Реферат: Державне космічне агенство україни державне підприємство ”центр стандартизації ракетно – космічної техніки”
ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНСТВО УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

”ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ РАКЕТНО – КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ”


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ


4-2011


Інформаційний покажчик нормативних документів із стандартизації космічної техніки розробляється на виконання Законів України „Про космічну діяльність”, „Про стандартизацію”, „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”, а також „Положения о согласовании работ по стандартизации и сертификации ракетно-космической техники между Российским авиационно-космическим агентством и Национальным космическим агентством Украины, взаимном признании нормативных документов по стандартизации, введении в действие совместно разработанных нормативных документов по стандартизации и взаимном обеспечении нормативными документами по стандартизации”.
^ Інформаційний покажчик розроблено з метою забезпечення підприємств космічної галузі інформацією про:
- нормативні документи Державного космічного агентства України, яким надано чинності;

- нормативні документи Державного космічного агентства України, які розробляються;

- зміни, які розробляються до нормативних документів Державного космічного агентства України.

На прохання підприємств галузі у покажчику додатково надано інформацію щодо національних та міждержавних нормативних документів, яким надано чинності у Україні, а також які скасовано у Україні наказами Держспоживстандарту України (розділи 4, 5 покажчика). Частина з наведених національних та міждержавних стандартів не використовується під час здійснення космічної діяльності, але може використовуватися підприємствами під час створення конверсійної продукції. Звертаємо увагу користувачів на те, що інформація щодо національних та міждержавних нормативних документів та змін до них є довідковою. У разі виявлення розбіжностей слід звертатися до відповідних наказів або інформаційних покажчиків Держспоживстандарту України.

Нормативні документи у розділах покажчика згруповано за категоріями у порядку зростання їхніх реєстраційних номерів.

Інформацію у розділах 4, 5 інформаційного покажчика надано мовою оригіналу нормативних документів.


УВАГА!

Доводимо до відома суб’єктів космічної діяльності, які розробляють нормативні документи Державного космічного агентства України, що згідно з роз’ясненнями Головного інституту Держспоживстандарту України назвах основоположних (організаційно - методичних і загально-технічних) нормативних документів замість слова “Порядок” потрібно застосовувати слово “Правила”.


Пропозиції щодо складу інформаційного покажчика, його змісту та замовлення на одержання покажчика направляти за адресою:

49008, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 3, державне підприємство “Центр стандартизації ракетно-космічної техніки” (ЦС РКТ),

телефон: 8-(056)-792-27-38,

факс: 8-(056)-770-01-25,

E-mail: info@yuzhnoye.com.

Відповідальний виконавець Мірошниченко Н.І.

ЗМІСТ1

Нормативні документи Державного космічного агентства України, яким надано чинності……………………………………….…………


5

2

Нормативні документи Державного космічного агентства України, які розробляються…………………………………………….…………

12
2.1 Нормативні документи Державного космічного агентства України, яким надано позначення ……………………………………

12
2.2 Нормативні документи Державного космічного агентства України, які пройшли експертизу в ЦС РКТ………………………....

17

3

Зміни, які розробляються до нормативних документів Державного космічного агентства України …………………….…………………

18
3.1 Зміни до нормативних документів Державного космічного агентства України, яким надано чинності …………………………..

18
3.2 Зміни до нормативних документів Державного космічного агентства України, які пройшли експертизу в ЦС РКТ ……………

19

4

Національні нормативні документи, якім надано чинності в Україні……………………………………………………………………

20

5

Міждержавні та національні нормативні документи, які скасовано в Україні……………………...……………………………………………

63


^ 1 Нормативні документи Державного космічного агентства України,

яким надано чинності


Позначення

документа

^ Назва документа

Дата

надання

чинності

Номер

наказу

ДКАУ

Стандарт

СОУ НКАУ 0001-2003

Система стандартизації Національного космічного агентства України. Основні положення

15.12.2003

272

від 11.12.2003

Стандарт

СОУ НКАУ 0002-2003

Система стандартизації Національного космічного агентства України. Правила розроблення нормативних документів

15.12.2003

272

від 11.12.2003

Стандарт

СОУ НКАУ 0003-2003

Система стандартизації Національного космічного агентства України. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

15.12.2003

272

від 11.12.2003

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0004:2005

Система стандартизації Національного космічного агентства України. Правила ведення реєстру нормативних документів

01.05.2005

48

від 22.02.2005

Стандарт

СОУ НКАУ 0005:2005

Система стандартизації Національного космічного агентства України. Правила розроблення та внесення змін до нормативних документів

01.05.2005

48

від 22.02.2005

Стандарт

СОУ НКАУ 0006:2007

Галузева система управління якістю. Порядок надання документації літер “О”, “О1”, “А”

01.09.2007

169

від

05.06.2007

Стандарт

СОУ НКАУ 0007:2007

Галузева система управління якістю. Порядок проведення експериментального відпрацювання

01.09.2007

169

від

05.06.2007

Стандарт

СОУ НКАУ 0008:2007

Галузева система управління якістю. Порядок проведення робіт з обліку, дослідження та аналізу причин дефектів та відмов продукції у виробництві

01.09.2007

169

від

05.06.2007

Стандарт

СОУ НКАУ 0009:2007

Галузева система управління якістю. Порядок проведення доопрацювання дослідних зразків продукції якістю

01.09.2007

 169

від

05.06.2007

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0010:2007

Галузева система управління якістю. Правила розроблення, погодження і затвердження комплексної програми експериментального відпрацювання

01.01.2008

302

від

16.10.2007

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0011:2007

Галузева система управління якістю. Правила розроблення, погодження і затвердження програми забезпечення надійності

01.01.2008

302

від

16.10.2007

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0012:2006

Галузева система управління якістю. Вимоги до якості програмного забезпечення програмно-технічних комплексів критичного призначення

01.09.2006

169

від

15.06.2006

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0013:2007

Галузева система управління якістю. Порядок оформлення дозволу на відхил від документації

01.09.2007

169

від

05.06.2007

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0014:2007

Галузева система управління якістю. Порядок випуску звіту про виконання технічного завдання

01.09.2007

169

від

05.06.2007

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0015:2007

Галузева система управління якістю. Порядок випуску програм та звітів з експериментального відпрацювання

01.09.2007

169

від

05.06.2007

Стандарт

СОУ НКАУ 0016:2005

Галузева система управління якістю. Основні положення

16.05.2005

52

від 25.02.2005

Стандарт

СОУ ДКА 0017:2011

Галузева система управління якістю.

Правила проведення аудитів систем управління якістю підприємств

01.03.2012

355

від

30.11.2011

Стандарт

СОУ НКАУ 0018:2007

Галузева система управління якістю. Управління документацією. Основні положення

01.10.2007

242

від

17.08.2007

Стандарт

СОУ НКАУ 0019:2007

Галузева система управління якістю.

Правила побудови та вимоги до оформлення формулярів, паспортів і етикеток на готову продукцію

01.01.2008

302

від

16.10.2007

Стандарт

СОУ НКАУ 0020:2005

Галузева система управління якістю. Порядок пред’явлення та задоволення рекламацій продукції

16.05.2005

52

від 25.02.2005

Стандарт

СОУ НКАУ 0021:2005

Галузева система управління якістю. Закупівля. Організація та порядок проведення

16.05.2005

52

від 25.02.2005

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0022:2005

Галузева система управління якістю. Програма якості. Порядок розроблення, погодження і затвердження

16.05.2005

52

від 25.02.2005

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0023:2007

Галузева система управління якістю. Методичні вказівки щодо розроблення настанови з якості

01.09.2007

169

від

05.06.2007

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0025:2007

Галузева система управління якістю. Порядок інформаційного забезпечення функціонування галузевої системи управління якістю та систем управління якістю підприємств галузі

01.10.2007

242

від

17.08.2007

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0026:2007

Галузева система управління якістю. Порядок збирання, систематизації та аналізу даних з якості продукції та робіт

01.09.2007

169

від

05.06.2007

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0027:2007

Галузева система управління якістю. Управління документацією. Правила внесення змін у технічну документацію

01.10.2007

242

від

17.08.2007

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0028:2006

Галузева система управління якістю. Типова методика оцінки систем управління якістю підприємств при сертифікації

01.09.2006

169

від

15.06.2006

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0031:2007

Галузева система управління якістю. Методи оцінки показників якості програмного забезпечення програмно-технічних комплексів критичного призначення

01.01.2008

302

від

16.10.2007

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0034:2010

Галузева система управління якістю. Метрологічне забезпечення розроблення, виробництва та випробувань продукції. Правила проведення метрологічної експертизи документації

01.04.10

23

від 08.02.2010

Стандарт

СОУ ДКА 0035:2011

Галузева система управління якістю. Авторський нагляд на етапі дослідного та серійного виробництва продукції. Правила проведення

01.03.2012

355

від

30.11.2011

Стандарт

СОУ ДКА 0036:2011

Галузева система управління якістю. Авторський нагляд у процесі експлуатування продукції. Правила проведення

01.03.2012

355

від

30.11.2011

Настанова

СОУ-Н ДКА 0037:2011

Галузева система управління якістю. Технічний нагляд та технічне обслуговування продукції. Правила проведення

01.03.2012

355

від

30.11.2011

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0040:2009

Галузева система управління якістю. Правила вибору та застосування технологічних процесів

30.06.09

187

від

01.09.09

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0047:2009

Галузева система управління якістю. Порядок збирання даних з якості електрорадіовиробів

01.09.2009

187

від

30.06.2009

Стандарт

СОУ НКАУ 0048:2006

Апаратура та прилади космічної техніки. Монтаж електричний імпортованих корпусних інтегрованих мікросхем та мікроблоків на друковані плати. Загальні технічні вимоги

01.11.2006

265

від

05.10.2006

Стандарт

СОУ НКАУ 0049:2006

Апаратура та прилади космічної техніки. Мікрозбірки товстоплівкові. Загальні вимоги до технологічних процесів виготовлення

01.11.2006

265

від

05.10.2006

Стандарт

СОУ НКАУ 0051:2006

Апаратура та прилади космічної техніки. Плати друковані. Загальні вимоги до технологічних процесів виготовлення

01.11.2006

265

від

05.10.2006

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0052:2009

Галузева система управління якістю. Правила вибору та застосування електрорадіовиробів

01.09.2009

187

від

30.06.2009

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0053:2009

Електрорадіовироби. Порядок розроблення переліку комплектувальних електрорадіовиробів, які застосовані в космічній техніці

01.09.2009

187

від

30.06.2009

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0058:2009

Галузева система управління якістю. Вимоги до функціональної безпеки програмного забезпечення програмно-технічних комплексів критичного призначення

01.09.2009

187

від

30.06.2009

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0060:2010

Галузева система управління якістю. Гарантоздатність програмно-технічних комплексів критичного призначення

01.04.10

23

від 08.02.2010

Стандарт

СОУ ДКА 0063:2011

Галузева система управління якістю. Правила пред’явлення та приймання готової продукції

01.03.2012

355

від

30.11.2011

Стандарт

СОУ ДКА 0064:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Вхідний контроль продукції. Правила проведення

01.03.2012

355

від

30.11.2011^ 2 Нормативні документи Державного космічного агентства України,

які розробляються


2.1 Нормативні документи Національного космічного агентства України,

яким надано позначення

Позначення

документа

^ Назва

документа

Організація-розробник,

відповідальний

виконавець,

№ телефону

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0029:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Порядок оформлення, укладання та періодичного аналізу контрактів

)

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0032:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Програма підготовки експериментального відпрацювання. Порядок розроблення, погодження та затвердження

ПАТ

“Хартрон”,

Бутенко Ігор Іванович,

(057)315-20-53

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0038:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Аналіз видів, наслідків і критичності відмов

)

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0039:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Забезпечення надійності та безпеки. Загальні положення

ДП “КБ

“Південне”,

Єрес Леонід

Олексійович,

(056)792-51-27

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0041:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Правила вибору та використання матеріалів

ДП НДТІП;

Пащенко Світлана Миколаївна,

(057)733-11-80

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0042:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Правила вибору електрорадіовиробів. Основні положення

ДП НДТІП;

Пащенко Світлана Миколаївна,

(057)733-11-80

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0043:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Стабільність технологічних процесів виготовлення. Правила забезпечення та оцінки

ДП НДТІП,

Пащенко Світлана Миколаївна,

(057)733-11-80

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0044:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Атестація технологічних процесів виготовлення

ПАТ «УкрНДІТМ»,

Абуєва Олена Володимирівна

(056)373-28-27

Стандарт

СОУ НКАУ 0045:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Словник. Терміни та визначення

ПАТ “Хартрон”,

Бутенко Ігор Іванович,

(057)315-20-53

Стандарт

СОУ НКАУ 0050:ХХХХ

Апаратура та прилади космічної техніки. Контроль вхідний та діагностичний електрорадіо-виробів. Загальні технічні вимоги та порядок проведення

ДП НДТІП,

Пащенко Світлана Миколаївна,

(057)733-11-80

Стандарт

СОУ НКАУ 0054:ХХХХ

Космічна техніка. Ракети-носії. Загальні технічні вимоги

ІТМ НАНУ і ДКАУ,

Тимошенко Валерій

Іванович,

(056)372-06-41

Стандарт

СОУ НКАУ 0055:ХХХХ

Космічна техніка. Параметри космічного простору. Загальні положення

ІТМ НАНУ і ДКАУ,

Лазученков Миколай Михайлович,

(056)372-06-41

Стандарт

СОУ НКАУ 0056:ХХХХ

Космічна техніка. Правила підготовки та видачі висновку про готовність до льотних випробувань

ІТМ НАНУ і ДКАУ,

Тимошенко Валерій

Іванович,

(056)372-06-41

Стандарт

СОУ НКАУ 0057:ХХХХ

Космічна техніка. Терміни та визначення основних понять

ІТМ НАНУ і ДКАУ,

Федякіна Натал’я Миколаївна,

(056)47-24-38

Стандарт

СОУ НКАУ 0059:ХХХХ

Матеріали. Правила погодження застосування у виробах космічної техніки

ДП НДТІП,

Пащенко Світлана Миколаївна,

(057)733-11-80

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0061:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення програмно-технічних комплексів критичного призначення

ХГП

“СертЦентр АСУ”,

Алексєєв Юрій Гаврилович,

(057)760-38-61

Стандарт

СОУ-Н НКАУ 0062:ХХХХ

Матеріали космічної техніки. Номенклатура марок, дозволених до застосування у виробах приладобудування

ДП НДТІП,

Пащенко Світлана Миколаївна,

(057) 733-11-80

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0065:ХХХХ

Українська система сертифікації космічної техніки. Методика проведення аналізу виду, наслідків та критичності можливих відмов і складання переліку критичних елементів в системі забезпечення надійності виробів космічної техніки

ДП «ДНІЦСКТ»,

Партола

Володимир

Іванович,

(057)733-20-91

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0066:ХХХХ

Українська система сертифікації космічної техніки. Правила сертифікації радіоелектронної апаратури для ракет-носіїв і космічних апаратів

ДП «ДНІЦСКТ»,

Партола

Володимир

Іванович,

(057)733-20-91

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0067:ХХХХ

Українська система сертифікації космічної техніки. Правила сертифікації ракет-носіїв

ДП «ДНІЦСКТ»,

Партола

Володимир

Іванович,

(057)733-20-91

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0068:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Методи неруйнівного контролю. Загальні положення

ПАТ ”УкрНДІТМ”,

Абуєва Олена Володимирівна(056)373-28-27

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0070:ХХХХ

Українська система сертифікації космічної техніки. Правила сертифікації наземного комплексу управління орбітальними засобами

ДП «ДНІЦСКТ»,

Партола

Володимир

Іванович,

(057)733-20-91

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0071:ХХХХ

Українська система сертифікації космічної техніки. Правила сертифікації космічних апаратів

ДП «ДНІЦСКТ»,

Партола

Володимир

Іванович,

(057)733-20-91

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0072:ХХХХ

Українська система сертифікації космічної техніки. Правила сертифікації контрольно-вимірювальної апаратури для ракет-носіїв і космічних апаратів

ДП «ДНІЦСКТ»,

Партола

Володимир

Іванович,

(057)733-20-91

СОУ-Н НКАУ 0073:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Правила погодження технічної документації з представництвом генерального замовника – Національного космічного агентства України

ПАТ “Хартрон”, Бутенко Ігор Іванович, (057)315-20-53

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0074:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Правила розроблення технологічного паспорта продукції


ПАТ “Хартрон”, Бутенко Ігор Іванович, (057)315-20-53

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0075:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Правила розроблення та оформлення технологічних процесів

ДП НДТІП,

Пащенко Світлана Миколаївна,

(057)733-11-80

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0076:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Метрологічне забезпечення розроблення, виробництва та випробувань продукції.

Порядок обліку засобів вимірювальної техніки, методик виконання вимірювань та випробувального обладнання

ДП “КБ

“Південне”,

Єрес Леонід

Олексійович,

(056)792-51-27

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0077:ХХХХ

Українська система сертифікації космічної техніки. Правила сертифікації наземного технологічного обладнання для технічних та стартових комплексів

ДП «ДНІЦСКТ»,

Партола

Володимир

Іванович,

(057)733-20-91

Настанова

СОУ-Н ДКАУ 0078:ХХХХ

Галузева система управління якістю.

Верифікація програмного забезпечення програмно-технічних комплексів критичного призначення

ПАТ “Хартрон”, Бутенко

Ігор Іванович, (057)315-20-53

Настанова

СОУ-Н ДКАУ 0079:ХХХХ

Українська система сертифікації космічної техніки. Правила сертифікації наземних приймальних станцій даних дистанційного зондування землі

ДП «ДНІЦСКТ»,

Партола

Володимир

Іванович,

(057)733-20-91

Настанова

СОУ-Н ДКАУ 0080:ХХХХ

Правила підготовки та проведення наукового космічного експерименту

ЦС РКТ,

Юркевіч

Лідія Андріївна

(056)792-27-38

________________________

) Організація-розробник документа та співвиконавці визначаються додатково у процесі укладання з ДКА України контрактів або додаткових угод до них.

2.2 Нормативні документи Державного космічного агентства України,

які пройшли експертизу у ЦС РКТПозначення

документа

^ Назва

документа

Організація-розробник,

відповідальний

виконавець,

№ телефону

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0024:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Порядок проведення аудитів систем управління якістю підприємств-співвиконавців головними підприємствами-розробниками та головними підприємствами-виробниками

ДП “КБ,

“Південне”

Єрес Леонід

Олексійович,

(056)792-51-27

Настанова

СОУ-Н ДКА 0030:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Правила обліку, зберігання та обігу правдників, дублікатів і робочих копій документації

ПАТ

“Хартрон”,

Бутенко Ігор Іванович,

(057)315-20-53

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0033:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Метрологічне забезпечення розроблення, виробництва та випробувань продукції. Основні положення

ДП “КБ,

“Південне”

Єрес Леонід

Олексійович,

(056)792-51-27

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0069:ХХХХ

Галузева система управління якістю. Метрологічне забезпечення розроблення, виробництва та випробувань продукції. Порядок розроблення та атестації методик виконання вимірювань

ДП “КБ

“Південне”,

Єрес Леонід

Олексійович,

(056)792-51-27^ 3 Зміни, які розробляються до нормативних документів Державного космічного агентства України


3.1 Зміни до нормативних документів Державного космічного агентства України, яким надано чинності


Позначення

документа

^ Назва

документа

Номер

зміни

Дата

надання

чинності

Номер

наказу

ДКАУ

Стандарт

СОУ НКАУ 0016:2005

Галузева система управління якістю. Основні положення

0016-1

10.01.2012

355

від

30.11.2011

Стандарт

СОУ НКАУ 0020:2005

Галузева система управління якістю.

Порядок пред’явлення та задоволення рекламацій продукції

0020-1

10.01.2012

355

від

30.11.2011

Стандарт

СОУ НКАУ 0021:2005

Галузева система управління якістю. Закупівля. Організація та порядок проведення

0021-1

10.01.2012

355

від

30.11.2011

Стандарт

СОУ НКАУ 0022:2005

Галузева система управління якістю. Програма якості. Порядок розроблення, погодження і затвердження

0022-1

10.01.2012

355

від

30.11.2011

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0023:2007

Галузева система управління якістю. Методичні вказівки щодо розроблення настанови з якості

0023-1

10.01.2012

355

від

30.11.20113.2 Зміни до нормативних документів Державного космічного агентства України, які пройшли експертизу в ЦС РКТПозначення

документа

^ Назва

документа

Номер

зміни

Організація-розробник,

відповідальний

виконавець,

№ телефону

Настанова

СОУ-Н НКАУ 0028:2006

Галузева система управління якістю. Типова методика оцінки систем управління якістю підприємств при сертифікації

0028-1

ДП «ДНІЦСКТ»,

Партола

Володимир

Іванович,

(057)733-20-91


4 Національні нормативні документи, якім надано чинності

в Україні


^ Номер документа

Назва документа

Дата надання

чинності

Номер

наказу Держспожив-стандарту

ДСТУ 2587:2010

Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування

– На заміну ДСТУ 2587–94

01.04.2011

590

від

27.12.2010

ДСТУ 6026:2008/

ГОСТ 26877-2008

Металопродукція. Методи вимірювання відхилів форми

- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 26877-91 та із зміною позначення ДСТУ 6026:2008 на

ДСТУ 6026:2008/ГОСТ 26877-2008)

01.01.2010

376

від

15.10.2009

ДСТУ 7076:2009

Стрічки липкі електроізоляційні. Технічні умови на стрічки з полівінілхлоридної плівки з адгезивним шаром

(ІЕС 60454-3-1:2002, MOD)

– Вперше

01.07.2011

375

від

15.10.2009

ДСТУ 7077:2009

Стрічки липкі електроізоляційні. Методи випробування

(ІЕС 60454-2:2007, MOD)

– Вперше

01.07.2011

375

від

15.10.2009

ДСТУ 7078:2009

Стрічки липкі електроізоляційні. Загальні технічні умови

(ІЕС 60454-1:1992, MOD)

– Вперше

01.07.2011

375

від

15.10.2009

ДСТУ 7092:2009

Електромагнітна сумісність. Передавання сигналів низьковольтними електричними мережами. Рівні сигналів, смуги частот та норми електромагнітних завад

(ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997), MOD; IEC 61000-3-8:1997, NEQ)

ru: Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех

- Вперше

01.01.2012

376

від

15.10.2009

ДСТУ 7116:2009

Вибухи промислові. Метод визначання фактичної сейсмічної стійкості будинків і споруд

– Вперше

1.04.2010

461

від

18.12.2009

ДСТУ 7117:2009

Вибухи промислові. Метод визначання тиску у фронті ударної повітряної хвилі та границі безпечної зони

– Вперше

01.04.2010

461

від

18.12.2009

ДСТУ 7121:2009

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’ємної активності альфа-випромінювальних аерозолів

– Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ДСТУ ГОСТ 8.090:2009 у частині вимірювання об’ємної активності альфа-випромінювальних аерозолів)

01.01.2011

461

від

18.12.2009

ДСТУ 7122:2009

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання спектральних, інтегральних і редукованих коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм

– Вперше

01.01.2011

461

від

18.12.2009

ДСТУ 7135:2009

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Паспорт потенційно небезпечного об’єкта. Загальні вимоги

– Вперше

01.06.2010

474

від

25.12.2009

ДСТУ 7136:2009

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг потенційно небезпечних об’єктів. Порядок проведення

– Вперше

01.06.2010

474

від

25.12.2009

ДСТУ 7152:2010

Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках

– Вперше (зі скасуванням чинності в Україні

ГОСТ 7.56–89 (ИСО 3297–86)

01.10.2010

48

від

18.02.2010

ДСТУ ГОСТ 7.9:2009

(ИСО 214–76)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.

(ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76), IDT)

01.12.2009

374

від

15.10.2009

ДСТУ ГОСТ 7.66:2009

(ИСО 5963–85)

Система стандартов по информации, библиотеч-ному и издательскому делу. Индексирование докумен-тов. Общие требования к координатному индексиро-ванию (ГОСТ 7.66–92 (ИСО 5963–85), IDT)

01.12.2009

374

від

15.10.2009

ДСТУ ГОСТ 8.135:2009

Метрологія. Стандарт-титри для приготування буферних розчинів − робочих еталонів pH 2-го та 3-го розрядів. Технічні та метрологічні характерис-тики. Методи їх визначення

(ГОСТ 8.135-2004, IDT)

ru: Государственная систе-ма обеспечения единства измерений. Стандарт-титры для приготовления буферных растворов − рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические характе-ристики. Методы их определения

- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.135-74)

01.04.2010

384

від

19.10.2009

ДСТУ ГОСТ 8.586.1:

2009

(ИСО 5167-1:2003)

Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірю-вання та загальні вимоги

(ГОСТ 8.586.1–2005 (ИСО 5167-1:2003), IDT;
ISO 5167-1:2003, NEQ)

Государственная система обеспечения единства изме-рений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандарт-ных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования

– На заміну ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2007
(ИСО 5167-1:2003)

01.04.2010

486

від

30.12.2009

ДСТУ ГОСТ 8.586.2:

2009

(ИСО 5167-2:2003)

Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги

(ГОСТ 8.586.2–2005 (ИСО 5167-2:2003), IDT;
ISO 5167-2:2003, NEQ)

Государственная система обеспечения единства изме-рений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандарт-ных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования

– На заміну ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2007
(ИСО 5167-2:2003)

01.04.2010

486

від

30.12.2009

ДСТУ ГОСТ 8.586.3:

2009

(ИСО 5167-3:2003)

Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 3. Сопла та сопла Вентурі. Технічні вимоги

(ГОСТ 8.586.3–2005 (ИСО 5167-3:2003), IDT;
ISO 5167-3:2003, NEQ)

Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования

– На заміну ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2007
(ИСО 5167-3:2003)

01.04.2010

486

від

30.12.2009

ДСТУ ГОСТ 8.586.4:

2009

(ИСО 5167-4:2003)

Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 4. Труби Вентурі. Технічні вимоги

(ГОСТ 8.586.4–2005 (ИСО 5167-4:2003), IDT;
ISO 5167-4:2003, NEQ)

Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования

– На заміну ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2007
(ИСО 5167-4:2003)

01.04.2010

486

від

30.12.2009

ДСТУ ГОСТ 8.586.5:

2009

Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань

(ГОСТ 8.586.5–2005, IDT)

Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений

– На заміну ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2007


01.04.2010

486

від

30.12.2009

ДСТУ ГОСТ 12.2.228:

2009

Система стандартів безпеки праці. Інструменти та пристосовання спускально-підіймальні для ремонту свердловин. Вимоги щодо безпеки

(ГОСТ 12.2.228-2004, IDT)

ru: Система стандартов безопасности труда. Инструменты и приспособления спуско-подъемные для ремонта скважин. Требования безопасности

- Вперше

01.04.2010

384

від

19.10.2009

ДСТУ ГОСТ 166:2009

(ИСО 3599–76)

Штангенциркули. Технические условия

(ГОСТ 166–89 (ИСО 3599–76), IDT)

01.12.2009

368

від

12.10.2009

ДСТУ ГОСТ 980:2009

(ИСО 2935–74)

Пилы круглые плоские для распиловки древесины. Технические условия.

(ГОСТ 980–80 (ИСО 2935–74), IDT)

01.12.2009

368

від

12.10.2009

ДСТУ ГОСТ 3816:2009

(ИСО 811–81)

Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств.

(ГОСТ 3816–81 (ИСО 811–81), IDT)

01.12.2009

368

від

12.10.2009

ДСТУ ГОСТ 5221:2009

Дріт з олов’яно-цинкової бронзи. Технічні умови

(ГОСТ 5221-2008, IDT)

ru: Проволока из оловянно-цинковой бронзы. Технические условия

- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 5221-77)

01.04.2010

384

від

19.10.2009

ДСТУ ГОСТ 5530:2009

Тканини пакувальні та технічної призначеності з луб’яних волокон. Загальні технічні умови

(ГОСТ 5530-2004, IDT)

ru: Ткани упаковочные и технического назначения из лубяных волокон. Общие технические условия

- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 5530-81)

01.04.2010

384

від

19.10.2009

ДСТУ ГОСТ 5583:2009

(ИСО 2046–73)

Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия.

(ГОСТ 5583–78 (ИСО 2046–73), IDT)

01.12.2009

368

від

12.10.2009

ДСТУ ГОСТ 6532:2009

(ИСО 3295–75)

Пилы ленточные для распиловки древесины. Технические условия.

(ГОСТ 6532–77 (ИСО 3295–95), IDT)

01.12.2009

368

від

12.10.2009

ДСТУ ГОСТ 9569:2009

Папір парафінований. Технічні умови

(ГОСТ 9569-2006, IDT)

ru: Бумага парафинирован-ная. Технические условия

- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 9569-79)

01.04.2010

384

від

19.10.2009

ДСТУ ГОСТ 10821:2009

Дріт з платини та платинородієвих сплавів для термоелектричних перетворювачів. Технічні умови

(ГОСТ 10821-2007, IDT)

ru : Проволока из платины и платинородиевых сплавов для термоэлектрических преобразователей. Технические условия

- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 10821-75)

01.01.2010

376

від

15.10.2009

ДСТУ ГОСТ 15987:2009

(ИСО 2730–73)

Рубанки деревянные. Технические условия

(ГОСТ 15987–91 (ИСО 2730–73), IDT)

01.12.2009

368

від

12.10.2009

ДСТУ ГОСТ 16483.0:

2009

(ИСО 3129–75)

Древесина. Общие требования к физико-механическим испытаниям

(ГОСТ 16483.0–89 (ИСО 3129–75), IDT)

01.12.2009

368

від

12.10.2009

ДСТУ ГОСТ 21178:2009

Заготівки клеєні. Технічні умови

(ГОСТ 21178-2006, IDT)

ru : Заготовки клееные. Технические условия

- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 21178-75

01.01.2010

376

від

15.10.2009

ДСТУ ГОСТ 27396:2009

(МЭК 120–84)

Арматура линейная. Сферические шарнирные соединения изоляторов. Размеры

(ГОСТ 27396–93 (МЭК 120–84), IDT)

01.12.2009

374

від

15.10.2009

ДСТУ ГОСТ 27801:2009

(ИСО 903–76)

Глинозем. Метод определения насыпной плотности.

(ГОСТ 27801–93 (ИСО 903–76), IDT)

01.12.2009

374

від

15.10.2009

ДСТУ ГОСТ 27802:2009

(ИСО 902–76)

Глинозем. Метод определения угла естественного откоса.

(ГОСТ 27802–93 (ИСО 902
еще рефераты
Еще работы по разное