Реферат: Головне управління статистики у Черкаській області вул. О. Дашковича, 39, мДержавний комітет статистики України

Головне управління статистики у Черкаській області


Статистичний бюлетень

Праця

в економіці Черкаської області

за січень-березень 2011 року


Черкаси


Головне управління статистики у Черкаській області


вул. О. Дашковича, 39, м.Черкаси, 18016, Україна

тел. (факс) (0472) 36-06-47

електронна пошта: gustat@ck.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.ck.ukrstat.gov.ua


Відповідальна за випуск Харченко Т.В.

Вих. №11/2-06/4685 від 17.05.11


При підготовці бюлетеня використано інформацію державної статистичної звітності за формою №1 – ПВ “Звіт з праці” (квартальна) за січень-березень 2011 року та ф.№ 2-ПН «Звіт про працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби зайнятості України» за січень-березень 2011р., надану Черкаським обласним центром зайнятості,

Дані за формою №1 – ПВ “Звіт з праці” наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.


Умовні позначення


Тире (–)

– явищ не було;

нуль (0; 0,0)

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть

бути виражені використаними у таблиці розрядами;

символ (х)

– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має

сенсу;

«з них»

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми;


Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації.
© Головне управління статистики у Черкаській області, 2011

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

Середня кількість найманих працівників

за видами економічної діяльності

за січень-березень 2011 року

Середньооблікова

кількість штатних

працівників

Кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні), осіб

Середня

кількість працівників

у еквіваленті повної

зайнятості

усього,

осіб

у % до січня-березня 2010р.

працювали

за цивільно-правовими договорами

зовнішні

суміс-ники

усього,

осіб

у % до

середньо-

облікової

кількості

штатних

працівників

Усього

264597

101,3

3623

6069

252238

95,3

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

33125

97,1

680

528

31162

94,1

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

2137

84,9

1222145

100,4

Рибальство, рибництво

426

88,4

10

19

398

93,4

Промисловість

60058

100,6

967

1057

55216

91,9

Будівництво

6507

113,0

102

202

5400

83,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

18651

106,2

280

614

17412

93,4

Діяльність готелів

та ресторанів

1276

96,9

22

23

1121

87,9

Діяльність транспорту

та зв’язку

20896

98,0

134

245

18852

90,2

діяльність транспорту

15058

97,7

74

139

13750

91,3

діяльність пошти та зв’язку

5838

98,6

60

106

5102

87,4

Фінансова діяльність

4856

96,8

196

21

4595

94,6

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

9313

110,9

310

316

8955

96,2

з них дослідження і розробки

796

80,6

71

47

831

104,4

Державне управління

17527

88,6

310

91

17045

97,2

Освіта

46714

106,3

207

1839

46935

100,5

Охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

35063

104,3

154

547

35173

100,3

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

8048

104,0

129

567

7829

97,3

з них діяльність у сфері

культури та спорту,

відпочинку та розваг

4451

106,8

74

506

4412

99,1


Середньооблікова кількість штатних працівників

по містах та районах

за січень-березень 2011 року

Усього

осіб

структура

по регіону,

у %

^ Черкаська область

264597

100,0

м.Черкаси

86923

32,9

м.Ватутіне

2828

1,1

м.Канів

6931

2,6

м.Золотоноша

6935

2,6

м.Сміла

19066

7,2

м.Умань

17376

6,6

райониГородищенський

5802

2,2

Драбівський

4610

1,7

Жашківський

7310

2,8

Звенигородський

7225

2,7

Золотоніський

7983

3,0

Кам’янський

4787

1,8

Канівський

5412

2,0

Катеринопільський

3781

1,4

Корсунь-

Шевченківський

7256

2,7

Лисянський

4318

1,6

Маньківський

4010

1,5

Монастирищенський

5295

2,0

Смілянський

3471

1,3

Тальнівcький

6436

2,4

Уманський

5778

2,2

Христинівський

8201

3,1

Черкаський

11276

4,3

Чорнобаївський

10840

4,1

Чигиринський

4224

1,6

Шполянський

6523

2,5


Середня кількість найманих працівників

за видами промислової діяльності

за січень-березень 2011 року

Середньооблікова

кількість штатних

працівників

Кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні), осіб

Середня

кількість працівників

у еквіваленті повної

зайнятості

усього,

осіб

у % до січня-березня 2010р.

працювали

за цивільно-правовими договорами

зовнішні

суміс-ники

усього,

осіб

у % до

середньо-

облікової

кількості

штатних

працівників

Промисловість

60058

100,6

967

1057

55216

91,9

Добувна промисловість

1247

96,4

39

34

1214

97,4

Добування паливно-енер-

гетичних корисних копалин

42

19,4

6

3

50

119,0

з нього добування вугілля, лігніту і торфу

42

54,5

6

3

50

119,0

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

1205

112,0

33

31

1164

96,6

Переробна промисловість

46515

101,2

685

886

41801

89,9

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

18452

105,3

445

418

16787

91,0

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

2750

77,2

5

57

2533

92,1

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

341

х

9

2

311

91,2

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

528

145,110

472

89,4

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

1076

93,4

3

47

996

92,6

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

хімічне виробництво

6652

103,6

74

94

6387

96,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

448

110,915

383

85,5

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

1382

87,6

2

16

1148

83,1

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

1102

66,9

10

37

948

86,0

виробництво машин та устатковання

4151

105,2

54

76

3631

87,5

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

4175

100,8

38

54

3615

86,6

виробництво транспортних засобів та устатковання

2735

106,6

4

29

2298

84,0

інші галузі промисловості

2723

103,2

41

31

2292

84,2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

12296

98,5

243

137

12201

99,2


^ Рух кадрів за видами економічної діяльності

за січень-березень 2011 року

Прийнято, осіб

Вибуло

У % до середньооблікової кількості штатних працівників

усього

з них на новостворені робочі місця

осіб

з них зміни в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення чисельності або штату працівників)

прийнято

вибуло

Усього

18755

743

18959

1608

7,1

7,2

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

4683

368

4792

155

14,1

14,5

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

218

1

200

40

10,2

9,4

Рибальство, рибництво

678215,7

19,2

Промисловість

4649

109

4865

420

7,7

8,1

Будівництво

424

27

6386,5

9,8

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1548

110

2169

231

8,3

11,6

Діяльність готелів та ресторанів

91

48

112

61

7,1

8,8

Діяльність транспорту та зв’язку

763

29

1126

41

3,7

5,4

діяльність транспорту

544

22

829

3

3,6

5,5

діяльність пошти та зв’язку

219

7

297

38

3,8

5,1

Фінансова діяльність

447

11

552

307

9,2

11,4

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

694

14

949

75

7,5

10,2

з них дослідження і розробки

71

1

60

29

8,9

7,5

Державне управління

678

14

910

82

3,9

5,2

Освіта

1243

6

972

68

2,7

2,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2812

1

980

13

8,0

2,8

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури

та спорту

438

5

612

115

5,4

7,6

з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

207

1

401

103

4,7

9,0

^ Рух кадрів по містах та районах

за січень-березень 2011 року

Прийнято, осіб

Вибуло, осіб

У % до середньооблікової кількості штатних працівників

прийнято

вибуло

^ Черкаська область

18755

18959

7,1

7,2

м.Черкаси

4874

5822

5,6

6,7

м.Ватутіне

345

123

12,2

4,3

м.Канів

747

597

10,8

8,6

м.Золотоноша

204

368

2,9

5,3

м.Сміла

1213

990

6,4

5,2

м.Умань

909

1071

5,2

6,2

райони

Городищенський

368

314

6,3

5,4

Драбівський

473

261

10,3

5,7

Жашківський

689

627

9,4

8,6

Звенигородський

331

438

4,6

6,1

Золотоніський

534

537

6,7

6,7

Кам’янський

367

393

7,7

8,2

Канівський

603

1622

11,1

30,0

Катеринопільський

169

324

4,5

8,6

Корсунь-Шевченківський

603

530

8,3

7,3

Лисянський

482

206

11,2

4,8

Маньківський

247

251

6,2

6,3

Монастирищенський

824

445

15,6

8,4

Смілянський

464

287

13,4

8,3

Тальнівcький

427

436

6,6

6,8

Уманський

863

532

14,9

9,2

Христинівський

403

448

4,9

5,5

Черкаський

774

1008

6,9

8,9

Чорнобаївський

1021

576

9,4

5,3

Чигиринський

352

287

8,3

6,8

Шполянський

469

466

7,2

7,1


^ Рух кадрів за видами промислової діяльності

за січень-березень 2011 року

Прийнято, осіб

Вибуло, осіб

У % до середньооблікової кількості штатних працівників

прийнято

вибуло

Промисловість

4649

4865

7,7

8,1

Добувна промисловість

100

55

8,0

4,4

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

8

3

19,0

7,1

з нього добування вугілля, лігніту і торфу

8

3

19,0

7,1

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

92

52

7,6

4,3

Переробна промисловість

4302

4472

9,2

9,6

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2313

2614

12,5

14,2

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

189

163

6,9

5,9

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

50

27

14,7

7,9

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

53

20

10,0

3,8

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

36

37

3,3

3,4

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

хімічне виробництво

206

201

3,1

3,0

виробництво гумових та пластмасових виробів

13

23

2,9

5,1

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

426

510

30,8

36,9

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

75

72

6,8

6,5

виробництво машин та устатковання

153

228

3,7

5,5

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

138

136

3,3

3,3

виробництво транспортних засобів та устатковання

253

155

9,3

5,7

інші галузі промисловості

397

286

14,6

10,5

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

247

338

2,0

2,7


^ Вивільнення працівників за видами економічної діяльності

у січні-березні 2011 році


Вивільнено з підприємств, установ, організацій,

осіб

У %

до

січня–березня 2010р.

жінки до загальної кількості вивільнених

Усього

603

99,8

53,4

Сiльське господарство,

мисливство та лісове господарство

44

68,8

29,5

Промисловість

223

86,1

46,6

добувна промисловість

3

4,5переробна промисловість

217

117,3

47,9

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

3

42,9Будівництво

1

10,0

100,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

3

5,6

66,7

Діяльність готелів та ресторанів

2

50,0Діяльність транспорту та зв’язку

48

126,3

64,6

Фінансова діяльність

27

69,2

88,9

Операції з нерухомим

майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

67

167,5

74,6

Державне управління

126

177,5

48,4

Освiта

9

128,6

44,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

26

260,0

100,0

Інші види економічної діяльності

27

675,0

22,2^ Вивільнення працівників по містах та районах

у січні–березні 2011 року


Вивільнено з підприємств, установ, організацій – усього,

осіб

У %

до

січня–березня 2010р.

жінки до загальної кількості вивільнених

^ Черкаська область

603

99,8

53,4

м. Черкаси

209

71,3

49,8

м. Ватутіне

108

5400,0

40,7

м. Канів1

10

83,3

70,0

м. Золотоноша1

18

257,1

16,7

м. Сміла1

33

300,0

48,5

м. Умань

6

7,2

16,7

райони

 Городищенський

8

800,0

75,0

Драбівський

3

х

33,3

Жашківський

5

166,7

100,0

Звенигородський

10

500,0

80,0

Кам’янський

8

200,0

75,0

Катеринопільський

1

3,0Корсунь-Шевченківський

2

100,0

50,0

Лисянський

8

х

100,0

Маньківський

2

40,0

100,0

Монастирищенський

2

14,3

100,0

Тальнівський

25

50,0

^ Структура фонду робочого часу працівників
за видами економічної діяльності

за січень-березень 2011 року

Фонд робочого часу,

тис. людино- годин

У тому числі, %

від-пра-цьова-но

невідпрацьовано

усього

з нього за причинами

відпустки

тимча-сова непра-цездат-ність

переве-дення

на неповний робочий день (тиждень)

щорічні (основні

та додат-кові)

без збере-ження зарплати (на період припинення робіт)

Усього

121898,2

89,3

10,7

4,4

0,7

2,5

1,9

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

15503,4

87,2

12,8

7,9

0,2

2,0

1,7

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1028,6

83,7

16,3

10,9

0,3

3,5

0,2

Рибальство, рибництво

200,0

86,1

13,9

8,71,0

3,1

Промисловість

28716,1

85,5

14,5

4,9

1,3

2,9

3,4

Будівництво

3098,1

75,8

24,2

6,1

5,5

1,8

8,5

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

8716,1

89,8

10,2

3,5

0,1

1,9

3,9

Діяльність готелів та ресторанів

588,7

88,9

11,1

3,5

2,4

1,2

3,6

Діяльність транспорту та зв’язку

9781,6

85,9

14,1

5,6

0,9

3,1

1,3

діяльність транспорту

7256,9

84,2

15,8

6,2

1,2

3,3

1,8

діяльність пошти та зв’язку

2524,7

90,8

9,2

4,12,3

0,1

Фінансова діяльність

2196,2

93,3

6,7

3,52,3

0,7

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4434,9

87,5

12,5

3,8

1,5

2,3

3,8

з них дослідження і розробки

371,8

88,4

11,6

6,62,6

1,5

Державне управління

8383,5

92,4

7,6

3,93,1

0,2

Освіта

19016,6

95,5

4,5

1,2

0,1

2,2

–0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

16667,5

92,9

7,1

3,7

0,2

2,3

0,1

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури

та спорту

3567,2

92,8

7,2

3,5

0,3

1,8

0,8

з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

1890,7

94,6

5,4

2,2

1,8

0,3

0,3
^ Структура фонду робочого часу працівників
за видами промислової діяльності

за січень-березень 2011 року

Фонд робочого часу,

тис. людино- годин

У тому числі, %

від-пра-цьова-но

невідпрацьовано

усього

з нього за причинами

відпустки

тимча-сова непра-цездат-ність

переве-дення

на неповний робочий день (тиждень)

щорічні (основні

та додат-кові)

без збере-ження зарплати (на період припинення робіт)

Промисловість

28716,1

85,5

14,5

4,9

1,3

2,9

3,4

Добувна промисловість

606,6

86,0

14,1

6,4

4,5

2,3

0,6

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

20,5

98,9

1,1

1,1з нього добування вугілля, лігніту і торфу

20,5

98,9

1,1

1,1Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

586,1

85,5

14,5

6,6

4,7

2,3

0,6

Переробна промисловість

22136,3

83,6

16,4

5,2

1,6

3,0

4,4

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

8665,5

85,5

14,5

5,0

1,0

3,1

3,9

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

1347,6

85,6

14,4

4,0

1,5

3,4

4,5

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

164,0

87,5

12,5

2,9

5,7

1,7

0,5

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

246,3

91,0

9,0

2,1

2,9

0,6

2,7

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

514,2

88,7

11,3

4,01,9

3,5

виробництво коксу, продуктів нафтопереробленняхімічне виробництво

3237,1

88,6

11,4

5,7

0,1

3,0

1,4

виробництво гумових та пластмасових виробів

217,6

82,0

18,0

2,3

7,7

0,5

4,1

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

630,6

82,7

17,3

5,5

3,2

1,7

5,2

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

522,3

82,0

18,0

3,4

6,6

1,7

5,8

виробництво машин та устатковання

1998,2

80,4

19,6

5,3

4,0

3,0

6,5

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

2016,5

79,6

20,4

5,3

0,7

3,2

8,6

виробництво транспортних засобів та устатковання

1298,5

68,6

31,4

8,1

0,7

3,5

2,4

інші галузі промисловості

1277,9

79,1

20,9

5,6

3,5

3,2

8,2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

5973,1

92,8

7,2

3,82,8^ Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної

неповної зайнятості за видами економічної діяльності

за січень-березень 2011 року

Знаходились

у відпустках без збереження

заробітної плати

(на період припинення робіт)

Переведені

з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)

осіб

у % до середньо- облікової кількості штатних працівників

осіб

у % до середньо- облікової кількості штатних працівників

Усього

7217

2,7

19161

7,2

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

238

0,7

2047

6,2

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

18

0,8

15

0,7

Рибальство, рибництво

48

11,3

Промисловість

3673

6,1

8580

14,3

Будівництво

1445

22,2

2863

44,0

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

175

0,9

2492

13,4

Діяльність готелів та ресторанів

188

14,7

209

16,4

Діяльність транспорту та зв’язку

288

1,4

919

4,4

діяльність транспорту

288

1,9

906

6,0

діяльність пошти та зв’язку

13

0,2

Фінансова діяльність

3

0,1

74

1,5

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

377

4,0

1468

15,8

з них дослідження і розробки

99

12,4

Державне управління

18

0,1

112

0,6

Освіта

472

1,0

64

0,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

182

0,5

52

0,1

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури

та спорту

140

1,7

218

2,7

з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

44

1,0

28

0,6^ Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної

неповної зайнятості містах та районах

за січень-березень 2011 року

Знаходились

у відпустках без збереження

заробітної плати

(на період припинення робіт)

Переведені

з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)

осіб

у % до середньо- облікової кількості штатних працівників

осіб

у % до середньо- облікової кількості штатних працівників
^ Черкаська область

7217

2,7

19161

7,2

м.Черкаси

1887

2,2

5987

6,9

м.Ватутіне

76

2,7

337

11,9

м.Канів

175

2,5

318

4,6

м.Золотоноша

88

1,3

966

13,9

м.Сміла

1238

6,5

2836

14,9

м.Умань

1370

7,9

945

5,4

райони

Городищенський

386

6,7

Драбівський

6

0,1

654

14,2

Жашківський

11

0,2

252

3,4

Звенигородський

650

9,0

387

5,4

Золотоніський

47

0,6

560

7,0

Кам’янський

367

7,7

605

12,6

Канівський

16

0,3

Катеринопільський

31

0,8

40

1,1

Корсунь-Шевченківський

70

1,0

179

2,5

Лисянський

50

1,2

2

0,0

Маньківський

26

0,6

210

5,2

Монастирищенський

337

6,4

457

8,6

Смілянський

108

3,1

237

6,8

Тальнівcький

37

0,6

244

3,8

Уманський

234

4,0

289

5,0

Христинівський

37

0,5

178

2,2

Черкаський

28

0,2

633

5,6

Чорнобаївський

44

0,4

1398

12,9

Чигиринський

98

2,3

238

5,6

Шполянський

202

3,1

807

12,4


^ Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної

неповної зайнятості за видами промислової діяльності

за січень-березень 2011 року

Знаходились у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення робіт)

Переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)

осіб

у % до середньо- облікової кількості штатних працівників

осіб

у % до середньо- облікової кількості штатних працівників

Промисловість

3673

6,1

8580

14,3

Добувна промисловість

168

13,5

91

7,3

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

з нього добування кам’яного вугілля, лігніту і торфу

добування корисних копалин,

крім паливно-енергетичних

168

13,9

91

7,6

Переробна промисловість

3457

7,4

8489

18,3

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

426

2,3

3632

19,7

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів із хутра

205

7,5

562

20,4

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

34

10,0

25

7,3

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

56

10,6

60

11,4

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

114

10,6

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

хімічне виробництво

11

0,2

169

2,5

виробництво гумових та пластмасових виробів

214

47,8

80

17,9

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

138

10,0

322

23,3

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

250

22,7

325

29,5

виробництво машин та устатковання

1333

32,1

994

23,9

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

211

5,1

1392

33,3

виробництво транспортних засобів та устатковання

107

3,9

236

8,6

інші галузі промисловості

472

17,3

578

21,2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

48

0,4


Cтан укладання колективних договорів

за видами економічної діяльності

на 31 березня 2011 року

Кількість укладених та зареєстрованих колективних договорів, одиниць

Кількість працівників, охоплених колективними договорами


осіб

у % до облікової кількості штатних працівників

Усього

3413

226298

82,8

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

334

27396

79,6

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

12

2255

100,0

Рибальство, рибництво

17

395

88,0

Промисловість

360

53219

86,0

Будівництво

103

4432

69,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

242

9687

51,4

Діяльність готелів

та ресторанів

23

763

59,0

Діяльність транспорту

та зв’язку

106

18297

85,4

діяльність транспорту

90

13250

86,7

діяльність пошти та зв’язку

16

5047

82,3

Фінансова діяльність

55

2300

42,8

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

136

6737

72,8

з них дослідження і розробки

19

817

100,0

Державне управління

767

15781

85,7

Освіта

720

44503

91,5

Охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

218

33633

91,9

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури

та спорту

320

6900

84,7

з них діяльність у сфері

культури та спорту,

відпочинку та розваг

233

3903

86,3


Cтан укладання колективних договорів

за видами промислової діяльності

на 31 березня 2011 року

Кількість укладених та зареєстрованих колективних договорів, одиниць

Кількість працівників, охоплених колективними договорами


осіб

у % до облікової кількості штатних працівників

Промисловість

360

53219

86,0

Добувна промисловість

9

1178

90,8

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

1

53

100,0

з нього добування вугілля, лігніту і торфу

1

53

100,0

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

8

1125

90,4

Переробна промисловість

277

40007

83,2

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

92

16275

85,0

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

22

2116

72,4

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

4

179

48,4

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

17

367

68,0

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

13

707

63,1

виробництво коксу, продуктів нафтопереробленняхімічне виробництво

12

6185

90,5

виробництво гумових та пластмасових виробів

2

196

43,4

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

35

926

67,6

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

12

911

80,5

виробництво машин та устатковання

23

3464

82,3

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

16

4028

94,8

виробництво транспортних засобів та устатковання

8

2712

94,2

інші галузі промисловості

21

1941

67,2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

74

12034

96,6

Середньомісячна заробітна плата працівників

за видами економічної діяльності

за січень-березень 2011 року


Нараховано штатному працівнику в середньому

за місяць

за оплачену годину

грн.

у % до

грн.

у % до січня-березня

2010р.

січня-березня 2010р.

середнього

рівня

по

економіці

Усього

1914

118,8

100,0

13,24

117,2

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

1647

128,9

86,1

11,11

126,5

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

еще рефераты
Еще работы по разное