Реферат: Кривоозерська районна державна адміністраціяУКРАЇНА

КРИВООЗЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.02.08 смт Криве Озеро №__81-р_


Про забезпечення оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Кривоозерському районі


Відповідно до статей 2, 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 1 серпня 2002 р. №683/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” та постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. №3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”, від 29 серпня 2002 року №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади” та від 11 лютого 2004 року №150 «Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами місцевої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», наказу Держкомзв’язку України та Держкомтелерадіо України від 25 листопада 2002 року №327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», наказу Держкомзв’язку України від 15 серпня 2003 року №149 «Про затвердження Переліку і Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», для розміщення на офіційному веб-сайті Миколаївської облдержадміністрації та надання інформації до Офіційного Інтернет-представництва Президента України та до Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, розпорядження голови облдержадміністрації від 6 лютого 2008 року №52-р «Про забезпечення оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Миколаївській області» :


1.Доручити керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити надання до сектору контролю апарату райдержадміністрації (Гулько) такої інформації в нижчезазначені терміни:


1.1. Відділу організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Щурок):


1.1.1. Одноразово ( в термін 15 днів з дати видання розпорядження) та у разі зміни відомостей ( в термін 5 робочих днів після змін):


1.1.1.1. Найменування органу;


1.1.1.2. Основні функції та нормативно-правові засади діяльності;

1.1.1.3. Структура та керівництво райдержадміністрації;


1.1.1.4. Місцезнаходження райдержадміністрації та підпорядкованих їй управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (поштові та електронні адреси, номери телефонів, факсів);


1.1.1.5. Основні завдання структурних підрозділів райдержадміністрації, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти підрозділів, графіки особистого прийому їх керівників;


1.1.1.6. Розпорядок роботи керівництва і працівників райдержадміністрації;


1.1.1.7. Перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих установ, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території району із зазначенням поштових та електронних адрес, номерів телефонів, розпорядку роботи;


1.1.1.8. Перелік державних інформаційних ресурсів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації (веб-сайти, бази даних, системи електронного документообігу, спеціалізовані програмні продукти та ін.);


1.1.1.9. Загальні відомості щодо сучасної території та історії району.


1.1.2. Щокварталу до 5 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, - відомості про наявні вакансії.


1.1.3. Щомісяця до 28 числа план заходів, що проводяться райдержадміністрацією на наступний місяць.


1.2. Загальному відділу апарату райдержадміністрації (Калінчук):


1.2.1. Щомісяця до 5 числа, наступного за звітним, - нормативно – правові акти та їх перелік з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;


1.2.2. Щокварталу до 1 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, - узагальнені відомості про звернення (запити) громадян щодо надання відкритої інформації (статистичних та архівних довідок, роз’яснень, нормативно – правових документів та інших матеріалів, що не містять інформації з обмеженим доступом, за формою, наведеною у додатку 1);


1.3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Карчевська) щокварталу до 15 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом:


1.3.1. Відомості про виконання районного бюджету;


1.3.2. Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі діючі тарифи та пільги окремим групам платників, про розрахунки юридичних і фізичних осіб з районним бюджетом;


1.4. Управлінню економіки райдержадміністрації (Глюта) такої інформації в нижчезазначені терміни:


1.4.1. Одноразово ( в термін 15 днів з дати видання розпорядження) та у разі зміни інформації ( в термін 5 робочих днів після змін) – загальні відомості про регуляторну діяльність райдержадміністрації ;


1.4.2. У термін не пізніше 3-х робочих днів з дати опублікування в засобах масової інформації повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;


1.4.3. Щороку до 1 грудня – плани підготовки райдержадміністрацією регуляторних актів та зміни до них, а також звіти про відстеження результативності прийнятих райдержадміністрацією регуляторних актів;


1.4.4. Щокварталу наростаючим підсумком до 15 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, - відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти ;


1.4.5. Щокварталу до 15 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, - показники розрахунків за енергоносії;


1.4.6. Одноразово ( в термін 15 днів з дати видання розпорядження) та у разі зміни інформації ( в термін 5 робочих днів після змін) – порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для реєстрації та отримання відповідної ліцензії (розрахункові рахунки для внесення платежів, розмір цих платежів тощо) згідно з додатком 2;


1.4.7. Щокварталу до 15 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом – відомості про цільові програми у підпорядкованій сфері;


1.5. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації (Булавко):


1.5.1. Щомісяця до 5 числа – копії опублікованих у районній газеті «Кривоозерщина» тематичних статей, виступів, коментарів та інших публікацій з питань, що стосуються діяльності управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації ;


1.5.2. Щоденно експрес-інформацію про основні події в районі.


1.6. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Рольян):


1.6.1. Одноразово ( в термін 15 днів з дати видання розпорядження) та у разі зміни інформації ( в термін 5 робочих днів після змін) – порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для реєстрації та отримання відповідної ліцензії (розрахункові рахунки для внесення платежів, розмір цих платежів тощо) згідно з додатком 2;


1.6.2. Щокварталу наростаючим підсумком до 15 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, - показники виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;


1.6.3. Щокварталу наростаючим підсумком до 15 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, - відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі діючі тарифи та пільги окремим групам платників, про розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;


1.6.4. Одноразово ( в термін 15 днів з дати видання розпорядження) та у разі зміни інформації ( в термін 5 робочих днів після змін), - перелік установ і закладів соціальної сфери із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи;


1.6.5. Одноразово ( в термін 15 днів з дати видання розпорядження) та у разі зміни інформації ( в термін 5 робочих днів після змін), - інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції управління, з посиланням на інші інтернет-ресурси регіону


1.7. Відділу архітектури, містобудування, житлово – комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації (Підвисоцький):


1.7.1. Щокварталу наростаючим підсумком до 15 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, - відомості про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії;


1.7.2. Щокварталу наростаючим підсумком до 15 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, - показники розрахунків за енергоносії; відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації;


2. Запропонувати селищному та сільським головам надавати до райдержадміністрації іншу інформацію, не зазначену у пункті 1 цього розпорядження, але яку керівники зазначених органів вважають за доцільне оприлюднити у мережі Інтернет. Таку інформацію надавати на ім’я заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату для прийняття рішення щодо можливості подальшого оприлюднення у мережі Інтернет.


3.Інформацію надавати в електронному вигляді, а копію – на паперових носіях за підписом керівника структурного підрозділу та з визначенням виконавця. Відповідальність за нерозповсюдження інформації з обмеженим доступом несуть керівники структурних підрозділів .


4. Сектору контролю апарату райдержадміністрації (Гулько) забезпечити узагальнення та своєчасність надання інформації до відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації щомісяця до 10 числа та щокварталу до 5 та 20 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом.


5. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 27.09.04 р. №586-р «Про забезпечення оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Кривоозерському районі»


6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Голова райдержадміністрації М.І.Савчук


Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від _25.02.08__ № _81-р_


Перелік

відомостей про звернення (запити) громадян щодо надання відкритої інформації та про проведення прес-конференцій, у тому числі через мережу Інтернет

по Кривоозерському району за ____________


№№ п/п

Найменування показника

Кількість

Тематична спрямованість

1

2

3

4

1

Звернення громадян щодо надання відкритої інформації, які задовольнили2

Відмова у наданні громадянам інформації3

Стягнення плати за надання громадянам інформації4

Проведення прес-конференцій, усього


У тому числі з використанням мережі Інтернет5

Оприлюднення відповідей на запитання громадян у засобах масової інформації___________________

еще рефераты
Еще работы по разное