язку та інформування населення управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації;

дублер - головний спеціаліст відділу оповіщення, зв’язку та інформування населення управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.


______________________________________________
еще рефераты
Еще работы по разное