Реферат: І. С. Трубіна, студ гр. Ме 06-1, В. В. Баранов, канд екон наук


І.С.Трубіна, студ. гр. МЕ 06-1, В.В.Баранов, канд. екон. наук

Кіровоградський національний технічний університет


Проектування організації виробництва

Проектування організації виробництва – це процес розробки організаційної, технологічної і планово-економічної документації, необхідної для створення і здійснення на практиці виробничої системи.

Проект організації виробництва включає:

– загальносистемні дані – виробнича структура підприємства, система управління, склад і чисельність кадрів, система оперативно-виробничого планування;

– організаційні рішення, які відносяться до підсистем – технічна підготовка виробницва, організація виробничих процесів, виробнича структура підприємства, матеріально-технічне забезпечення, служби маркетингу і збуту;

– організаційні рішення по елементах виробничого процесу – організація праці робітників, функціонування знарядь праці, рух предметів праці, інтеграція елементів виробництва в єдиний процес;

– рішення по встановленню економічних відношень в процесі виробництва – формування колективів структурних підрозділів, системи оплати праці і стимулювання працівників;

– організаційні проекти підрозділів підприємства – філіалів, участків, робочих місць;

– безперервне, гнучке, динамічне вдосконалення організації виробництва.

В залежності від розмірів підприємства, масштабів і типу виробницва, номенклатури і асортименту продукції, строків освоєння виробничих потужностей проектування організації виробництва складається із таких елементів:

- передпроектна підготовка;

- технічний проект;

- робочий проект;

- впровадження.

^ Стадії проектної підготовки – це:

а) розробка загальної концепції організації виробництва;

б) здійснення комплексного обстеження об’єкту проектування;

в) розробка техніко-економічного обумовлення виробничої системи;

г) формування і затвердження технічного завдання на проектування.

^ Стадії технічного проекту – це:

а) розробка основних положень системи організації в-ва, принципів їх функціонування, методів зв’язків з іншими підрозділами;

б) прийняття рішень по інформаційному забезпеченню і системі документообігу.

^ Стадій робочого проекту:

а) розробка комплексу робочої кокументації:

- структурні схеми;

- організаційно-планові розрахунки;

- формування нормативної і інформаційної бази;

- організаційні процедури і документи;

- посадові інсрукції і положення;

- стандарти підприємства;

- програмне забезпечення.

___________

© І.С.Трубіна, В.В.Баранов, 2010

^ Стадії впровадження:

а) навчання і психологічна підготовка персоналу;

б) введення в дію нових інструкцій і положень;

в) перебудова виробничої і управлінської структури;

г) введення нових систем оплати і стимулювання праці працівників; підприємства.

Важливу роль в проектуванні організації виробництва має організація проектування.

^ Методи організаційного проектування:

– оригінальний метод характеризується тим, що всі види проектних робіт орієнтуються на створення індивідуальних проектів, максимально враховуючи особливості даного підприємства;

– типовий метод – створювана система розбивається на складові компоненти і для кожного з них розробляються закінчені проектні рішення, які потім з деякими модифікаціями використовуються для проектування виробничої системи. Результатом цього методу є індивідуальний проект організації виробництва;

– автоматизований метод проектування базується на застосуванні ЕВМ на всіх видах робіт.

Отже, підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що комплексний організаційний проект виробничої системи – це комплекс проектної документації, який регламентує всю сукупність організації виробництва, праці і управління, розроблений на базі досягнень науки і передового досвіду з врахуванням вимог, які пред’являються до виробничої системи і забезпечують її ефективне функціонування.


Список літератури


Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 с.

Руденко П.О., Романенко В.П. Системи технологій. Конспект лекцій. -Чернігів: 2002. - 155 с.

inpos.com.ua/199


Одержано 12.04.10
еще рефераты
Еще работы по разное