Реферат: Тематичний план лекцій з нервових хвороб для студентів стоматологічного факультету №


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З НЕРВОВИХ ХВОРОБ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


№ п/п

Тема

Кількість годин

1

Основи топічної діагностики

2

2

Нейростоматологічні захворювання

2

3

Невідкладні стани в неврологічній клініці

2^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НЕРВОВИХ ХВОРОБ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


№ п/п

Тема

Кількість годин

1

Загальні підходи в клінічній неврології. Стандартне неврологічне обстеження. Узагальнення окремих симптомів у неврологічні синдроми. Топічна діагностика. Клінічний неврологічний діагноз. Принципи ведення неврологічних хворих.

Рецепція та чутливість. Систематизація видів чутливості. Дослідження поверхневої чутливості.

2

2

Провідні шляхи чутливості. Клінічні варіанти та типи сенсорних розладів. Дослідження глибокої чутливості.

2

3

Система моторики. Кірково-м’язовий шлях. Симптоматологія центральних і периферичних паралічів. Рефлекси: глибокі, поверхневі, патологічні, «примітивні». Дослідження рухових функцій.

2

4

Екстрапірамідна нервова система: гіпокінетико-гіпертонічний, гіперкінетико-гіпотонічний та дистонічний синдроми. Мозочкова система. Координаторні проби.

2

5

Вегетативна нервова система: сегментарний та надсегментарний відділи. Оцінка вегетативного тонусу, реактивності, вегетативного забезпечення діяльності. Найважливіші вегетативні синдроми.

2

6

Кора головного мозку. Локалізація функцій у корі головного мозку. Розлади вищих мозкових функцій. Міні-ментальний тест. Контрольне заняття №1.

2

7

Черепні нерви ( I,II,III,IV,VI,VIII пари) та методика їх дослідження.

2

8

Черепні нерви ( V,VII,IX,X,XI,XII пари) та методика їх дослідження. Бульбарний та псевдобульбарний синдроми.

2

9

Нейростоматологічні захворювання, зумовлені ураженням систем трійчастого та лицевого нервів.

2

10

Прозопалгії різного генезу: міофасціальний больовий синдром обличчя, пучковий (кластерний) головний біль, мігрень, гігантоклітинний (скроневий) артеріїт, лицевий біль при офтальмологічних та ЛОР-захворюваннях, стомалгія, глосалгія..

2

11

Захворювання периферичної нервової системи. Курація хворих.

2

12

Лікворна система. Менінгеальний синдром. Менінгіти, в т.ч. туберкульозної етіології. Енцефаліти. НейроСНІД. Розсіяний склероз.

2

13

Цереброваскулярні захворювання. Класифікація. Дисциркуляторні енцефалопатії. Контрольне заняття №2.

2

14

Цереброваскулярні захворювання. Інсульти. Захист історії хвороби.

2

15

Закрита черепно-мозкова травма. Епілепсія. Невідкладні стани. Залік.

2^ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НЕЙРОСТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ


Ураження трійчастого нерва – G 50:

Невралгія трійчастого нерва (G 50.0)

Атипова невралгія трійчастого нерва (G 50.1)

Невропатія трійчастого нерва та його гілок (G 50.8)

Постгерпетичне ураження трійчастого нерва (G 53.0)

Ураження лицевого нерва – G 51:

Невропатія лицевого нерва (параліч Белла) (G 51.0)

Гангліоніт колінцевого вузла (zoster oticus, синдром Ханта) (G 51.1)

Синдром Melkersson-Rosenthal (G 51.2)


Ураження інших черепних нервів – G 52:

Ураження (невралгія, невропатія) язикоглоткового нерва (G 52.1)

Ураження блукаючого нерва (G 52.2)

Ураження під’язикового нерва (G 52.3)


Прозопалгії різного генезу:

Одонтогенний лицевий біль (G 50.1 або G 50.8)

Міофасціальний больовий синдром обличчя (M 79.1)

Пучковий (кластерний) головний біль, хронічна пароксизмальна

гемікранія (G 44.0)

Скроневий (гігантоклітинний) артеріїт (M 31.6)

Лицевий біль при офтальмологічних та ЛОР-захворюваннях

Стомалгія, глосалгія (К 14.6)

Атиповий (психогенний) лицевий біль (F 45.4)


Гіперкінези та дискінезії обличчя:

Клонічний геміфаціальний спазм (G 51.3)

Лицева міокімія (G 51.4)

Ідіопатична дистонія рота і обличчя (оромандибулярна

дистонія)(G 24.4)

Блефароспазм (G 24.5)


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ


№ п/п

Тема

Кількість годин

1

Визначення рефлексотерапії, її роль і місце в сучасній медицині.

2

2

Основні компоненти пунктурної рефлексотерапії: місце дії.

2

3

Основні компоненти пунктурної рефлексотерапії: прийом і момент дії.

2

4

Рефлексодіагностика.

2

5

Мікроакупунктурні системи. Сполучення акупунктурних зон.

2

6

Принципи рефлекторного знеболювання.

2

7

Загальні положення мануальної рефлексотерапії.

2

8

Акупресура. Локальна баротерапія.

2

9

Поверхнева багатоголкова акупунктура.

2

10

Терморефлексотерапія.

2

11

Електрорефлексотерапія: черезшкірна електронейростимуляція (ЧЕНС).

2

12

Електроміостимуляція. Лазеротерапія.

2

13

Міофасціальний больовий синдром. Мануальні методики м’язової корекції.

2

14

Оптимізація статико-динамічних навантажень на хребетний стовп та суглоби.

2

15

Особливості застосування рефлексотерапії в медичній практиці.

2^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІТОТЕРАПІЇ


№ п/п

Тема

Кількість годин

1

Визначення фітотерапії, її роль та місце в сучасній медицині. Історія розвитку, організація та загальні питання фітотерапії.

2

2

Механізми лікувального впливу фітотерапії.

Лікарські засоби фітотерапії та методи їх застосування в лікуванні, реабілітації та профілактиці.

2

3

Біологічно активні речовини лікарських рослин та їх значення в обумовленні фітотерапевтичних ефектів (1).

2

4

Біологічно активні речовини лікарських рослин та їх значення в обумовленні фітотерапевтичних ефектів (2).

2

5

Лікарські форми з рослин. Вимоги до лікарської рослинної сировини.

2

6

Способи використання фітозасобів.

2

7

Принципи формування фітокомпозицій. Фітозасоби загальної дії

2

8

Загальні принципи застосування фітотерапії. Показання та протипоказання до включення фітозасобів у комплексне лікування хворих різного профілю.

2

9

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією дихальної системи.

2

10

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією серцево-судинної системи.

2

11

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією органів травної системи.

2

12

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з патологією нирок і сечовивідних шляхів.

2

13

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з функціональними розладами нервової системи

2

14

Фітозасоби в комплексному лікуванні та медичній реабілітації хворих з деякими ендокринними розладами.

2

15

Використання фітозасобів при деяких захворюваннях та ушкодженнях шкіри.


2

Всього

30^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГОМЕОПАТІЇ

№ п/п

Тема

Кількість годин

1

Визначення гомеопатії, її роль та місце в сучасній медицині . Історія розвитку, організація та загальні питання гомеопатії.

2

2

Наукове обгрунтування гомеопатії. Основні напрямки наукових досліджень в гомеопатії.

2

3

Гомеопатична фармакопея. Походження і виготовлення гомеопатичних ліків.

2

4

Методологія гомеопатичного обстеження. Гомеопатична семіотика.

2

5

Конституціональний і синдромальний підходи до вибору гомеопатичних препаратів. Гомеопатичні Materia medica та Repertorium. Критерії відбору симптомів для пошуку ліків та потенції гомеопатичного препарату.

2

6

Сучасні напрямки біологічної медицини. Гомотоксикологія і антигомотоксичні препарати.

2

7

Загальні принципи гомеопатичного лікування хворих з гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ). Комплексні гомеопатичні препарати для індивідуалізованого лікування хворих з ГРВІ.

2

8

Основні гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого лікування хворих з ГРВІ, реперторизація індивідуальних симптомів.

2

9

Загальні принципи гомеопатичного лікування хворих з алергічними станами. Комплексні гомеопатичні препарати для індивідуалізованого лікування хворих з алергічними станами на прикладі атопічного дерматиту.

2

10

Основні гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого лікування хворих з алергічними станами на прикладі атопічного дерматиту, реперторизація індивідуальних симптомів.

2

11

Загальні принципи гомеопатичного лікування хворих з синдромом вегетативної дистонії. Комплексні гомеопатичні препарати для індивідуалізованого лікування хворих з вегетативною дистонією невротичного генезу.

2

12

Основні гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого лікування хворих з вегетативною дистонією невротичного генезу, реперторизація індивідуальних симптомів.

2

13

Загальні принципи гомеопатичного лікування дітей. Найважливіші комплексні гомеопатичні препарати для використання в педіатричній практиці.

2

14

Основні гомеопатичні монопрепарати для використання в педіатричній практиці, реперторизація індивідуальних симптомів.

4
еще рефераты
Еще работы по разное