Реферат: А. В. Толбатов (Сумський державний університет)


СМКЭС-2004
УДК 621.391.7

МЕТОД ЗАХИСТУ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ СЗК


А.В. Толбатов (Сумський державний університет)

Т.Л. Щербак (Національний авіаційний університет)


Для захисту інформації використовуються різні методи і ця науково-технічна проблематика на сьогодні є актуальною і важливою для народного господарства України. В даній доповіді пропонується використання для захисту цифрової інформації незначних об’ємів, що характерно для управляючих сигналів енергетичних комплексів, методу на основі числової системи залишкових класів (СЗК). Останнім часом метод СЗК на ряду з його застосуванням для обчислювальних задач у засобах обчислювальної техніки пропонується і для інших галузей науки, техніки, а саме для задач кодування, передачі та відновлення цифрової інформації. Про це свідчить зростаюча кількість публікацій як у нашій країні, так і за кордоном. Основна ідея СЗК полягає в тому, що всі задані цілі числа відображаються множиною невід’ємних лишків від ділення заданого числа на інші цілі числа (модулі системи), які утворюють групу взаємно простих чисел. Ця група чисел дістала назву основи СЗК. Множина лишків по кожному модулю утворює кільце цілих чисел по певному модулю. Найбільш суттєвими властивостями СЗК є:

відсутність зв’язків між сусідніми розрядами;

можливість організації виявлення та виправлення похибок при передачі та арифметичній обробці числових даних.

В доповіді наведені результати розв’язання наступної конкретної задачі.

Задано:

числова інформація, що підлягає кодуванню та подальшій передачі по каналам зв’язку, представлена цілим додатнім числом , де - границя робочого діапазону подання цілих чисел;

ключ, який є системою модулів, за допомогою якої інформація кодується в СЗК;

закодована інформація передається через лінію зв’язку за допомогою фазової маніпуляції гармонічного коливання , , де і відповідно амплітуда і частота сигналу, інтервал часу передачі інформації.

Потрібно:

сформувати інформаційне повідомлення і забезпечити відновлення при умові, що отримувачу повідомлення відомі:

а) ключ, з відповідною системою модулів СЗК;

б) сигнал .

Розв’язок цієї задачі отриманий з використанням методики, запропонованої українськими вченими В.П. Бабаком і Ю.В. Куцом. Наведений також конкретний приклад передачі числових даних з діапазону . Так для передачі числа 29652 достатньо передати послідовність чисел 12, 9, 25. Передане число відновлюється за алгоритмом

. Обґрунтовані також інші числові дані згідно вказаної методики.

еще рефераты
Еще работы по разное