Реферат: Удк 004. 032. 26 Комбінація методів нейронних мереж та експертного оцінювання з метою покращення якості прогнозу


УДК 004.032.26

КОМБІНАЦІЯ МЕТОДІВ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ТА ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГНОЗУ

К.О. Біляєва

Херсонський національний технічний університет


Вступ. Прогнозування – це можливість визначення напрямку розвитку проекту, його основних параметрів та ситуації навколо досліджуваного об’єкту взагалі. Іншими слова прогноз визначає, які події можуть відбутися з певною ймовірністю. При чому ймовірність прогнозу тим вище, чим вдаліше підібраний метод прогнозування під конкретну задачу.

^ Мета. Показати можливість комбінації методів прогнозування з метою поліпшення якості прогнозу.

Основна частина. Зупинимося на двох класах методів прогнозування з різних груп, а саме: метод, що оснований на нейронних мережах та експертні системи оцінювання.

Кожен з класу методів нейронних мереж має свою нюанси роботи, навчання, побудови, проте вони містять ряд спільних ознак. Так, до переваг нейронних мереж можна віднести їх здатність аналізувати велику кількість даних, що пов’язані складними внутрішніми взаємозв’язками, встановлення впливів цих зв’язків у майбутньому на хід ситуації. До недоліків віднесемо необхідну наявність певної тенденції у періоді, що вивчається, та періоді прогнозуванні, а також неможливість аналізу алгоритму прогнозування, так як нейронні мережі є моделями типу «чорного ящика».

Метод експертного прогнозування доволі складний і найчастіше не врахування всіх деталей при його організації може призвести до невдалої спроби оцінки ситуації. До переваг цього методу безумовно можна віднести можливість прогнозування за умов нестачі даних, а до недоліків суб’єктивність отриманого результату.

Висновок. При комбінації методів експертного оцінювання та нейронних мереж при прогнозуванні ми зможемо мінімізувати їх недоліки: знизити суб’єктивність оцінювання, підняти інформативність наданого результату, що суттєво підвищить якість прогнозу.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Авдулов П.В., Гойзман Э.И. и др. Экономико- математические методы и для руководителя. - М.: Экономика, 1998. – 236 с.

2. Саймон Хайкин Нейронные сети: полный курс. — М.: «Вильямс», 2006. — 1104 c.
еще рефераты
Еще работы по разное