Реферат: Картка експертної оцінки наукових та науково-технічних проектів за Державною цільовою науково-технічною програмою


Додаток 4

до розпорядження Президії

НАН України

від “___”____2010 р. № ____


Картка експертної оцінки

наукових та науково-технічних проектів
за Державною цільовою науково-технічною програмою

"Нанотехнології та наноматеріали"

на 2010-2014 роки


Реєстраційний номер проекту

_________________


Увага! Позначка + або × у комірці □ означає «ТАК»
(На кожне питання – лише один варіант відповіді)
^ Параметри оцінювання

Бали

1.

Відповідність проекту умовам конкурсу1.

Відповідає умовам конкурсу

□ 30
2.

Частково відповідає умовам конкурсу

□ 10
3.

Не відповідає умовам конкурсу

□ 0

2.

Відповідність проекту заходу Програми1.

Відповідає заходу Програми

□ 20
2.

Не відповідає заходу Програми

□ 0

3.

Важливість тематики проекту1.

Тематика важлива

□ 20
2.

Тематика не важлива

□ 5

4.

Чіткість визначення цілей і завдань проекту1.

Чітко визначені цілі і завдання проекту

□ 20
2.

Не чітко визначені цілі і завдання проекту

□ 10

5.

Новизна проекту1.

Проект ґрунтується на нових ідеях автора

□ 30
2.

Проект ґрунтується на ідеях, що належать іншим авторам

□ 20
3.

Проект ґрунтується на застарілих ідеях

□ 10
4.

Неможливо зробити висновок щодо новизни

□ 0

6.

Оцінка методів і підходів1.

Створення нових методів

□ 30
2.

Удосконалення відомих методів

□ 20
3.

Застарілі методи та підходи

□ 5
4.

Помилкові методи та підходи

□ 0
5.

Неможливо оцінити методи та підходи

□ 0

7.

Науково-технічний рівень проекту1.

Відповідає світовому рівню

□ 30
2.

На рівні кращих вітчизняних проектів

□ 20
3.

Науково-технічний рівень проекту низький

□ 0

8.

Рівень кваліфікації колективу виконавців1.

Колектив складається з фахівців, що мають значний досвід роботи

□ 20
2.

Колектив складається з фахівців, що мають певний досвід роботи

□ 10
3.

Сумнів щодо рівня кваліфікації виконавців

□ 0

9.

Оцінка календарного плану1.

Календарний план складений детально і відповідає меті проекту

□ 30
2.

Календарний план недостатньо відображає процес виконання робіт

□ 10
3.

Календарний план оцінити неможливо

□ 0

10.

Оптимальність кошторису проекту1.

Запитувані кошти відповідають дійсності

□ 20
2.

Запитувані кошти занижено

□ 10
3.

Запитувані кошти завищено

□ 0
^ Сума балів за параметрами оцінюванняРекомендації щодо фінансування проекту1.

Проект можна рекомендувати до фінансування в першу чергу


□+
2.

Проект можна рекомендувати до фінансування в другу чергу

□+
3.

Проект не рекомендується до фінансування

□-


Коментарі, зауваження, побажання експерта


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Підпис експерта ______________ «__» __________ 2010 року


Головний учений секретар

Національної академії наук України

академік НАН України А.Г.Загородній
еще рефераты
Еще работы по разное