Реферат: Стер-клас «Організація науково-методичної роботи у формі динамічних творчих груп в процесі проектної діяльності педколективу»


Зміст


Вступ………………………………………………………………………………2


Творчі групи як форма організації

науково-методичної роботи з педкадрами………………………………………3


Структура науково-методичної роботи

у формі динамічних творчих груп………………………………………………7


Технологія організації науково-методичної роботи у

формі динамічних творчих груп…………………………………………………8


Проектна діяльність динамічних творчих груп…………………………………12


Майстер-клас «Організація науково-методичної роботи

у формі динамічних творчих груп в процесі

проектної діяльності педколективу»……………………………………………24.


Висновок або

Критерії оцінки кінцевих результатів роботи динамічних творчих груп…………………………………………………………………………………27


Вступ


Відомо, що методична робота - це основний вид підвищення професійного рівня педагогів, який являє собою сукупність заходів, що проводять адміністрація школи, вчителі та вихователі з метою оволодіння методами та прийомами навчально-виховної роботи, творчого використання їх на уроках і в позурочний час, пошук нових, найбільш раціональних і ефективних форм і методів організації, проведення і забезпечення навчально-виховного процесу.

Мета методичної роботи в школі - надання дієвої допомоги вчителям і класним керівникам в організації навчання і виховання учнів, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду, підвищення теоретичного рівня і педагогічної кваліфікації вчителів та адміністрації школи, що в кінцевому результаті має привести до підвищення якості освітніх послуг, які забезпечує школа.

Системний підхід до підвищення педагогічної майстерності вчителів у школі має на увазі вдосконалення всіх елементів методичної роботи: і задач, і змісту, і організаційних форм.

Методична робота на сучасному рівні має чіткі орієнтири:

тісний зв'язок між цілями, задачами і заходами (мета - завдання - дія - вирішення проблеми);

комплексний підхід до вирішення завдань;

орієнтування не на процес, а на кінцевий результат;

наявність чіткого уявлення про бажані результати;

прагнення вирішити поставлені задачі з мінімальною витратою часу та ресурсів.

Всім вище зазначеним критеріям відповідає особлива форма організації науково-методичної роботи - творчі групи та об’єднання вчителів. Будь-які за формою та змістом діяльності (стабільні чи динамічні; ініціативні чи елективні; мікрогрупи; рівневі чи компенсаторні) - всі вони виконують два головних завдання : 1) підвищують рівень професійної майстерності вчителів у спосіб, який задовольняє потреби конкретних педагогів та

2) вирішують управлінсько-методичні проблеми навчально-виховного процесу у школі.

Така форма методичної роботи повністю відповідає найважливішим принципам професійної взаємодії вчителів, а саме:

Науковість методичної роботи.

Зв'язок з життям, актуальність.

системність методичної роботи.

Комплексний характер методичної роботи.

Систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість.

Творчий характер методичної роботи, максимальна активізація вчителів.

Конкретність методичної роботи.

Спрямованість на виділення головного у підвищення професійного рівня вчителів (адресність методичної роботи).

Єдність теорії і практики.

Оперативність. гнучкість. мобільність.

колективний характер методичної роботи при розумному поєднанні загальношкільних, групових, індивідуальних, формальних і неформальних , обов’язкових і добровільних форм методичної роботи і самоосвітньої діяльності вчителів.

Бажаєте мати високоефективну науково-методичну роботу з педкадрами - спробуйте організувати її у формі динамічних творчих груп та об’єднань вчителів.


^ Творчі групи як форма організації науково-методичної роботи з педкадрами


Творча група - це організований на громадських засадах невеликий колектив працівників освіти, які поглиблено вивчають запропоновану педагогічною наукою проблему, сутність і технологію того чи іншого досвіду відповідно до умов даного навчального закладу, конкретну проблему навчально-виховного процесу, а також забезпечують творче застосування результатів своєї роботи для підвищення якості освітніх послуг, які надає школа.

Творчі групи - альтернатива до традиційної форми , коли вся методична робота здійснюється через діяльність методичних об’єднань. Мова йде про опанування загально дидактичних розробок досвіду вчителів-новаторів, відкриті уроки, методичні бюлетені, проведення методичних заходів. Між методичними об’єднаннями відносини здійснюються у формі методичного змагання.
еще рефераты
Еще работы по разное