Реферат: Стратегічне планування


СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Стратегічне планування

Кожен із нас займається стратегічним плануванням, хоча, можливо, не називає так виконувані собою дії, не використовує щоденно цього терміну, який, на думку багатьох, використовують лише менеджери великих корпорацій.

Рішенням стратегічного характеру є, наприклад, вибір школи чи напрямку навчання в університеті. Щоб прийняти правильне рішення, ми повинні добре знати свої можливості та ситуацію в нашому оточенні (наприклад, якого типу освіта цінується та буде цінуватися в майбутньому на ринку праці). Ми оцінюємо ситуацію в довгій, багаторічній перспективі часу. Як правило, ми беремо до уваги різні варіанти і як підсумок вибираємо найкращий із них (наприклад, один серед двох напрямків навчання), беручи до уваги всі хороші та погані сторони даної стратегії. Іноді такі рішення ми приймаємо в результаті довгих розмірковувань та тривалого аналізу, а часом просто інтуїтивно, і все це належить до стратегічних рішень.

 ^ Що таке стратегія

"Стратегія - це вид військового мистецтва, що включає в себе підготовку до війни та ведення війни, а також підготовку конкретних військових кампаній та битв; в перен. Економічна стратегія"

^ Словник української мови.

 Стратегію можна визначити як загальну програму виконання місії організації. Стратегія містить визначення пріоритетів організації та напрямки її розвитку.

Риси стратегії:

Горизонт часу. Термін “стратегія” ми використовуємо для опису дій, що пов`язані з віддаленим горизонтом часу (як з точки зору часового проміжку, що потрібен для виконання цих дій, так і з точки зору часового проміжку, який мине до виявлення результатів цих дій).

Результати. Хоча результати використання вибраної стратегії стануть відчутними лише через певний проміжок часу, кінцевий ефект використання буде дуже значним.

^ Концентрація зусиль. Результативність стратегії, як правило, вимагає сконцентрованої діяльності, зусиль чи звернення уваги на умовно обмежену сукупність намірів. Концентрація на вибраних діях вже сама по собі обмежує засоби, що доступні для інших типів діяльності.

^ Розміщення рішень. Хоча в деяких організаціях на реалізацію обраних ними стратегій вистачило б лише кілька рішень, у більшості стратегій необхідним є прийняття дуже багатьох рішень різноманітного плану. Ці рішення повинні узгоджуватися між собою, формуючи відповідну схему розміщення.

Всеохоплювальність. Стратегія охоплює широкий аспект дій щодо визначення засобів поточної діяльності. Окрім того, потреба узгодженості рішень і часових рамок вимагає, щоб всі структурні одиниці всередині організації майже інстинктивно працювали на підтримку певної стратегії.

^ Згідно з Р. Х. Хаєсом та С.К.Віллврайтом, за Стонером, Ванкельом “Управління”.


Навіщо нам стратегія

Якщо ти не знаєш куди ідеш, кожна дорога приведе тебе до мети.

Лао-Цзи

 З практики діяльності польських неурядових організацій випливає, що типовою ситуацією для багатьох із них є брак часу, людей, грошей та інших засобів. Більше того - вся діяльність організації відбувається, як правило, в поспіху, а справи залагоджуються “на вчора”. У такій ситуації дуже легко взяти на озброєння стиль діяльності, коли ми концентруємося виключно на справах та завданнях, що є терміновими і які викликані поточними потребами або зміною ситуації. Ми забуваємо про справи, що є важливими та пріоритетними для організації.

Природною схильністю людей є присвячення більшої частини свого часу на залагодження справ, які з точки зору їх значимості для досягнення далекосяжної мети, є не вартими уваги. У той же час ми відкладаємо ”на пізніше” (тобто найчастіше “на ніколи”) справи, значення яких для нашої організації в далекій перспективі є головним, але їх залагодження не здається нам терміновим. Переважна більшість з відомих нам неурядових організацій не мають, наприклад, добре опрацьованих рекламних матеріалів, хоча всі знають, що володіння такими матеріалами є для організації дуже важливим. Тільки якось постійно не бракує часу, щоб зайнятися цим.

Іншими словами, базовим (якщо не єдиним) критерієм, що вирішує, чи будемо ми займатися якоюсь справою/завданням, дуже часто є терміновість, а не важливість даної справи/завдання. Такий стиль роботи є дуже небезпечним для організації.

 Небхідне

(обов`язково повинно бути зроблене)

 

 

 

 

Важливе (повинно бути зроблене)

 

 

 

 

Потрібне (було б добре, якби було зроблене)

 

 

 

 

Малоістотне

 

 

 

 

 

Час не відіграє ролі

Мало термінове

Термінове

До негайного виконання

 Нам здається, що найкращим рішенням (і це підтверджується практикою) є впровадження правила планування діяльності, опрацювання довготермінової стратегії організації та належна її реалізація.

^ Позитивні риси володіння стратегічним планом

Стратегічний план полегшує нам визначення чіткої та виразної концепції діяльності нашої організації. Це дозволяє нам підпорядкувати всю діяльність нашої організації визначеній місії. Окрім того це дозволяє ідентифікувати з цілями організації її членів, волонтерів та зовнішніх партнерів.

Стратегічний план допомагає випрацювати цілісний погляд на організацію та її цілі. Ми бачимо цілий ліс, а не тільки окремі дерева.

Стратегічний план визнає пріоритети. Впорядковує цілі та завдання відповідно до їх важливості та черговості, згідно яких вони реалізовуватимуться.

Стратегічний план полегшує нам раціональне використання наших сильних сторін, кваліфікацій та здібностей.

Стратегічний план дозволяє нам узгодити розвиток нашої організації зі змінами, що відбуваються в зовнішньому оточенні.

Стратегічний план визначає напрямок маршруту у випадку, коли ми знаємо, куди хочемо дійти - нам легше опрацьовувати конкретні відрізки маршруту.

Ми можемо вдатися до створення стратегічного плану також у випадках, які вимагають оперативних рішень.

Коли цілі вже узгоджені, керівник повинен бути безжалісним щодо себе та щодо інших. Якщо якась ідея, яка прийшла йому в голову не міститься в межах визначених цілей, потрібно без роздумів відмовитись від неї.

Я взяв собі за правило стежити за тим, щоб на моєму столі було видно напис, якого я не міг би не зауважити, чи то розмовляючи по телефону, чи то перебуваючи на зборах в офісі:

“^ Чи те, що я роблю, або маю намір зробити, наближує нас до реалізації наших цілей?”. Цей напис врятував мене від багатьох непотрібних подорожей, конференцій, зборів та банкетів.

^ Роберт Таунсенд, колишній президент та автор успіху фірми прокату автомобілів “Авіс”.

 Вади створення стратегічного плану

Можливо, що в нашій організації буде менше спонтанності та імпровізації. А деякі з нас це, власне, і люблять.

Щоб володіти стратегічним планом, потрібно спершу його опрацювати.

 ^ Як опрацювати стратегію?

У неурядових організаціях є можливість опрацювання стратегії трьома методами:

 Xаризматичний метод

Сильний керівник, найчастіше один із фундаторів організації, самостійно приймає рішення щодо стратегії її діяльності. Найчастіше він приймає ці рішення інтуїтивно, опираючись на власний досвід та оцінку ситуації, а також власне розуміння місії організації. Як правило, такі рішення є досить сміливими та ризикованими.

 Метод пристосування

Деякі організації використовують стратегію гнучкого реагування на зміни в зовнішньому оточенні. Цей метод є типовим для організацій, що не мають сильного керівного центру - стратегія діяльності є результатом певних впливів у середовищі керівництва організації. Для організацій, які для створення стратегії діяльності використовують метод пристосування, характерним є відкриття нових програм та проектів у відповідь на появу нових грантових стежок.

 

Плановий метод

В опрацюванні стратегії організації цей метод передбачає застосування визначеної процедури, що містить чергові етапи: аналіз організації та її оточення, формулювання альтернативних стратегій та вибір найкращої серед них. Цей метод сприяє прийняттю раціональних рішень та створенню цілісних та добре продуманих планів. Ця методика дозволяє задіяти в процес опрацювання стратегії організації велику групу людей (членів організації).

 Залежно від типу організації та етапів її розвитку кожен з вищезгаданих методів може виявитися корисним для даної організації.

Далі в цьому розділі ми будемо займатися презентацією планового методу опрацьовування стратегії.

^ Процес стратегічного планування

Стратегічне планування - це сформалізований процес довготривалого планування в організації, що включає в себе визначення цілей організації, опрацювання програми їх реалізації та вибір методів втілення цієї програми в життя.

^ Стратегічний план - це документ, опрацьований у рамках процесу стратегічного планування. Він описує місію організації, бачення її розвитку на тривалу перспективу, стратегічні цілі, а також методи їх досягнення. Він створюється на досить тривалий відрізок часу (як правило, не менше ніж на 2-3 роки).

Стратегічне планування - це довготривалий процес, що складається з багатьох етапів. Кожен черговий етап планування є точкою відліку для наступного - тому тут надзвичайно важливою є черговість дій, а також те, щоб не пропустити жодного з етапів.

Пропонована нижче схема опрацювання стратегічного плану не є, звичайно, єдино можливою, але ми вважаємо її найбільш відповідною.

 Етапи стратегічного планування:

Етап 1. Підготовка планування.

Етап 2. Визначення місії організації.

Етап 3. Ідентифікація сучасних завдань та стратегії.

Етап 4. Аналіз оточення (можливості та загрози).

Етап 5. Аналіз засобів (сильні та слабкі сторони організації).

Етап 6. Визначення стратегічних цілей.

Етап 7. Опрацювання альтернативних стратегій.

Етап 8. Стратегічні рішення (вибір відповідного варіанту стратегії).

Етап 9. Впровадження стратегії.

Етап 10. Вимір та контроль кроків.

1. Пiдготовка планування

Стратегічне планування, як будь-який складний процес, в який задіяне все керівництво організації, вимагає якісної підготовки. Успіх самого планування залежить від того, як ми підготуємось до процесу планування.

 ^ Перший крок: визначаємо, яким повинен бути наш стратегічний план.

Для цього нам потрібно відповісти на такі запитання:

На який період ми готуємо наш стратегічний план? Як правило, стратегічний план повинен охоплювати достатньо великий часовий горизонт: щонайменше 3-5 років, і, хоча нам відомі організації, які опрацьовують свій стратегічний план на 7 років, планування на такий довгий відрізок часу нагадує ворожіння на кавовiй гущi. Потрібно подумати, на скільки років наперед ми можемо передбачити розвиток ситуації в нашій організації та в її оточенні. Однак, з іншого боку, немає потреби витрачати час на стратегічне планування, якщо ми не зможемо сконцентруватися на майбутньому, а лише на сучасному стані справ. Ми пропонуємо прийняти щонайменше дворічний термін для стратегічного планування. У випадках організацій, що стабільно працюють протягом довгого часу, цей термін може бути більшим.

Якого формату повинен бути наш стратегічний план? Стратегічний план, який є результатом процесу стратегічного планування, є конкретним документом. Варто визначити для себе, яким буде його формат, обсяг та рівень змістовності окремих частин.

Хто є адресатом цього плану? Відповідь на це питання видається дуже простою: стратегічний план існує для нас та повинен служити нам. Однак щоразу частіше трапляється, що з стратегічним планом організації хочуть ознайомитися спонсори (подібно до того, як банк, що надає кредит якійсь фірмі, хоче ознайомитись з її бізнес-планом). Деякі організації можуть мати побоювання щодо розкриття окремих аспектів своєї стратегії (наприклад, плану боротьби з конкуренцією). Хоча ми є прихильниками повної прозорості неурядових організацій, нам зрозумілі такі побоювання. Мабуть, не потрібно визначати для себе якісь обмеження стосовно демонстрації всього, що є істотним для організації в процесі опрацювання плану. Під час стратегічного планування необхідною є повна щирість. Однак можна вирішити для себе, що стратегічний план, який ми опрацьовуємо, буде документом для внутрішнього користування організації, а для інших зацікавлених осіб ми підготуємо його в більш загальній формі. Як правило, врешті-решт виявляється, що ці перестрахування були непотрібними, але якщо вони можуть збільшити відчуття безпеки та рівень відвертості учасників процесу планування, то їх варто запровадити.

 ^ Другий крок: визначаємо, хто це робитиме.

 Чи ми можемо зробити це самі? Організаціям, які ніколи не опрацьовували стратегічних планів, ми не рекомендуємо, щоб вони цілком самостійно опрацьовували свій перший такий план. Ви можете скористатись допомогою консультанта. Багато організацій, що допомагають третьому сектору, пропонують цей вид допомоги. Консультант, спеціаліст у галузі стратегічного планування, може брати участь у цілому процесі стратегічного планування, починаючи з підготовчого етапу. Або він може допомогти вам лише на певних етапах планування. Перед цим ви також можете підвищити свою кваліфікацію. Багато організацій та інституцій проводять навчання в галузі стратегічного планування (хоча варто придивитися, що саме пропонує дана організація). Окрім того, недостатньо скерувати на таке навчання одного-двох представників вашої організації - ідеалом у цьому випадку було б спеціальне навчання для всіх осіб, що братимуть участь у плануванні.

Хто братиме участь у процесі планування? Ефект від стратегічного планування є тим більшим, чим більше членів організації залучено до цього процесу. З іншого боку, дуже велика група суттєво ускладнює (а часом і зовсім унеможливлює) саму роботу. В цій ситуації рекомендується виділити групу з 5 - 7 осіб для планування, а одночасно опрацювати такий стиль роботи, який залучав би на ключових етапах планування якнайбільше осіб із числа членів організації. Група, що займається плануванням, повинна складатись з членів вищого керівництва організації. Якщо це саме вони повинні незабаром впроваджувати нову стратегію в життя, їм необхідно брати участь в її опрацюванні. У випадку організацій з розбудованою структурою корисним є включення до групи, що займається плануванням, лідерів найнижчих організаційних структур. Їх точка зору в багатьох питаннях може бути ближчою до реальних умов роботи організації.

Хто керуватиме процесом стратегічного планування? Виберіть відповідального за керівництво процесом стратегічного планування. Часом краще, щоб ця особа не належала до керівництва організації. Однак керівник групи, яка займається плануванням, повинен бути достатньо компетентним у цій галузі.

 ^ Третій крок: організуємо процес планування.

Процес стратегічного планування вимагає старанної організації. Потрібно визначити, скільки відбудеться зустрічей та коли саме вони будуть проведені. Чи вистачить часу? Скільки осіб та на якому етапі будуть залучені до процесу планування? Чи це не заважатиме їм виконувати інші свої обов`язки?

Для підготовки стратегічного плану вам необхідно створити хороший оперативний план для виконання цього завдання.

 ^ Четвертий крок: зберемо потрібну інформацію.

Власне кажучи, кожен етап стратегічного планування базується на аналізі великої кількості інформації. Немає змісту шукати цю інформацію під час зустрічі групи, яка займається плануванням; вона повинна бути підготовлена заздалегідь. Окрім інших, потрібними будуть наступні дані:

Базові документи організації - Статут, найважливіші ухвали тощо.

Очікування фундаторів, очікування членів організації. У багатьох випадках варто провести дослідження потреб та очікувань членів (фундаторів) організації. Це можна зробити за допомогою анкетування, або шляхом проведення серії розмов з конкретними особами.

Очікування та потреби клієнтів (бенефіціарів) організації. Тут також рекомендується провести відповідні дослідження.

Очікування спонсорів організації.

Результативність дій організації. Найкраще перед процесом стратегічного планування провести грунтовний аналіз основних програм діяльності організації, який визначив би їх ефективність (рівень реалізації визначених цілей).

Інші учасники ринку, на якому ми працюємо. Навколо нас функціонують багато інших інституцій та організацій, які є чи можуть бути нашими союзниками, конкурентами або противниками. Як правило, про більшість із них ми нічого не знаємо, або знаємо дуже мало. Оскільки ми в опрацьовуваній нами стратегії не можемо оминути факт існування інших організацій на нашому ринку, а з іншого боку, під час планування важко опиратися лише на припущення та уявлення про них, варто заздалегідь зібрати якнайбільше інформації про ці організації.

 ^ 2. Визначення місії організації

Процес стратегічного планування ми починаємо з визначення місії організації.

Місія організації - це визначення “конкретної причини існування організації” - це твердження, що ідентифікує мету організації, методи її досягнення та групи адресатів, для яких працює наша організація.

Місія організації може визначатись вартостями, якими керується організація, або практичними справами, такими, наприклад, як вид послуг, які надає організація або також методи роботи організації.

^ Приклади місій різного типу:

“Фундація BORIS є незалежною неурядовою організацією, метою якої є підтримка діяльності товариств, фундацій та інших організацій, що займаються суспільною допомогою, конкретно з Варшави та сусідніх воєводств”.

(Бюро обслуговування руху громадських ініціатив).

“Місією програми “^ Демократія в школі” є підтримка учнівського самоврядування та інших форм громадянської активності в школі шляхом проведення семінарів та видання друкованих матеріалів”.

(Місія однієї з програм Фундації “Освіта для Демократії”).

“Прагнення отримати якісну, дешеву, швидку, загальнодоступну телефонну мережу не є рожевою мрією. Це є цілком виразний намір щось здійснити.”

(Місія AT&T понад 80 років тому).

“Ми хочемо бути фірмою, яка найшвидше росте та має найвищі прибутки в такій сфері бізнесу, як прокат автомобілів без водіїв.”

(Фірма AVIS)

“Перетворити людей другого сорту на громадян.”

(Армія Спасіння)

“Метою цього товариства є не тільки, з ласки Божої, перетворити та врятувати власні душі, а також намагатися врятувати та вдосконалити ближніх.”

(Товариство Ісусове - Орден Єзуїтів)

 

Формулюючи місію організації, ми відповідаємо на запитання про суспільну роль нашої організації та сенс її існування. Ми визначаємо, що є змістом та сенсом нашої роботи.

Неурядова організація не постачає на ринок власні товари та послуги і ніким не керує. Її “виріб” - це не пара черевиків чи якийсь певний кодекс правил. Продуктом діяльності громадської організації є зміна, що відбувається в людині під впливом її роботи. Громадські організації є агентами змін, що відбуваються в людях. Їх “продуктом” є вилікуваний пацієнт, здорова дитина, молодий чоловік та молода жінка, які мають повагу до самих себе. Цей “виріб” - це зміна, що відбувається в людському існуванні.

Пітер Ф. Друкер

Навіщо нам місія?

Можна стверджувати, що це організація потрібна місії, а не місія організації. Як правило, буває так, що саме з місії і починається організація. Створення організації починається з того, що якась група людей вирішує зробити щось спільно. Перш ніж організація була створена, вже існувала певна причина, яка на думку її засновників, спонукала їх до цього. Якась невирішена суспільна проблема, ідея і т.ін. Були також певні уявлення про те, чим повинна займатись організація.

Місія впорядковує та уточнює цю “ідею створення організації”. Чітко визначена місія організації має наступні переваги:

виразно та однозначно визначає суть організації;

надає організації напрям діяльності - виконує роль “маяка”, що допомагає в прийнятті поточних рішень таким чином, щоб вони вели організацію в потрібному напрямку;

представляє собою візитну картку організації для її клієнтів, спонсорів та інших зацікавлених осіб;

полегшує самоідентифікацію з організацією її членів та волонтерів.

 ^ Як визначити та як записати місію організації?

Переважній більшості неурядових організацій добре відомо, з якої причини вони існують. Може здатися, що визначення місії - це не що інше як формулювання в письмовій формі того, що і так є зрозумілим для всіх. Однак на практиці виявляється, що це зовсім не так просто, як видається.

Тут можуть виникати наступні труднощі:

Різне розуміння одних і тих самих формулювань.

Важливо, щоб під час опрацювання місії всі користувалися спільною термінологією. Однак досягнути цього не так легко, оскільки різні люди мають різний досвід стосовно використання одних і тих самих термінів.

Часом суперечки щодо термінології лише на перший погляд є суперечками про слова. В дійсності вони стосуються надзвичайно важливих справ, і необхідно вчасно це зрозуміти.

Помилки у визначенні основних та другорядних видів діяльності.

Нам часто бракує досвіду в питанні відокремлення мети від засобів її досягнення, а також дій, котрі служать реалізації місії організації від дій, що мають на меті підтримку функціонування організації. Звичайно, набагато легше дати назву тому, що ми робимо (наприклад, проводимо навчання), ніж визначити, навіщо ми це робимо (наприклад, нашою місією є допомога безробітним членам нашої громади в пошуку постійного місця роботи).

Труднощі з визначення спільної місії.

Деякі організації функціонують так, що складається враження, наче організація займається реалізацією різних місій. Конкретні члени організації або групи членів по-різному розуміють цілі та методи роботи організації. Як правило, це може бути причиною глибокої кризи або навіть розпаду організації. Важливо усвідомити собі це якнайшвидше.

Труднощі з написанням місії.

Трапляється, що учасники процесу стратегічного планування є повними однодумцями в питанні визначення місії організації. Однак виникають труднощі з вираженням її в письмовій формі. Нам здається, що не завжди варто витрачати час на те, аби знайти для місії таке формулювання, яке можна було б висловити одним реченням (як це рекомендують у деяких підручниках), а тим паче відповідно до якоїсь схеми. Місія повинна бути сформульована виразно і в доступній формі (якщо це необхідно, то навіть кількома абзацами). Найважливішим є те, щоб всі розуміли її однаково.

Вирішальною перевіркою для кожної місії є зовсім не те, чи вона сформульована в достатньо зрозумілій формі - кожна місія підлягає остаточній верифікації в дії.

Пітер Ф. Друкер

Значення етапу визначення місії в процесі стратегічного планування

Залежно від типу організації та етапу її розвитку, абсолютно різним є значення визначення місії для процесу стратегічного планування.

У випадку, коли місія організації добре відома її керівництву та членам, що ідентифікують себе з нею, на цьому етапі необхідно просто замислитись, чи місія сформульована правильно і чи діяльність організації надалі їй відповідає.

У випадку, коли організація не володіє сформульованою в письмовому вигляді місією, або ця місія є лише мертвим записом та не передає членам організації її суті, звичайно буде інакше. У цій ситуації процес стратегічного планування варто розпочати з визначення місії. Можливо, це вимагатиме навіть декілька годин.

У будь-якому випадку на даному етапі стратегічного планування йдеться лише про актуальну місію організації. Можливо, в результаті всього процесу планування виявиться, що місію необхідно змодифікувати, а, можливо, і цілком замінити. Однак перед виконанням наступних етапів стратегічного планування, зокрема аналізу зовнішнього оточення та власних засобів організації, такі рішення приймати не варто.

^ 3. Ідентифікація наявних завдань та стратегій

Процес стратегічного планування в кінцевому рахунку повинен дати відповідь на запитання: чи потрібно внести якісь зміни в стратегію діяльності організації і якщо потрібно, то які? Точкою відліку тут, як правило, служить аналіз наявної ситуації.

У багатьох випадках може з`явитися проблема, яка пов`язана з тим, що організація, котра ніколи раніше не проводила процесу стратегічного планування та не має чітко визначеної стратегії, впровадженої сильним керівником, немає також стратегії діяльності та цілей. У такій ситуації ідентифікація наявних цілей та завдань повинна бути здійснена на базі аналізу щоденних дій організації.

Перш за все необхідно дати відповіді на питання:

Чим ми займаємось?

Ким є наші клієнти?

Чи те, що ми робимо веде до досягнення наших цілей?

Особливо істотним на цьому етапі буде визначення чи та якою мірою попередня діяльність організації вела до досягнення визначених цілей. Найкраще, коли ми маємо у своєму розпорядженні результати досліджень щодо ефективності попередньої діяльності організації.

^ 4. Аналіз оточення (можливості та загрози)

Ознайомлення з місією та цілями організації, а також з її теперішньою стратегією, дозволяє зробити висновок про те, які елементи оточення (тобто всього, що є поза організацією) мають значення для організації, та яке саме.

Під час цього етапу стратегічного планування:

Створюємо список зовнішніх чинників, які можуть мати вплив на досягнення цілей організації;

Співставляємо чинники, які створюють для нас додаткові можливості, а також ті чинники, які становлять загрозу або спричиняють труднощі;

Визначаємо, як ми можемо використати попередньо визначені можливості, а також, як ми можемо протидіяти загрозам.

Як правило, певні труднощі нам створює визначення того, які предмети оточення організації повинні стати об’єктом нашого зацікавлення, а які при цьому аналізі можна оминути. Легко зауважити, що, в принципі, немає речей, які б в більшій чи меншій мірі не торкались інтересів нашої організації. Ми не говоримо тут про вплив фази місяця на якість роботи працівників організації, а лише про визначення групи найбільш істотних чинників. Можна розрізнити наступні їх категорії:

Супільно-культурні чинники.

Як ставляться мешканці до діяльності неурядових організацій, а також до предмету вашої роботи? Чи люди готові активно підтримати вашу діяльність (участь у конкретній акції)? Які культурні норми та традиції пов`язані з пожертвуванням коштів на благодійні цілі? Яке значення для вашої діяльності має факт розвитку місцевих засобів масової інформації (газет, радіо, телебачення)?

Правові чинники.

Які правові акти безпосередньо стосуються вашої організації? Який вплив на діяльність вашої організації можуть мати норми, що містяться в них стосовно:

а) фінансування вашої діяльності (наприклад, чи законодавство преміює спонсорів, скажімо, за допомогою податкових пільг? Чи є якісь обмеження у фінансуванні вашої діяльності з закордонних джерел? Чи неурядова організація може провадити господарську діяльність і на яких умовах? Чи ви можете нагромаджувати свої кошти за допомогою фінансових операцій - банківські депозити, гра на біржі тощо? Чи ви можете отримати приміщення під офіс від міської влади на пільгових умовах?);

б) предмету вашої діяльності (наприклад, чи якісь правові норми стосуються тих моментів суспільного життя, якими займаєтесь ви - наприклад, суспільної допомоги, екології або освіти? Яку роль для неурядових організацій, що займаються цією справою, передбачає законодавство? Чи можете ви бути, наприклад, виконавцем завдань із соціальної допомоги, де замовником виступають органи державної адміністрації?);

Економічні чинники.

Якою є економічна ситуація у вашому місті та регіоні; якими є перспективи її розвитку? Чи у вашому регіоні утворюються нові підприємства і надходять закордонні інвестиції? Який передбачається рівень інфляції та рівень росту реальної заробітної платні?

Технологічні чинники.

Який вплив на діяльність вашої організації мають зміни в технологічному оточенні? Наприклад, чи можете ви використати розвиток Інтернету для реалізації цілей вашої організації або для покращення внутрішньої комунікації? Чи розвиток засобів комунікації може бути використаний вами для зміни методів вашої діяльності?

Коли ми заповнимо список чинників, що можуть мати вплив на реалізацію цілей нашої організації, потрібно для кожного з них визначити пропозиції діяльності. У випадку сприятливих для нас чинників (шанс, можливість) ми визначаємо пропозицію їх якнайкращого використання, щоб інтенсифікувати їх вплив на реалізацію наших цілей. У випадку несприятливих для нас чинників (труднощі, загрози) ми визначаємо пропозиції протидії їм, щоб обмежити їх шкідливий вплив.

Приклад:

М

З

Чинник, котрий впливає на реалізацію цілей організації:

Що зробити для використання цієї можливості/протидії цій загрозі:

Суспільно-культурні чинники:

 Мешканці нашого міста не довіряють неурядовим організаціям.

Потрібно опублікувати та розповсюдити річний аналітичний та фінансовий звіти діяльності нашої організації. 

Мешканці нашого міста вважають важливою будь-яку діяльність у сфері охорони навколишнього середовища.

Ми можемо організувати ряд акцій, спрямованих на залучення мешканців нашого міста до охорони навколишнього середовища, а також просити їх про пожертви.

 

 

Тощо

 

Правові чинники: 

Прибутки неурядових організацій, що призначені на їх статутну діяльність, звільняються від податку на прибуток.

Можемо зареєструвати господарську діяльність та заробляти на організації екскурсій для школярів.

 Проект нового закону про неурядові організації обмежує можливість господарської діяльності.

Непотрібно занадто втягуватися у ведення господарської діяльності.

 

 

Тощо

 

М-можливості, З-загрози, труднощі

Наступним кроком аналізу оточення вашої організації повинно стати визначення важливості діяльності інших організацій та інституцій для досягнення її цілей. Навколо вас функціонують багато інституцій. Добре було б згрупувати їх відповідно до наступних категорій:

Конкуренти:

Союзники:

Противники:

Потенційні союзники:

Надзвичайно важливо, щоб у цій класифікації ви керувалися об`єктивними фактами, а не емоціями. Варто уникати стереотипних уявлень, а в кожному конкретному випадку ретельно аналізувати справжнє значення даної організації для вашої здатності реалізовувати цілі.

Може трапитись, що деякі інституції будуть для вас одночасно і конкурентами, і потенційними союзниками.

Вашим завданням буде визначення такої політики щодо кожної з зазначених у вищевказаній таблиці організацій та інституцій, щоб перетворити (наскільки це можливо) противників на союзників, потенційних союзників зробити союзниками реальними, а щодо конкурентів напрацювати ефективні методи суперництва.


5. Аналіз засобів (сильні та слабкі сторони організації)

На попередньому етапі планування ми займалися тим, що знаходиться поза межами нашої організації, але має безпосередній вплив на її роботу. Тепер ми зосередимося на самій організації та на її внутрішніх резервах.

Кожна організація має свої сильні та слабкі сторони. Метою цього етапу стратегічного планування є ідентифікація тих елементів (рис) організації, які свідчать про її силу, та можуть бути підставою для реалізації визначеної стратегії діяльності, а також тих елементів (рис) організації, котрі можуть бути перешкодою в досягненні поставлених цілей. Стратегія діяльності організації повинна бути побудована таким чином, щоб вона використовувала сильні сторони організації та компенсувала її слабкі риси.

Аналіз сильних та слабких сторін організації можна провести окремо для конкретних засобів, які є в її розпорядженні:

Люди - Люди це найважливіше, чим володіє організація. Це керівництво організації, штатні та позаштатні працівники організації, волонтери.

Чи організація має достатньо працівників та волонтерів? Яку вони мають кваліфікацію? Який мають досвід, знання? Яка їх мотивація до роботи в організації?

Програми - Програми - це конкретні послуги, які пропонує організація: навчальні методики, публікації, консультації тощо.

Чи програми організації відповідають її місії? Чи є вони конкурентоздатними в порівнянні з п
еще рефераты
Еще работы по разное