Реферат: Протокол №2 від 27. 06. 2007 р


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Український центр наукової медичної інформації

та патентно-ліцензійної роботи

(Укрмедпатентінформ)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

№128-2007

Випуск 15 з проблеми

«Педіатрія»

Підстава: Рішення ПК

"Педіатрія"

Протокол № 2 від 27.06.2007 р.

ГОЛОВНОМУ ПЕДІАТРУ, НЕОНАТОЛОГУ

МОЗ АР КРИМ, УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ

ЗДОРОВ'Я ОБЛАСНИХ, СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ

ТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ

АДМІНІСТРАЦІЙ

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГІПОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

Інформаційний лист складено за матеріалами галузевого ДІФ України Відповідальний за випуск: проф. А.Р. Уваренко

Підписано до друку 15.10.2007. Друк, арк. 0,13. Обл.-вид. арк. 0,08. Тир. 100 прим.

Замовлення № 128 Фотоофсетна лаб. Укрмедпатентінформ МОЗ України, 04209, Київ, вул. Богатирська, 32.

УСТАНОВИ-РОЗРОБНИКИ:

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОЗ УКРАЇНИ

УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ МОЗ УКРАЇНИ

м. Київ

АВТОРИ:

проф. ГОДОВАНЕЦЬ Ю.Д., проф. ЗНАМЕНСЬКА Т.К.,

проф. ЦИПКУН А.Г.,

БАБІНЦЕВА А.Г.,

ГОДОВАНЕЦЬ О.С.

^ Суть впровадження: спосіб лікування гіпоксичного ураження центральної нервової системи у новонароджених дітей

Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних установах практичної охорони здоров'я (обласних, міських, районних) педіатричного профілю спосіб лікування гіпоксичного ураження центральної нервової системи у новонароджених дітей.

З метою проведення патогенетично обгрунтованої терапії новонароджених дітей з проявами гіпоксичного ураження центральної нервової системи в ранньому неонатальному періоді пропонується використання препарату "Протефлазід" ("НВК ЕКОФАРМ", м. Київ).

Комплекс лікування гіпоксичного ураження центральної нервової системи у новонароджених має певні труднощі, пов'язані з необхідністю одночасного впливу на цілий ряд патологічних ланок пологового стресу. Відповідно до провідних ланок патогенезу гіпоксії, потрібно знайти необхідний мінімум терапії, призначений для досягнення адаптації дитини до умов зовнішнього середовища. Необхідність використання препаратів комплексної антиоксидантної та імуномодулюючої дії за умов гіпоксії зумовлена підвищеною активацією прооксидантної системи організму при недостатності ланок системи антиоксидантного захисту, дисбалансом імунної системи, що спричиняє порушення цілісності клітинних мембран за умов гіпоксії.

Для підсилення захисної функції ланок системи антиоксидантного захисту дітей у комплексі лікування

рекомендований вітчизняний препарат "Протефлазід", який відноситься до флавоноїдних глікозидних препаратів (1 мл препарату містить 0,32 мг біофлавоноїдів у перерахунку на рутин). Комплексний механізм дії "Протефлазіду" зумовлений антиоксидантною дією та імунокорекцією, пов'язаною зі збільшенням продукції α- та γ-інтерферонів, що дозволяє підвищувати стійкість клітин до вільнорадикального стресу.

^ Методика застосування препарату: доза "Протефлазіду" для новонароджених дітей складає 0,005 мг/кг (1 крапля - 0,0135 мг біофлавоноїдів) у розведенні на 2,0 мл 0,9% розчину натрію хлориду перорально 1 раз на добу.

Враховуючи склад флавоноїдного препарату та механізм дії, використання препарату "Протефлазід" фірми "НВК ЕКОФАРМ" в комплексі лікування новонароджених з гіпоксичним ураженням центральної нервової системи в ранньому неонатальному періоді надає змогу підвищити ефективність терапії за рахунок його патогенетичної дії на фоні гіпоксії і патологічного пологового стресу.

За додатковою інформацією з даної проблеми звертатись до авторів листа. Буковинський державний медичний університет МОЗ України, проф. Годованець Ю.Д., проф. Знаменська Т.К., проф. Ципкун А.Г., Бабінцева А.Г., Годованець О.С., тел. 8(050)618-99-59.
еще рефераты
Еще работы по разное