Реферат: Ефективність процесу підвищення професійної майстерності педагогічних працівників потребує підведення наукової бази до її організації


Відділ освіти Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області


РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ


Системний підхід до організації методичної роботи


Ефективність процесу підвищення професійної майстерності педагогічних працівників потребує підведення наукової бази до її організації. Оскільки науково-методична робота є складним і цілісним утворенням, то науковою основою до її організації і здійснення має бути системний підхід.

У Положенні про районний методичний кабінет чітко зазначено, що «…діяльність методичного кабінету будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій, на принципах системного підходу до навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу…».

Системний підхід до організації методичної роботи з учителями передбачає удосконалення всіх елементів системи: завдань, змісту, форм, методів і умов. Отже, методична робота – система, спрямована на формування розвивального професійного середовища вчителя.

Взявши на озброєння всі ці завдання, районне методичне об’єднання вчителів математики продовжують працювати над вирішенням проблеми «Сучасний урок. Який він? Проблеми. Пошук. Досвід».

Пріоритетні напрямки роботи МО вчителів математики


Якість знань, умінь та навичок учнів

Навчально-виховна робота вчителя на уроці


Сформованість в учнів умінь і навичок

Забезпечення чіткого виділення та пояснення основних понять, теорем, формул, передбачених програмоюРобота вчителя з розвитку логічного мислення учнів на уроках: розв’язування задач з аналізом, спеціальний підбір запитань, задач, вправ, виявлення раціональних шляхів розв’язку


Використання елементів лекційно-практичної форми навчання математикиВироблення в учнів прийомів усної лічби та навичок математичних обчислень

Вміння учнів

Дотримуватись культури математичного мовлення і письма, геометричних малюнків
Самостійно розв’язувати більш складні задачі, використовуючи вже засвоєні елементи розв’язуванняВикористовувати математичні навички під час розв’язування задач і вправ з фізики, хімії, біологіїРозуміння практичного значення математичних знань у повсякденному житті


Навчально-виховна робота вчителя в позакласний час


Залучення учнів до конкурсів «Кенгуру»

Математичні тижні, конкурси, клуби


Підготовка до олімпіад

Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителю у процесі розвитку його майстерності. Планування методичної роботи будуємо на підставі діагностики: аналізу даних РІЦ (Районного інформаційного центру) про професійну компетентність педагогів, їх потреб та пропозицій.
^ РАЙОННИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР


Інформаційне забезпечення

Р І Ц

Планування

Аналітичний центр, РМК, керівники центрів, РМО

Бібліотекар методист

Забезпечення

Блок 3


Випуск інформаційних бюлетнів

Методичні бюлетні «Інноваційні технології»

Сторінка в районній газеті

Блок 1

Керівники методичних центрів

Діагностика

Аналіз

Структура

Випуск методичних рекомендацій

Блок 2

Робота з керівниками шкіл

Зав.РМК

Виконання нормативних документів

Навчання керівників шкіл

Рада РМК

Блок 4

Якість викладання, рівень навченості учнів

Методисти, керівники РМО, завучі

Зрізи знань;

Олімпіади;

ДПА;

ЗНО;

МАН.

Блок 6

Атестація педагогічних кадрів

Творчі звіти

Вивчення системи роботи вчителів

Випуск інформаційного бюлетеня «Я атестуюсь»

Методист, керівники ЗОШ, ШМО,РМО

Блок 5

Блок 7

Впровадження новітніх технологій і ППД

Семінари

Конференції

Картотека ППД

Методичні бюлетні

Декади ППД

Масові заходи з учителями, учнями

Оргкомітет

Конкурси

Фестивалі

Свято Знань

Інтелектуальний марафонДля ефективної роботи МО в районі ми створили методичні центри на базі Щербанівської ЗОШ (керівник Саморига В.Г.), Олександрівської ЗОШ (керівник Біляєва Л.П.), Мартинівської ЗОШ (керівник Замула Н.В.). Діяльність цих центрів спрямована на:

особистісну орієнтацію змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів;

співпрацю і співтворчість учителя та учнів на уроках;

стимулювання розвитку і саморозвитку учнів;

впровадження інформаційних технологій для удосконалення сучасного уроку.

На засіданнях кафедр методичних центрів проводяться активні форми роботи:

«Проблемний стіл» - організація творчого діалогу, обмін думками з питань удосконалення сучасного уроку;

«Педагогічний консиліум» - розв’язання складних проблем;

«Методичний ринг» - змагання різних методичних ідей щодо впровадження ППД, засідання проходить не за сценарієм, а панує жива думка, пропозиції, заперечення.

Засідання МО проходять і на базі дочірніх шкіл. Так, на базі Білоусівської ЗОШ пройшло засідання з проблеми «Організація позакласної роботи з математики та робота з обдарованими учнями». У ході засідання відбулися: круглий стіл «Розвиток природничо-математичної освіти в межах закладу»; екскурсія-виставка «Вернісаж методичних ідей», методичний альманах «Ми робимо так». Альманах складався із сторінок:

Презентація дослідницької роботи учнів шкіл району.

Інформаційний проект «Живі прототипи – ключ до нової техніки».

Реаліті-шоу «Вулицями Екперимент-Sitу».

Фінансово-економічний інститут молодих сімей.

Фізико-математичний тренінг 7-8 кл. «Фізичні приставки», «Чотирикутники».

Всі методичні осередки працюють під девізом: «Вивчаємо. Шукаємо. Апробуємо. Ділимось досвідом».

Діяльність МО багатопланова: проведення семінарів, дискусій, «ділових ігор», різних типів уроків, обговорення сучасних новітніх методик, технологій.

Щороку районна картотека передового педагогічного досвіду поповнюється новими ідеями і ППД.

На початку кожного навчального року, в серпні, школи отримують «Інформаційний бюлетень» (для керівників шкіл, ШМО і вчителів), в яких розміщено:

Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами природничо-математичного циклу за навчальний рік і завдання на наступний навчальний рік.

Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предметів.

Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предметів в загальноосвітніх школах району.

План роботи районного методичного об’єднання вчителів математики, фізики, інформатики, географії на навчальний рік.

План роботи міжшкільних методичних центрів вчителів природничо-математичного циклу на навчальний рік.

Учасники І-ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінаціях природничо-математичного циклу.

Наказ відділу освіти про проведення Форуму юних географів «Подорож материками Планети – Земля» серед учнів 6-11 класів.

Положення про проведення свята знань юних географів.

Дидактичні та психологічні основи сучасного уроку (молодим вчителям).


Започатковано випуск Методичних вісників «Інформатематик», «Радикал» з метою розповсюдження ППД.

Важливим етапом у змісті діяльності МО надаємо позакласній роботі, яка збагачує школярів новими цікавими фактами, поняттями, посилює їх інтерес до математики. Провели форум юних математиків «Математика в сузір’ї наук».

Отже, методична робота – система, спрямована на формування розвивального професійного середовища вчителя. Л.О.Яланська, методист РМК
еще рефераты
Еще работы по разное