Реферат: Інструкція
ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № ___

для штукатура


ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ _____________________

___________________________

“____” ___________200__ року

№ ________

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № __

для штукатура


1. Загальні положення


1.1. Інструкція для штукатура розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці і являється нормативним документом в межах підприємства.

Особи, що порушили вимоги даної інструкції несуть персональну відповідальність в установленому Законом порядку: дисциплінарну, матеріальну або карну – в залежності від наслідків спричинених порушенням.

1.2. Штукатурні роботи відносяться до робіт із шкідливими умовами праці та робіт з підвищеною небезпекою.

При заключенні трудового договору робітники повинні бути ознайомлені письмово з умовами праці на робочому місці.

1.3. До штукатурних робіт допускаються особи не молодші 18 років і які пройшли:

навчання по спеціальності в закладах освіти;

медичний огляд;

вступний інструктаж;

інструктаж на робочому місці;

попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

1.4. Новоприйняті робітники після проходження інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи проходять стажування протягом 2-15 діб відповідно до наказу керівника.

1.5. Виконання робіт, не повязаних з професією штукатура допускається тільки після проведення цільового інструктажу.

1.6. Повторний інструктаж з штукатуром проводиться один раз на 3 місяці.

1.7. Позачерговий інструктаж проводиться при введенні нових нормативних актів по охороні праці, при зміні технологічних процесів, при перерві в роботі більше 30 днів, порушенні робітниками вимог нормативних документів.

1.8. Перевірку знань з питань охорони праці у штукатурів проводиться комісією один раз на 12 місяців.

1.9. Для допуску до роботи з електроінструментом штукатуру необхідно присвоїти І групу по електробезпеці.

1.10. При виконанні штукатурних робіт в небезпечних зонах слід видавати наряд-допуск в установленому порядку.

1.11. Штукатур зобовязаний:

дотримуватись вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки;

працювати у виданому спецодязі, і спецвзутті;

користуватися необхідними засобами індивідуального захисту;

своєчасно проходити медичний огляд;

працювати тільки справним інструментом та обладнанням;

курити в спеціально відведених місцях

дотримуватися технологічної дисципліни;

дотримуватись установленого порядку зберігання матеріальних цінностей і матеріалів;

приймати заходи до негайного усунення причин і умов, які перешкоджають виконанню робіт і негайно повідомити про це виконроба.

1.12. Адміністрація зобовязана забезпечити робочі місця випробуваними інвентарними огородженнями, захисними і запобіжними пристроями та пристосуваннями (риштуваннями, драбинами, столиками та ін.).

1.13. Штукатур повинен тримати робоче місце в порядку і чистоті, не захаращувати його матеріалами і відходами.

1.14. У випадку недоцільності встановлення риштувань чи інших засобів підмощування штукатур при роботі на висоті зобовязаний користуватися запобіжним поясом.

Місця закріплення карабіном запобіжного пояса повинні бути зазначені виконробом, або вказані в ПВР.

1.15. Організація робочого місця і технологія виконання штукатурних робіт повинні бути безпечними на всіх стадіях виробничого процесу: підготовка оздоблювальних матеріалів, підготовка поверхностей, нанесення оздоблювальних матеріалів.

1.16. При виконанні штукатурних робіт слід враховувати можливість виникнення слідуючих небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

А/ Фізичних:

машини та механізми, що рухаються;

вироби, заготівки, матеріали, що пересуваються;

підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;

підвищена або понижена температура поверхні, матеріалу;

підвищена або понижена температура робочої зони;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищена вологість повітря;

протяги і недостатня освітленість робочого місця.

Б/ Психофізіологічних:

фізичні перевантаження.

Найбільш небезпечними для штукатура являються протяги, що приводять до простудних захворювань та фізичні перевантаження, які викликають загальні захворювання.

1.17. Для зниження рівня впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів штукатуру згідно з типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, взуття та засобів індивідуального захисту, видається:

комбінезон бавовняний – термін носіння 12 місяців;

рукавиці комбіновані – термін носіння 3 місяців;

чоботи резинові – термін носіння 12 місяців;

респіратор – до зносу;

окуляри – до зносу.

На зовнішніх роботах зимою додатково:

куртка бавовняна на утепленій прокладці – термін носіння 36 місяців;

штани бавовняні на утепленій прокладці – термін носіння 36 місяців;

валянки – термін носіння 48 місяців.

1.18. Відповідно до норм чинного законодавства працівники повинні забезпечуватись гардеробними, умивальниками, душовими та кімнатами відпочинку.

При виконанні робіт на відкритому повітрі, або в умовах, що призводять до зволоження спецодягу, повинні бути обладнані приміщення для сушіння спецодягу.

1.19. Робоче освітлення повинне забезпечувати вимоги чинних норм для освітлення робочої поверхні та у допоміжних приміщеннях.

1.20. Приміщення, у яких виконуються штукатурні роботи повинні мати вентиляцію.


^ 2. Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1. Перед початком роботи штукатуру необхідно одягнути спецодяг, спецвзуття та перевірити їх цілісність.

2.2. Отримати у виконроба завдання та зясувати послідовність технологічного процесу, а також додатковий інструктаж про безпечні методи і прийоми праці.

2.3. Отримати при необхідності додаткові засоби індивідуального захисту, котрі слід використовувати в залежності від умов праці та відповідно до інструкції заводу – виготовлювача:

при підготовці поверхні вручну (бучардою, зубилом) – захисні окуляри із склом, що не бється;

при підготовці і обробці поверхні електрофікованим інструментом – діалектричні перчатки, калоші, коврик, роспіратор ШБ-1 “Лепесток” окуляри “Моноблок-2”;

при хімічній дії (2-3% розчином соляної кислоти, вапняним тістом та ін.) на поверхність, що буде штукатуритись і роботі з розчинами (на хлорній воді з добавленням поташу та ін.) – роспіратор РУ – 6 ОМ, окуляри “Моноблок-2”, рукавиці резинові кислотостійкі, фартух;

при роботі на висоті – пояс запобіжний;

при роботі з пилевидними матеріалами (цемент, алебастр) – респіратор ШБ-1 “Лепесток”;

при роботі з пневмоінструментом – віброзахисні рукавиці.

2.4. Для підготовки робочого місця необхідно:

оглянути його і прибрати предмети і матеріали, що заважають, звільнити проходи;

перевірити справність настилів риштувань, інвентарних риштувань, пересувних столиків, наявність і справність огороджень;

перевірити надійність закріплення перегородок, сантехнічних блоків, віконних та дверних коробок;

перевірити наявність огородження небезпечних зон, монтажних і технологічних отворів, ліфтових шахт та ін.;

перевірити звязок штукатура-оператора з робочим місцем машиніста штукатурної станції.

2.5. Перевірити справність інструменту.

2.6. Забороняється використовувати інструмент, що має:

вибоїни, сколи робочих кінців;

задирки і гострі ребра в місцях зажиму рукою;

тріщини і сколи на затилочній частині інструменту.

2.7. Матеріали і вироби повинні бути заскладовані в такий спосіб:

вентиляційні в штабель висотою не більш 2,5 м на підкладках і прокладках;

ліпні вироби — у штабель висотою до 1,2 м у закритому сухому приміщенні;

дрань у пакетах, металева сітка — вертикально в ряд на підкладках.

2.8. Притуляти (спирати) матеріали і вироби до заборів і елементів тимчасових і капітальних споруджень забороняється.

2.9. Пилоподібні матеріали (цемент, вапно, гіпс і ін.) зберігати в щільно закритих контейнерах, шухлядах, ларях, а в паперових мішках — у закритих сухих приміщеннях.

2.10. Аркуші сухої штукатурки повинні бути заскладовані в сухих приміщеннях штабелями висотою не більш 2 м.

2.11. Розчин кислоти треба зберігати в щільно закритих скляних суліях, що встановлюються на підлоги в один ряд.


^ 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи


3.1. Приступати до внутрішніх штукатурних робіт тільки після встановлення і остаточного закріплення перегородок, сантехнічних блоків, віконних і дверних коробок.

3.2. Виконувати штукатурні роботи в неосвітлених чи затемнених місцях забороняється.

На сходових маршах варто застосовувати спеціальні підмости, у яких опори мають різну висоту, чи висувні стійки, установлювані на сходи.

Забороняється використовувати для цих цілей приставні сходи.

3.3. Для виконання дрібних штукатурних робіт необхідно застосовувати, переносні чи розсувні інвентарні сходи з урізними ступінями.

Нижні кінці драбин повинні мати гострі металеві наконечники при дерев'яних підлогах і гумові — при бетонних і кам'яних.

3.4. Штукатурні роботи на робочих місцях, розташованих на висоті 1,3 м і більш над землею чи перекриттям, виконувати з інвентарних засобів підмощування.

3.5. Виконувати роботи на декількох ярусах по одній вертикалі без проміжних захисних настилів забороняється.

3.6. Зазор між робочим настилом, риштувань і стіною будинку не повинні перевищувати 150 мм. Його необхідно закривати знімними дошками.

Настили риштувань, драбини періодично під час роботи і після закінчення її варто очищати від будівельного сміття.

Забороняється захаращувати підходи до сход, драбин і риштувань.

3.7. При роботі в зимовий час риштування і підмости, робочі місця і підходи до них очищати від снігу і полою, посипати піском і шлаком.

Забороняється використовувати для підмощування ненадійні випадкові опори.

3.8. Штукатурний розчин варто приймати в бункер штукатурної станції (агрегату) на спеціально обладнану площадку.

3.9. Забороняється робити очищення кузова автомобіля-самоскида від розчину, стоячи в кузові. Цю роботу варто виконувати шкребками лопатами чи подовженою рукояткою, стоячи на землі.

3.10. Під час нанесення розчину на поверхню вручну методом накидання необхідно знаходитися збоку від цього місця .

3.11. При готуванні складних розчинів перемішування їх у штукатурних ящиках робити спеціальним інструментом (мішалкою).

Сухі компоненти розчинів (гіпс, цемент і ін.) додавати дрібними порціями, не допускаючи запилення робочого місця.

3.12. При штукатурці віконних, дверних укосів і витягуванні карнизів, тяг направляючі рейки надійно закріплювати інвентарними затисками.

3.13. При механізованому нанесенні розчину на поверхню розчино-проводи до форсунки прокладати прямолінійно, не допускаючи утворення гострих кутів чи петель.

Над розчинопроводами, покладеними в місцях постійного руху людей чи транспортних засобів, повинні влаштовуватися містки.

3.14. Наносячи набризг, ґрунт чи накривку за допомогою штукатурної станції, форсунку варто тримати на відстані 0,7—1,5 м під кутом 60—90° до поверхні, що штукатуриться.

Не залишати без нагляду форсунки розчинопровода, що знаходиться під тиском.

У випадку припинення подачі розчину через форсунку чи несправності трубопроводу необхідно перекрити вентиль на проводі і дати сигнал для зупинки розчинонаноса.

3.15. При переході з одного робочого місця на інше розчинопровод переміщати тільки після повного зняття тиску.

3.16. Очищення розчинного, повітряного наконечників форсунки і видалення розчинних пробок варто робити тільки після повного зняття тиску і відключення розчинонасоса від електромережі.

3.17. Штукатури, що не беруть участь у продувці розчинопровода стисненим повітрям чи промиванні його водою, повинні залишити робочу зону, віддалившись на відстань не менш 10 м.

Забороняється підтягувати гайки на хомутах, муфтах стиків розчинопроводів, що знаходяться під тиском.

3.18. Допускається оштукатурювання ніш під радіатори хлорованими розчинами за умови забезпечення робочих місць вентиляцією.

3.19. До роботи з хлорним вапном і хлорними сумішами допускаються робітники не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд.

3.20. Для розкрою й обробки країв аркушів сухої штукатурки застосовувати збірно-розбірний інвентарний спеціально обладнаний стіл-верстат.

Заготовлені листи сухої штукатурки правильно встановлювати і надійно закріплювати в проектному положенні.

3.21. Штукатурка внутрішніх укосів зовнішніх прорізів робити при наявності огороджень прорізів на увесь час проведення робіт.

3.22. При відсутності зовнішніх риштувань зовнішні віконні відкоси виконуються з випускних риштувань чи інших засобів підмощування, прийнятих майстром (виконробом).

3.23. Забороняється застосування для розчинів кольорової штукатурки шкідливих для здоров'я пігментів (свинцевого сурику, свинцевого крона, мідянки).

3.24. Забороняється наливати воду в посудину з кислотою. При розведенні кислоти необхідно лити її тонким струмком у воду.

3.25. Забороняється перебування штукатурів у приміщенні, що просушується, більш 3 годин.


^ 4. Вимоги після закінчення роботи


4.1. Забороняється залишати матеріали, пристосування й інструмент на риштуваннях та засобах підмощування.

Застосовуваний механізований інструмент і механізми необхідно відключати від електромережі.

Після повної зупинки частин, що рухаються, очищати від забруднень.

Ручний інструмент і пристосування варто очистити і забрати в призначене для їхнього збереження місце.

4.2. Упорядкувати робоче місце і проходи.

4.3. Спецодяг, спецвзуття й індивідуальні засоби захисту очистити від пилу й інших забруднень.

4.4. Про всі замічені під час роботи неполадках повідомити майстру (виконробу).


^ 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.


5.1. Аварійні ситуації можуть бути виробничого характеру, а також виникати під дією несприятливих атмосферних умов (дощу, витру, урагану та ін.).

5.2. В процесі виконання штукатурних робіт до виробничих аварій та нещасних випадків приводять слідуючі причини:

складування матеріалів і виробів з порушенням вимог технічних умов і стандартів на складування для даного виду матеріалу, виробу, недотримання технологічних проїздів і проходів;

невикористання засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, рукавиць, захисної каски та ін.);

робота з несправним інструментом, приспособами чи механізмами;

використання нестандартних засобів підмощування;

використання несправних інструментів, механізмів та приспособлень.

5.3 .При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, прийняти заходи до евакуації людей з небезпечної зони та рятування матеріальних цінностей. При необхідності відключити технологічне обладнання від електромережі.

5.4. При ураженні електричним струмом насамперед звільнити потерпілого від дії струму. Вимкнути рубильник або викрутити запобіжними. Якщо це неможливо, відтягнути провід сухою палицею або відтягнути потерпілого, використовуючи при цьому діелектричні рукавиці або підручні ізолюючі засоби: суху мотузку, палку, дошку і т.п.

5.5. Якщо стався нещасний випадок потерпілого необхідно доставити у медпункт. У разі погіршення самопочуття працівника, потрібно викликати швидку медичну допомогу по телефону “0-3”. До прибуття лікарів потерпілому надається допомога (згідно інструкції № 3 по наданню медичної допомоги).

5.6. При виникненні пожежі необхідно:

терміново сповістити про загоряння пожежну частину по телефону “0-1”;

гасіння електрообладнання проводити за допомогою вуглекислотних та порошкових вогнегасників тільки після відключення його від електромережі;

організувати зустріч пожежних машин та інформувати пожежників про місцезнаходження гідрантів, колодязів та інших засобів пожежогасіння.

5.7. Якщо обстановка після аварії або нещасного випадку не загрожує життю і здоровю навколишніх працівників і не погрожує розширенням аварії, то обстановку слід зберегти такою, що була на момент події.

5.8. Про аварійні ситуації та нещасні випадки необхідно терміново повідомляти виконроба.


___________________ ____________ ____________________

посада (розробник) підпис прізвище, ініціали


Узгоджено:


___________________ ____________ ____________________

посада підпис прізвище, ініціали


___________________ ____________ ____________________

посада підпис прізвище, ініціали


еще рефераты
Еще работы по разное